Annonse
Annonse
Mobbeombud Kristin Øksenvåg. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Mobbeombud Kristin Øksenvåg. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunedirektøren anbefaler å videreføre ordningen med mobbeombud, og at dette blir en fast stilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkesutvalget behandlet saken tirsdag 24. mars og vedtok den.

Fylkeskommunen har deltatt i den nasjonale prøveordningen med mobbeombud for barnehage og grunnskole siden september 2018.

I denne perioden og frem til 10. februar 2020 har ombudet mottatt:

  • 94 henvendelser om barn og unge som ikke har et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø.
  • 50 saker i barnehage- og skoleåret 2018/2019 og 44 saker i inneværende barnehage- og skoleår.

Ombudet har gjennomført 140 foredrag, innlegg og møte med tilsatte og foresatte i barnehager og skoler, i tillegg til andre aktører, som en del av det forebyggende arbeidet.

Viktig for overgangen mellom grunnskole og vidaregående skole
I saksframlegget blir det lagt vekt på at mobbeombudet er viktig for å sikre en god overgang mellom grunnskole og videregående skole, og for gjennomføring av videregående opplæring:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«…ein god «grunnmur» og overgang frå barnehage og grunnskule vil gi ein betre gjennomføringsgrad i vidaregåande opplæring. Det å gjennomføre vidaregåande opplæring har vist seg å vere ein viktig indikator for å lukkast i til dømes arbeidslivet. Det er dermed eit samfunnsøkonomisk perspektiv her som det er viktig, og naturleg for oss som ein regional samfunnsutviklar, å vektlegge».

Samarbeidet mobbeombudet har med elev- og lærlingombudet for videregående opplæring blir også vektlagt i saken.

Styrke psykososialt miljø
Oppgavene til mobbeombodet har vært å:

  • støtte og rettlede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø
  • jobbe forebyggende med informasjon og opplæring
  • Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging
  • Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Støtte elev- og lærlingombudet i arbeid med psykososialt miljø

Ordningen har vært delfinansiert fra Kunnskapsdepartementet. Tildeling for 2021 skjer i 2021 med forbehold om Stortingets budsjettbehandling.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Bok - tilbake til livet
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte