Annonse
Annonse
Del på Facebook
Frank Sve, fylkesleder og gruppeleder i Møre og Romsdal FrP. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Frank Sve, fylkesleder og gruppeleder i Møre og Romsdal FrP. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimaplan for 2021-2030, Meld.St.13 er eit tydelig døme på dette. Møre og Romsdal FrP er sterkt kritisk til at regjeringa legg opp til ein klimaplan som trugar sterkt næringslivet i heile Møre og Romsdal.

Enda verre er det at fylket sine eigne mål, der SP, AP og Høgre går utover regjeringa sine ambisjonar, og såleis rammar vårt eige næringsliv enda verre. Greinalaust er det når fylket skal kutte 55% innan 2030, og ikkje 45% slik regjeringa ynskjer.

Den varsla auka i CO2 avgifta frå 590-2000kr/tonn er dramatisk for Møre og Romsdal.

Dette vil få ein direktekostnad berre i Møre og Romsdal på snart 2 milliard kr pr år, dette vil spesielt ramme:

 • Transportnæringa
 • Olje og Gassektoren med omlag 25 000 tilsette her i fylket.
 • Landbruksnæringa som i dag har nok kostnadsdrivarar.
 • Maritim og marine næringar som er heilt avhengige av lavast mulige avgifter for å oppretthalde konkurransekraft i marknaden for sine varer.
 • Biltrafikken som folk flest er heilt avhengige av i eit distriktsfylke som Møre og Romsdal.
 • Ferje, hurtigbåt og busstilbudet, som får kraftig auka kostnadar på grunn av omlegging til nullutslipp.
 • Næringslivet i heile fylket som får kraftig auka kostnadar til transport av sine varer inn og ut av distriktet.

Innføringa av denne klimaplanen vil føre til kraftig auka avgifter som svekker samfunnsutviklinga og konkurranseevnen i distrikta som frå før har svak infrastruktur.

Store næringssegment her i Møre og Romsdal er heilt avhengige av lavast mulige skattar og avgifter då utgiftene til transport og anna infrastruktur som straum og så vidare er høgere her enn i sentrale strøk av landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ei auke av CO2 avgifta som vil medføre drivstoffprisar over 20 kr literen vil kunne true og sette i spel mange titals tusen arbeidsplassar i Møre og Romsdal, som kan bli flytta ut av fylket. Store bedrifter som ligg i Møre og Romsdal vil kunne spare enorme beløp årleg ved å sentralisere, noko som vil vere dramatisk for Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal FrP krev:

 • Ikkje auka CO2 avgifter, heller kutte avgifter og stimulere ved avgiftskutt for ny og miljømessig teknologier.
 • Ha ei realistisk tilnærming til innføring av nullutslippsløysingar med utbygging av ladepunkter og utbygging av vasskraft, der fornying av turbiner i eksisterande anlegg vil kunne gje stor effekt.
 • Ikkje påføre Olje og Gassnæringa negative konkurransefortrinn i form av kraftige avgiftsaukar, noko som trua denne næringa og berre styrkar andre land sine produksjonar. Norsk Olje og gassnæring er av verdas reinaste og mest miljømessige, og det hjelper verden svært lite at Norge kuttar ned sin produksjon og leiteaktivitet etter nye oljefelt.
 • Drivstoffprisar over dagens nivå, eller som regjeringa foreslår over 20kr literen, vil kraftig ramme vårt næringsliv samt vanlige folk sine muligheitar til å delta i samfunnet.

Slike drivstoffprisar vil også ramme turistnæringa og landbruksnæringa brutalt, då desse næringane ikkje har økonomiske grunnlag for å kompensere slike avgiftsaukar.

Møre og Romsdal Fylkeskommune krev at regjeringa gjennomfører ei omfattande og grundig konsekvensanalyse for alt næringsliv og for folk flest i alle fylker i landet, før ein klimaplan kjem til behandling i Stortinget.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 2 timer siden E39 – kortest, raskest, flatest og billigst mulig
@Bjørn Arild Reed JacobsenHvorfor kan ikke dere lage dere fastlandsforbindelser - uten å måtte lage slikt styr ut av det? Se til Sunnmøre ...
Bjørn Arild Reed Jacobsen 2 timer siden E39 – kortest, raskest, flatest og billigst mulig
Notge er et langstrakt land der E6 forbinder Nord og Sør meg gode veger for raskest mulig forbindelse. Kyststamvegen er ...
Terje G. Finnøy 4 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
@Bjørn Arild Reed JacobsenFakta? MA er ett rigget prosjekt. Og det fra lenge før KVU2011. 
Ketil Strand Andersen 4 timer siden Det skal være et fødetilbud i Kristiansund
@Terje SundsbøTo fødeavdelinger er bedre enn èn. Hvis sentralisering er det beste, hvorfor har ikke M&R èn fødeavdeling i Ålesund? Eller ...
Terje G. Finnøy 4 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
@Terje SundsbøMed ref. til din stadig repeterende 25% trafikkmengde øst for Molde sentrum. Kan du på lik linje belyse oss med ...
Audun Karlstrøm 5 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
Målsetting i NTP og konseptvalget fra 2011 er som det ble ble fremlagt av SVVRM i 2013 og brukt som ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte