Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
11 juni 2022 20:09
Del på Facebook
Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Sognefjorden mot Trondheim bør se ut. Omveier mot Florø, Måløy, Hafast, MA, og det gamle forslaget på Nordmøre ville gitt en snodig trase for ny E39.
Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Sognefjorden mot Trondheim bør se ut. Omveier mot Florø, Måløy, Hafast, MA, og det gamle forslaget på Nordmøre ville gitt en snodig trase for ny E39.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Paul Andreas Hofseth har et tilsvar til min kommentar til hans «Mest mulig veg for pengene?». Han mener stamveger skal bygges så korte, raske, flate og kostnadseffektive som mulig, og skal ikke ledes gjennom sentrale bydeler eller bygder. Her er det Hofseth sporer av. Faktum er at også for de største stamvegene er det lokaltrafikken som dominerer på de fleste ulike delstrekningene. Da bygger man ikke vegen utenom dit flertallet faktisk skal.

Man bygger veger først og fremst ut fra demografi, ikke topografi. Hofseth ignorerer konsekvent de viktigste spørsmålene – hvem bygges vegene for, og hvor skal trafikantene? Disse spørsmålene er i særdeleshet relevante for store stamveger. Hvorfor lede vegen utfor sentrale bydeler og bygder når gjennomgangstrafikken bare utgjør et lite mindretall?

annonse

Hofseth argumenterer mot Møreaksen, og sier bo- og arbeidsmarked ikke er relevant for Molde–Ålesund når reisetiden er for drøy og kostnadene store. Han nevner ikke hva alternativene koster. Og i likhet med Frank Sve nevner Hofseth heller ikke Kystdirektoratets krav om seilingshøyde på 75 m og bredde på 400 m, som gjør hans foretrukne indre trasé Romsdalsaksen totalt urealistisk. Noe også Nye Veier AS har konkludert med.

Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi (krever abonnement):

 • Møreaksen gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
 • Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.
 • Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.
 • Møreaksen gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

Hofseth mener at fastlandsforbindelsen for Otrøya og Gossen ikke skal bestemme traséen for fergefri E39 i Møre og Romsdal. Men det gjør den heller ikke! Den raskeste traséen går faktisk via Otrøya. Fastlandsforbindelsene blir dermed bare en hyggelig kostnadsbesparende ekstrabonus. Om man legger fergefri E39 utenom vil ekstrakostnaden til disse fastlandsforbindelsene falle på Møre og Romsdal fylkeskommune. Det gir mindre penger til veg i vårt fylke i mange tiår framover.

annonse

Om Hofseth faktisk ønsker mest mulig veg for pengene bør han velge Møreaksen – den slår to fluer i én smekk – raskest veg for flertallet, og samtidig fastlandsforbindelse til to store øysamfunn i Romsdal. Fortsatt nevner ikke Hofseth hvem som må betale regningene for disse fastlandsforbindelsene om man sier nei til Møreaksen.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 11 måneder siden
  Undres... Har RR noen gang kjørt bil i Norge på kryss og tvers?  Sett hvordan veistruktir har endret seg, fra å gå innom hver krik og krok til å gå utenom alle småplasser og byer? Man lager a v k j ø r s l e r til tettsteder og byer. Nettopp for å lette på trafikken inn og ut av tettsteder og byer. Gjøre de mer miljøvennlige = mindre svevestøv i gater!  Og at gods transport skal flyte mer, og ikke bli i så stor grad hindret av mye stopp og stans for fotgjengerfelt, små rundkjøringer, trafikklys og rushtrafikk. Alt dette går utover kjøretiden/pålagte hvilepauser på lastebiler og trailere! Alt sånt må RR ta med i sine regnestykker, noe han ikke gjør. Han vil helt klart tilbake i tid , til den tiden veier gikk innom alle små gårdstun. Nytter ikke det  med dagens store bil/mc/bobil/campingvong/ busser/taxi/godstransport! Man må gjøre det mer smidig for ALLE parter - ikke sitte å grine på sin tue og si "I au vil ha!" Når det gjelder vei, må en tenke smidighet og effektivitet! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Møreaksen går i tunnel bak Molde, ikke gjennom sentrum med en mengde rundkjøringer. Strekningen videre østover har samme trasé som ved dagens fergetrafikk. Noen klager på at Møreaksen er en stor 4-felts motorvei – andre tror den går gjennom boligstrøk med stadige fotgjengeroverganger. Hva med å sette seg inn i de faktiske planene, istedenfor å skrive tøv?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Hva mener du?  Leste du ikke det jeg skrev? Forsto du det ikke? Overrasker meg ikke....  Lykke til.  Jeg gidder ikke å bry meg om dine tafatte forsøk på kverulering.. Ha en fin dag
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Jeg mener du bør sette deg inn i fakta om Møreaksen. Om du er opptatt av kjøretider så er Møreaksen raskere enn Romsdalsaksen. Møreaksen går dit folk skal, ikke i en omveg utenom. Bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Gjemnessundbrua. Man bygger ikke nye veier, heller ikke europaveier, for et lite mindretall på gjennomreise.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du får ha en god kveld videre. Jeg kan ikke fortsette å kverulere med deg. Du står hardnakket på at du har rett. men har du sett nedover i Norge? Se litt på hvordan de har lagt veier der...  Stort sett bare kommunale veier som går inn til byer og tettsted..  God natt og ha en fin uke. Jeg er som du skjønner IMOT MA. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Jeg har sett nedover i Norge. Slik som E16 og Rv2 tvers gjennom Kongsvinger sentrum.

   Over 62% av velgerne i M&R stemte på partiene som ga valgkampløfter FOR Møreaksen. Flytebruer og Romsdalsaksen er ikke et realistisk alternativ, noe også Nye Veier AS har konkludert med. Nye analyser mener Nordøyvegen over tid vil være mer lønnsomt enn ferger. Da vil Møreaksen med et mye større trafikkgrunnlag garantert være mer lønnsomt enn ferger. Møreaksen er det raskeste og billigste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hvis man er så opptatt av redelighet så bør man vel ikke utelate kostnadene for fastland til to øykommuner ??
Terje Sundsbø 4 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Øyvind HoksnesDessverre for dem - en bortkastet stemme.
Terje Sundsbø 4 dager siden Romsdalsaksen uaktuell
@Geir M PunnerudMøreaksen er raskeste trasé for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Man bygger ikke en ny vei for et lite ...
Øyvind Hoksnes 4 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøNoen stemmer nok Frp for å stoppe MA, uvisst av hvilken grunn og de vil heller ikke oppgi grunn. 
Øyvind Hoksnes 4 dager siden Møreaksen kan bli sentral i valgkampen
Uansett så går politiske stemmer foran arrangerte spørreundersøkelser. Sist spørreundersøkelse var det dødt løp.
Geir M Punnerud 4 dager siden Romsdalsaksen uaktuell
R.R. Møreaksen er uaktuelt for mesteparten av Møre og Romsdal sine innbyggere. Når skal du forstå det?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte