Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Paul Andreas Hofseth
Ytring
09 juli 2021 09:34
Del på Facebook
Illustrasjon: Romsdalsaksen
Illustrasjon: Romsdalsaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange har undret seg over den markerte reduksjonen på hele 40 prosent for Møreaksen, fra ca. 40 mrd. til ca. 24 mrd. Kostnadsreduksjonene hilses naturligvis velkommen, men hva er konsekvensene?

En tilrettelegging for senere oppjusteringer kan virke forlokkende, men har sine konsekvenser. Foruten perioder med anleggstrafikk, kommer jo også nye kostnader på løpende bånd i takt med oppgraderingene, og den endelige kostnaden blir neppe mindre på dette viset – da er vi tilbake til 40 mrd. og kanskje mer?

For prosjekt som eksempelvis Hafast, kan fremtidig oppgradering av Møreaksen medføre store forsinkelser for Hafast og andre samferdselsprosjekt i fylket. Hva blir konsekvensene for Hafast dersom Møreaksen møter motstand som medfører forsinkelser, eller enda mer utfordrende – at Møreaksen av en eller flere grunner blir droppet?

«Lillebroren» til Hafast, Nordøyvegen, tas i bruk om få måneder i deler av prosjektet, mens hele sambandet vil være ferdig ca. 1 år senere. Er tilhengerne av Hafast sikker på at de har valgt rett kø, og at å stille seg bak Møreaksen i sin valgte kø er smart?

Det overordnede formålet for E39 er kraftig reduksjon i reisetid fra ca. 21 til ca. 12 timer vest for Langfjella på strekningen Trondheim–Kristiansand. Paradoksalt er det at effekten bortfaller dersom en reise gjelder hele eller nesten hele strekningen, for da finnes det alternativ øst for Langfjella. Derved gjelder den for utallige delstrekninger med en eller flere fjordkryssinger.

Bedret standard mellom fjordkryssingene med kortere veg enkelte sted vil redusere reisetiden. Den store reduksjonen i reisetid – ca. 75 prosent er imidlertid å erstatte 7 fjordkryssinger (fergesamband) med faste samband, for det er fergene som er tidstyven.

Med kalkulasjon tenker vi oftest på økonomi. Men, kalkulasjon kan også knyttes til andre områder for folk flest – og for enkelte smartinger spesielt. Det er neppe optimalt for Møreaksen (MA) å bli sammenlignet med Romsdalsaksen (RA) – en risiko som er kalkulert slik at utredningen må treneres. Og – det blir den!

Det er heller ikke bra for MA at NLF (Norges Lastebileier-Forbund) slett ikke ønsker MA grunnet HMS for egne ansatte, slitasje på kjøretøy og store drivstoffkostnader. Kalkylen tilsier at organisasjonen som burde sitte på første rad, ikke får delta i strategiske viktige møter som eksempelvis de med samferdselsministeren.

Kanskje må også vi kalkulere, og tenke at dess flere motstandere av Møreaksen – dess bedre. Flest mulig medlemmer i MuM og RA/Sekkfast, og flest mulig signeringer på romsdalsaksen.no for utredning av Romsdalsaksen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Kostnadsreduksjonene for Møreaksen har bl.a. sammenheng med kritikken om at det er liten trafikk, bare 2700 kjøretøy i døgnet over Romsdalsfjorden. Hvis det skulle være behov for framtidige oppgraderinger, så bør vel kritikken rettes mot de som hevdet at de opprinnelige planene var for store?

  Formålet med fergefri E39 er ikke en kraftig reduksjon i reisetiden, slik Paul Andreas Hofseth feilaktig hevder, men å knytte næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen. Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var:

  Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:

  1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.

  2. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.

  3. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.

  4. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

  Romsdalsaksen feiler totalt på hovedmålsetting nr. 1, bla. derfor er Møreaksen valgt av 2 samferdselsministre fra Frp, og nå en fra Krf. Prosjektet med kryssing av Romsdalsfjorden tar dessuten ivare punktene 2 – 4 minst like bra som de andre prosjektene langs E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

  Her er konklusjonene til de ulike fagetatene:

  https://www.rbnett.no/100Sport/meninger/2021/05/20/M%C3%B8reaksen-m%C3%A5linger-og-faglig-grunnlag-23996196.ece

  • Møreaksen er eneste løsning som gir full oppnåelse av samfunnsmålet.

  • Møreaksen vil ha et betydelig større trafikkgrunnlag enn Romsdalsaksen – fordi Møreaksen er den beste løsningen for det meste av trafikken.

  • Møreaksen vil ha dobbelt så stort trafikkgrunnlag enn et bedret fergetilbud, selv med gratis fergebillett og avganger hvert 10.minutt døgnet rundt.

  • Møreaksen gir 13 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

  • Møreaksen gir 47 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn ferge.

  • Møreaksen vil ha 23 % høyere trafikantnytte enn Romsdalsaksen.

  • Møreaksen er kr 6-14 milliarder billigere enn Romsdalsaksen (jo høyere veistandard, desto større prisforskjell).

  • Romsdalsaksen ville blitt møtt med innsigelser pga nasjonalt kulturminne og landskapsvernområde på Veøya.

  Romsdalsaksen erstatter ikke fergen Sølsnes-Åfarnes, den vil fortsette. Og når det kommer bro over Langfjorden, så vil Romsdalsaksen miste en god del av trafikkgrunnlaget til denne veien.

  Det er på tide at Lastebileierforbundet ikke ser på seg selv som en skjermet næring til evig tid, også de må forholde seg nye miljøkrav slik som øvrig bilpark som snart er helelektrisk. Elbiler genererer energi i nedoverbakker, dermed blir høydeforskjellene ved fjordkryssingen ikke lenger så energikrevende. I motsetning til hva lastebilnæringen selv tror, så er det også svært mange andre brukere av E39.
  Æ
  Det er dessuten verd å merke seg at Terje Tovan, talspersonen for MuM, ikke stiller seg bak Romsdalsaksen: https://www.smp.no/nyheter/2021/06/15/Tovan-vil-ikke-bli-kalt-Romsdalsakse-forkjemper-24125740.ece
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse