Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Viggo Jordahl, Kristiansund SV
Ytring
17 april 2023 11:55
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Kommuner er forskjellige med ulik demografi, geografi, bosetting og næringsgrunnlag. Innbyggerne har også ulike krav til sin kommune. Kommunene er ulikt organisert og vektlegger forskjellig når det gjelder tjenestene de tilbyr innbyggerne sine.

Men en ting har de felles; lovbestemte oppgaver og tilbud til innbyggerne må ha prioritet før politikerne kan prioritere ut over det lovbestemte. Dette er SVs grunnsyn på kommunal forvaltning og drift.

Annonse
Annonse

I Kristiansund er det lovbrudd som til tider kommer fram. Det er bra at det kommer fram, men store eller små lovbrudd er et symptom om at alt ikke er på plass. Men det ser ut til å være en politisk ferdighet å bortforklare lovbrudd og kanskje spesielt saker som ligger i gråsonen i forhold til de lovene som kommunen er forpliktet til å følge. En slik flinkhet ligger både hos administrasjon og blant politikere.

Mange lovverk ligger i skjæringspunktet mellom kommunens plikter og innbyggernes rettigheter. Ofte er det fagpersoner som har definisjonsmakt. Dermed er det ofte kommunens gunst gjennom økonomiske rammer som bestemmer nivået på tjenestene kanskje også på tvers av plikter og rettigheter som er nedfelt i lovverk.

Dette grunnsynet er lett å glemme når påvirkningskreftene vil prioriter mye annet enn å sørge for at forpliktelsene i lovene blir fulgt. For å være konkret er Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven, Lov om barn og foreldre, Opplæringsloven og vergemålsloven lovverk som ofte brytes. Disse lovene med tilhørende forskrifter er vår velferdsgaranti.

Gjennom over tredve år som kommunepolitiker har jeg hørt utsagn fra folk i Kristiansund kommune som: «vi bryter lover hver eneste dag» og «eldreomsorgen er et bunnløst pengesluk». Dette skaper en usikkerhet som også blir forsterket med at ansatte kvier seg for å melde avvik. Og at pasienter, brukere, elever og pårørende i liten grad sender klager på lovbrudd og brudd på sine rettigheter.

Annonse
Annonse

Å vite de faktiske forhold er avgjørende for at politikerne og bystyre tar de rette grep og rigger tjenestene slik at lovbrudd ikke skjer. Derfor er det avgjørende viktig at meldingene til de folkevalgte er så ærlige og nøyaktige som mulig. Konkret vil det si at månedsrapporter og årsmeldinger må inneholde oversikt over alle relevante avvik med forklaring på hvilke lover, forskrifter eller kommunale planer det er avvik på. I tillegg må rapportene vise oversikt over klager fra brukere, pasienter og elever og hva det klages på.

Det er skremmende og en fallitterklæring når pasientombudet i klartekst må forklare kommunens mangler når det gjelder å få på plass lovpålagt individuell plan og koordinator for pasienter som trenger det. Denne problemstillingen skulle vært presentert for politikerne for lenge siden. Denne rettigheten er flere år gammel og nedfelt i flere lovverk.

I et møte mellom de tillitsvalgte i grunnskolene og politikere i Kristiansund kom det fram mange små og store utfordringer i skolehverdagen som ofte blir forsterket på grunn av økonomiske innsparinger. Tiltak som å flytte lovpålagt leksehjelp fra ettermiddag til før skolestart kl halv åtte, er en dårlig løsning som burde vært drøftet blant pårørende før iverksettelse og saken burde blitt avgjort av det politiske nivået. Økonomiske realiteter gjør også at rektorer og skoleadministrasjonen kan endre gruppestørrelser i eksempelvis Mat, Kunst og håndverk i løpet av skoleåret med et pennestrøk. Disse eksemplene trenger ikke være direkte lovbrudd, men utfordrer intensjonen i opplæringsloven som eksempelvis det forslitte men viktige begrepet; tilpasset opplæring. Som dessverre er et vagt og lite konkret begrep.

Kommunens oppgaver er nedfelt i lovverket og derfor må lovpålagte oppgaver gå foran andre gode ønsker som ønskes etableres av kommunes midler og kompetanse.

Bystyre har delegert de fleste avgjørelser til administrasjon og saksbehandlere, derfor er det viktig med åpenhet til befolkningen og et grunnlag for at bystyre skal kunne gi gode vedtak som prioriterer de lovpålagte oppgavene.

Dette innlegget er som sådan også en forklaring på at valgprogrammet til Kristiansund SV ikke vil inneholder ønsker som ligger som klare lovbestemte oppgaver, men programmet vil blant annet forklare hvordan SV kan sikre at de kommunale lovbestemte oppgavene blir utført i best mulig grad og etter lovenes intensjoner.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Rolf Erik Pedersen 9 timer siden Skrot fergene
Vil Rasmussen snakke om ressursbruken for å drifte Møreaksen, Vik - Julbøen?Eller passer det ikke?
Rolf Erik Pedersen 9 timer siden Skrot fergene
@Jan Rune HaukvikTautratunellen og Julsundbrua, er meningsløs, Jan Rune. Den vil ikke oppnå noe som er i nærheten av å ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenMan kan ikke bruke pengene fra Nordøyvegen to ganger – disse pengene kan ikke finansiere flere fergeavløsningsprosjekter.Du har rett i ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenMan kan ikke bruke pengene fra Nordøyvegen to ganger – disse pengene kan ikke finansiere flere fergeavløsningsprosjekter.Du har rett i ...
Tor Hansen 15 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Terje SundsbøLa oss si at bygger tunnel til Otrøya/Gossen og krysser Romsdalsfjorden via Sekken. Vis man så tar utgangspunkt i det ...
Geir Ole Sætremyr 18 timer siden Skrot fergene
@Jan Rune HaukvikOg då må også linjevalet over Ørskogfjellet vere avklart. Inkludert vurdering av nedbygging av natur og myr på begge strekningene
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse