fbpx
Annonse
Annonse
Lars Valderhaug
Leserinnlegg
Lars Valderhaug
01 juni 2021 16:10
Måten Statens vegvesen har opptrådt på i aksesaken er sterkt foruroligende, skriver Lars Valderhaug. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Måten Statens vegvesen har opptrådt på i aksesaken er sterkt foruroligende, skriver Lars Valderhaug. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Innholdet i dette innlegget er også sendt i brevs form direkte til medlemmene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Mørebenkens medlemmer, vegdirektøren og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. i Statens Vegvesen 

Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, ønsker å sikre at fylkets Stortingsrepresentanter går til avstemming om Norsk transportplan (NTP) og den viktige aksesaken i Møre og Romsdal med riktig faktagrunnlag i bakhodet. 

Derfor ønsker han et møte med Mørebenken nært opp til Stortingets behandling av saken i et såkalt webinar den 8. juni, der også fylkestingpolitikere, politiske partier i fylket og byråkrater fra kommunene Molde, Ålesund, Vestnes og Aukra inviteres. Davik begrunner selv Statens vegvesens ønske om et slikt møte med denne uttalelsen til Tidens Krav:

– Vegvesenet orienterer omverdenen i alle planleggingsprosjekter vi holder på med. I denne saken ser vi at det er flere som stiller spørsmål med den utredningen som er gjort og hva som er foreslått til Nasjonal transportplan. Da ønsker vi å komme ut med svar på disse spørsmålene og påstandene. Debatt om vegprosjekter er bra – og ofte blir de bedre av det. Men det er viktig at debatten føres på et faktabasert grunnlag.

Forutsetningene for en debatt er at de involverte parter svarer hverandre. Men Statens vegvesen har ikke en gang svart på mine alvorlige beskyldninger framsatt i bl.a. Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav i 2020! Ikke en gang etter etterlysing av svar og gjentatte omtaler av mine beskyldninger og vegvesenets manglende svar i sosiale medier! Statens vegvesen Midt satt musestille, i klar motsetning til ved andre tilfeller med kritiske spørsmål og kritikk, der de kom svært raskt på banen i media og forsvarte seg. 

Daglig leder i Romsdalsaksen AS, Jørn Inge Løvik, uttrykker sin reaksjon på Daviks planer om et webinar til Tidens Krav slik: «Dette er kamuflert politisk lobbyvirksomhet.» Løvik viser også til at Statens vegvesen Midt inviterte til besøk av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité for et par år siden, men at Romsdalsaksen ble holdt utenfor, selv om dette er den største saken i fylket.Vil Davik ha eneretten til å «korrigere» de spørsmål som er stilt og påstandene som er framsatt, med så liten sjanse for kritikerne til å komme til motmæle som mulig? Mine påstander om juks er framsatt offentlig i media for omtrent et år siden uten at vegvesenet har respondert på de alvorlige beskyldningene. De er også gjengitt i en  e-post til medlemmene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité  og mange flere. Men Davik har åpenbart en strategi for hvordan han skal kunne tilbakevise alt dette. Dette vitner mer og mer om at vegvesenet i denne saken har fungert både som premissleverandør og påvirker langt ut over de grensene som gjelder i slike saker for et offentlig forvaltningsorgan.

Denne saken stinker mer og mer for hver dag som går! Når skal maskene falle?Det er betenkelig at en stor del av befolkningen i Møre og Romsdal har en følelse av å være i krig mot Statens vegvesen. Grunnen til dette er manglende transparens i vegvesenets behandling av aksesaken, og et bestemt inntrykk av at Statens vegvesen region Midt for lengst har bundet seg til masta i Møreaksenskuta, og derfor har motarbeidet aktivt alle forsøk på å få en såkalt «omkamp» i aksesaken. (Det kan ikke bli omkamp før det har vært kamp! Og flytebrualternativet ble aldri gitt en sjanse til å vise hva det står for!) Dette har skapt en stor grad av mistillit til og frustrasjon mot vegvesenet i denne saken.

Utredningen av en alternativ trasé til Møreaksen som ble foretatt i 2019 burde derfor Nye Veier AS hatt ansvaret for. De signaliserte også klart og tydelig interesse for dette, med konkrete faglige begrunnelser for en slik utredning, samt idéer til alternative løsninger som burde utredes. Dessverre ble det ikke slik. Vi gikk dermed glipp av en viktig Second Opinion i denne svært betydningsfulle og kostbare saken for fylket og landet vårt.

Romsdalsaksen folkets favoritt. En omfattende spørreundersøkelse, nylig gjennomført av Norstat blant 4000 innbyggere i samtlige kommuner i Møre og Romsdal, viser at 42% foretrekker flytebrualternativet Romsdalsaksen, 27% fortsatt fergedrift, og 23% tunnelbaserte Møreaksen. Det er klare signaler som tyder på at Romsdalsaksens tilslutning øker med opplysningsnivået om aksesaken, og at tilslutningen til Romsdalsaksen er på vei oppover, og tilsvarende på vei nedover for Møreaksen.

Det er viktig at våre folkevalgte ivaretar befolkningens behov i møte med Davik, og stiller de nødvendige spørsmål om vegvesenets saksbehandling og prioriteringer. Det fortjener denne saken, der siste ord ikke er sagt, uansett utfall av Stortingets kommende rullering av Norsk transportplan.

Måten Statens vegvesen har opptrådt på i aksesaken er sterkt foruroligende. Inntil nylig var dere i en monopolsituasjon, men dere har ikke monopol på fakta og sannheten, Davik. Skal dere ha folkets tillit i framtiden, kreves det respekt og et minimum av ydmykhet overfor den befolkningen dere skal betjene. Uten folkets tillit kan dere bare pakke sammen. Og folkets tillit kan bare oppnås ved at vegvesenets prioriteringer framkommer gjennom transparente prosesser. Det har ikke alltid vært tilfelle i arbeidet med aksesaken. 

Alternativet

Den eneste måten denne viktige saken kan få en betryggende behandling på er at Stortinget ber om en alternativ utredning av en alternativ trasé til Møreaksen, og at den utføres av et alternativt fagmiljø til Statens vegvesen. 

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 15 minutter siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 15 timer siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 19 timer siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Unøyaktig om sykehus
@Jakob SylteJeg har ikke hevdet at Ap i Kristiansund var involvert i lokaliseringen av fellessykehuset til Hjelset i 2014. Det som ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 173 comments
  • Lars Svein Valderhaug 111 comments
  • Lama Vik 37 comments
  • Jan Rune Haukvik 30 comments
  • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte