Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Geir Gerhard Greger
Ytring
10 september 2023 20:27
Del på Facebook
Foreløpige planer til bypakke og innfartsvei. Rundkjøring på Nordlandet med vei i dagen. lllustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Foreløpige planer til bypakke og innfartsvei. Rundkjøring på Nordlandet med vei i dagen. lllustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

I 2020, stilte Asbjørn Jordahl, tidligere samferdselsminister, spørsmålet om Kristiansund virkelig trenger en ny innfartsvei, eller om prosjektet kan settes på vent, og heller se om det kan finnes alternativ til en ny innfartsvei. Jordahl mente en innfartsvei ville påføre byens innbyggere betydelige ekstrakostnader. Jeg støtter hans tanker rundt dette.

Eksperter tar ofte feil

Jeg antar at Statens vegvesen har gjort sine trafikkmålinger og vurdering av behovet for en ny innfartsvei, men selv eksperter kan ta feil. Byggingen av Stortingsgarasjen er et godt eksempel. Oppussing og oppgradering var budsjettert til kr 350 millioner i 2013. Sluttsummen endte på kr 2,1 milliarder.

Annonse
Annonse

I dette skandaleprosjektet ble Norges beste ingeniører og entreprenører benyttet. Man skal man ikke alltid ta for gitt de konklusjonene ekspertene kommer med. Kan ekspertene også ta feil når de forteller byens politikere at det er helt nødvendig med en ny innfartsvei, og at det ikke finnes andre løsninger?

Er det behov for ny innfartsvei?

Er bygging absolutt det eneste alternativet, eller kan man finne andre løsninger ved å tenke helt nytt, og som ikke innbefatter bygging, men mindre «kosmetiske» løsninger? (se forslag 1)

Er 8 - 10 minutter med køkjøring lang tid?

I Osloområdet er det vanlig og stå i bilkø i 45 minutter og opptil en time hver eneste dag. I Kristiansund opplever mange at det å stå i kø 8 – 10 minutter er lang tid. Jeg kan naturlig nok ikke fortelle andre hva de opplever som lang tid. Jeg kan kun snakke for meg selv, og jeg opplever ikke 8 -10 minutter som lang tid. Tvert imot synes jeg dette er svært kort tid. Forklaringen på dette er at når man er vant til å stå i kø en time, blir 8 – 10 minutter lite i forhold.

Befolkningsvekst i Kristiansund – i hvilken retning går den?

Nå skal man utvide innfartsveien inn mot Kristiansund sentrum, men er det klokt? Kirkelandet og Gomalandet er mer eller mindre ferdig utbygd, og da kan man heller ikke forvente noen betydelig befolkningsvekst mot sentrum og i sentrum, og som en følge av dette – en trafikkvekst. Det er mer sannsynlig at en fremtidig vekst vil gå mot Frei. Noen byfortetning bør det vel heller ikke være behov for ettersom det er ca 200 hus og leiligheter ledig i Kristiansund.

Alle de som mister hjemmene sine

Det er skrevet lite om familiene som med et pennestrøk får sanert sine hjem. 25 hus må løses inn. Kan man unngå å rive disse hjemmene ved å tenke nytt?

Hvor stor er effekten av en firefelts vei som ender opp i en 2 felts vei på Nordsundbroen ?

Hvilken effekt får man ved å utvide til en firefeltsvei som ender opp i en tofelts vei ved broen?

Har man ikke da bare forskjøvet problemet 1,5 – 2 km lenger frem? Hva har man da oppnådd? Vil man ikke da få en ny propp / forsinkelser der veien går fra 4 felts vei til en 2 felts vei?

I et saksframlegg i fra kommunen står følgende: «Det kan oppstå forsinkelser i overgangene fra 4 til 2 kjørefelt, og kø og forsinkelser kan forekomme i enkelte perioder, men basert på tall som foreligger per i dag, så vil avviklingen stort sett være tilfredsstillende».

Forslag 1: (teknisk) Kan man løse denne trafikkorken ved å tenke nytt?

 • Fjern fotgjengerovergangen som går mot ESSO stasjonen for å få mer flyt i trafikken. Kan erstattes med en undergang.
 • Fjern fotgjengerovergangen som går fra busstoppet på Futurasiden mot Lystrupbygget. Kan erstattes med en undergang.
 • Fjern fotgjengerfelt som går mot det gamle Treningssenteret/ Skeidar. Kan erstattes med en undergang. På samme sted kan man lage en rundkjøring/ trafikklys slik at trafikken som skal inn og ut fra Treningssenteret / Skeidar går mer smidig.
 • Ved å fjerne fotgjengerovergangene vil man sannsynligvis oppnå bedre flyt i trafikken – altså helt fra Futura til og med lyskrysset ved Sterkoder.
 • Lag en stor rundkjøring ved Rensvikkrysset.

Forslag 2: Kollektivløsning

Jeg har lest flere steder at 80% av de som kjører til jobb, sitter alene i bilen. Får man flere av bilistene til å benytte et kollektivtilbud, kan man muligens unngå å bygge ny innfartsvei.

 • Innføre gratis arbeidsbuss om morgenen og ettermiddagen
 • Innføre gratis Sundbåt som en permanent ordning, og ikke bare ut 2023
 • Innføre månedskort med sterkt redusert pris
 • Slutt med en times overgang på bussbillettene for enkeltreiser. Innfør 2 timer overgang
 • Halv pris på alle billetter/ månedskort for pensjonister og uføretrygdede.

Er det mulig å få til et pilotprosjekt / offentlig spleiselag?

Kan staten, fylkeskommunen og kommunen gjøre Kristiansund til en «foregangsby» for offentlige kommunikasjonsmidler? Jeg mener Kristiansund er av en perfekt størrelse til å prøve ut et slikt prosjekt. I et slikt prosjekt vurdere alle de samfunnsøkonomiske sidene. Herunder, hva betyr en reduksjon av biltrafikken i prosenter, reduksjon av veivedlikeholdskostnader, kostnader ved økning av antall bussavganger, gratis sundbåt, reduksjon av antall bilulykker og andre trafikkuhell etc.

Annonse
Annonse

Kostnadene for en ny innfartsvei

Ny innfartsvei er kalkulert til å koste et sted mellom kr 1,5 – 2 milliarder. Avhengig av hvilke løsninger som velges. Et betydelig økonomisk løft for kommunen, ikke minst for byens befolkning og næringslivet. Bompenger for «evig og alltid» skrev Erik Aukan i sitt innlegg. Jeg tror han vil få rett.

Hvor er Venstre og MDG sitt engasjement?

Dette er en sak som burde engasjere, - spesielt MDG og Venstre, men også de andre partiene. De har vært lite synlig i debatten. De snakker hovedsakelig om å fjerne parkeringsplasser, lage sykkelstier og sykkelskur - som fåtallet benytter seg av i Kristiansund. Det er lite sannsynlig at Kristiansund vil bli noen stor sykkelby. Mange stormkast, mye regn, og mange «bakkar og berg» forhindrer dette.

Nå har de folkevalgte i samarbeid med fylkeskommunen i spissen redusert kollektivtilbudet i byen. Dette er stikk i strid med det som er trenden ellers i Norge. Nemlig å satse på kollektivtrafikken.

Konklusjon

Kan en løsning med busser/EL busser med sterkt reduserte priser og gratis sundbåt prøves ut før man bygger en ny innfartsvei? Disse tiltakene i kombinasjon med mitt forslag nr. 1, kan muligens være løsningen?

Det er mulig at jeg er helt ut på jordet, at mange av mine tanker er feil, ja kanskje til og med alt jeg skriver her er feil.

Det er helt sikkert mange kloke hoder blant politikere og offentlige instanser som har vurdert at ny innfartsvei er det eneste riktige. Jeg prøver å fremprovosere tanker som at større og bredere veier ikke alltid er den eneste og beste løsningen.

Jeg trodde noe av poenget med å bygge ny innfartsvei nettopp var for å unngå trafikkork om morgen og ettermiddag.

Min erfaring er at trafikken i Kristiansund flyter godt dersom man ser bort i fra noe kødannelse på morgenen og ettermiddagen.

Er da ca. 2 milliarder kroner vel anvendte penger å bruke på grunn av dette, eller kan man vurdere forslag 1 og 2 og kanskje unngå bygging av ny innfartsvei ?

Av: Geir Gerhard Greger

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Viktig informasjon i tåkeleggingskaoset dette. Hva angår vindkraft blir den aldri bedre enn ca 30% i effektivitetsgrad mot innstallert effekt ...
Ansgar Dypbukt 2 dager siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse