Annonse
Annonse
Erik Rolfsen
Ytring
04 februar 2020 22:10
Erik Rolfsen. Foto: Høgskolen i Molde
Erik Rolfsen. Foto: Høgskolen i Molde
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansund kommunes heleide datterselskap, Bolgneset Utvikling AS, har fremmet forslag til reguleringsplan, som innebærer en voldsom utbygging i strandsonen.

Plan- og bygningsrådet i Kristiansund godkjente 4.2.20 planen for å legge til rette for ny aktivitet og nye arbeidsplasser. Det er trist at Kristiansund har så naive og lettlurte politikere. Bare Rødt sin representant gikk imot.

I Bolgneset Utvikling AS sin fremlagte Planbeskrivelse med konsekvensutredning, på side 1, opplyses det om at «Området er sjønært og dekker en lengre kystlinje» og at det dreier seg om «et areal på 1082 daa».

Videre opplyses det på side 3: «Det har ikke vært et krav at lokaliseringen må muliggjøre etableringen av særskilte «lune» kaier, da havteknologivirksomheten i hovedsak skal være landbaserte bygninger til kontor, forskning, laboratorium, forsøksvirksomhet, o.l. uten store skipsoperasjoner med laste- og losseoperasjoner».

Man søker altså om utbygging i strandsonen for et gedigent område der det skal settes opp landbaserte bygninger.

Plan- og bygningsloven § 1-8 nedfeller et generelt forbud mot tiltak i strandsonen/100-metersbelte. Forbudet er ikke absolutt. En kommune kan tillate utbygging i strandsonen i en reguleringsprosess som den Bolgneset Utvikling AS startet.

Skal det bygges i strandlinjen, må det imidlertid være et behov for det. Her skal det som Bolgneset Utvikling AS selv skriver, oppføres landbaserte bygninger, som kontorer. Det er dermed intet behov for å bygge i sjøen, i strid med forbudet i § 1-8.

Å bygge i strandsonen på Bolgneset er dårlig økonomi. Både reguleringsarbeidet og utbyggingen er dyrere enn om man hadde valgt en lokalitet på land. Dessuten finnes det store ledige, allerede utbygde, areal andre steder i Kristiansund og på Averøy.

Arealet er oppgitt å være 1082 daa. Det tilsvarer den samlede spilleflaten til over 150 fotballbaner! Vestbase har et areal på 570 daa hvorav mye går med til kaier, lossekraner o.l. som det ikke skal være på Bolgneset. Likevel skal basen på Bolgneset være 1,9 ganger større. På Vestbase er det ca. 40 bygg hvorav mange lager og verkstedhaller, som krever stort grunnareal. Jeg vil anslå at det på arealet som planlegges på Bolgneset er plass til over 1000 kontorbygg. Prosjektet er åpenbart helt meningsløst disproporsjonert.

Man må derfor spørre om hvorfor selskapet selv ønsker en slik megautbygging med en lokalitet som er lite egnet, medfører store naturødeleggelser, er til stor belastning for naboer, forstygger innseilinga til Kristiansund og i tillegg er det dyreste alternativet.

Svaret må være utsprenging av stein og salg av denne. Valget av beliggenhet og det enorme arealet skyldes utelukkende at man skal sprenge ut og selge enorme kvanta med stein.

Dette underbygges av daglig leders avtale med selskapet. Det fremgår av det offisielle regnskapet at det er inngått en avtale med daglig leder Rolf-Henning Blaasvær, som gjør at han skal få utbetalt en bonus når opparbeidelse starter. Styret opplyser til TK at Blaasvær skal få betalt bonus i forhold til hvor mye stein som utvinnes. Avtalen er tidsubegrenset.

Plan- og bygningsrådets vedtak er fattet på feil grunnlag. Vurderingen av om man skal tillate bygging på Bolgneset må baseres på det reelle formålet med tiltaket, utsprenging av fjell for salg av stein. I stedet er Plan- og bygningsrådets medlemmer lurt til å tro på luftige prognoser om arbeidsplasser, som aldri vil komme.

Bystyrets representanter og/eller Kontrollutvalget må kreve å få innsyn i avtalen med Blaasvær og eventuelle andre avtaler inngått i 2019/20 med andre aktører (entreprenører) knyttet til utsprengning og salg av stein. Det må også avkreves en bekreftelse fra Kristiansund kommune ved rådmann/ordfører om at kommunen ikke har stilt økonomiske garantier for gigantutbyggingen.

 

Erik Rolfsen

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 timer siden – Hvor er logikken i Nav-saken, Geir Inge Lien?
Merkelig at Lien ikke forstår at kamp om flere statlige arbeidsplasser til fylket og vurdering av sammenslåing og plassering av ...
Dette er en kjempeskandale. Tenk å kjøpe inn helikoptre som ikke kan lande på mange av sykehusene som har helikopterplass. ...
Ketil Strand Andersen 20 timer siden Rbnett: Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund
Vi kan støtte Molde på dette, men kun dersom Moldenserne greier å bidra til at sykehuset i Kristiansund opprettholdes.
Her er det ingen sammenheng mellom sitatet til Christensen og konklusjonen som Tønnesen trekker. Sammenslåingen var begrunnet med billigere lokaler, ...
Vidar Hölm 1 dager siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 dager siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte