fbpx
Annonse
Annonse
Møre og Romsdal / Vestland / Rogaland
Ytring
Møre og Romsdal / Vestland / Rogaland
30 mars 2021 12:18
Vestlandsfylka er eksportmotoren for heile landet. Ingen andre stadar blir det skapt større eksportverdiar. No trengst det eit krafttak for å styrke denne motoren i åra som kjem. Vi i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylkeskommune står klare, sier Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordførar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: MR fylke.
Vestlandsfylka er eksportmotoren for heile landet. Ingen andre stadar blir det skapt større eksportverdiar. No trengst det eit krafttak for å styrke denne motoren i åra som kjem. Vi i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylkeskommune står klare, sier Per Vidar Kjølmoen, fylkesvaraordførar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: MR fylke.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Om det er eitt tidspunkt i historien der vi skal satse tungt på næringsutvikling, så er det no. Vi i vestlandsfylka vil ta ei leiande rolle for å skape dei rammevilkåra som næringslivet treng i åra som kjem.

Vestlandsfylka er eksportmotoren for heile landet. Ingen andre stadar blir det skapt større eksportverdiar. No trengst det eit krafttak for å styrke denne motoren i åra som kjem. Vi i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylkeskommune står klare.

Å stå på staden kvil, er ikkje bra nok. I takt med at olje og gass blir mindre viktig for verdiskapinga i landet, må vi gjere andre næringar sterkare. Målet er korkje nedgang eller stagnasjon. Målet er å auke eksporten, skape fleire arbeidsplassar og legge grunnlaget for eit godt velferdssamfunn også i framtida. Vi i dei tre vestlandsfylka skal gjere vårt gjennom Vestlandsrådet. No utarbeider vi ein felles næringsstrategi, i tett samarbeid med forskarar og næringslivet sjølv.

– Men kva skal til?

Denne våren får mange bedriftsleiarar dette spørsmålet. Det same får leiarar innan akademia og innovasjonsmiljø, bankfolk og forskarar. Tilsette i destinasjons- og næringsselskap må svare på det same. Kva skal til for at di bedrift, di næring, dine samarbeidspartar skal vekse og utvikle seg?

Svara vi får, vil danne grunnlag for den nye, felles næringsstrategien for Vestlandet. Ein strategi som set retning, som viser kvar Vestlandet har potensiale for vekst og som gir tydelege råd om kva rammevilkår som må vere på plass for å oppnå den utviklinga og veksten vi og landet treng.

Korona-pandemien har skapt ei akutt krise. Akkurat no har mykje forsvunne for mange. Enten det er ordretilgangen for verfta eller bookingar frå utanlandske gjester ved fjordhotella. Bak ligg det grøne skiftet, sentralisering, digitalisering, automatisering og geopolitiske endringar der Asia styrkar seg. Alt frå fiskeoppdrettarar på kysten til familieverksemder lengst inn i fjordarmane må møte dette. Samla byr dette på utfordringar, men også store moglegheiter - om vi er aktive, grip sjansane og samarbeider godt. Då er ein felles næringsstrategi eit bra utgangspunkt.

Strategien skal vere klar i juni. Det er berre første steg. Vi skal vere ein premissleverandør for gode rammevilkår og effektiv næringspolitikk. Næringsstrategien vil vere grunnmuren for den felles røysta som talar næringslivet si sak. For det er saman vi står sterkast.

Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har lik næringsstruktur, mykje råstoff, kloke hovud og eit standhaftig, innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Dei treng fylkeskommunar som speler på lag for å nå felles mål. Den medspelaren har vi tenkt å vere.

Av:

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Sigrid Brattebø Handegard, Vestland fylkeskommune
Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

jon ingar eik 1 timer siden Kristiansund Sp og aksen
Dette spørsmålet burde bli stilt til samtlige SP partiene i Fylket, som styres av ett fåtall som truer fram Møreaksen, ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
@Lama VikFeiga du ut, Lama Vik? Udokumenterte påstandar er Møreaksen-tilhengjarane flinke med. Skyt og stikk av! Patetisk!
Lars Svein Valderhaug 2 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
@Lama VikDet bør du begrunne godt og kvikt! Skitprat frå deg har eg fått nok av. 
Ketil Strand Andersen 3 dager siden Stig Anders Ohrvik og meg
Jeg oppfatter dette som et bra innlegg av Arne Grødahl. Vi skal ikke sitte å fordele skyld etter sykehuskatastrofen, men ...
Rolf Erik Pedersen 3 dager siden Møreaksen gjekk på eit sviande tap
Møreaksen kunne blitt tidenes verste samferdselsprosjekt. Vi må sette vår lit til at Sve klarer å gi resten av Stortinget en ...
Lama Vik 3 dager siden Veien videre, Statens vegvesen?
Spydigheit og hersketeknikk er berre barnemat samanlikna med ditt samankok av konspirasjonar, Lars.
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte