Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Lars Valderhaug, Tustna
Ytring
27 juli 2021 12:02
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tordenskiolds soldater er en betegnelse som kan brukes om de relativt få gjengangerne i de forskjellige roller som i mange år har stått bak tunnelbaserte og undersjøiske Møreaksen som trasé for ny «Fergefri E39», et fjordkryssingsprosjekt som er tenkt å skulle erstatte fergedrift over Romsdalsfjorden, og som nylig fikk flertall på Stortinget.

Sammenblanding og innbyrdes bytting av så mange roller som griper inn i hverandre er i alle fall er usunt, for ikke å ta for hardt i. At Tordenskiolds soldater ikke er representative for befolkningen i Møre og Romsdal har flere spørreundersøkelser vist, senest Norstats ferske undersøkelse blant 4000 innbyggere i samtlige kommuner i fylket, som viste at nesten dobbelt så mange ønsker overflatebaserte Romsdalsaksen som Møreaksen. Det var også flere som ønsket fortsatt fergedrift enn Møreaksen. Så Tordenskiolds soldater er på kollisjonskurs med folkeviljen. 

Men ikke i Norge, vel?

Når politikere med mye makt får stor innflytelse over mektige statlige virksomheter er det grunn til å heve en advarende pekefinger. Særlig når det kan mistenkes at politikeren i en nøkkelposisjon kan ha egeninteresse av en bestemt løsning. Når grunnlaget for vedtakene i tillegg blir lite transparente, er det grunn til å vifte med fingeren. Men når virksomheten nekter å opplyse saken med selvskading som begrunnelse, da er vi akkurat der vi i dag er i aksesaken: Statens vegvesen nekter å gi de opplysninger som en kontroll av deres «regneferdigheter» og faglige begrunnelser krever. Da er grunnen beredet for at vi bør låne øre til den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly, selv om jeg ikke har grunnlag for å hevde at det antatte jukset i denne saken er et resultat av korrupsjon. Men også i denne saken er det viktig med mest mulig åpenhet for å unngå mistanke om urent spill. 

Neglisjering og latterliggjøring

Statens vegvesen Midt i Molde har ikke besvart mine alvorlige beskyldninger i media om juks i kostnadsberegningene for Møreaksen og Romsdalsaksen, som resulterte i at Møreaksen øyensynlig blir 6 mrd billigere enn Romsdalsaksen i de mest aktuelle traséene, og hele 14 mrd. billigere i alternative traséer, eller manglende forsøk på å finne løsninger for Romsdalsaksen forbi den viktige Veøya. Dette var avgjørende momenter for vegvesenet for å vende tommelen ned for Romsdalsaksen, og for deres anbefaling av Møreaksen. Da styrkes mistanken om at grunnlaget for Stortingets tilslutning til Møreaksen er et falsum som de fleste stortingsrepresentanter og de fleste fylkestingspolitikere i Møre og Romsdal lar passere uten å foreta seg noe. Heller ikke samferdselsministeren eller ledelsen i Statens vegvesen har tatt disse varslene om uregelmessigheter og juks på alvor. Utbyggingssjefen i vegvesenet, Kjell Inge Davik, har tvert imot forsøkt å latterliggjøre grunnlaget for varslene i media uten å svare på dem.

Mest korrupsjon i Norge

Er vi nærmere et korrupsjonssamfunn enn vi er villige til å innse? Hadde Eva Joly rett i at det er mer korrupsjon i Norge enn i de andre nordiske landene? Hun påpeker at Norge har et problem med nære relasjoner. Lukker Stortinget, samferdselsministeren og fylkestinget i Møre og Romsdal øynene for dette? Er dette årsaken til at Eva Joly hadde rett? Min erfaring er at Stortinget ikke har de nødvendige verktøyer for å avsløre og forhindre slik korrupsjon, eller ikke gjør bruk av dem. Kan dette virkelig være tilfelle? Det er ikke nødvendig å reise til utlandet for å finne råtne epler og usunne maktkonstellasjoner med misbruk av makt. I Norge blir de ikke avslørt, for vi har ikke korrupsjon i Norge. Bare konspirasjonsteoretikere. Tror vi. Er dette grunnen til at vi er verst i Norden? 

Svindyr «belønning»

Begge aksealternativene har tilsvarende fordeler med bo- og arbeidsmarked og sparte midler for fylket. Konsekvensene av Møreaksen til «evig» tid blir at vi blir «belønnet» med en svindyr og teknologisk utdatert tunnelløsning av E39 som hovedsakelig tjener et øysamfunn, som bryter med vegvesenets egne prinsipper for veibygging, og som skaper omveier for de fleste. Investeringskostnadene er bare midlertidig redusert fra 40 mrd til 24 mrd for å få starte pengebruken. Hvor lenge vil eksempelvis lange ettløpstunneler bli akseptert? Og hvor lang tid går det før vegvesenet er tilbake på sporet etter firefeltsvei hele veien mellom Ålesund og Molde, som opprinnelig planlagt? «Evigvarende» drifts- og vedlikeholdskostnader for Møreaksen er himmelvidt høyere enn for Romsdalsaksen, og har ikke vært en del av kostnadsbildet. Her gjør vi som strutsen. For «vi» vil ikke vite. Før det er for sent å snu. 

 

Et øysamfunn kunne fått sin fastlandsforbindelse for en brøkdel av de aktuelle kostnadene. Vi går glipp av en rimeligere og framtidsrettet overflateløsning med et overveldende stort flertall av fordeler innen sikkerhet, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø. Dette er slikt som skjer i Norge. Og det skjer ikke tilfeldig. Noen har villet det slik.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. Hvorfor kan du ikke, for en gangs skyld, ta fatt i det aktuelle leserinnlegget og kommentere det fra topp til bunn i stedet for å gulpe opp igjen dine ferdigskrevne kommentarer som vi har sett så alt for mange ganger allerede? Dine påstander har jeg tilbakevist flere ganger, men du bare durer på i kjent stil med dine eventyrlige påstander. Men du kommer som vanlig ikke til å innrømme en dritt. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Anklager om korrupsjon hører hjemme hos påtalemyndighetene og ikke i avisene. La oss avvente Riksrevisjonens vurderinger angående korrupsjon.

   Dine såkalte tilbakevisninger består i egne synsinger og antakelser. Du kan lese denne en gang til: https://www.smp.no/meninger/ytring/2021/07/25/%C2%ABM%C3%B8reaksen-m%C3%A5linger-og-faglig-grunnlag%C2%BB-24301449.ece
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Du må skille mellom mine begrunnede ubesvarte anklager mot vegvesenet om juks og mine generelle betraktninger om korrupsjon i Norden. Ellers blir dette «god dag, mann, økseskaft» igjen.

   Jeg stiller med egne synsinger og antagelser, og du stiller med ubestridte fakta, er det det du påstår?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Jeg tror ikke dine generelle betraktninger om korrupsjon i Norden er en sak for Riksrevisjonen.

   Du stiller med egne synsinger og antagelser, mens jeg kommer med referanser til andres faglige vurderinger, som har vært gjennom ekstern kvalitetskontroll.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Nettopp! Da er vi enige om det. 

   Dine betegnelser av grunnlaget for våre uttalelser er så generelle, unyanserte og udokumenterte, at en videre meningsutveksling om dette er meningsløs. Jeg vil bare minne om at eksempelvis det tallmaterialet jeg opererer med i kostnadssammenligningene mellom Møreaksen og Romsdalsaksen stammer 100% fra Statens vegvesen. Så det er kanskje ikke så rart at vegvesenet ikke protesterer på dette?


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Om du tar deg bryet med å lese min kommentar, så vil du se at jeg også linker til avisartikler med utdrag fra Statens Vegvesen sine konklusjoner. Slike referanser kaller du generelle, unyansert og udokumenterte. 
   Da kan vi i det minste være enige om at en videre meningsutveksling om dette er meningsløs.

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet langs kysten tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt. Ikke en gang Terje Tovan, talspersonen for MuM (Møre uten Møreaksen), stiller seg bak Romsdalsaksen:
  https://www.smp.no/nyheter/2021/06/15/Tovan-vil-ikke-bli-kalt-Romsdalsakse-forkjemper-24125740.ece

  Når det gjelder korrupsjon, så var det altså to samferdselsministre fra Frp som først valgte Møreaksen over Romsdalsaksen, deretter en samferdselsminister fra Krf. Et stort flertall på Fylkestinget og på Stortinget har også stilt seg bak Møreaksen. Er Norge fylt opp av korrupte politikere og byråkrater?


  Den såkalte meningsmålingen til Terje Tovan bryter med omtrent alle regler og prosedyrer for slike:
  https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106

  Fastlandsforbindelsene til Aukra og Otrøya er lønnsomme i kombinasjon med Møreaksen, og vil betale seg selv. Men uten steinmassene fra Møreaksen er lønnsomheten ikke den samme. Se
  https://www.rbnett.no/meninger/2021/05/12/M%C3%B8reaksen-Kjerringsundet-unikt-23951717.ece

  Romsdalsaksen vil overføre kostnaden for disse fastlandsforbindelsene til fylkeskommunen. Hele fylket, også de som ikke benytter seg av disse fastlandsforbindelsene, må da betale:
  https://www.tk.no/sylvi-listhaug-taler-mot-bedre-vitende/o/5-51-996906

  Utredningene av Romsdalsaksen ble utført på lik linje med Møreaksen. Men etter at Møreaksen er valgt av to samferdselsministre fra Frp (og nå en samferdselsminister fra Krf), så blir selvsagt ikke et forkastet alternativ utredet videre i samme detalj som det valgte alternativet. Å hevde at Romsdalsaksen ikke er utredet blir jo tøvete – hvordan kunne man ellers forkaste det? Både samferdselsminister Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen fra Frp forkastet Romsdalsaksen og valgte Møreaksen. Hvilke alternativer var det disse samferdselsministrene vurderte – mener noen de forkastet alternativer som ikke var utredet?

  https://www.rbnett.no/incoming/article11235695.ece?fbclid=IwAR2lcJt9guFEgzOg19Uohe_dYFPZd9lfKZDeVsGPH5uoHOxRZ7-S6f0ifOk

  Jon Georg Dale er tydelig på at prosjektet ikke vil bli vraket med han som statsråd.
  https://www.rbnett.no/meninger/leder/2019/12/10/Ny-rapport-styrker-M%C3%B8reaksen-20586581.ece

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse