Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Del på Facebook
Foto: Heiko Junge / NTB
Foto: Heiko Junge / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Nokon meiner at kampen for likestilling mellom kvinner og menn er teke, eller endå verre at det er gått for langt. Å meine det er historielaust og manglar kontakt med verkelegheita. Når 1 av 5 kvinner har blitt utsett for valdtekt i løpet av livet og forskinga på kvinnehelse er langt frå bra nok, seier det seg sjølve at kvinnedagen trengs i høgste grad.

Det er kreftar som ønskjer å skru tida tilbake, og det er kreftar som er likegyldige til dei utfordringane kvinner står overfor. Vi kan ikkje ta for gitt rettigheitene som er sikra, og heller ikkje gi opp kampen om nye.

annonse

Ein fersk rapport syner at 1 av 5 kvinner blir utsett for valdtekt i løpet av liv. Kampen mot overgrep mot kvinner må kjempast på fleire frontar. Det byrjar med mellom anna haldningskampanjar, betre seksualitetsundervisning i skulen og bevisstgjering for å få bukt med gråsonetilfella.

For dei valdelege overgrepa er det handhevinga av straffelova som verkeleg må skjerpast. Ressursane til politiet må aukast og politiet må ta sakane meir på alvor.

Ny samtykkelov er også eit viktig steg i rett retning.

Det er difor viktig steg regjeringa tek no med å leggje fram ei rekke konkrete tiltak til opptrappingsplanen frå Justisdepartementet. No er det tid for konkrete tiltak som forebygger vald og overgrep, tiltak som forpliktar og som blir følgt opp med pengar.

annonse

Ei anna sak er mangelen på kunnskap om kvinnehelse. Kvinnehelseutvalet leverte nettopp ein rapport som trekker fram fire hovudutfordringar: låg status, dårleg samordning, manglande kunnskap og kvinner sine stemmar får lite gjennomslag.

Tiltaka er mange. Alt frå ei betre barselsomsorg og gratis prevensjon for alle under 25, til meir kunnskap om kvinner si helse. Det viktigaste er at regjering og storting tek tak i problemstillinga. No er det til for handling.

Solidariteten kjenner ikkje landegrenser. Situasjonen i andre land er døme på at ein aldri kan ta kvinner sine rettar for gitt. Berre sjå til abortsaka i USA, kor abort no er straffbart i fleire delstatar.

Kampen er like viktig i dag som før. Om nokon seier noko anna, er det berre å vise til valdtektsstatistikken, situasjonen innan kvinnehelse og kampen for kvinner sine rettar internasjonalt.

Kampen er aldri over!

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 4 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 10 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Anne Mari Sandshamn 15 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøHAHAHAHA.. Nei, jeg ber deg bare slutte. Men du er ikke god på å svare på spørsmål selv du så ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnTyr du til hersketeknikker for å slippe å svare på vanskelige spørsmål?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte