Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
12 august 2022 09:24
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På 70-tallet ga vår klassestyrer tre råd før avgangseksamen på gymnaset: 1. Les oppgaven. 2. Les oppgaven. 3. Les oppgaven nøye! Han var en klok gammel mann med lang erfaring, og hadde åpenbart opplevd alt for mange unge håpefulle som hadde misforstått oppgaven.

I 2010 ga samferdselsminister Kleppa Statens vegvesen oppgaven med å utrede fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Hovedformålet var å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Da bør veien fortrinnsvis gå langs kysten. Samt gi bedre forbindelser mellom regionene og næringslivet der. Paul Andreas Hofseth ønsker derimot en indre trasé. Han har ikke forstått oppgaven, eller ønsker at oppgaven var annerledes. Begge deler gir stryk.

Annonse
Annonse

Hofseth hevder at ny E39 bør bygges kortest, raskest og flatest mulig. Også her bommer Hofseth totalt. Hovedprinsippene for stamveger er universelle – de skal tjene flertallet av brukerne. Man bygger ikke nye veier for et lite mindretall på gjennomreise. Kortest, raskest og flatest vei fra A til B er irrelevant når nesten ingen skal dit.

Det er svært få som reiser hele strekningen på E39 fra Kristiansand til Trondheim, og fra Bergen til Trondheim langs E39 er det bare omkring 60 personbiler og 30 lastebiler som kjører hele strekningen på en gjennomsnittlig dag. Man bygger selvsagt ikke en ny E39 for så lite trafikk. Mesteparten av trafikken er lokal, akkurat slik som på de fleste delstrekningene på store stamveier. Da er det greinalaust å be om ytterligere utredninger av en indre trasé som ignorerer flertallet av trafikantene.

Å ignorere flertallet er et kjennetegn blant mange av motstanderne av Møreaksen, den vedtatte traséen for fergefri E39 her i fylket. Møreaksen er vedtatt av 3 forskjellige Storting og 4 ulike regjeringer, samt Fylkestinget i Møre og Romsdal. Også alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen. Et stort flertall av velgerne i fylket stemte ved forrige stortingsvalg på de partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine løfter. Særlig når de har et stort flertall bak seg.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Betegnelsen «fergefri» bør gi et hint, noe Hofseth overser. Hans urealistiske forslag til indre kryssing av Romsdalsfjorden erstatter bare ett stort fergesamband. Møreaksen erstatter hele tre store fergesamband, og gir fastlandsforbindelser til to store øysamfunn. Uten Møreaksen er det fylkeskommunen som må ta denne investeringen, noe som vil ramme samferdselsprosjekter i vårt fylke i tiår på tiår. Møreaksen gir mest vei for pengene, å bygge en indre trasé som knapt noen bruker er galimatias.

Å eliminere flest mulig ferger er ønsket av mange. Vi har i sommer stadig sett overskrifter om fortvilte reisende som ikke har fått plass på fulle ferger, kansellerte ferger, og veistrekninger med så mange fergesamband at kun erfarne greier å finne mulige korresponderinger. Norges Lastebileier-Forbund støtter frustrerte lastebilsjåfører som ønsker at tungtransport skal få fortrinnsrett på ferge, noe NAF går imot.

Jeg selv kom nylig hjem til Molde fra sør-Sverige via Kongsvinger, og oppdaget etter Dombås at det ble et «ferge-res» ned Romsdalen, fordi det er svært få fergeavganger på kveld og natt. Etterpåklokskap sier at jeg burde valgt den fergefrie ruten via Østerdalen og Oppdal til Molde. Det er uforståelig at enkelte mener veiene over Romsdalsfjorden skal være stengt, at disse veiene kun skal være åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen, på kveld og natt langt sjeldnere, og kun en begrenset mengde kjøretøy slippes igjennom til svært redusert hastighet.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Bjørn Arild Reed Jacobsen · 1 år siden
  Både Rasmussen og Sundsbø har lagt fram fakta om MA utsllige ganger.
  En må også oresisere at Molde trenger en ny øst-vest trasse . Byen er lang og smal  og en ny veg må enten rasere Marka eller som med MA legges i tunnell under de sentrale strøk. Storgata i Molde er blitt et mareritt for bilister og trenger avlastning snarest.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Bjørn Arild Reed Jacobsen Fakta? MA er ett rigget prosjekt. Og det fra lenge før KVU2011. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Bjørn Arild Reed Jacobsen Andre steder i Norge må kommunen selv besørge lokaltrafikken. Ingen andre steder krever man at andre folk må kjøre omveier samt betale for det! Og for hva? Fordi lokalbefolkningen IKKE vil betale for deres egne veier...!

   Tekn om Nordmøre skulle krevd at E39 skulle gått via Averøy, gjennom Kristiansund, over (under!) Talgsjøen, og via Smøla, før den gikk videre til Trondheim...

   Hadde du syntes det var helt greit? Tenk litt på den før du tenker på hva du forventer at andre skal godta! :D
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Tenk om Nordmøre hadde akseptert at veien skal tjene flertallet av brukerne. Den raskeste traséen går via Otrøya, den er 14 minutter raskere enn traséen som er skrinlagt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Leser du tidligere innlegg og kommentarer ser du at det du her hevder ikke medfører riktighet! Det har vi trafikktellinger på!

   Så derfor; Les tidligere kommentarer! ;)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Ja, gjør det du, Fevaag.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Du har rett i at firmaet Haram - Midtsund - Aukra Tunnelselskap A/S, nå Møreaksen AS, i tett samarbeid med SVV & Co  i Molde har stått for prosessen med å rydde brysomme alternative løsninger av veien. Og det tilbake til lenge før KVU2011.

  Det er bare å sette seg litt inn i saken, så skinner det tydelig gjennom at omveien MA er en rigget prosess.

  Nevner igjen kort SVV & Co sin paniske og halvhjertede haste utredningen tilbake til 2019, der SVV & Co hevdet behov for en parallellbro til den forholdsvis nye Tresfjordbroa og tilla RA alternativet kostnaden med det. Og det samme skjedde ved den siste halvhjertede og enda en gang, paniske hasteutredningen, der SVV & Co først og fremst la inn en totalt uønsket undersjøisk tunnel til flytebro alternativet RA. Deretter sørger SVV & Co for å planlegge denne tunnelen så lang at man også her måtte inn med to løp. Dvs. fire felt. Agendaen skinner også her tydelig igjennom.

  MA, SVV & Co har underveis gjort det som har vært mulig for å underminere RA som ett brysomt, vesentlig bedre og mer fremtidsrettet alternativ enn deres eget «barn».

  Nevner også igjen motviljen og sendrektigheten som er blitt vist ifbm. både Veøya og skipsfarleden inn mot Åndalsnes. Det går faktisk en høyspent trase over Veøya og RA trase er planlagt ute i sjøen, langs Veøya, på motsatt side av en skjermende åsrygg som vil skille fra RA traseen fra området som er fredet. Alternativt så finnes det også løsninger for RA, helt  distansert fra Veøya. Og det samme vedr. skipstrafikken til/fra Åndalsnes. Her finnes det flere alternative løsninger hvis bare viljen er der.

  MA, SVV & Co har gjort det dei kan for å fremme sitt eget «barn» og for å sette krokfot på flytebro alternativet RA.

  Så skrinlagt. Vel, du om det.

  Med en uhildet og fullverdig utredning, vil nok MA bli begravd og det en gang for alle. Og som en liten tankevekker. Fortsatt ferge foretrekkes av folk flest, fremfor omveien. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Denne ifølge deg «riggede» prosessen er hele tiden kvalitetssikret av eksterne aktører og godkjent av Vegdirektoratet. Din kritikk rammer derfor også alle disse.

   Det foretas nå en KS2-analyse av Møreaksen på oppdrag av Finansdepartementet. Men du stoler vel heller ikke på disse?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Enten så evner du ikke, eller så verken vil eller ønsker du å vite. KS2 handler ikke om en fullverdig og uhildet utredning av mer fremtidsrettede alternativ som f.eks. flytebro alternativet RA. Det har firmaet Haram - Midtsund - Aukra AS (nå Møreaksen AS),  i tett samarbeid med lokalt SVV & Co, med sin «bakroms politikk» så langt lykkes med å rydde  unna. Dessverre. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy En KS2-analyse skal avdekke bl.a. om de utførte analysene er feil eller mangelfull. Det betyr at de også skal avdekke om analysene er «manipulerte».
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
  Audun Kalstrøm oppsummerer meningen med E39.
  Godt dokumentert,  i motsetning til RR sin egen bestilling.
  RR prøver så godt han kan å gjenta feilinformasjon sin.
  Blir ikke mer riktig,  selv om det er hakk i plata.
  Å planlegge hvilke fergeavgang man skal ta over Romsdalsfjorden,  når man er i Sverige, sør for Kongsvinger, da er du allerede på gyngende grunn.
  At Nye Veier ikke går for RA, er ikke så overraskende. 
  Vi vet jo hvem som står for dokumentet de har tatt sine beslutninger på!
  Er vel det man kaller en parodi...
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Kanestrøm nevner noen delmål for fergefri E39, men unngår behendig å gjenta hovedmålsettingen.

   RR viser til samferdselsministerens uttalelser, som er vel dokumentert (også av Kanestrøm).

   Nye veier har tatt sine beslutninger på selvstendig grunnlag. Dokumentene som Statens vegvesen har lagt frem er kvalitetssikret og godkjent av Vegdirektoratet, og er nå under gransking av KS2 analyse for Finansdepartementet. Men du stoler vel heller ikke på disse instansene?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 1 år siden
  Målsetting i NTP og konseptvalget fra 2011 er som det ble ble fremlagt av SVVRM i 2013 og brukt som argument før vedtak i regjering.

  Sitat
  • Framkommelighet skal bedres og sikres mellom nabofylker (mot E6) samt at reisetid mellom Ålesund, Molde og Kristiansund blir tidsredusert også mot Trondheim.
  • Transportkostnadene bør bli lavere gjennom kortere reisetid på en mer energieffektiv og klimavennlig måte.
  • Reisetid for kollektivtransport bør reduseres for å få det mer attraktivt.
  • Gående og syklende får gode alternativer med trasèer til arbeidsplassen samt fordeler for sykkelturisme og trim.
  Sitat slutt.

  Å bruke "Felles bo- og arbeidsmarked" mellom Ålesund og Molde som eneste argument er en beviselig innhabil lokal feiltolking av hovedmålet med Fergefri E39. 
  Europaveier er til for å unngå flaskehalser. 
  Fergefri E39 lages for å øke samarbeidet mellom vestlandsregionene og Europa. ref. Regjeringens meld. st. 26 (2012-2013) og prosjektleder for Fergefri E39 Kjersti Kvalheim Dunham 2015.

  Konklusjon.
  Løsningen er og blir en flat, energieffektiv vei som ikke lager "flaskehalser".

  Romsdalsaksen tilfredsstiller alle målkrav fra både samf.minister 2010 i Kleppa, NTP, sentrale planrettningslinjer, fylkeskommunale målsettinger og SVV egen visjon "På vei mot et bedre samfunn".

  Fjordkryssingen "Møreaksen" tilfredsstiller kun Møreaksen AS sine vedtekter om fastlandsforbindelse.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Audun Karlstrøm Disse delmålene i NTP erstatter ikke hovedmålsettingen om å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, den er fortsatt den samme.

   Romsdalsaksen bommer fullstendig på hovedmålsettingen, og er i tillegg totalt urealistisk. Den vil neppe innfri innsigelsene fra Riksantikvaren, M&R fylkeskommune samt Statsforvalteren omkring Veøy, og heller aldri kunne tilfredsstille kravet fra Kystverket om seilingshøyde for hovedfarleden inn til Åndalsnes.

   Det er ikke uten grunn at også Nye Veier AS har avskrevet dette alternativet.

   Uten Møreaksen vil dessuten fylkeskommunen måtte foreta investeringer i fastlandsforbindelser som setter andre samfredselsprosjekter i bero i mange tiår framover.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Nå bør du lese hele oppgaven en gang  til og ikke tillegge andre, villedende kriterier (les ønsker).
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Hvor stor prosentdel av fergetrafikken (kjøretøy) ifbm. Vestnes- Molde fergen skal til/fra vest for Molde sentrum? 5%, 10%, 15% av ca 2700?

  Det må uansett være langt under 25%, i og med at selv de argeste MA lobbyistene bekrefter dette tallet lengre øst for sentrum.

  Dvs. at fergetrafikken (ÅDT) til/fra vest for sentrum nødvendigvis må bli i størrelsesorden ett sted mellom ca 200 til 500 kjøretøy?

  MA lobbyister hevder at å sluse gjennomgangstrafikken ut på Otrøya og gjennom Molde by, er å bygge samfunn i fylket vårt. At dette er å bygge region.

  Med en slik holdning bør jo stamveien gå enda mer i slalåm gjennom fylket vårt. Dvs. gjennom Ålesund sentrum, gjennom Åndalsnes sentrum, gjennom Kristiansund sentrum. Her er jo trafikken vesentlig høyere enn ut på Otrøya.

  Nei, løft blikket. En ny stamvei bygges ikke med totalt unødvendige og fordyrende omveier.

  Dette er rett og slett skivebom.

  Med å løfte blikket litt, handler regionbygging her i fylket om å knytte både Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Ålesund best mulig sammen og samtidig oppnå en rettest mulig stamvei mellom Ålesund og Bergsøy. Og ikke minst se på synergieffekter med en felles trase for E136 (Eksportveien) og E39 for hele strekningen mellom Ålesund og Hjelvika.

  Det er ikke en ny, ekstra omvei via Vik i Tomrefjord, Otrøya og Julbøen som bygger best mulig region i så måte.

  En tilknytning til en rettest, flatest, rimeligst og mest mulig fremtidsrettet løsning for en ny, fergefri stamvei må nødvendigvis bli mot øst for Molde sentrum.

  Med 10 - 20 min mellom Molde sentrum og Lønset/Hjelset er det øst for sentrum som treffer innertieren på blinken.

  Her blir det nye sykehuset plassert, flyplassen ligger øst for sentrum, størsteparten av både industrien, handelsvirksomheter og også en stor del av boligområdene ligger øst for Molde sentrum.

  Å sluse en stamvei i en uforstandig omvei, via Vik, Otrøy samt gjennom Molde by er og blir ren og skjer galskap.

  Otrøy må gjerne kjempe for å bli landfast og med det knytte seg til både Molde by og en fergefri stamvei. Men da med en vesentlig enklere, lokal løsning.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Hvorfor driver du med egne synsinger og spekuleringer om trafikkdata? Bør du ikke stille dine spørsmål til de som har ansvaret for den slags, istedenfor å spørre meg?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø På lik linje med det meste du skriver, driver du tydelig bevist og repeterende med villedende informasjon. Også informasjonen om hvor stor del av trafikken ifbm. fergen mellom Vestnes og  Molde som skal til/fra øst eller vest for Molde sentrum, samt hvilket alternativ som vil kunne bli kortest. Flytebro alternativet RA vil lande øst for sentrum og vil beviselig kunne bli inntil ca en mil kortere som stamvei mellom Ålesund og Bergsøy, sett i i forhold til omveien MA. Og størstedelen av fergetrafikken til/fra fergen mellom Vestnes og Molde skal øst, nord/øst for Molde sentrum. Likefullt repeterer du på din villedende informasjon. Derfor retter jeg spørsmålet til deg. Fikk nå svaret, der du avdekker enda en gang å ikke vite eller ikke ville/ønske å vite. Rett og slett. Og før du kommer med enda mer villedende informasjon, ta deg tid til ett lite blikk på illustrasjonen som tydelig beskriver forskjellen på omveier og rettest, kortest, flatest, rimeligst og ikke minst mest mulig fremtidsrettet løsninger for en ny stamvei gjennom fylket vårt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Repeterende villedende informasjon er det nok motstanderne av Møreaksen som står for. Dere aksepterer ikke de offentlige analysene som er kvalitetssikret av eksterne aktører, og som sier at Møreaksen er 14 minutter raskere enn det skrinlagte alternativet med flytebruer.

   Jeg ser at du fatter dine vurderinger basert på et blikk på kartet. Vel, det sier ingen ting om hvor mange som reiser, og hvor de skal, og heller ingen ting om reisetider. Ta deg sammen!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Flertallet her vil vel si at det er DU som må ta deg sammen...! ;)

   Les tidligere kommentarer nå Sundsbø. :)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Alf Helge Fevaag · 1 år siden
  Flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden kommer fra/skal til områder øst eller nord for rundkjøringen ved Årø! For alle de, altså flertallet (!), er Romsdalsaksen raskeste vei!

  At hobbyskribenten her hevder at vi IKKE skal gå for et alternativ for mindretallet er jeg helt enig i! For MINDRETALLET vil MA være raskest. Men... Som RR her skriver; Vi kan jo ikke bygge veier for et lite mindretall!

  For FLERTALLET vil RA være best og raskest! :D 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Joda, jeg gidder å lese meg opp, i motsetning til deg. Men i motsetning til meg som stadig gir linker til mine kilder, så har du ingen ting å fare med. Bare se tidligere kommentarer, så forstår du hva jeg mener. 
   Fra nå av får du bare leke med deg selv.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø "...gir linker til dine kilder..." Nå må jeg nesten le! Vi er jo ikke akkurat ukjent med dine linker til hobbyskribenten som visstnok skal være dokumentasjon på at hobbyskribenten har "helt rett"... :DD

   Nei... Slutt å hevde at du allerede har lest deg opp på temaet nå Sundsbø. Å lese det hobbyskribenten har skrevet kan jo ikke kalles for "å lese seg opp" på noe som helst...!

   Les deg opp på temaet nå Sundsbø! Og husk kildekritikk! ;)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  RR henger tydeligvis igjen på 70- tallet. Hele omveien og tunneltraseen MA henger igjen på 70- tallet. RR beviser her enda en gang å være fullstendig på vidvanke. Og TS henger seg nok på med sine samspilte, egentlig tragikomiske, repeterende og feilaktige RR/TS kommentarer. Gjerne med linker i hytt og pine til MA lobbyist innlegg. Hvilket flertal er det RR fabler om? ÅDT for fergen mellom Otrøy og Molde er beviselig på ett sted mellom ca 400 til 500. Og ÅDT på fergen mellom Vestnes og Molde er beviselig på ca 2700. Og de fleste som benytter Vestnes - Molde fergen skal beviselig til/fra øst, nord/øst for Molde sentrum. Flertallet RR fantaserer om eksisterer jo ikke. Og stamveien var og er fremdeles definert som strekningen mellom Ålesund og Bergsøy. Ikke en omvei fra Ørskogfjellet og tilbake, ned til Vik i Tomrefjord for å sluse trafikken i en gedigen og uforståelig, både vertikal og horisontal omvei ut på Otrøya og så tilbake til Julbøen. Og det kun for å sluse gjennomgangstrafikken gjennom Molde by. Forstå det den som kan. Verken lokaltrafikken, fylket eller AS Norge trenger en firefelts motorvei mellom Vik og Julbøen for å løse lokale utfordringer mellom Otrøy og Molde. Her bommer MA, SVV & Co totalt. Flertallet i fylket er beviselig imot denne uforstandige omveien. Ref. Norstat undersøkelsen, der resultatet fra over 4000 intervjuede personer, slo klingende klart fast at omveien var det minst ønskede alternativet. Til og med fortsatt ferge kom bedre ut enn omveien og tunneltraseen MA. Og fergestrekningen kan faktisk kortes vesentlig ned, sett i forhold til i dag. Dermed også overfartstiden. Å lese oppgaven er det faktisk andre som bør gjøre. Ikke minst RR og TS. Paul Hofseth derimot har lest, forstått og besvarer oppgaven perfekt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er lokaltrafikk – bare 25% passerer Gjemnessundbrua. Møreaksen er den raskeste traséen for det store flertallet. Hofseth sin indre trasé er urealistisk, og også avskrevet at Nye Veier AS.

   Flertallet av velgerne i fylket stemte på partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Møreaksen er den vedtatte traséen av 3 storting og 4 regjeringer, av fylkestinget og alle involverte kommuner.

   De tvilsomme meningsmålingene kan du lese mer om her:

   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/108146-moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger

   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/113252-terje-tovan-og-mums-lognaktige-aksjoner

   Det er uforståelig at enkelte mener veiene over fjordene i Romsdal skal være stengt, at disse veiene kun skal være åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen, på kveld og natt langt sjeldnere, og kun en begrenset mengde kjøretøy slippes igjennom til svært redusert hastighet.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Hvor stor prosent av fergetrafikken (kjøretøy) ifbm. Vestnes- Molde fergen skal til/fra vest for Molde sentrum? 

   Kan du svare veldig enkelt på dette spørsmålet? 

   Med å løfte blikket litt, handler regionbygging her i fylket om å knytte både Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Ålesund best mulig sammen og samtidig oppnå en rettest mulig stamvei mellom Ålesund og Bergsøy. Og ikke minst se på synergieffekter med en felles trase for E136 (Eksportveien) og E39 for hele strekningen mellom Ålesund og Hjelvika. Det er ikke en ny, ekstra omvei via Vik i Tomrefjord, Otrøya og Julbøen som bygger best mulig region i så måte. En tilknytning til en rettest, flatest, rimeligst og mest mulig fremtidsrettet løsning for en ny, fergefri stamvei må nødvendigvis bli mot øst for Molde sentrum. Med 10 - 20 min mellom Molde sentrum og Lønset/Hjelset er det øst for sentrum som treffer innertieren på blinken. Her blir det nye sykehuset plassert, flyplassen ligger øst for sentrum, størsteparten av både industrien, handelsvirksomheter og også en stor del av boligområdene ligger øst for Molde sentrum. Å sluse en stamvei i en uforstandig omvei, via Vik, Otrøy samt gjennom Molde by er og blir ren og skjer galskap. Otrøy må gjerne kjempe for å bli landfast og med det knytte seg til både Molde by og en fergefri stamvei. Men da med  en vesentlig enklere, lokal løsning. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy  


   Viktigst av alt – den indre traséen over Romsdalsfjorden vil ikke kunne innfri innsigelsene fra Riksantikvaren vedrørende Veøy, og heller ikke Kystverkets krav om seilingshøyde for hovedfarleden inn til Åndalsnes. Denne traséen er fullstendig urealistisk. Har du ennå ikke oppfattet at til og med Nye Veier AS har avskrevet dette alternativet?

   Når det gjelder trafikktellingene foreslår jeg at du går til kilden – eksempelvis SVV.

   Hvorfor nevner du ikke ekstrakostnadene som fylkeskommunen vil få om Møreaksen droppes? 
   Ser du ikke at dette vil lamme samferdselsutbyggingen i fylket vårt i flere tiår framover?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Med ref. til din stadig repeterende 25% trafikkmengde øst for Molde sentrum.

   Kan du på lik linje belyse oss med hvor stor prosentdel av fergetrafikken (kjøretøy) ifbm. Vestnes- Molde fergen som skal til/fra vest for Molde sentrum?

   Er det 5%, 10% eller kanskje så høyt som 15%? Uansett må dette tallet være langt under 25%, i og med at du viser til denne prosentdelen lengre øst for Molde sentrum.

   Ut i fra det kan man med litt logisk tenkning kanskje anta ett sted mellom ca 200 til maks ca 500 kjøretøy?

   Det er jo denne trafikkmengden som i denne sammenheng er viktig, sett opp mot om en stamvei skal knyttes til øst eller vest for Molde sentrum.

   Altså om gjennomgangstrafikken vil bli sluset gjennom Molde by eller ikke.

   Kan du svare veldig enkelt på dette spørsmålet?

   5%, 10% eller kanskje så høyt som 15%? Altså en ÅDT mellom ca 200 til 500 kjøretøy? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Otrøy og Aukra sine fastlandsforbindelser må finansieres av M&R fylkeskommune om Møreaksen skrotes. Dette vil stoppe andre samferdselsprosjekter i fylket i mange tiår framover.

   Når traséen om Otrøy faktisk er raskere for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, så er det ikke en omvei.

   Du bør prøve å forholde deg til virkeligheten. Møreaksen går ikke gjennom Molde by, den går i tunnel bak. Om du vil legge fjordkryssingen øst for sentrum, vil hovedtyngden måtte kjøre vestover igjen, og inn samme vei som Møreaksen vil gå ut av byen østover. Dermed blir trafikkproblemene i Molde minst like store.

   Viktigst av alt – den indre traséen over Romsdalsfjorden vil ikke kunne innfri innsigelsene fra Riksantikvaren vedrørende Veøy, og heller ikke Kystverkets krav om seilingshøyde for hovedfarleden inn til Åndalsnes. Denne traséen er fullstendig urealistisk. Har du ennå ikke oppfattet at til og med Nye Veier AS har avskrevet dette alternativet?

   Når det gjelder trafikktellingene foreslår jeg at du går til kilden – eksempelvis SVV.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Petter E. Olsen · 1 år siden
  Hvorfor heter det stamvei? Sammenlikningen  er med et tre, der stammen vokser rett til værs mot sol og lys. Ut fra den går det mindre grener ut til løv og frukt. Slik en stamvei skal fungere, mest mulig rett og så med avgreninger ut hvor det er best for hele organismen. Dvs. samfunnet.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Petter E. Olsen Det er en europavei – ikke et tre. En stamvei skal ikke være mest mulig rett, den skal gi flest mulig, dvs. samfunnet, størst nytte.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Du skjønte ikke denne enkle metaforen nei!

   Kanskje det er mere du bør lese deg opp på...? :DD
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag 👏👏👏 Du imponerer fortsatt faglig, Fevaag.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Bra at EN av oss imponerer da! Det gjør jo ikke du.

   LES deg opp på saken nå, framfor å gjenta og gjenta dine fantasitall i din "alternative virkelighet". :DD
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Istedenfor å bare å gjenta disse tåpelige kommentarene dine, kan du heller påpeke hva som er mine fantasitall og alternativ virkelighet, med å vise til hva som er dine tall og virkelighet.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 12 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrHvorvidt trafikken blomstrer eller ei, er avhengig av befolkningsutviklingen og næringsutviklingen. Hvis disse blomstrer, så vil også lokaltrafikken blomstre.
Geir Ole Sætremyr 16 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har i din kommentar tidlegare klip inn følgande: ""Ny E39 Ørskogfjellet- Vik fører til en innkorting av reisetiden mellom ...
Geir Ole Sætremyr 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har oversett det faktum at biltrafikken ikkje skal, eller kan blomstre.
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg har studert linken – den forteller at flere kjørefelt/nye veier raskt blir tatt i bruk, og dokumenterer at dette ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu tar feil igjen. I din referanse til tallet 1200 sier SVV: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse