Annonse
Annonse
Redaksjonen
Ytring
18 mars 2019 12:05
Del på Facebook
Kristiansund sjukehus. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Kristiansund sjukehus. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av leder Kjell Neergaard og nestleder Ingrid O. Rangønes i ORKidé – Nordmøre Regionråd

HMR har store økonomiske utfordringer som følge av for høyt aktivitetsnivå i forhold til inntekter over lengre tid, manglende effekt av tidligere vedtatte tiltak samt at prosjektstyringen for anbudsprosessen for Hjelset har ført til økte prosjektkostnader. Det har gitt økt usikkerhet om tidsplan og det vedtatte innholdet i det nye SNR. Planen nå er åpning i 2024, og det er samtidig uttalt risiko om innhold og/eller økonomisk ramme.

De innsparingsforslagene som styret skal vedta 27. mars 2019 vil følgelig ha store konsekvenser for en interimsperiode som kan vare mye lengre periode enn 5 år. Utgangspunktet for forslaget er besparelser på samlokalisering av fødeavdelinger i Kristiansund og Molde er på kr 13 mill. årlig.

HMR har ansvar for at innbyggerne i Møre og Romsdal skal ha likeverdige tilbud og en trygg fødselsomsorg. Gjennomgående opplever vi ytterligere skjevdeling at spesialisthelsetjenesten ved at tilbudene svekkes for innbyggerne i nordre del i helseforetaket i forhold til søndre del. Nordmøre aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten i vår region. Det er uakseptabelt at fødende kvinner på nordre Nordmøre skal utsettes for økt utrygghet og risiko.

Regionrådet på Nordmøre krever at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus opprettholdes fordi;

Artikkelen fortsetter under annonsen

  • Fødende med lang avstand og lang reisetid må prioriteres. Lang vei til fødetilbud gir økt risiko for komplikasjoner. Ny forskning viser at avstand til fødeavdeling er av avgjørende betydning for alvorlige komplikasjoner for mor og barn. Risikoen for fødsel utenfor institusjon øker 5-gangen med 1-2 timer reisevei, og 7-gangen ved reisevei over 2 timer. Det er 3 ganger større risiko for at barnet dør utenfor institusjon enn på fødeavdeling. 
  • Det må unngås at de 50-70 fødende hvert år i Aure, Halsa og Smøla som allerede har lang reisevei får enda lengre vei og reisetid opptil 3 timer. I dårlig vær har disse i tillegg en veldig krevende reisevei med bl.a. ambulansebåt og ferge i værharde områder, i tillegg til mange overflyttinger mellom ambulanse – båt – ambulanse.

Fødsler skal foregå på sykehus. Nordmøre har dessverre hele 56% av alle 111 fødsler utenfor institusjon i Møre og Romsdal i 2014-2018. For kommuner på ytre Nordmøre er sannsynligheten for fødsel utenfor institusjon mellom 5% og 10%, mens snittet for Møre og Romsdal er 0,8%. 

Lengre reisevei vil styrke St. Olavs som et naturlig valg for ytterligere 25-50 flere fødsler enn i dag. Dette vil kunne gi tapte inntekter for HMR samt økt bruk av St. Olavs også for andre tilbud.

  • Følgetjenesten for de fødende på Nordmøre fungerer ikke. Dagens følgetjeneste på Nordmøre for Halsa, Aure og Smøla dekker kun 25% av tiden. Kommunene forutsetter at HMR tar sitt ansvar for følgetjenesten, men det fremstår som at HMR ikke har en plan for hvordan følgetjenesten skal tilfredsstille lovpålagte krav. Det er stadig vanskelig å rekruttere jordmødre. Det er vanskelig å se for seg hvordan dette i det hele tatt er mulig å løse.
  • ROS-analyse for prehospitale tjenester er ikke gjennomført. De samlede prehospitable tjenester med bil- og båtambulanser og helikopter er viktig i det helhetlige faglige fødetilbudet. HMR har varslet en reduksjon i antall ambulansestasjoner. Kommunene på Nordmøre er veldig bekymret for fremtidige endringer i ambulansestruktur, både for de fødende og for beredskap og samtidighetskonflikter i kommunene. «Manglende tilgang på ambulanse» ble også fremhevet som et av de mest sentrale risikoområdene i ROS-analysen for felles fødeavdeling.
  • Det vedtatte konseptet for SNR forutsetter at fagmiljøene ved begge sykehusene sikres i interimfasen og inn i akuttsykehuset på Hjelset og i DMS Kristiansund. Fødeavdelingen i Kristiansund er bekymret for at øvrige viktige fagmiljø skal forvitre. Tap av kompetanse i samarbeidende fag trekkes også frem som en kritisk risiko i ROS-analysen for felles fødeavdeling. Fagmiljøet i Kristiansund er mer utsatt som følge av at SNR skal lokaliseres i Molde.
  • Fødeavdelingen i Kristiansund er derfor en kritisk faktor for at øvrig kompetanse og tjenestetilbud blir opprettholdt. Dette er igjen helt avgjørende for å kunne realisere innholdet og ambisjonene for DMS Kristiansund, både ift. bredde, kvalitet og ambisjoner om samhandling om å gi fremtidsrettede helsetjenester av høy kvalitet.
  • Ytterligere nedbygging av helt sentrale tilbud innen spesialisthelsetjenesten for innbyggerne på Nordmøre vil svekke oppslutningen om SNR. Det vil på nytt skape stor uro i regionen og utfordre Møre og Romsdal som egen region.

Regionrådet har ingen forståelse for at administrasjon og styret i HMR går videre med planene om å samle fødetilbudet. Vedtaket om å utrede et felles sykehus i foretaksmøtet 19.12.14 inkluderer følgende forutsetninger;

  • føde- og akuttilbud med tilstrekkelig nærhet til begge byene 
  • ivareta kompetansen ved begge sykehusene i det videre arbeidet 
  • sikre forsvarlig akuttberedskap gjennom å videreutvikling av den prehospitale tjenesten for å ivareta også de innbyggerne som får lengst reisevei En lang og uavklart interimsperiode på minimum 5 år medfører at forslagene som nå utredes er i strid med forutsetningene i foretaksmøtet. 

Det er også i strid med stortingets vedtak fra mai 2018 om å opprettholde dagens fødeinstitusjoner, i strid med statens klare føringer om kommunal medvirkning i endringsprosesser samt i strid med bred politisk oppslutning regionalt og lokalt om at fødetilbudet må opprettholdes i interimfasen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Havets sølv – kystens gull
Annonse
Havets sølv – kystens gull

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 21 timer siden Bløffen om Eksportveien
Har du konkrete tall for ca hvor mye delen med fastlandsforbindelse fra Gossen via Oterøy vil koste? Finner ikke noe ...
Anne Mari Sandshamn 21 timer siden Møreaksen = svindel
@Terje SundsbøLitt dumt å legge inn link til artikler som ligger bak betalingsmur. Ikke alle som har abo på RB. 
Terje Sundsbø 1 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Det er tydelig at ekko-kammeret her inne ikke liker å bli forstyrret. De leser ikke kritikk av deres favoritt-forfattere. Motargumenter ...
@Anne Mari SandshamnDu gidder ikke kaste bort din tid og meninger, skriver du, men du gidder å bruke tid på å servere ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen = svindel
Prisøkningene er nå innkalkulert i Møreaksen: https://www.rbnett.no/nyheter/i/z7JRg9/e39-aalesund-molde-blir-dyrere-og-kanskje-litt-forsinkaHvem er det som forsøker seg på svindel? Det er mye stål i flytebroene ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Hofseth synes å ha en generell forakt for fagfolk, i likhet med mange andre motstandere av Møreaksen. I hvert fall ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte