Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
31 mars 2023 23:57
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ingen kan være privatpraktiserende stortingsrepresentant. Selv ikke en frittalende representant for Fremskrittspartiet som er besatt av å motarbeide Møreaksen. Denne saken dreier seg ikke om person, men om stadige ytringer fra Frp med tvilsom sannehetsgehalt. Media brukes bevisst som lekegrind for å spre «fake news».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har flere ganger skriftlig svart Frp, og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen har nylig presisert at Vegvesenet ikke har fått stoppordre for arbeidet med bompengefinansiering av E39 Vik–Molde. Likevel fortsetter Frp mot bedre vitende å løgnaktig påstå det motsatte. Fagetatenes ferske innspill til ny rullering av NTP der Møreaksen prioriteres, avslører løgnen fra Frp som kontinuerlig forsøker å villede folket.

Annonse
Annonse

På samme uredelige vis fortsetter Frp også sitt forsøk på å så splid og misnøye, og antyder, stadig mot bedre vitende, at pengene fra Møreaksen isteden vil gå til Eksportveien om Møreaksen stoppes.

Fakta er tvert imot. E136 Ålesund–Vestnes på Eksportveien er også den lengste strekningen på E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien Vestnes–Bjorli blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten, og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien, påvirkes ikke av Statens vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen, den vedtatte traséen for Fergefri E39 gjennom vårt fylke.

Det er ingen konkurranse mellom Eksportveien og Møreaksen. De er begge prioriterte i NTP, og Møreaksen hemmer ikke utbyggingen av Eksportveien. Derimot vil Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien.

Dette fortier Frp, som vil prioritere Eksportveien, selv om trafikken på de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen.

Det er ironisk at Frp fullt ut aksepterer konklusjonene i KS2-analysen av trinn 1 på Møreaksen, også at bompengene for en fjordkryssing vil koste kr 225 (kr 245 ifølge Frp), mot opprinnelig kr 146. Fremskrittspartiets talsmann, som vanligvis hevder å være imot bompenger, aksepterer at kostnadsøkningen på 22 prosent fordeles med 0 prosent på staten og dermed en ekstrem 68 prosent prisøkning for bilistene.

Annonse
Annonse

Ironien blir ikke mindre når Frp viser til at KS2-analysen sier at Statens vegvesen har undervurdert usikkerheten i prosjektet, samtidig som KS2-analysen og Frp synes bombastisk i sine bompengeestimat.

Den eneste alvorlige innsigelsen fra KS2-rapporten ser ut til å være at Møreaksen rammes av samme kostnadsøkninger som øvrige samferdselsprosjekter. Rapportene som Statens vegvesen har presentert for Møreaksen dermed har vist seg å være betryggende gode. Disse faglige analysene er grunnlaget for at et stort politisk flertall både på Stortinget og i fylkestinget, samt alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen som den beste traséen for Fergefri E39 over Romsdalsfjorden.

Frp har sikkert oppfattet at KS2-analysen ikke etterlyser ytterligere utredninger av Romsdalsaksen. Som jo også rammes av samme kostnadsøkning. Dermed er det exit for Romsdalsaksen. Dessuten vil Møre og Romsdal fylkeskommune med Romsdalsaksen måtte stå for finansieringen av fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, som har flere innbyggere enn Nordøyene. Få ansvarlige fylkespolitikere ønsker å overta disse kostnadene.

Frp fortsetter i sedvanlig stil med sine bløffer, og forsøker å fremstille det som om Møreaksen nærmest er det eneste prosjektet som rammes av denne svært generelle kostnadsøkningen. Øvrige samferdselsprosjekter fortones skjermet, selv prosjekter som er både større og av lengre varighet. Møreaksen er da sjanseløs, sier Frp. Men i rykende ferske innspill fra fagetatene til rulleringen av NTP er trinn 1 på Møreaksen prioritert, mens trinn 2 er satt på vent, bl.a. på grunn av uferdige reguleringsplaner.

Uredelighetene fra Frp synes ute ende. Stortingsrepresentanten fortsetter med tvilsomme påstander om folkeviljen, på tross av Sunnmørspostens ferske meningsmåling (krever abonnement) som viser at om en tar hensyn til feilmarginene er det i praksis dødt løp mellom Romsdalsaksen, Møreaksen og ferge.

I stortingsvalget fikk partiene som i valgkampen støttet Møreaksen over 62 prosent av stemmene i vårt fylke. I et demokrati er det valg som avgjør, og det forventes at politikerne står bak sine partiprogram og valgløfter. Statsminister Støre (Ap) sier regjeringen vil gjennomføre sine valgløfter, men at det nå kan ta litt lenger tid for noen, slik som trinn 2 på Møreaksen, grunnet krigen i Ukraina.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
  Hvorfor lyver R.R om prisen på bomstasjonen, vet han ikke at det er strygt å lyve?? Det er IKKE FrP som sier det vil koste 245 kr for en passering! Det er KS2 rapporten somskriver det! Les : "Hvis de økte kostnadene skal dekkes av bompenger betyr det økte bompengesatser fra Vik til Molde, fra 146 kroner til 245 kroner. Samtidig er ferjetaksten på strekningen Vestnes-Molde 131 kroner med 10 prosent Autopassrabatt." Sitat finner dere i denne atriklen fra Statens Veivesen! Les : https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/nyhetsarkiv/her-er-ks2-rapporten/
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Rasmussen gjengir Sunnmørspostens referat fra KS2-analysen: «Legger en til grunn at Stortinget ikke går inn med mer penger, og at kostnadsøkningen dermed må dekkes opp gjennom økte bompengetakster, må bompengetaksten økes fra opprinnelig 146 kroner per passering til 225 kroner, viser KS2-rapporten.» Du bør ikke skyte budbringeren.

   Men det nevnes ikke at man kan unngå å betale bompenger for den undersjøiske tunnelen på Møreaksen. Det er gratis ferge på omkjøringen via Brattvåg – Dryna. Med resten av Møreaksen blir reisetiden mellom Ålesund og Molde da omtrent som i dag.

   Disse bomsatsene på Møreaksen blir imidlertid småpenger å regne. Fergen Hellesylt – Geiranger koster nå 1035 kroner en vei.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Jo han lyver, for han sier dette : "Det er ironisk at Frp fullt ut aksepterer konklusjonene i KS2-analysen av trinn 1 på Møreaksen, også at bompengene for en fjordkryssing vil koste kr 225 (kr 245 ifølge Frp), mot opprinnelig kr 146. Fremskrittspartiets talsmann, som vanligvis hevder å være imot bompenger, aksepterer at kostnadsøkningen på 22 prosent fordeles med 0 prosent på staten og dermed en ekstrem 68 prosent prisøkning for bilistene." HAN sier FrP lyver om prisen!Sehva som står i parantesen!1 : ( kr 245 ifølge Frp ). Det er IKKE sant, det står svart på hvitt i KS2 rapporten at det vil bli kostende 245 kr!  Så Herr R.R.  Bår nok proklamere ett nytt innlegg hvor han beklager for å ha løyet om Frp der! Hjelper ikke å referere til en avis. Gå til kilden = SSV!  Og du angående Brattvåg Dryna...   Den fergestrekke blir nok nedlagt så snart den bomveien er en realitet. Derfor måtte den aldri bli det.! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Om du leser hva Rasmussen skriver, så ser du at han ikke bebreider noen for løgn. Han gjengir prisen som Sunnmørsposten skriver, og i parentes prisen som Frp skriver. Hvilken av de to prisene som Rasmussen nevner omtaler han som løgn? Hvorfor skal ikke Sunnmørsposten beklage at de har løyet om prisen?

   Hvis det er slik at fergestrekningen Brattvåg – Dryna blir nedlagt som følge av Møreaksen, så er det i så fall totalt 4 fergestrekninger som blir erstattet av Møreaksen. Og dermed enda mer trafikk på Møreaksen. Dessuten vil jo da andelen fergeavløsningsmidler til Møreaksen øke, siden alle kostnadene med denne gratis fergestrekningen da inngår i potten av fergeavløsningsmidler, noe som vil redusere bompengene for alle som krysser fjorden.

   Det du nå sier er jo rett og slett at man ikke kan stole på framtidige fergetilbud. Da er fastlandssamband eneste løsning. Og med en pris på 1035 kroner en vei med ferge Hellesylt-Geiranger, blir bompengene på Møreaksen småpenger.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Skjønner du har vanskelig for det, igjen L E S denne setning fra RR : "Det er ironisk at Frp fullt ut aksepterer konklusjonene i KS2-analysen av trinn 1 på Møreaksen, også at bompengene for en fjordkryssing vil koste kr 225 (kr 245 ifølge Frp)" Hva står det der? Jodet står at han mener det er ironisk at frp aksepterer konklusjonene av ks2, og så skriver han også at bompenger for en fjordkrysning vil koste 225 kr!  Videre  i p a r a n t e s : 245 kr I FØLGE FRP!!! Hva gjør han da? påstår at den sukke ern fra Frp, det er jo blank løgn. RR j\kan umulig ha lest KS2 analysen for trinn 1, siden han med viten og vilje skriver at prisen er 225 kr!!!  Ergo en bløff, eller rett og slett ( som nok er fakta) ren skjær uvitenhet. For Frp forteller jo SANNHETEN ved å si at prisen er analysert til å bli 245 kr - i følge KS2-analysen!  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Du har virkelig tungt for det. Ironien er at Frp er imot bompenger, men aksepterer likevel at hele kostnadsøkningen skal betales med bompenger.

    

   Når Rasmussen gjengir både tallet fra SMP og tallet fra Frp i parentes, så mener du det er det det samme som at han påstår at ett av tallene er blank løgn?

   Hvilket tall er det Rasmussen hevder er blank løgn? Hvis tallet som står i SMP med viten og vilje er bløff, er det da Rasmussen som skal beklage? Det er tallet fra Frp som Rasmussen har benyttet for å beregne den prosentvise økningen i bompengene. Det gir ikke mening, hvis Rasmussen mener at det tallet er blank løgn. I så fall ville han nok brukt tallet fra SMP. Han har ikke kalt noen av tallene for løgn, Rasmussen har bare påpekt at det i media angis to ulike tall.

   Du bør lese det Rasmussen faktisk skriver, ikke det du tror han mener. I så fall hadde han skrevet at det ene tallet er blank løgn – og helt tydelig angitt hvilket.

   Men du avslører at du ikke har tiltro til framtidig fergetilbud – derfor er fastlandssamband eneste løsning. Da slipper man også fergepriser som 1035 kroner for en tur med ferge fra Hellesylt til Geiranger. Stoler man på framtidige fergetilbud vil det være mulig å unngå bompengene for den undersjøiske tunnelen på Møreaksen ved å ta gratis ferge Brattvåg – Dryna.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Pressen fungerer som sandkassen til den privatpraktiserende stortingspolitikeren fra Frp, som kontinuerlig sprer om seg med «fake news» om Møreaksen, for bevisst å villede folket.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Din guru RR lyver gitt! : Det er IKKE FrP som sier det vil koste 245 kr for en passering! Det er KS2 rapporten somskriver det! Les : "Hvis de økte kostnadene skal dekkes av bompenger betyr det økte bompengesatser fra Vik til Molde, fra 146 kroner til 245 kroner. Samtidig er ferjetaksten på strekningen Vestnes-Molde 131 kroner med 10 prosent Autopassrabatt." Sitat finner dere i denne atriklen fra Statens Veivesen! Les : https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/nyhetsarkiv/her-er-ks2-rapporten/
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Rasmussen gjengir Sunnmørspostens referat fra KS2-analysen: «Legger en til grunn at Stortinget ikke går inn med mer penger, og at kostnadsøkningen dermed må dekkes opp gjennom økte bompengetakster, må bompengetaksten økes fra opprinnelig 146 kroner per passering til 225 kroner, viser KS2-rapporten.» Du bør ikke skyte budbringeren.

   Men det nevnes ikke at man kan unngå å betale bompenger for den undersjøiske tunnelen på Møreaksen. Det er gratis ferge på omkjøringen via Brattvåg – Dryna. Med resten av Møreaksen blir reisetiden mellom Ålesund og Molde da omtrent som i dag.

   Disse bomsatsene på Møreaksen blir imidlertid småpenger å regne. Fergen Hellesylt – Geiranger koster nå 1035 kroner en vei.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

@Terje SundsbøOg?
@Geir Ole SætremyrSvaret ditt står til stryk.
Hans-Peter Kaaresen 2 dager siden Er fergefri E39 realistisk?
Fornuftige refleksjoner Paul!  Det som blir det aller viktigste er å bytte ut regjeringen i september 2026, slik at fornuften ...
Ketil Strand Andersen 9 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse