fbpx
Annonse
Annonse
Paul Andreas Hofseth
Ytring
05 oktober 2021 08:29
Illustrasjon: Romsdalsaksen
Illustrasjon: Romsdalsaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Alternativene Romsdalsaksen og Møreaksen må i «mitt hode» sammenlignes fra/til de naturlige målepunktene Ørskogfjellet og Lønset - alternativt Hjelset. Usikkerheten mellom Digernes og Ørskogfjellet er svært viktig, men har egentlig ikke relevans ved sammenligning av løsning og kostnader for de to alternativene.

En enkel oversikt som viser antatte kostnader for delstrekninger og totalsum for hele traseene til både MA og RA trasene kan være et realt utgangspunkt. Slik oversikt finnes neppe, men kladden illustrerer:

RomsdalsaksenAntatt kostnadReell kostnadMøreaksenAntatt kostnadReell kostnad
Ørskogfjellet–Hjelvika Gjenbruk E136 kr 0,–   Ørskogfjellet–Vik 3 mrd?  
Hjevika–Sekken  ?   Vik–Tresfjord bru 1 mrd?  
Sekken–Veøy osv.  ?   Tautratunnelen osv. 6–11,2  
Sum kostnader 15 mrd?   Sum kostnader 20 mrd?  

Deretter uhildet utredning av Romsdalsaksen, og tilhørende kostnadsvurderinger for begge alternativ. «Reell kostnad» i tabellen er tenkt som kostnad etter uhildet utredning av Romsdalsaksen, samt nøytral kostnadsvurdering av begge alternativ.

Eneste ansvarlige måte å behandle en sak med slike ekstreme format knyttet til løsning (som undersjøisk/oversjøisk), varighet (gjerne 100 år) og kostnader (15 - 30 - 40 mrd?) er ved rettferdig sammenligning.

En prosjektleder hos Statens vegvesen vest har beregnet et delvis undersjøisk alternativ for Romsdalsaksen (RA) til 13,86 mrd for strekningen Hjelvika - Hjelset. Løsningen er ikke ønsket, men kostnaden er interessant, for den er jo mindre en halvparten av beløpet region midt kom frem til - 30 mrd! Hvor langt ville samme beløp ført Møreaksen fra Ørskogfjellet mot Hjelset? Basker man i dypet under Tautra, eller er man kommet lengre?

Daglig leder for Romsdalsaksen AS, er imidlertid krystallklar på at oversjøisk panorama er det soleklare førstevalget for RA, og Jørn Inge Løvik har begrunnet det i flere sammenhenger og leserbrev. Forslaget under Veøya er riktignok både langt kortere og grunnere enn Tautratunnelen, men anses kun som reserveløsning.

Romsdalsaksen AS har ved tredjepart (ekstern) vurdering kalkulert strekningen Hjelvika - Lønset til 15 mrd. Samtidig hevder Møreaksen at de kan bygge sin løsning for 6-14 mrd billigere enn RA, dvs 0 - 8 mrd. Morsomt om det var en komedie, men egentlig bare trist og uverdig. Merk at prisutviklingen er gunstig for bruer/flytebruer versus undersjøiske tunneler grunnet nyutviklet lasersveising.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
    Lama Vik · 19 dager siden
    Tid for å sjå framover!
    No er det tid for å bruke energien på å arbeide fram fleire gode løysingar i regionen vår, for å sikre konkurransekraft og utvikling. Når ny E39 Volda- Bergsøya er på plass skaper dette ein ny kvardag i fylket vårt. Nordøyvegen og Møreaksen koblar dei siste øyene i fylket landfast. Sistnevnte fylkesvegar får fylket gratis på kjøpet gjennom statlege E39. Så her er enorme summar spart som kan brukast vidare på andre prosjekt. 

    Langfjordsambandet seilar opp som eit godt prosjekt som også knyt Romsdalshalvøya og Nordmøre ferjefritt mot E139. Prosjektet vil truleg verte sjølvfinansierande, grunna ferjeavløysingsmidlar. På Sunnmøre bør ein sjå på Borgundfjordtunnell, Brosundtunnell, Hamsundsamband, bru Årset- Olsvika, samt ei indre fjordkryssing som Fefast el. liknande. No bør det mobiliserast til vidare samferdselssatsing i fylket!
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Marius Ibs Øien-Hansen 5 timer siden «Gisle» ved Kvalvåg våren 1949
Otto Øien var kaptein på Gisle.
Hydrogen er enormt energikrevende å produsere så det er stort sett for å forsvare mer vindkraftutbygging det ivres for Hydrogenproduksjon.
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte