Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Illustrasjon: Romsdalsaksen AS
Illustrasjon: Romsdalsaksen AS
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Prosjektsjef Harald Inge Johnsen i SVV burde formidle at i vegnormalene beskrives det hvordan veiene skal utformes på detaljnivå. Og i nasjonal transportplan vises de veiprosjektene som politikerne og Stortinget ser for seg skal bygges dersom de får bevilget nok penger til akkurat det.

Johnsen burde kanskje også vise til at det er gjennom en konseptvalgsutredning (KVU) at de store linjene og sammenligninger med andre alternativer gjøres? Da er det normalt SVV som utformer KVU på oppdrag fra samferdselsdepartementet som er den forlengede arm til regjeringen.

«So far so good»…, og ok var det også med intensjonene og oppdraget om fergefri E39 fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i 2011.

Der var intensjonen å utnytte teknologi til fremtidsretta løsninger, og til og med for å produsere strøm.

I et ideelt Norge, så skulle dette kanskje fungere. At SVV utarbeidet en uhildet KVU med fremtidsrettede løsninger…

Men hva skjedde? Og hvor gikk det galt?

SVV region Midt viste seg å ikke være noen uhildet etat, men heller opererer som en stat i staten. De lente seg på fylket sin «Temaplan fergefri E39» som i hovedsak var ledet av Helge Orten og Møreaksen AS.

Borte var intensjonen om fremtidsrettede, miljøvennlige og trafikksikre trafikale løsninger. Her ser det ut til at det er viktigst å følge pengene og sikre «gratis» fastlandsforbindelse til Aukra og Midsund, og tunnel gjennom Molde by.

Siden har det gått prestisje i etaten SVV region Midt, og delvis også sentralt.

Det hele toppet seg vel med da Tidens Krav avslørte SVV å drive med regelrett fusk og fanteri med den såkalla «utredningen» av Romsdalsaksen i 2019. Og den «hemmelige Torgeir» i kulissene…

Romsdalsaksen AS har gjennom advokat krevd innsyn i utredningen gjennomført av SVV Vest i 2019. Dette nekter SVV med henvisning til konkurransemessige forhold. Meget merkelig når man uansett ikke skal bruke tallene til noe? Og uansett så er disse tallene gått ut på dato for lenge siden, så kanskje Johnsen kan dele de med oss nå?

Ikke så viktig egentlig, for tallene har vi:

SVV Vest sitt anslag for rimeligste løsning var på 15 mrd kroner. Deres anslag på Romsdalsaksen løsningen var på 18 mrd kroner.

SVV Midt la frem rapporten som at SVV Vest beregnet Romsdalsaksen til 24 mrd kroner. Hele 6-9 mrd kroner mer enn den opprinnelige uhildete utredningen til SVV Vest.

Etter mye støy og kritikk ba departementet om at SVV Midt på nytt skulle gjøre en «utredning» av Romsdalsaksen – sammen med Norconsult. Denne ble ikke mye bedre med ekstra høye kostnader for Romsdalsaksen og unødvendig dyre og lange tunnelløsninger.

Nasjonale føringer

For de store linjer og retninger våre nye veier skal gå, så er det som nevnt politikerne som fører an. Ikke veinormaler og NTP som Johnsen henviser til.

For eksempel brev fra Samferdselsdepartementet 19. des. 2014 om nye føringer for hovedveger:

Rundkjøringer skal bare unntaksvis anlegges på riksveger. Riksveger skal i størst mulig grad legges utenom byer og tettsteder.

Dette ble bestemt etter påtrykk fra samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Som også har uttalt at trasevalget for kryssing av Romsdalsfjorden mest sannsynlig ville bli noe annet i dag.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen proklamerte følgende i 2014: «Vi ønsker å begrense antall tunneler i framtida og heller gå for bruløsning der det er mulig.»

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik uttalte dette under Arendalsuka i 2018:

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik under Arendalsuka i 2018.Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik under Arendalsuka i 2018.

Davik grunnla dette med levetidsbetraktninger.

Undersjøiske tunneler koster over 4 mill pr. km pr. år. Det er gjerne opptil 10 ganger så mye som en vei i dagen. Ref. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Stortinget sin talerstol i 2018.

Når vi nå vet at det er fullt mulig å krysse Romsdalsfjorden uten tunneler, så står SVV og Johnsen sin iver for Møreaksen i stor kontrast til de uttalelsene og føringene som ellers blir kommunisert ut fra regjering og departement. Der er det miljø og myke trafikanter som er i fokus.

For strekningen Ørskogfjellet–Bolsønes planlegges det 32 km med tunneler uten tilgang for myke trafikanter. 55 % av disse er enkeltløpede tunneler uten rømningsveier. Her er det selvbergingsprinsippet som gjelder.

Miljøkravene til veibygging innebærer bl.a reduksjon av CO2 og reduksjon av energibruken. Høydeforskjellen med Tautratunnelen medfører ca. tre-dobling av energibruk i forhold til flat vei ved 90 km/t. I tillegg kommer enorm energibruk for å pumpe sjøvann ut av tunnelene.

Kost/nytte

Å påstå at Møreaksen er en av de mest lønnsomme prosjektene i Norge, er nok en sterk overdrivelse. Å redusere kostnaden med å bare redusere vegstandarden er ikke en kostnadsreduksjon. Det er en utsettelse av kostnader.

Å bruke redusert kjøretid for fullt utbygd E39 også for bare del 1 (Vik-Bolsønes), er vel i beste fall å forlede beslutningstakere? Hvor mange ti-år går det før man får bevilget penger til neste delstrekning, og neste…, og neste...?

Det er lite tillitvekkende at en fagetat prioriterer å erstatte den mest trafikksikre strekningen først, fremfor de ulykkesbelastede strekningene mellom fjordene.

Når det gjelder Johnsen sin invitasjon til Ryfast, så frister det med boller – men ikke mer tunneler. Jeg kjører daglig mellom Vestnes–Åndalsnes, og der er det «bare» 12 km med tunneler.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 9 måneder siden
  Tidens Kravs «avsløringer» av den såkalla «utredningen» av Romsdalsaksen i 2019, var en målrettet aksjon rett før Stortingsvalget, med hensikt å påvirke valget. Arild Myhre og TK «avslørte» at utredningene av alternativene med undersjøiske tunneler på Romsdalsaksen ikke var oppdatert på linje med de øvrige analysene. Da de oppdaterte analysene så forelå, ville Romsdalsaksen ikke vite av de. Som var grunnen for at de ikke var blitt oppdatert!!!

  TK har i ettertid måttet innrømme at «den mystiske Torgeir» deltok i helt legitime møter med SVV, og var som forventet. Det er visst på tide å minne om denne igjen: https://www.tk.no/skrinlegg-romsdalsaksen-dobbeltmoral-i-avisredaksjoner/o/5-51-1061683. Disse anklager mot Dahl basert på TK sine oppslag er altså påvist å være grunnløse, akkurat som sjefsredaktør Alnæs i ettertid har vedgått. På samme måte som avisens anklager mot SVV var grunnløse, slik fylkesordfører Torve forventet. Disse grunnløse medieoppslagene i TK har ikke vært annet enn en vel regissert gedigen bløff nær «fake news», for å påvirke politikere og velgere rett foran årets stortingsvalg.

  TK sine «avsløringer» holder ikke vann. Det gjør heller ikke denne: https://www.tk.no/moreaksen-utslipp-okte-med-attegangen-pa-to-ar-kan-ikke-bygges-mener-sv/s/5-51-1087378.

  Her presenterer Myhre utslippene av CO2 i utbyggingsfasen, og hevder at Møreaksen forurenser mer enn Romsdalsaksen. Men faktum er altså det motsatte ifølge tabellen øverst på side 8: 
  https://www.vegvesen.no/globalassets/nyheter/tilleggsutredning-romsdalsaksen-korrigert.pdf.

  Å bruke Arild Myhre og TK som sannhetsvitne er en dårlig strategi av Romsdalsaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 9 måneder siden
   @Terje Sundsbø Tror vi må forholde oss til realiteten at Møreaksen, og Tautratunellen vil bli alt for dyr å bruke.
   Må nok komme seg bort fra dagens finansieringsordning,  om Tautratunellen og Møreaksen skal ha livets rett.  

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 9 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Med gratis ferger vil fergeavløsningsmidlene for Møreaksen øke, og bompengene minke.

   En rabattert billett på ferga mellom Molde og Vestnes koster i dag 72,50 for en personbil. Med brikke og rabattavtale vil prisen for Molde-Vestnes koste 174 kroner med bompasseringene på strekningen for samme bil. Tidligere har det vært antydet rundt 250 kroner for en personbil Molde-Ålesund, dvs. omkring 75 kroner videre fra Vik til Moa. I tillegg er det i dag over 20 kroner i bompenger inn til Ålesund. Det vil dermed koste om lag 100 kroner i bompenger fra Vestnes til Ålesund, og 174 fra Vestnes til Molde med Møreaksen. Passasjerer reiser gratis. Det koster altså vel 50 kroner mer i bompenger/ferge å dra fra Vestnes til Molde enn til Ålesund i dag, og differansen i bompenger øker med vel 20 kroner med Møreaksen.

   Tar vi hensyn til at det er ca. 32 kilometer å kjøre på Møreaksen fra Vestnes til Molde, og 65 km fra Vestnes til Ålesund, så er det 33 km lenger til Ålesund. Med kr. 7,43 pr. km for en mellomklassebil blir det en ekstra merkostnad til Ålesund på over 240 kroner en vei. Det er langt mer enn merkostnaden i bompenger på Møreaksen til Molde.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 9 måneder siden
  Endelig en som sier det som det er!  Så la oss en gang for alle slå fast at MA ikke er best.   MA-tilhengere for si hva de mener, jeg ser sannheten de erblinde for. Og det nytter ikke å argumentere på det heller. Like i said :D 
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 1 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrTabell 4.3 på side 49 har 14 kolonner (inklusive de med kun grafikk), hvor kolonne 2 angir navnet på prosjektet. ...
Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøTabell 4.3, kolonner for avsette midler periode 23-. Der finn eg ikkje beløp. Kanskje tar eg feil?
Terje Sundsbø 17 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenHvilke penger finnes allerede for fastlandsforbindelse til Gossen? Tror du pengene til Kjerringsundet vil være tilgjengelig? Fastlandsforbindelse til Otrøya og ...
Terje Sundsbø 17 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrI tabell 4.3 på side 49 er det ulike tall for «Lønnsomhet» og «Kostnad». Hvilken kolonne mener du angir avsatt ...
Tor Hansen 19 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Terje SundsbøMøreaksen gir ikke fastlandssamband til Gossen, ekstraregningen for dette er sist angitt til 4,7 mrd. ved bygging av Møreaksen. Så ...
Geir Ole Sætremyr 20 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøKor mykje pengar er sett av. Kan du lese det av tabellen? Og samfunnsnytten?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse