Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Del på Facebook
Kristiansund sykehus. Illustrasjonsfoto: Steinar Melby / KSU.NO
Kristiansund sykehus. Illustrasjonsfoto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Hurdalserklæringen står det klart at regjeringen skal sitat: Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen.

Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.

Annonse
Annonse

Her slås det fast at det skal være et fødetilbud ved Kristiansund sykehus. Ikke bare frem til at Hjelset står ferdig, men også etterpå. Jeg stiller meg spørrende til hvorvidt dette er kommunisert tydelig nok i rekrutteringsprosessen.

Vi må ha en minste forventning til at helseforetakets ledelse tar «sørger for» ansvaret på alvor. Det er jobben deres. Jeg peker på administrerende direktør i Helse Midt, Stig Slørdahl, som har det øverste ansvaret for at Oppdragsdokumentet til Helse Midt Norge følges opp. Har han fulgt opp sine ansatte som har stått i et krevende arbeid? Har han vært med på å snudd hver en stein for at Helse Møre og Romsdal skal lykkes med å få på plass et trygt føde – og barseltilbud i Kristiansund? Det er godt mulig han har det, men jeg har ikke registrert at han har vært ute og motivert sine ledere, eller betrygget befolkningen på Nordmøre om at dette skal han få til.

Annonse
Annonse

Helseminister Ingvild Kjerkol har den samme forventningen selvsagt. En minister har mye makt, men har også ansvaret for å gjennomføre regjeringens politikk. Det ligger ikke hos henne å fravike kravene i oppdragsdokumentet som omhandler fødetilbudet på Nordmøre. Teksten der er hentet fra Hurdalserklæringen. Hvis noe skal endres, må Arbeiderpartiet og Senterpartiet møtes til forhandlingsbordet å reforhandle den politiske plattformen, det skjer neppe.

Vi registrerer at klinikkledelsen ved SNR Kristiansund trekker seg. De oppgir at de opplever det ikke faglig forsvarlig å prøve å åpne fødeavdelingen i Kristiansund, og sier det er nasjonal mangel på fagfolk. Vi beklager dette, rekrutteringsteamet har gjort sitt beste.

Men hvis foretaket klarer å holde en fødeavdeling i Volda forsvarlig åpen, så må vi kunne forvente at de får det til i en by av Kristiansunds størrelse også? Hvis de vil.


Av: Berit Tønnesen
Leder Kristiansund AP

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
  Det jeg ikke kan forstå hvorfor ikke alt av fødetilbud blir flyttet til det sykehuset som har best fødeavdeling? Nemlig Kristiansund. Der har de fødende en bedre og større fødeavdeling OG trygghet i barneavdelingen vegg i vegg! Det spiller INGEN rolle for de ansatte hvor de jobber, pendlingen er akkurat like lang begge veier, ikke noen kan motsi det! Sykehuset i Molde står jo for forfall, så hvorfor velger de vekk den beste fødeavdelingen? Det er det jeg ikke noengang vil evne å forstå! Klarer du?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Det fødes flere barn ved fødeavdelingen i Molde enn i Kristiansund, det har det alltid gjort. Hvilken fødeavdeling er da størst?

   Hva er det som gjør avdelingen i Kristiansund best?

   Kan du forklare hvordan en barneavdeling bistår ved fødsler?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Ikke rart det fødes flere barn i Molde, de fødende fra Kristiansund må jo dit for å føde sine barn. Sier seg selv  at det da fødes flere i Molde. Tåpelig argument! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø En barneavdeling bistår om noe skulle skje med den lille, men som mann har du nok ikke mye erfaring på det området. Og ejg snakker av egen erfaring. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Anne Mari Sandshamn Du bør lese hva jeg skriver – det fødes flere i Molde enn i Kristiansund, også før fødende på Nordmøre måtte til Molde. Så jeg spør igjen: Hvordan er fødeavdelingen i Kristiansund større enn i Molde?

   Om det skulle tilstøte den nyfødte noe under fødselen på fødeavdelingen, så er det vel akuttavdelingen som bistår, ikke barneavdelingen. Og akuttavdelingen ligger i Molde.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Terje Sundsbø  O hellige enfold. Ja så klart det fødes fler i Molde, det bor jo flere mennesker der! Det betyr fortsatt ikke at føden der er den beste. Og ang barneavdeling vs føde, jeg har selv erfart nytten av den rett vel føden, så ti stille om ting du ikke vet noe om! 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Ketil Strand Andersen · 1 år siden
  De nye lederne må har som resultatmål at fødeavdelingen åpnes med en gang. Det er fullt mulig ved hjelp av vikarer, for med 25 mill disponibelt vil man kunne hente de beste, de enkleste er trolig fra St.Olav. Her vil man også avdekke hvor god kvalitet det har vært på den jobben ledelsen i HMRE har gjort så langt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Direktør Stig Slørdahl i Helse Midt er trolig enig med helseminister Ingvild Kjerkol som sier at «det er krevende for dem, de er nødt til å ta hensyn til virkeligheten». Å overføre problemet med for lite fagfolk til St. Olav er han neppe interessert i. De som tror at den nye ledelsen vil løse problemet med mangel på fagfolk lurer bare seg selv.

   Helseminister Kjerkol har foreløpig ikke vurdert om stortingsvedtaket bør endres. Den vurderingen må hun nok ta snart. Det er for øvrig styreleder Odd Inge Mjøen i HMN som formelt er i kontakt med helseministeren.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ketil Strand Andersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Så du mener det er Kjerkhol som endrer Stortingsvedtak? Hun ser på Stortingsvalg som 'ambisjoner', det bør hun kastes på.
   Å forholde seg til virkeligheten er å holde avdelingen åpen og gi de fødende et best mulig tilbud med de ressursene man har, ikke stenge fordi man ikke ønsker hjemmevakter. 
   Fødeavdelingen i Krsund fungerte bra med den bemanning de hadde før Johnsen endret reglene. Per i dag han man bedre bemanning enn man hadde da. Spørsmålet er også hva som er mest uforsvarlig av å låne vikarer eller stenge avdelingen. Nå ser det ut til at ledelsen gambler med reisevei heller enn å bruke vikarer. 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Igjen flåseri fra deg. Hvis helseministeren vurderer om stortingsvedtak bør endres, så må hun gå tilbake til Stortinget. Innbiller du deg at jeg tror helseministeren står over Stortinget?

   Å holde en fødeavdeling åpen krever faglig forsvarlig bemanning. Når dette mangler, holder det ikke «med de ressurser man har», slik du synes å tro.

   Vikarer «lånes» ikke, de ansettes, som vikarer, som regel via et vikarbyrå til skyhøy kostnad. Å drifte sykehuset i Kristiansund som en vikarstafett er ingen seriøs leder interessert i.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ketil Strand Andersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Din formulering er "Helseminister Kjerkol har foreløpig ikke vurdert om stortingsvedtaket bør endres." To Stortingsvedtak pluss Hurdalserklæringen sier at fødeavdelingen skal være åpen. Fødeavdelingen har bedre bemanning nå enn da den var åpen. HMR har ikke avertert i det siste, hvor er innsatsen for å få det til? Det lokale teamet greide å fylle opp med fagfolk i løpet av 6 mnd. Det dreier seg også om vaktordninger. Når man har 25 mill disponibelt kan man låne fagfolk ansatt i HMN eller fra andre foretak i landet til å fylle opp vaktliste om nødvendig. Selv om man ønsker seg ideelle forhold, er verden ofte ikke slik. Det naturlige og fornuftige er da ikke å endre regler først, for deretter konkludere med at i henhold til de nye reglene har man for lite folk  og så benytte dette til å stenge. Man må skaffe tilstrekkelig med folk først, deretter endre. Det minst faglig forsvarlige er jo å stenge, for det fører til økt risiko for de fødende. Det synes tindrende klart at viljen er fraværende og at HMR ønsker å stenge.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Helseministeren viser til at helseforetaket er lovpålagt å drive forsvarlig. Dette kan ikke et Storting overprøve. Hurdalsplattformen sier at videreføring av fødeavdelingen i Kristiansund ikke skal forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Det impliserer jo at de øvrige fødeavdelingene fortsatt skal holdes åpne, da kan man ikke røve ansatte derfra.

   Jeg ser du ikke stoler på fungerende hovedtillitsvalgt for overlegene ved Sykehuset i Kristiansund, Ralph Herter, som sier det er et kjempeproblem å få tak i faste overleger i gynekologi ved fødeavdelingen.

   https://www.nettavisen.no/nyheter/vedum-feiret-fodeavdelingen-med-blotkake-na-er-dorene-stengt/s/5-95-599748

   Det er akkurat hva Georg Johnsen, klinikksjef for SNR også sier.

   Jeg ser du utnevner deg selv til ekspert på forsvarlighet i drift av fødeavdelinger. Du har en jobb å gjøre med å overbevise helseministeren og styret i HMN samt i HMR om dine «synsinger». Kanskje du bør lese lederen i SMP: «Stortinget sin instruks av Helse Midt-Norge om å halde føden i Kristiansund open, har enda med mageplask. Det er andre enn sjukehusleiinga som bør sjå seg sjølv i spegelen.»

   https://www.smp.no/meninger/leder/i/wO7j8d/faar-kjenne-lukta-av-eige-svidd-valflesk

   Ellers bør du merke deg dette: En tredjedel av landets fødeavdelinger har ikke nok fødselsleger/gynekologer til å opprettholde forsvarlig drift og vaktberedskap.

   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7d408B/vi-har-en-alvorlig-mangel-paa-foedselsleger
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Alf Helge Fevaag · 1 år siden
  Hadde AP virkelig ment dette som Tønnesen skriver, ja så hadde de stemt JA til å bevare fødeavdelingen på Nordmøre også ETTER at sykehuset på Molde har åpnet!

  Dette er bare starten på en lang valgkamp, som for AP vil føre til enda lavere oppslutning for skammens parti! Heldig vis...!
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse