Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
25 oktober 2022 09:32
Del på Facebook
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bunadsgeriljaen er enda en gang rasende på helseforetaket, denne gang fordi et innlegg på Facebook ble referert på styremøtet i Helse Møre og Romsdal. Bunadsgeriljaen har 90.000 følgere på Facebook, deriblant flere stortingspolitikere. Men de hevder i ramme alvor at det lokale helseforetaket likevel har større mediemakt.

Helseforetaket mener at de stadige geriljaangrepene i media er en belastning for de ansatte og arbeidsmiljøet. Bunadsgeriljaen svarer at de er en frivillig organisasjon som ikke kan gjøres ansvarlig for arbeidsmiljøet på sykehusene i Kristiansund og Molde, dette er arbeidsgivers oppgave. At Bunadsgeriljaen i fullt alvor mener det dreier seg om det juridiske ansvaret for arbeidsmiljøet ved sykehusene, viser at det er langt mer enn bare viljen det skorter på hos de frivillige.

Annonse
Annonse

Geriljakrigerne benytter «fake news» og gapestokk, mens helseforetaket blir beskyldt for å benytte sparekniven og forsøk på knebling. Som at helseforetaket påpeker at de stadige geriljaangrepene er en belastning for de ansatte, som blir forsøkt satt i gapestokk. Det mener Bunadsgeriljaen er et forsøk på knebling, og enda et raserianfall spres i mediene. Dette avhengighetsskapende sinnet blir også dyrket i avisenes kommentarfelt, som en kjærkommen anledning til å gi ny næring til de nordmørske mytene om hele sykehuskrigen.

Utgangspunktet for Bunadsgeriljaen var å bevare fødeavdelingen i Kristiansund fram til fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset var tatt i bruk. Nå er målet endret, til en kamp for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund for all framtid. Påstanden er at nærhet er viktig for de fødende. Mange av de fødende på Nordmøre har ettertrykkelig vist at nærhet ikke er vesentlig. Tvert imot – de reiser lenger enn til nærmeste sykehus, faktisk helt til Trondheim, for å føde. Nærhet er dermed ikke lenger et legitimt moment i fødesaken. Om man likevel skal vurdere nærhet, så er det hovedsakelig øykommunene på ytre Nordmøre som vil ha det gamle sykehuset i Kristiansund som sitt nærmeste, store deler av Nordmøre vil nå det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset raskere.

Fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset skal bygges som planlagt, og inneholder en felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal. På foretaksmøtet 21.10.2022 har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bedt Helse Midt-Norge RHF om å sørge for at Helse Møre og Romsdal HF utarbeider planer for spesialhelsetjenesten i Kristiansund; bl.a. «hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025, herunder vurdering av en egen fødeavdeling i Kristiansund, i tråd med Hurdalsplattformen».

Helse Møre og Romsdal bør sette ut til eksterne uavhengige faglige konsulenter å utrede om det - i tillegg til en felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal på Hjelset - også bør være en egen fødeavdeling for deler av Nordmøre i Kristiansund. Et meget relevant moment, som Orkidé i sin tid la vesentlig vekt på da et unisont Nordmøre krevde fellessykehus, er problemer med rekruttering av fagpersonell, og som fortsatt også er et stort nasjonalt problem. Når det gjelder nærhet så har flere av de fødende på Nordmøre allerede avvist dette som uvesentlig.

Slike eksterne uavhengige faglige utredninger er sjelden blitt godt mottatt på Nordmøre. Da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i sin tid sendte en generell henstilling til alle helseforetakene om å foreta sparetiltak, fulgte Helse Midt-Norge i Trøndelag opp, og ba Helse Nordmøre og Romsdal om at det utvikles en plan for kostnadsreduserende tiltak for driften i 2010. Planen skulle inneholde forslag om utvidet funksjonsfordeling mellom sykehusene i helseforetaket, herunder vurdering av akuttfunksjoner og fødetilbud. Oppdraget ble, med tilslutning fra tillitsvalgte, gitt til Sintef teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning. Konklusjonen fra den utredningen var at en samling burde skje ved Molde sykehus, som var på Lundavang.

Da Helse Nordmøre og Romsdal i møtet på Vikaneset 24.03.2010 fulgte anbefalingen fra Sintef, skapte det et enormt raseri på Nordmøre. I ettertid hevdes det at samlingen av funksjoner var for å finansiere Nye Molde sykehus på Eikrem, på tross av at planene for Nye Molde sykehus på Eikrem var utarbeidet lenge før forslaget om samling av funksjoner forelå, og verken innhold eller finansiering var basert på overføring av funksjoner fra sykehuset i Kristiansund. Samlingen av funksjoner skulle skje ved Molde sykehus, dvs. på Lundavang, Nye Molde sykehus på Eikrem var aldri nevnt.

Annonse
Annonse

Raseriet førte til en krisemaksimering uten sidestykke. En samling av akutt og føde i Molde ville bety nedleggelse av hele sykehuset i Kristiansund mente man der. Da det samme skjedde i Nordfjordeid, så medførte det at sykehuset der hadde like mange ansatte og behandlet flere pasienter etter at akutt og føde var fjernet.

Vikaneset-vedtaket ble stoppet, likså byggingen av Nye Molde sykehus på Eikrem. Helseminister Strøm-Erichsen fattet i foretaksmøte med Helse Midt-Norge vedtak 8. juni 2011: «Foretaksmøtet viste til at Nasjonal helse og- omsorgsplan slår fast at det skal være nærhet til akutt og fødetilbud. Denne nærheten kan oppnås enten ved føde- og akuttilbud ved begge sykehus i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig nærhet til begge byer.»

Helseministeren ga altså muligheten til å velge fortsatt to sykehus med akutt og føde, eller ett fellessykehus. I Kristiansund ville man imidlertid ha alt, og hele Nordmøre gikk inn for fellessykehus, med legene ved sykehuset i Kristiansund fremst på barrikadene i sykehuskrigen. På Nordmøre stolte de på statssekretær Ingebrigtsens tidligere krav til styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge om at sykehuset måtte legges så nært Kristiansund at det ble akseptert der.

De utredningene som direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal fikk utarbeidet av eksterne uavhengige faglige konsulenter, ble også dårlig mottatt på Nordmøre. Åpenbart fordi omtrent alle utredningene pekte på Hjelset som den beste lokaliseringen av et fellessykehus. Eksempelvis viste tilgjengelighetsanalysene fra Asplan Viak at Hjelset nådde flest pasienter, nådde de raskest, og ville redde flest liv. I disse tallene inngikk ikke pasientene i Vestnes, siden de ville nå sykehuset på Åse i Ålesund raskere. Når broen over Langfjorden kommer, vil imidlertid pasientgrunnlaget for Hjelset vokse langt inn i Innlandet fylke, med sykehuset på Lillehammer som det nærmeste sørover.

Kristiansund kommune har ført to rettssaker mot helseforetaket. Ingen var rettet mot vedtaket fra 2012 da helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) innfridde det unisone kravet fra Nordmøre om fellessykehus. Begge rettsakene dreide seg om lokaliseringsvedtaket fra 2014 med Bent Høie (H) som helseminister. Kommunen ønsket å flytte fellessykehuset fra Hjelset til Storbakken, 35 km nærmere Kristiansund. Med ny E39 gjennom Gjemnes utgjør det knapt 25 minutter. En veiutbedring formannskapet i Kristiansund i sin tid ikke ville støtte, på grunn av fellessykehuset på Hjelset.

Enkelte på Nordmøre hevder at de ikke lenger ønsker et fellessykehus. Men da avisen Tidens Krav i 2020 satte opp en liste over dumme sykehusbeslutninger, var beslutningen fra 2012 om fellessykehus ikke en gang med på listen. Øverst derimot tronet lokaliseringsbeslutningen av fellessykehuset fra 2014. En beslutning som var i tråd med anbefalingene fra samtlige eksterne uavhengige faglige analyser. Og skal en tro kommentarfeltene, så er mange fortsatt ikke imot en samling. I hvert fall ikke av fødeavdelingene – hvis samlingen legges til Kristiansund. De hevder de har Stortinget bak seg, minst fram til 2025.

Dermed raser geriljakrigen videre. Fortsatt er det noen ansatte ved sykehuset i Kristiansund som ønsker mer rabalder. De trosser åpenlyst sine egne tillitsvalgte ved fødeavdelingene, samt egne verneombud ved sykehusene i Molde og Kristiansund, som ber om ro og viser til at arbeidsmiljølovens krav til forsvarlighet er ufravikelig. Det gir myndighet til å kunne stenge en arbeidsplass. Heller ikke verneombud og arbeidstilsyn kan overprøves av Stortinget.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Hoseth · 1 år siden
  Disse romsdalingene bør nok bekymre seg mer for Nyhamna fremfor å angripe Nordmøre med sine moldetilpassede røverhistorier.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Frode Hoseth Med Møreaksen ville et sykehus på Eikrem være bedre for pasientene enn på Storbakken, Hjelset var nest best, deretter Storbakken. Tilgjengelighetsanalysene til Asplan Viak tok utgangspunkt i at pasientgrunnlaget for et sykehus består i de som ikke får kortere vei til et annet sykehus. Er det dette du kaller røverhistorier? 
   De eksterne uavhengige faglige utredningene finner du linker til her: 
   https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2016/01/21/Bruk-av-media-i-rettssaker-12058437.ece.

   Les innlegget til Arild Myhre i TK om å stenge kommentarfeltene – kunnskapsløse kristiansundere som fornekter fakta. Ingen der er blitt omvendt av «mormonere» som sprer seier-herrens budskap. Ikke med bibel-sitater, men referanser til offentlige dokumenter og vedtak, samt eksterne, uavhengige faglige utredninger. I Kristiansund dyrker de heller sitt raseri, og står fast på sine egne myter, og «Vi gir oss aldri.» Blir de motsagt, så truer de med å kaste loss til Trøndelag. Er du en av disse som ikke liker disse referansene?

   Det finnes ett tydelig eksempel på å fikse underlag for utredninger slik at svaret er gitt på forhånd. I 2014 under Astrid Eidsvik sin innspurt før lokaliseringsvedtaket, bestilte hun nye tilgjengelighetsanalyser. Der hadde hun selv på forhånd bestem hvilke kommuner som skulle inngå. Disse analysene måtte forkastes da Rasmussen påpekte at de var totalt meningsløse – pasientgrunnlaget var det samme uansett hvor man plasserte fellessykehuset. Nye analyser ble i all hast utarbeidet.

   Det forhindret ikke kommuneadvokaten i Kristiansund til å prøve å benytte de forkastede analysene under rettsaken mot helseforetaket. Det gikk ikke bra. Så kan konspirasjonsteoretikerne spekulere i hvem som egentlig stod bak disse analysene, den gang Øyen fortsatt var ordfører i Kristiansund. Han hadde nettopp avsunget «Astrid, mi Astrid» under helseforetakets informasjonsmøte der, og ba om at uansett utfall måtte den tapende part akseptere lokaliseringen
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Frode Hoseth Her var det visst svar etter "God dag mann" - "Økseskaft" prinsippet :) hehehehe
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Hoseth · 1 år siden
  Dette handler om mer enn en røverhistorie fordi dere(romsdalinger) legger skyld på de(nordmøringer) som dere røver ifra.  
  Kan f.eks. lese dette leserinnlegget av Rasmus Rasmussen for å forstå det.
  Du(Sundsbø) og flere fast ansatte jordmødre ved Molde Sjukehus har i mange år skrevet store leserinnlegg i RB/rbnett med krav om at fødeavdelingen må legges ned i Kristiansund og overføres til Molde Sjukehus Lundavang. Og derfor er både du og jordmødre ved Lundavang midt inne i deres egen røverhistorie.  
  Men dere er ikke alene, for på laget har dere også HMR og adm.dir. Bakke som har lært av romsdalingenes væremåte der Bakke presterer å legge skyld på Bunadsgeriljaen for sin egen handling om å legge ned føden i KSU.
  Hvor feig er det mulig å bli?
  Man bør jo være ansvarlig og stå inne for sine egne beslutninger. Og ikke fraskrive seg ansvaret for egne handlinger eller ugjerninger ved å legge skyld på andre.
  Og handlingen er at Bakke har lagt ned fødeavdelingen og barsel i Kristiansund og rotet til og sabotert alle ansettelser, og her forteller han en provoserende røverhistorie om at Bunadsgeriljaen med sitt syn på saken er en belastning for de ansatte ved sykehuset. Altså fordi BG tenker på konsekvensene generelt av Bakkes handling og deriblant viser medmenneskelighet, omsorg og omtanke for de som har blitt fratatt jobbene sine blir BG angrepet av kildepersonen Bakke, som også representerer landets helse-og omsorgstjeneste.
  Er Bakke en ansvarlig eller en uansvarlig person?
  Er det hans væremåte, misjon og målsetting å ødelegge det fremtidige SNR Kristiansund?

  Siden dere to RR/TS er så flinke til å nevne navn for å rettferdiggjøre deres syn på sykehushistorien anbefaler jeg at dere tar en prat med noen ærlige og troverdige personer for å få mer informasjon om den historiske behandlingen av akutt og føde ved Kristiansund Sykehus og hva slag type dragkamper det har vært.
  Og da anbefales følgende navn/personer å kontakte som en start for å få korrekt informasjon:
  Eirik Heggemsnes
  Daniel Haga
  Bernd Müller
  Trond Michael Andersen

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Frode Hoseth Sprøyt fra ende til annen. Det har ikke vært skrevet mange store leserinnlegg fra jordmødrene i Molde om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Tvert imot, de ansatte på fødeavdelingene både i Molde og Kristiansund var enige i at avdelingene burde slåes sammen, men ikke enige om hvor samlingen skulle foregå. Får jeg minne om at da helseforetaket foreslo samling av fødeavdelingene før fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset var ferdig, så svarte ROR at fødeavdelingene ikke burde samles. Orkidé derimot anbefalte samling i Kristiansund.

   Kan du vennligst dokumentere at direktør Bakke har lagt skylden på Bunadsgeriljaen for at fødeavdelingen i Kristiansund nå er stengt? Bakke har konsekvent henvist til mangel på fagpersonell som begrunnelse.

   Hvilken informasjon er det jeg skal be om fra de personene du nevner?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Da skriver du at begge fødeavdelingene, både i Molde og Kristiansund, gikk imot stortingsvedtaket om at fødeavdelingen i Kristiansund skulle bestå frem til SNR. En absurd fantasering du har, og som strider mot alt som har foregått i lang tid.
   (Men da hevder du sikkert at du ikke har skrevet det du har skrevet).

   Når det gjelder ytringer fra moldejordmødrene i RB handlet det om å få fødeavdelingene samlet på Lundavang i Molde lenge før SNR. Noe som du ikke gjenga fordi det var ikke nok moldetilpasset. Men moldejordmødrene ytret også at de beklageligvis så for seg at fødeavdelingen i Kristiansund måtte legges ned som en naturlig konsekvens av å samle alt på Molde Sjukehus Lundavang.

   Jeg skriver ikke at Bakke har lagt skylden på Bunadsgeriljaen for at fødeavdelingen i Kristiansund nå er stengt. På kjent moldevis vrenger og vrir du på det andre skriver slik at det egentlig er umulig å kommentere denne trollingen du bedriver. Jeg skriver at Bakke liker ikke at Bunadsgeriljaen bryr seg om konsekvensene av det Bakke har besluttet, som er å legge ned fødeavdelingen og barsel ved Kristiansund Sykehus. Bakke sier at Bunadsgeriljaen er en belastning for de ansatte ved sykehuset når Bunadsgeriljaen ytrer seg om konsekvensene.
   (Men siden du tar dette opp kan du jo spørre
   direktør Bakke om han besluttet å legge ned fødeavdelingen og barsel ved Kristiansund Sykehus på grunn av Bunadsgeriljaen, og så kan du vennligst dokumentere det med det sprøytet ditt).

   Beklager, men jeg har ikke sett for meg at du er den rette personen til å kontakte de personene jeg noterte opp. Men er det noen, f.eks. journalister, politikere, myndighetspersoner eller hvermandsen, som er interessert i å få en mer fullverdig informasjon om sykehussaken kan lista med personer være et sted å starte.

   Du må bare fortsett å skrive fordi du er en som direktør Bakke lytter til.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Frode Hoseth Som du selv senere skriver, så gjaldt min kommentar om at begge fødeavdelingene var enige om at de burde samles lenge før SNR, faktisk helt fra den gang Helse Nordmøre og Romsdal eksisterte. Så de gikk altså ikke imot Stortingsvedtaket om fødeavdelingen i Kristiansund, det kom mye senere. Du påstår at jordmødrene i Molde den gang skrev mange lange innlegg om at fødeavdelingen i Kristiansund skulle legges ned. Det er tøv.

   Du skrev: «…Bakke presterer å legge skyld på Bunadsgeriljaen for sin egen handling om å legge ned føden i KSU.» Nå sier du at Bakke ikke har lagt skylden på Bunadsgeriljaen. Kan du bli enig med deg selv?

   Bakke er ikke alene om å hevde at Bunadsgeriljaens stadige angrep i media er en belastning for de ansatte. Dette hevder også de tillitsvalgte ved fødeavdelingene, samt verneombudene ved sykehusene. De ber om ro. Del vil de i «vi gir oss aldri» sørge for ikke skjer.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Når du hverken forstår(eller vil forstå) hva andre skriver eller forstår hva du selv skriver blir det du skriver umulig å forholde seg til.

   Men hvem mener du er tillitsvalgt og verneombud for en fødeavdeling og barsel i Kristiansund som er nedlagt av direktør Bakke og HMR. Du får dokumentere og notere ned navnene, du har jo svar på alt.
   Og som du selv skriver så henviser også direktør Bakke til fødeavdelingen og barsel i Kristiansund som om de eksisterer etter nedleggelsen av ham selv.
   (Ellers var dette siste avsnittet ditt det mest virkelighetsnære).

   NB! Ordet 'skyld' er definert og forklart som 'belastning' i dette tilfellet.
   Og så kan du tenke på om det er en forskjell på ordene 'skyld' og 'årsak'(ikke brukt). 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Frode Hoseth Hvem som ikke forstår overlater jeg til leserne å vurdere.

   Når det gjelder hvem som har bedt om ro, så er de de tillitsvalgte ved fødeavdelingene. I Molde er det de fire plasstillitsvalgte Annelinn Gaasøy, Jordmorforbundet (NSF); Anne Rygg Lindseth, Jordmorforeningen; Helen Toven, Fagforbundet, og Ingunn H. Halaas, verneombud ved føde/barsel. Ved Kristiansund sykehus er Kari-Anne Thygesen hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) og representerer jordmødrene og sykepleiere der. Disse har uttalt seg til Romsdals Budstikke: 
   https://www.rbnett.no/nyheter/i/wAA5a5/godt-aa-hoere-faktafeil-bli-korrigert

   Når det gjelder uttalelsene fra verneombudene Ingunn Helleve Halaas, verneombud Føde-barsel Molde; Sissel Ingebrigtsen, verneombud Føde-barsel Kristiansund og Inger Ann Synnes Kjerstad, hovedverneombud Helse Møre og Romsdal, så kan du lese den her: 
   https://www.rbnett.no/meninger/i/dww2qO/slitasjen-dette-omfattende-soekelyset-medfoerer-er-merkbar-paa-vaare-medarbeidere

   Som alle kan registrere: Jeg kan dokumentere, mens du serverer bare fjas.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Nok et saklig, oppklarende og forståelig innlegg fra Rasmus Rasmussen.

  Det er viktig at fakta (les: det som kan dokumenteres) gjentas. Mange av mot-kommentarene under Rasmussens innlegg tyder nemlig på at det er mangel på nettopp det.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 10 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøHar du lest den interessante innstillinga frå Transport- og kommunikasjonskomiteen som skal opp i Stortinget i morgon. Ja, der vil ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Når utredninger er systematisk feil
Helge Orten (H) bekrefter at Fergefri E39 og Møreaksen skal framskyndes i NTP ved et regjeringsskifte neste år. Frp har ...
Hans-Peter Kaaresen 17 timer siden Er Møreaksen vegen til valgseier for Høyre?
Helge Orten og Høyre sender partiet ned mot bunnivå ved neste valg.  Godt hjulpet av Torgeir Dahl og Erna Solberg.
Takk for at du deler fra en opprivende episode og du har mer enn 100% rett, helseforetaket har ingen problem ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er interessant å lese dei forskjellige parti sine kommentarer i Transport- og kommunikasjonskomiteen si behandling av NTP. Det gir eit ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDe demokratiske prosessene har i valg på valg gitt flertall for de partier som er for Møreaksen. Derfor er Møreaksen ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse