Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Illustrasjon: Romsdalsaksen AS
Illustrasjon: Romsdalsaksen AS
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Romsdalsaksen AS har gjentatte ganger sendt inn høringsuttale for prosjektene som gjelder fergefri E39, men opplever at SVV vrir seg unna på utspekulert vis.

Vi – og minst 15.000 til – er opptatt av at når man først skal bruke mange milliarder på ny veg, så må den være med fremtidsrettet løsning, bærekraftig, trafikksikker og miljøvennlig. For å kunne påpeke mange av disse kriteriene, må man få muligheten til å uttale seg med helhetlige briller.

Annonse
Annonse

For å slippe unna slike ubehageligheter, ser det ut til at SVV bevisst deler opp prosjektene i mindre biter. På denne måten kan de avvise høringsuttaler med at dette er utenfor planområdet, og på den måten aldri la høringsuttalelsene favne helhetlig.

Som eksempel kan vi nevne at strekningen Vik–Molde ikke inkluderer Vikakslatunnelen til Ørskogfjellet – og dermed får man ikke uttalt noe om økt risiko med ekstreme høydeforskjeller. Ref. Gudvangasystemet med alvorlige branner hvert tredje år i gjennomsnitt.

Annonse
Annonse

Samme motsatt. Høringsuttale for strekningen Ørskogfjellet–Vik er uten den lange dype undersjøiske tunnelen. Ingen andre vegprosjekter har kontinuerlig høydeforskjell på 1050 meter.

Heller ikke får man uttale seg om kryssløsning på Ørskogfjellet, og ikke får man uttale seg om E39 trafikk gjennom sentrumsområdene i Molde. Det er liksom ikke med i planområdet – selv om konseptvalgsutredningen (KVU) som alt baserer seg på, er E39 strekningen Ålesund–Kristiansund.

Likeså ser det ut til at SVV lager nye høringsrunder frem til folk blir lei, og de bare planlegger og bygger videre som de selv lyster.

Vi er ikke så veldig spent på responsen, men har allikevel nylig sendt inn følgende:

Høringsuttale E39 Ørskogfjellet–Vik

 1. Sterkt kritisk til stykkevis og delt planlegging med dertil mangelfull risikovurdering. Risikovurderingen er avgrenset til selve Vikakslatunnelen + 200 meter i hver ende. Dermed uteblir vurdering av økt brannrisiko pga. at Vikakslatunnelen får 3 % stigning i direkte fortsettelse til lang og bratt undersjøisk Tautratunnel.
  Er de alvorlige ulykkene i forbindelse med Gudvangasystemet med i vurderingene?
  Ørskogfjellet–Julbøen har over 60 % mer høydeforskjeller enn Gudvangasystemet.
 2. Det henvises til forholdsvis gamle temaanalyser om ulykker i forbindelse med tunneler. De alvorlige branntilfellene med Gudvangasystemet er da ikke inkludert. Heller ikke mange av de alvorlige tilfellene i Oslofjordtunnelen, m.fl. Hvordan vurderinger har SVV gjort om dette?
 3. Tunnelene brukt som sammenligningsgrunnlag er forholdsvis flate tunneler. Vikakslatunnelen får 3 % stigning i direkte fortsettelse til lang og bratt undersjøiske Tautratunnelen. Bør man ikke sammenligne mot lignende tunnelløsninger?
 4. T-kryss mot en nasjonal stamvei med fartsgrense på 80 km/t må i et moderne veisystem unngås når man skal bygge nye anlegg. I tillegg blir det forholdsvis store høydeforskjeller gjennom kryssløsningene. Er denne problematikken debattert?
 5. Det legges opp til utviding av Vikakslatunnelen og E39/E136 i området til 4-felt og høyere fartsgrenser. Gjeldene motorveiplan beskriver området med 4-felt og 110 km/t.
  Hvordan tenkes dette T-krysset løst i den forbindelse?
 6. I planbeskrivelsen er det limt inn en beskrivelse av prosjektet E39 Ålesund–Molde som om at det er riktig det som står der – uten at det er kommentert.
  Det påstås her at prosjektet har redusert kostnader med 40 % i forhold til NTP 2018–2029, halvert kjøretid og netto nytte.
  Her bør det kommenteres:
  • Reduserte kostnader er i hovedsak redusert standard, og om man skal bygge ut strekningen som beskrevet i NTP 2018–2029, vil kostnaden minst overstige det «innsparte» på et senere tidspunkt.
  • Halvert kjøretid gjelder ikke hverken for del 1 (fjordkryssing uten Vikakslatunnelen), eller med Vikakslatunnelen. Det gjelder bare fullt utbygd som beskrevet i NTP 2018–2029.
  • Nettonytten samme som punkt over.
 7. Hvordan hensyntas rekkefølgekravet om at det ikke settes trafikk på Vik–Julbøen før Vik–Ørskogfjellet er ferdig når SVV reduserer prosjektet del 1 uten Vik–Ørskogfjellet?
  Dette henger ikke sammen, og vi forventer at del 1 inkluderer Vik–Ørskogfjellet
 8. Det legges frem som at trafikkforholdene bedres betraktelig i planbeskrivelsen. Til og med kollektivtilbud, gang- og sykkel omtales som bedre enn i dag.
  • Hvordan forklares dette når man i dag har over 50 gratis avganger over fjorden med ferge i dag?
  • Hvordan kan «kystruta» via Midsund være forbedring i forhold til fergeløsninga mellom kommunesentrene Vestnes/Molde?
  • Blir det bedring av trafikkforhold med milevis med enkeltløpede tunneler uten mulighet for hjelp ved alvorlige ulykker?
  • I SVV sine egne normer stilles det krav til kjøreopplevelsen. Hvordan forsvares det da med over 3 mil med tunnel Ørskogfjellet–Bolsønes? Og mest sannsynlig ennå mer tunneler videre mot Ålesund.
  • SVV påstår at det er tryggere med tunneler enn vei i dagen – og glemmer helt resten av rapportene som påpeker faren for monotonitet. Dette prosjektet med bare milevis med tunneler er et skrekkscenario i så måte.
  • Det er få avkjørsler på E39/E136 i dag, og med f.eks enkle av-/påkjørselfelt ved Brastadkrysset, ville også dette bli så trygt som mulig uten at det er planfritt.
 9. Å korte inn planområdet for å unngå konflikt med interesser på Ørskogfjellet er direkte respektlaust for publikum. Dette tyder på at SVV skyver fremtidige kryssløsninger på Ørskogfjellet inn i evigheten for å presse frem fortgang i bygging av fjordkryssingen. Og på denne måten låse fjordkryssingsalternativet – stikk i strid med publikums ønsker. Over 80 % av befolkningen i fylket ønsker en oversjøisk og tunnelfri kryssing av Romsdalsfjorden. Er dette debattert i SVV?
 10. Nasjonale mål med nasjonale stamveier er fremtidsrettede løsninger både med hensyn til miljø, trafikksikkerhet og bærekraft.
  Hvordan forsvares følgende løsninger iht. de nasjonale målene?
  • Store høyde forskjeller som skaper utfordringer med miljø og trafikksikkerhet (Energiforbruk og økt brannfare)
  • Unngå undersjøiske tunneler spesielt – og tunneler generelt
  • Unngå nasjonale stamveier gjennom sentrumsområder med rundkjøringer og trafikklys.
 11. Hvor store kostnader er beregnet for drift, vedlikehold og rehabilitering?
Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 10 måneder siden
  Kanskje på tide med en oppdatert meningsmåling også? 
  Her bør man benytte Tovan-metoden. Først kjøre en massiv annonsekampanje mot ferger og peke på de årlige truslene om å redusere antall fergeavganger, kansellerte avganger, sjøsprøyt på biler på dekk, motorhavari midtfjords, etc. Samtidig vil annonsene fremheve et døgnåpent alternativ med trygg, tørr og opplyst tunnel, som snart blir gratis slik som Atlanterhavstunnelen.

  Annonsene vil også påpeke at fergene sender trafikken rett gjennom Molde sentrum, mens Møreaksen går i tunnel bak byen. Annonsene forteller også at Romsdalsaksen ikke lenger er et alternativ. Den tilfredsstiller ikke kravene til seilingshøyde, og er også avskrevet av Nye Veier AS som urealistisk. Den vil heller ikke løse trafikkproblemene øst i Molde, bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden krysser Gjemnessundbrua.

  Deretter bør man først spørre de i fergekøene på øyene om de liker å stå i fergekø eller ønsker et døgnåpent alternativ. Etter et massivt medieoppslag om disse resultatene bør man så spørre de som står igjen i fergekøen på Furneset og ikke fikk plass på fergen, om de liker å stå i fergekø eller ønsker en døgnåpen tunnel.

  Etter å ha publisert disse resultatene så spør man de i fergekøen som nettopp gikk glipp av fergen, hva de synes om å stå i fergekø. Så til slutt, etter massive medieoppslag om de tidligere resultatene, spør man de øvrige i fergekøene.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Til info. Atlanterhavstunnelen hadde ikke vært gratis enda den ( planlagt bomfri 2025, men kanskje senere innfrielse også, som det ble flere år ekstra med krisfast ) , om det ikke hadde vært for FrP, som krevde den skulle bli bomfri. Takket være Frp ble 600 millioner i gjeld slettet og tunnelen ble gratis. Hadde en estimert nedbetalingstid på 16 år fra oppstart i 2009, estimert som i mulig noe lengre - igjen som det ble ved Krifast. men vi var heldige, takket være Frp, som sto så hardt på at en del bomstasjoner skulle vekk, som bomstasjonen( autopass)  inne i Batnefjorden og Atlanterhavstunnele og noen få til i Norge.  1.7.2020.https://www.nrk.no/mr/landets-siste-bemanna-bomstasjon-blei-lagt-ned-1.15075106
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Du er lite oppdatert om Atlanterhavstunnelen. Veien ble brukt MER enn forventet: 
   «Bommen mellom Averøya og Kristiansund kan rives etter 16 år, to år tidligere enn planlagt, viser en ny prognose. … Egentlig ligger Atlanterhavstunnelen an til å bli nedbetalt på 14 år, det vil si fire år tidligere enn opprinnelig forutsatt. Men klausulen om tilbakebetaling, gjør at bompengeinnkrevingen vil bli videreført med to år.» 
   Se RB 13.04.2015: 
   https://www.rbnett.no/nyheter/i/o6lQ5a/atlanterhavstunnelen-kan-bli-gratis-a-passere-i-2025.

   Gratis ferge medfører at staten ønsker å kvitte seg med disse evigvarende store kostnadene til fergedrift. Vi vil derfor se langt flere fergeavløsningsprosjekter i framtiden etter hvert som trafikantene betaler en mindre del av regningen. Dette er dessuten godt nytt for Møreaksen – reduserte fergepriser øker potten med fergeavløsingsmidler og dermed reduseres bompengene tilsvarende. Da slipper vi fergene fullstendig, og får isteden en vei som er døgnåpen, hele året.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   Du har helt rett i at det tidligere var en del politikere som skamløst misbrukte bompengeprosjekter til å finansiere også andre veier, slik som du viser til for Krifast. Nå er det imidlertid et langt strammere regime for bompenger, samferdselsministeren har gjort det klart at man bare skal betale bompenger for den veien man benytter seg av. Noe Frp ennå ikke har fått med seg.

   Fint at tror at bompengeperioden på Møreaksen blir forkortet slik som på Atlanterhavstunnelen.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø @Terje Sundsbø Så, siden ...Du klipper og limer dine meninger fra avis til avis ordrett, får jeg gjøre det også... vær så god : Å hvem fikk vekk bommen, Norges siste bemannede bomstasjon? Jo der sender vi all takk til Frp :) For å si det slik, hva som står på papir, og hva som blir realitet med nedbetaling på en bomstasjon er ikke det sammen, det fikk vi erfare på Krifast... https://www.nrk.no/mr/mer-bompenger-pa-krifast-1.7643975 og https://www.bygg.no/fortsatt-bompenger-pa-krifast/5413!/ og https://www.rbnett.no/nyheter/i/L1q1jV/krifast-forlenget-innkrevingstid og https://www.adressa.no/nyheter/moreogromsdal/i/lVAk9y/fortsatt-bom-paa-krifast osv, osv.. Det er heller ikke bare Krifast som måtte det, se her : https://www.autopass.no/siteassets/filer-og-vedlegg/arsrapporter/2020-arsrapport-bompenger.pdf og her : https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/damasen/bompenger/ Og her : https://www.veier24.no/emne/bompenger. Så erfaringsmessig rundt om i landet, tilsier at dette ville nok ha skjedd ved Atlanterhavstunnelen og ikke FrP hadde slått til. Og det kan garantert bli forlenget bomperiode på andre bomveier som f.esk MA mm..  
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 10 måneder siden
  @Terje Sundsbø Takk for at du gjor meg oppmerksom på feilsrkiving, beklager den. Det ble formulert feil fra min side, er korrigert nå . Takk igjen for å gjøre meg oppmerksom på den tabben. :) 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 10 måneder siden
  Hvordan kan Jørn Inge Løvik, daglig leder av Romsdalsaksen AS, forvente å bli tatt seriøst når han hevder at det er over 80% av befolkningen som ønsker en oversjøisk løsning, når tallet er 68% i de tvilsomme meningsmålingene i regi av MuM og Tovan.

  Løvik hevder det er en kontinuerlig høydeforskjell på 1.050 meter. Tunnelen har en dybde på knapt 330 m.u.h., mens veien på Ørskogfjellet er ca. 320 m.o.h., en total høydeforskjellfra bunn til topp på 650 menter. Teller han også med nedoverbakken ned til tunnelbunnen? Hvorfor tar han da ikke også med nedoverbakken fra Ørskogfjellet og ned til Sjøholt?

  Bompenger for passasjerer på fjordkryssingen av Møreaksen vil koste akkurat det samme som med ferge, dvs. ingen ting, og er i tillegg døgnåpen. De som spaserer på og av fergen i dag, spaserer ikke til Molde via Romsdalsaksen.

  Høringsfristen for konseptvalgutredningen (KVU) E39 Ålesund-Bergsøya gikk ut 1. februar 2012, så Jørn Inge Løvik synes å være i seneste laget med sine høringsuttalelser.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDet betyr at E39 Vik-Molde er prioritert for oppstart første seks år. God helg til deg også.
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøVi får konkludere medat vi ikkje blir samde om kva som er konklusjonen i SVV sitt innspel til ny NTP. ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrTabell 4.3 på side 49 har 14 kolonner (inklusive de med kun grafikk), hvor kolonne 2 angir navnet på prosjektet. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøTabell 4.3, kolonner for avsette midler periode 23-. Der finn eg ikkje beløp. Kanskje tar eg feil?
Terje Sundsbø 3 dager siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenHvilke penger finnes allerede for fastlandsforbindelse til Gossen? Tror du pengene til Kjerringsundet vil være tilgjengelig? Fastlandsforbindelse til Otrøya og ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrI tabell 4.3 på side 49 er det ulike tall for «Lønnsomhet» og «Kostnad». Hvilken kolonne mener du angir avsatt ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse