fbpx
Annonse
Annonse
Jan Rune Haukvik, utflytta romsdaling
Ytring
19 august 2021 15:06
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Svar til Frank Sves innlegg «Møreaksen – ei gedigen brannfelle!» publisert 18. august 2021.

Frank Sve mener jeg har skrevet et skremmende innlegg. Det som faktisk er skremmende, er Sve sin omgang med fakta. Slå opp i fremmedordboka, Sve. Et sted mellom «etterrettelighet» og «godt naboskap» finner du ordet «fakta». Dette bør du studere betydningen av dersom du skal ha noe å gjøre som representant for Møre og Romsdals befolkning.

Så er det ingen grunn til å føle deg smigret, Sve. Du er ikke en fiende nr. 1, som du tydeligvis tror. For å være en fiende, betinger det at du blir tatt seriøst. Du befinner deg ikke i den kategorien slik du slenger rundt deg med løgn og feilaktige påstander. Jeg er bare så møkklei av at du må bruke så mye løgn for å bygge oppunder din stadig merkeligere kamp mot Møreaksen. Nå er det altså brannfeller som er saken. Det er da ikke lenge siden du sto frem som fremste forkjemper for Nordøyvegen, med 1-løps tunneler, sågar undersjøiske. Har du satt i gang noe som setter folket på Nordøyane i livsfare? Når det gjelder Tautratunnelen, regner jeg med du vet utmerket godt at den blir svært trygg, selv i forhold til brann.

Så ser jeg at både vei-ingeniøren i deg og økonomen i deg, har våknet. Du slår allerede fast at Møreaksen kommer med gigantiske overskridelser. Jeg aner ikke hvordan din kompetanse er på veiprosjektering, men du vurderer deg tydeligvis faglig overlegen mot SVV. Offentlig økonomistyring har jeg fått med meg at det ikke er der du har de beste referansene… Så jeg tror vi heller stoler på fagetatene her.

Så er det flott du har kommet frem til at der er bare ETT statsbudsjett. Jeg begynte nemlig å tro at du mente der var ett for hvert fylke, slik du forsøker å skremme befolkningen med at det er sykehuset i Ålesund og øvrige veiprosjekt i fylket som får lide hvis Møreaksen bygges.

Det er interessant at du nevner Rogfast. Men heller ikke der evner du å sette deg inn i saken før du strør rundt deg med tøv.

Rogfast er en tunnel som er tett på dobbelt så lang som Tautratunnelen – 26,7 km mot 14,5 km.

Etter at finansieringen sprakk på en av de første kontraktene, ble det midlertidig stoppet og gjennomgått på ny. Staten økte sitt bidrag og styringsrammen ble økt fra 16,8 mrd til 20,6 mrd. Så har staten sagt at de tar overskridelser på sin kappe opp til en grense på 24 mrd. Men kostnaden er nå beregnet til 20,6 mrd, basert på ny gjennomgang og innkomne anbud.

Tunnelen skal ha samme standard som Tautratunnelen, men det er et par kjempestore forskjeller på prosjektene.

Rogfast skal ha en arm opp til Kvitsøy, og det var her finansieringen sprakk. Bare for armen opp dit, med tilhørende veier på land på Kvitsøy, ble prisen 4,5 mrd. Dette er en del av totalprisen på Rogfast. Men i kontrakten på det som går opp til Kvitsøy, er det ikke med et fullskala motorveikryss nede i tunnelen. Hvor mange mrd det vil koste, er det ingen som har offentgjort ennå.

Hovedtunnelen med dette krysset er beregnet til 20,6 minus 4,5 mrd – 16,1 mrd. Så går det fort 3-4 mrd bort i krysset nede i bunnen. Om vi er forsiktig i hvor mye som går bort i krysset, kan vi anta ca 13 mrd til selve hovedtunnelen. Dobbelt så lang som Tautratunnelen og dobbel pris, 13 mrd mot 6,5 mrd. Men det er langt større usikkerhet i fjellkvaliteten på Rogfast. Det er tatt langt færre boreprøver, og på de prøvene som er tatt, viser det dårligere fjellkvalitet. Denne usikkerheten koster. Derfor har de tatt høyde for dette i kostnadsøkningen. Fakta er at Tautratunnelen er priset i høyeste laget sammenlignet med revidert pris på Rogfast. Dette er fakta du bør ta innover deg før du uttaler deg og slenger rundt med enda flere løgner om Møreaksen.

Dette er ingen personvandetta mot deg, Sve. Det er derimot gjentagende forsøk på å be deg forholde deg til fakta. Men du ter deg som ei krokodille – stor kjeft og ingen ører. Da må man heller forsøke å skrive fakta for deg. Noe som for øvrig burde vært fullstendig unødvendig overfor en som tar mål av seg å få plass på Stortinget.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Espen Heitmann · 1 måneder siden
  Og etter helgens avsløringer burde vel den godeste Haukvik komme med en uforbeholden unnskyldning til Sve..
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Espen Heitmann Kan du forklare hva Haukvik her har skrevet, som ikke stemmer?

   «Avsløringene» som Arild Myhre i TK har kommet med minner litt om avsløringene han kom med da han saumfarte epostene til ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde i sykehussaken. Mye skrik og lite ull.

   Det er meget dekkende at Frank Sve bare kan vise til Arild Myhre i TK og Romsdalsaksen som sannhetsvitner i sin sak, mens alle andre aviser og journalister tar feil. Og særskilt politikere fra Sp, Ap og Høyre. Jeg tviler på at Frank Sve vil overlate til Riksrevisjonen å konkludere – han vil nok helst konkludere selv.

   Nå viser det seg at gravearbeidet til journalist Myhre i TK er i seneste laget. Å gjøre Romsdalsaksen om til en undersjøisk løsning har vært diskutert i media tidligere:
   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/12/%E2%80%93-Vil-ha-utredet-undersj%C3%B8isk-tunnel-for-Romsdalsaksen-24113161.ece

   Løsningen man ikke har utredet er altså en løsning som tilhengerne av Romsdalsaksen ikke ønsker. Terje Tovan og MuM sin meningsmåling mister jo all troverdighet om Romsdalsaksen skal gå i tunnel under Veøy: https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/16/Tovan-vil-ikke-bli-kalt-Romsdalsakse-forkjemper-24135180.ece

   Oppslagene i TK viser at gravejournalist Myhre ikke graver når det gjelder opplysningene fra Romsdalsaksen – de sluker han rått. Slik som Romsdalsaksens egne simuleringer av trafikkgrunnlaget. Ikke alle forstår forskjellen på simulerte data og faktiske tellinger, ser det ut til. Det har vært foretatt trafikktellinger flere ganger. Allerede på 80-tallet gjorde transportlinjen på gamle DH i Molde slike trafikktellinger, lenge før Møreaksen ble påtenkt. De viser nøyaktig samme forhold som de tall SVV viser til i dag. Her er et utdrag fra et innlegg av Svein Solbjørg i RB 08.06.2021:

   Det ser framleis ut til at mange personar trur at svært mykje av trafikken med ferjene Molde-Vestnes er gjennomgangstrafikk, men:
   -Om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.
   -Om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua (Krifast), dvs. om lag 600 kjt.
   Når eit ferjesamband blir erstatta av fast vegsamband, vil ein første året etter opninga få ein nyskapt trafikk i tillegg til den overførte ferjetrafikken. Storleiken på denne er sterkt avhengig av lengd mellom område med stor aktivitet og folketal på kvar side av sambandet. Eksempel: Freifjordtunnelen/Krifast 25 %, Eiksundsambandet 90 %, Atlanterhavstunnelen 115 % i nyskapt trafikk. Då bompengane vart sløyfa i Krifast og Eiksundsambandet, auka trafikken begge stader med ca. 30 %. Frå vegopninga fram til og med 2019 har trafikken kvart år i gjennomsnitt auka med 3,1 % i Freifjordtunnelen, 6,3 % i Eiksundsambandet og 3,9 % i Atlanterhavstunnelen, mens trafikkauken elles på vegnettet har auka ein god del mindre. Den nyskapte trafikken er dessutan «kortreist».

   Og Myhre synes det er merkelig at Møreaksen ikke belastes for utbyggingen øst for Molde, en utbygging som kommer uavhengig av Møreaksen. Derimot synes han å mene at det er helt naturlig at Romsdalsaksen ikke belastes for samme strekning. Dette er jo helt ulogisk.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Skal vi begynne med hele beregningsgrunnlaget til SVV som er brukt som sammenligningsgrunnlag forsvinner og med det også ditt og Haukvik sitt grunnlag, ellers er din synsing om Arild Myhre i TK totalt uinteressant, det virker som om at du ikke forstår omfanget av det som nå er avdekket
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Espen Heitmann Hvem som ikke forstår er det åpenbart delte meninger om. Hvis du leser min kommentar, så har jeg nettopp påpekt at de analysene SVV har utført angående eksempelvis trafikktellingene, viser akkurat samme forhold som tilsvarende tellinger av DH i Molde på 80-tallet. Mener du de også var feil?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø
   Det er vel nettopp det som har blitt problemet med SVV, troverdigheten er fraværende etter helgens avsløring, helt umulig og si hva gutteklubben grei har drivd på med der

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Espen Heitmann Mitt spørsmål gjaldt om du heller ikke har tillit til de analyser som ble utført på DH i Molde på 80-tallet, og som har akkurat samme konklusjoner som SVV nå.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hadde Kristiansund som regionsenter gått i bresjen og evt. stemt for trøndelag, så hadde vel kanskje situasjonen vært helt annerledes ...
Vidar Hölm 4 dager siden Kickstart og forutsetninger for Havriket
Denne bør alle lese. Er vel bedre begrunnet enn "utredningen" som ble kladdet motvillig i en lunchpause på rådhuset i ...
De siste 11 månedene har Molde og Kristiansund hatt felles fødeavdeling. I den tiden har ingen født underveis til sjukehus ...
Ketil Strand Andersen 5 dager siden Gjenåpne Kristiansund – vi godtar ingenting annet!
Veldig bra innlegg! Der er ikke akseptabelt at man sparer seg til store overskudd, samtidig med at man ikke frister ...
Lars Svein Valderhaug 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lama VikKven svarar du? Eg har ikkje spurt om dette. Du klarer vel å sjå kva som var mi enkle problemstilling? ...
Lama Vik 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lars Svein ValderhaugLars, eg svarer på kvifor SP ikkje arbeider for Romsdalsaksen. Rein, pur og sunn fornuft. Og nei, eg snakkar ikkje ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte