Annonse
Annonse
Arne Grødahl: Foto Privat
Arne Grødahl: Foto Privat

Svar til Sidsel Holm Frøseth, Rødt: Sykehusomkamp

Viser til innlegg fra Sidsel Holm Frøseth Rødt publisert i ksu.no 28.01 under overskriften omkamp.

Som leder av det kommunale hovedutvalget helse, omsorg og sosial vil jeg kommentere påstander og vinkling som Rødt sin representant kom med i sitt innlegg.

Det at ikke orienteringen om dms ikke var kjent for utvalgsmedlemmene var beklagelig men øverst i den fullstendige innkallinga stod det følgende:

«ORIENTERINGER

  • Arbeidet med sykefraværsoppfølging
  • Distriktsmedisinsk Senter i Kristiansund, DMS
  • Planprosessen med helhetlig plan for helse og omsorg »

Derfor burde alle medlemmene av utvalget kunne vite at DMS var på agendaen.

Det var DMS selv som ønsket å komme for å gi en orientering. Som leder i utvalget ser jeg på som nødvendig at utvalget får mest mulig kunnskap om det som finnes av planer innen vårt område. Også DMS for ikke å si spesielt DMS. Da det rundt dms finnes mange spekulasjoner rundt temaet og mange klager over at vi får for lite informasjon. Samtidig så vil et eventuelt DMS også få konsekvenser for helse og omsorgsplanen som skal vedtas for Kristiansund senere i år. Det var heller ingen kritikk rundt at dette var tema blant møtedeltagerne selv om vi alle vet at følelsene rundt DMS er mildt sagt varierende. Min eneste inngang til temaet er at jeg uansett hva sentrale myndigheter vedtar rundt sykehuset på Hjelset, så ønsker jeg flest mulig sykehusbehandlinger i Kristiansund. Slik som vedtakene er i regjering og helseforetak i dag så er det da slik at dette må skje innen rammene av DMS. Et navn som etter min mening er misvisende for planene for innholdet av DMS. Det riktige ville være å kalle dette et lokalsykehus.

Joakim Varvin som er prosjektleder for DMS og Carina Wollan Myhre som foruten å jobbe på sykehuset i Kristiansund også har en stillingprosent i forbindelse med DMS ga begge godt innblikk i hva det ble jobbet med når det gjaldt hva DMS skal inneholde og behandle. De ga også en redgjørelse for de utfordringene helsenorge står foran inn i fremtiden. Selv er jeg av den mening at alle politikere bør ha best mulig kunnskap om de sakene som skal behandles,  også i de sakene man selv ikke liker. Kanskje spesielt da. Jeg poengterte også som møteleder at dette var en orientering og ikke en invitasjon til vedtak.

Utvalget gjorde ingen vedtak. Vi er derimot rustet til å gjøre kunnskapsbasert vedtak når helse og omsorgsplanen for kommunen skal vedtas senere i 2020. Og igjen, dette var en orientering.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte