Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Paul Andreas Hofseth
Ytring
20 desember 2021 19:13
Del på Facebook
Det oversjøiske alternativet med sluse. Det andre alternativet med undersjøisk tunnel er i samme område. Illustrasjon: Nordwest3dDet oversjøiske alternativet med sluse. Det andre alternativet med undersjøisk tunnel er i samme område. Illustrasjon: Nordwest3d
Det oversjøiske alternativet med sluse. Det andre alternativet med undersjøisk tunnel er i samme område. Illustrasjon: Nordwest3dDet oversjøiske alternativet med sluse. Det andre alternativet med undersjøisk tunnel er i samme område. Illustrasjon: Nordwest3d
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er forståelig, greit og et gode at lokale krefter jobber for lokale løsninger av ulik art. Lokalt engasjement har i mange tilfeller endt med noe etterlengtet, og som har vist seg å ha varig verdi. Lokale utfordringer, løsninger og gjennomføringer er helt greit med et litt nærsynt perspektiv – det hører egentlig sammen.

Noe som ikke er like greit, er når lesebrillene brukes der perspektivet krever en viss avstand. Lokale veger og stamveger er god illustrasjon på dette forholdet. Lokale veger må planlegges, bygges og vedlikeholdes i henhold til lokal fokus og nytte. Stamveger krever et annet fokus, og lesebrillene må legges bort.

De aller fleste forstår at stamveger og lokale veger har ulike formål, men at de må samspille for å skape et best mulig vegnett. Fastlandsforbindelser, «bypakker» gater i byer og veger i bygder er ikke stamvegene sin oppgave. Slik er det i Norge, og slik er det i alle land. Nordøyvegen er et godt eksempel på en lokal veg, og «halvbroren» – fastlandsforbindelse for Gossen og tidligere Midsund kommune, er et tilsvarende typisk lokalt vegprosjekt.

Lederen for Folkeaksjonen Møre uten Møreaksen, Terje Tovan, har nylig lansert et nytt forslag der den planlagte forbindelsen mellom Otrøya og Gossen over Kjerringsundet blir supplert med en ny forbindelse mot fastlandet – litt syd for Hollingen. Slik kan Gossen og tidligere Midsund kommune få fast forbindelse uten den problematiske undersjøiske tunnelen, Julsundbrua og mere til. Tovan har lansert to forslag i samme område – en oversjøisk med en sluse, og en undersjøisk tunnel. Kostnadsestimatene er på omkring samme nivå som for Nordøyvegen.

Forslagene har sikkert svakheter, men er veldig mye bedre enn en rådyr Møreakse der alle tenkelige problem blir bagatellisert. Kostnaden Tovan antyder kan være for lavt vurdert, men er eksempelvis 6 mrd for en 15 km lang og svært dyp undersjøisk tunnel med 2 løp og omkring 20 rømningsveier mellom løpene særlig troverdig?

Håper at seriøse og upartiske aktører får oppgaven å ettergå løsninger som Tovan sitt forslag og alternativene Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt fergedrift, samt tar hensyn til byggekostnader og drift/vedlikehold i et langsiktig perspektiv – gjerne 100 år! Riktige målinger, tall og andre opplysninger krever fair behandling og utført med nøytrale briller.

Det finnes mange uløste vegprosjekt i fylket, og nødvendig tid til utredning må brukes ved slik ekstrem pengebruk.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
  Forslagene fra Tovan er et veldig godt innspill for en løsning for fastlandsforbindelsen til Øyene.
  Møreaksen AS har tullet bort snart 20 år med god planlegging, ved å knytte E39, sammen med dette lokalprosjektet. Denne tiden burde nok vært brukt til å se på lokale løsninger, ikke "lure" andre til å betale for seg.
  Møreaksen AS har bare hatt en agenda, E39 over Oterøya. Blir man for smal i tankegang, er det lett å gå seg fast.
  Siden Nordøyvegen er åpnet, og delvis ferdig, vil man høste gode erfaringer på se hvordan deres finansieringsformen har fungert. 
  Heier på at Øyene får en fastlandsforbindelsen en gang, men da uten at Tautratunnelen skal bygges.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Forslagene fra Tovan kommer 20 år for sent, og er en dårlig og dyr løsning for fastlandsforbindelse til Aukra og Misund.

   Finansieringen av Nordøyvegen er det fylkeskommunen som må betjene, siden det er en fylkesvei. Det samme vil fastlandsforbindelsen uten Tautratunnelen bli. Fylkespolitikerne har tydelig uttalt at de ønsker at staten denne gangen skal ta regningen.

   Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som  faktisk krysser Romsdalsfjorden. At den også gir fastlandsforbindelse til Aukra og Midsund er en positiv bieffekt.

   Jeg heier på at øyene får en fastlandsforbindelse nå, ikke kanskje en gang i framtiden.


 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Lokalveier og stamveier har ulikt formål. Men en ting har de til felles – de skal betjene brukerne av vegen. Og for de fleste stamveier er det faktisk slik at på mange av strekningene så er det lokaltrafikken som dominerer. Da bygges veien deretter. Slik som Møreaksen, som er den raskeste traséen for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden.

  Og Møreaksen gir også den desidert billigste løsningen for fastlandsforbindelse til Midsund og Aukra, på tross av Paul Andreas Hofseth sine påstander om det motsatte. Spesielt for Møre og Romsdal Fylkeskommune, siden Møreaksen er finansiert av staten. En lokal fylkesvei derimot må finansieres av fylkeskommunen.

  Det finnes mange uløste vegprosjekt i fylket, og det er derfor totalt unødvendig å bruke mer tid til utredning av løsninger som allerede er utredet i 20 år. Spesielt ikke når andre tar regningen for Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Lokale krefter jobbar for lokale løysingar av ulik art. Desse vil også prøve å påverke sentrale og bevilgande myndigheiter til å prioritere sine prosjekt. Også når det gjeld ferjefri E39. I dei mest folkerike regionene er traseen trekt ut mot kysten. Difor går kyststamvegen E39 innom Stavanger og Bergen lenger sør, mens på nordvestlandet vert vegen lagt gjennom verdiskapingsaksen via Hareidlandet, Ålesund og Molde på sin veg nordover. På denne måten løyser eit nasjonalt prosjekt også viktige lokale utfordringar, som alle vinn på.

  I motsetnad til Nordøyvegen vil ikkje Møre og Romsdal fylke trenge å betale ei einaste krone, for å løyse inn heile to fylkessamband, som ein synergi av fjordkryssingsprosjektet Møreaksen, som igjen løyser inn eit av landets mest traffikerte rikssamband. Resten betaler Aukra kommune, samt ei lita toppfinansiering frå brukarane gjennom bompengar.

  Forslaget til Terje Tovan har ein fundamental svakheit: Det er lansert etter alle konseptval er teke og prosjektet er er klart for oppstart. Aukra kommune ville aldri finne på å finansiere "Tovansvingen" Seriøse og upartiske aktørar har kvalitetssikra alle konseptval som er teke, og no gjenstår den siste kvalitetssikringa, KS2, som med nøytrale briller vil gi tommel opp for ein høg pengebruk, men som vil gagne både lokalt og nasjonalt. Møre og Romsdal har høgast verdiskaping per kapita om vi ser på fastlandsøkonomien- landet treng eit sterkt og verdiskapande Møre og Romsdal!

  På denne måten vil fylket kunne rette fokus mot andre uløyste vegprosjekt i fylket, som Langfjorden- og Todalssambandet. 

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 8 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
De som ønsker å stoppe Møreaksen, bør ha tenkt gjennom alternativene. Hvordan mener de fylkeskommunen skal finansiere fergefritt til Aukra ...
Terje Sundsbø 8 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrSom eksempel på flaskehalser viser du til veier der trafikken går nærmest uhindret og gratis 24 timer i døgnet. Er ...
Denne bekymringen for fylkesøkonomien er berettiget. Som lokalpolitiker som har vært vara i samferdselsutvalget har jeg fulgt økonomien i fylket ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøFlaskehalsar som er inne er forbi Veblungsnres, Brustuglia på E136,  3 bruer på RV70, E39 Volda til Ørsta. I tillegg ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrEn flaskehals er en trafikkhindring. Og her er ferger utvilsomt den virkelig store flaskehalsen. Hva mener du en flaskehals er?Jeg ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDu veit inderlig vel kva ein flaskehals er.Kva er ditt forslag til korleis Noreg skal nå klimamåla sine?Frank Sve fikk ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse