Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Terje Sundsbø og Rasmus Rasmussen
Ytring
30 august 2023 09:27
Del på Facebook
Fergen «Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand
Fergen «Tustna» i sambandet Seivika–Tømmervåg. Foto: Kurt Helge Røsand
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Like før Fylkestinget i Møre og Romsdal skulle behandle høringsuttalelsen til kommende NTP, presenterte avisen Romsdals Budstikke en meningsmåling om hvilket alternativ folket i Møre og Romsdal mener er den beste måten å krysse Romsdalsfjorden på. Alternativet som fikk størst oppslutning var fortsatt ferge.

I et leserinnlegg stiller Oddfinn Thue seg undrende til denne oppslutningen om ferger, og tviler på at ferger er «in». Eksempelvis hos øyboere som daglig er avhengig av ferger, slik som på Otrøya og Gossen. Like etter fikk vi lese et nytt innlegg, denne gang fra Frank Stenløs, Venstres ordførerkandidat i Molde, som avdekker at også inne i fjordene ønsker man å bli kvitt fergene. Det synes å være stor politisk oppslutning om Langfjordforbindelsen, som fjerner fergen over Langfjorden på fylkesvei 64 mellom Kristiansund og Åndalsnes (via Averøy).

Annonse
Annonse

Befolkningene både ute på øyene og inne i fjordene synes altså ikke at ferger er «in». Tvert imot, de ønsker å bli kvitt fergene. Det synes også å være konklusjonen i meningsmålingen, de to alternativene for fergefri kryssing fikk til sammen 38 % oppslutning, mens ferge fikk 32,3 %. Folket mener åpenbart at den beste måten å krysse Romsdalsfjorden på er en fergefri forbindelse. Meningsmålingen synes ikke å gi dekning for avisens egen konklusjon om at folket vil ha ferge. Tvert imot, meningsmålingen viser et tydelig flertall for fergefri fjordkryssing.

Dette forsterkes i en nyere meningsmåling begrenset til Molde kommune. Hele 49 % ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Flertallet av disse, 33,2 % ønsker Møreaksen, bare 15,8 % ønsker Romsdalsaksen. Avisen fokuserer isteden bevisst på at mer enn hver tredje innbygger (35,5 %) vil beholde fergene. Leserne kan fundere over hvorfor Romsdals Budstikke kjører denne villedende kampanjen for ferge – i forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg. Faktum er at i alle meningsmålingene er det et flertall for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden.

Det er verd å merke seg at Langfjordforbindelsen vil fjerne en god del av trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen, det ene alternativet for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Et alternativ avisen inkluderte i meningsmålingen, på tross av at det er avvist av Stortinget, og knapt noe politisk parti har det med i sitt partiprogram. I hvert fall neppe Frp i Vestnes og Molde, som begge nylig har uttrykt tydelige ønsker om fortsatt ferge.

Det er ikke mange partier som åpent går mot fergefri forbindelse til Otrøya og Gossen. Noe Møreaksen, det vedtatte alternativet for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, vil gi. For Romsdalsaksen vil fergefrie fastlandsforbindelser til disse øyene medføre en gedigen ekstraregning for Møre og Romsdal fylkeskommune. Slik som regningen på 6,1 milliarder for Nordøyvegen, som dekker langt færre innbyggere. Det er uklart om de som foretrekker den fergefrie Romsdalsaksen er mot fergefrie fastlandssamband for Otrøya og Gossen, eller om de ønsker å overføre denne gigantregningen til fylkeskommunen istedenfor til staten og Møreaksen.

Det er mange grunner for å ønske fergene fjernet. Venstres ordførerkandidat i Molde hevder at fergeturen over Langfjorden er et stressmoment og en flaskehals som øker reisetiden betraktelig. Ordfører Yvonne Wold (SV) i Rauma er langt mer direkte, hun mener at kutt i fergetilbudet vil medføre mer råkjøring. I klartekst – ferger øker ulykkesrisikoen på veiene.

Et politisk parti ønsker at folket skal ha frihet til å kunne velge bilen som transportmiddel. Da er det greinalust samtidig å ønske fortsatt ferge, som medfører at veien er stengt med fergebom kanskje mer enn 90 % av tiden. Dette faktum virker ukjent i de kretser som ønsker ferge.

Samme parti ønsker at det skal være lys i alle vinduer både i bygd og by, og at folk skal få velge selv hvor de vil bo, om det er på bygda eller i byen. Men ungdommen flytter om de i framtiden fortsatt må være avhengig av ferge. Ferge og stengte veier gir heller ikke næringslivet gode vilkår, det fører isteden til avvikling. Fergefritt og åpne veier derimot fører til frihet og utvikling.

De som ønsker å beholde fergene har muligens latt seg villede av alle uriktige påstander om at fergene går hvert 20. minutt. Men dette er fullstendig feil, ikke minst på kveldstid og i helgene, noe mange smertelig har fått erfare. Det hadde vært interessant å vite om de som øsker ferge er avhengig av ferge daglig, eller om de selv bare tar ferge en gang i blant. Da er det jo lett å akseptere å måtte vente på ferge en sjelden gang. Uten omtanke for de som daglig er avhengig av ferger.

I tillegg er det lett å bli blendet av de mange romantiserende beskrivelsene av ferger, nærmest som et sjarmerende fjordkrus, en koselig pause på sin kjøretur. Det er imidlertid lokaltrafikken som dominerer over Romsdalsfjorden, et faktum som ikke er gjenstand for personlig vurdering. De færreste har behov for en pause mellom Ålesund og Molde. De få langveisfarende ønsker opplagt selv å bestemme tid og sted for pauser på sin kjøretur. Også for disse er ferger en flaskehals og et stressmoment. Det er heller ikke så trivelig når kraftig vind og uregjerlige havstrømmer gjør det vanskelig å legge til fergekaien, eller når bilene blir dynket i sjøsprøyt under overfarten. Eller vente i lange køer og måtte stå over til neste ferge.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Det meste av det man kan gjøre i fergekø og om bord på fergen kan man også gjøre når man kommer frem, etter å ha kjørt en fergefri vei, og da også ha tid til overs. Og uten å komme for sent. For de som tar ferge mer enn en gang i blant har slikt stor betydning. Å påtvinge all lokaltrafikk en hvilepause de ikke trenger er hensynsløst.

Å planlegge fergeturen er ikke lett for langveisfarende som er usikre på hvilken avgang de vil rekke. Å planlegge fergeturen er også ofte vanskelig for lokaltrafikken. Eksempelvis i forbindelse med arrangementer uten sluttidspunkt, som en fotballkamp med mulighet for ekstraomganger. Det blir ikke mindre råkjøring fram til fergebommen om man innser at det er knapt med tid igjen til den bestilte fergeavgangen. Særlig ikke når man oppdager at påfølgende fergeavgang allerede er fullbooket, fordi framtidige el-ferger har mindre kapasitet for å kunne gå raskere. Dessuten blir de da enda mindre energieffektive, sammenlignet med el-biler på Møreaksen. El-fergene er allerede teknologisk utdaterte, kanskje framtidens teknologi vil øke forspranget til el-bilene ytterligere?

De som i meningsmålingene ønsker fortsatt ferge har muligens latt seg lokke av lovnader om et forsterket fergetilbud. Slikt valgflesk har dessverre kort holdbarhet. I tider med økonomiske innsparinger er fergetilbudet noe av det første som kuttes. Om det er fylkeskommunen som må betale regningen for fergefrie fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen, så vil det garantert bli innsparinger i mange tiår framover. Dermed enda større sjanser for innskrenket fergetilbud.

Noen er skeptiske til kostnadene for Møreaksen, og mener at gratis ferge er billigere. Men faktum er at alle fergeavløsningsprosjekter har vært en stor suksess, bl.a. økonomisk. Også ferger må betales av vår felles «lommebok», og det har altså vist seg å ikke være lønnsomt.

Noen er redd for å kjøre undersjøiske tunneler, og ønsker derfor ikke Møreaksen. Men det finnes en oversjøisk omkjøring med gratis ferge Brattvåg – Dryna, som med resten av Møreaksen neppe vil ta lenger tid mellom Ålesund og Molde enn dagens trasé over Ørskogfjellet og ferge Vestnes – Molde. Det er påfallende at denne frykten ikke synes å gjelde andre undersjøiske tunneler, eksempelvis til Kristiansund.

Denne raske oversjøiske omkjøringen på Møreaksen har dessuten mindre høydeforskjeller enn dagens trasé, noe enkelte synes er viktig. Fergeentusiastene har kanskje ikke særlig imot at fergeturen på den flate omkjøringen er lite energieffektiv? Faktisk er skipstrafikk og ferger mer energikrevende enn flytrafikk, og forurenser mer enn biltrafikk. Transport utgjør dog kun 17 % av vårt klimagassutslipp. Forhåpentligvis vil CO2-fangst gjøre bygging av tunneler på Møreaksen klimavennlig.

Kanskje de som foretrekker ferger også har latt seg skremme av historiene om de høye bomtakstene på den nye fergefrie Nordøyvegen. Media har etterlatt et inntrykk av at bompengene der ruinerer familiers økonomi, hvor en nærmest ser for seg karavaner med horder av folk som rømmer øyene. Fergebilletten fra Harøya til fastlandet var før pandemien 185 kroner før påslag for bompenger (202 kroner med bompengepåslag), og i tillegg måtte det betales billetter for passasjerene. Nå er bompris uten rabatt 172 kroner for en bil, med 5 voksne.

Faktum er at trafikken på Nordøyvegen er langt større nå enn den var med fergene, på tross av de høye bomsatsene. Bomsatser som fylkespolitikerne ville prioritere å redusere, til gunst for disse øyboerne som nettopp hadde fått ny fergefri forbindelse. Politikerne ville i stedet kutte ned på fergetilbudet ellers i fylket.

Det hadde vært interessant å vite hva folket på Nordøyene svarte i meningsmålingen. Øsker de fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden og for folket på Otrøya og Gossen? Eller synes de, som selv nettopp har fått fergefri forbindelse med Nordøyvegen, at det er OK at andre fortsatt forblir avhengig av ferge?

Kanskje media heller skulle fokusere på flertallet på Nordøyene, som altså nå reiser mere uten ferger enn de gjorde før med ferger. Denne effekten skjer alltid når fergene forsvinner og tuneller eller broer åpnes – alltid! Da blomstrer både lokaltrafikken, næringslivet og kulturlivet. Men media og journalister skriver sjelden om flertallet, slikt fenger ikke i samme grad som sensasjonsoppslag. Flertallet blir i beste fall avspist med noen få ord, også av statsfinansierte media som NRK. Sensasjonsoppslag (som eksempelvis gjelder 0,3 % av de fødende) blir slått stort opp, mens flertallet (99,7 %) blir nevnt kun i en liten bisetning. Det burde vært omvendt. Slikt bør lesere og velgere være oppmerksom på, politikere merke seg, og journalister reflektere over.

Molde
Terje Sundsbø og Rasmus Rasmussen

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Hoseth · 10 måneder siden
  Fremfor å være en brobygger har Sundsbø gått under jorden med tunellsyn. 
  Er det korrekt oppfattet?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Frode Hoseth Jeg er for fergeavløsningsprosjekter – slik som eksempelvis KriFast og Møreaksen.
   Men det er tydeligvis over din fatteevne.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir M Punnerud · 10 måneder siden
   @Frode Hoseth Jepp. Det virker sånn. Ellers så er han kjøpt og betalt. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir M Punnerud · 10 måneder siden
  Alt er bedre enn Ma. Enkelt og greit. Det finnes bedre løsninger enn dype undersjøiske tunneller. Verden har gått videre,selv om noen ikke har fått med seg det. Då heller ferge enn Ma. Heller Ra enn Ma.  Alt blir billigere, tryggere og turisme enslig enn Ma. Bare se på turisme, turister er ikke interessert i å kjøre i tunneller. De vil se. Vi ser jo hvor populær Atlanterhavsveien er. Noe Ma aldri vil bli. Såre Enkelt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Geir M Punnerud Folket vil ha fergefritt over Romsdalsfjorden, det viser alle meningsmålingene. Man bygger ikke nye veier for en håndfull langveisfarende turister på gjennomreise.

   Hvorfor Møreaksen?

   · Fremtidsrettet og bærekraftig (for langt flere trafikanter enn Romsdalsaksen)

   · Tunneler som ikke skjemmer naturen, og ikke hemmer turisttrafikken

   · Gratis omkjøringsmulighet Dryna-Brattvåg uten tunnel og høydeforskjeller

   · Samme tilbud til mye trafikanter som Krifast og Atlanternavstunnelen

   · Gir mest vei for pengene (også fastlandssamband til Otrøya og Gossen)

   · Går dit folk bor

   · Mister ikke trafikkgrunnlag når broen over Langfjorden kommer

   · Når de enorme flytebruene over hele Romsdalsfjorden er blitt gamle og må utrangeres, da er de ikke lenger fine. Og kostnaden med å fjerne de blir enorm!

   · Det finnes ikke ett eneste eksempel på at turisttrafikken har minket når en ferge har blitt erstattet av en alltid åpen undersjøisk tunnel.

   · Flytebruer er på ingen måte en bedre teknisk løsning enn solide tunneler en mørk og snøfull vinterkveld.

   · Det er knapt noen fotgjenger som vil spasere over hele Romsdalsfjorden på Romsdalsaksen. Dette er relevant for 0 personer.

   · Gjennomgangstrafikken i tunnel skjermer tettbebyggelsen.

   · Risikoen for ulykker er mindre i tunneler enn på annen vei.

   Å bruke desinformasjon for å stoppe Møreaksen gir ikke troverdighet: https://www.nettavisen.no/meninger/kjellmagnerystad/bruker-desinformasjon-for-a-endre-stort-veiprosjekt/s/12-95-3423478128

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir M Punnerud · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Men mesteparten av folket vil ikke ha Ma. Og den er mindre miljøvennlig enn f eks ferge eller Ra. Og som du nevnte tidligere, når Gossen og Otrøya vil få fastlandsforbindelse blir Ma billigere å bygge enn Ra. Så du da mener at Ma blir dyrere å bygge enn Ra. Når det er skarve 23% av befolkningen som vil ha Ma,hvorfor skal man da gå IMOT folket? Ikke mye demokrati i landsdelen sa, men rein diktatur. Men nå ha man lagt Ma på is i mange mange år fremover, heldigvis, så får vi da håpe at politikerne våkner opp av dvalen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Geir M Punnerud Molde er den største kommunen på fjordkryssingen av Møreaksen. Her er det dobbelt så mange som ønsker Møreaksen enn som ønsker Romsdalsaksen. Øvrige meningsmålinger viser omtrent lik oppslutning når en tar hensyn til feilmarginene. Og det er altså flertall for fergefritt.

   Romsdalsaksen er dyrere å bygge enn Møreaksen, fordi med Romsdalsaksen kommer ekstraregninger til fylkeskommunen etterpå for fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen. Møreaksen gir mest vei for pengene. Romsdalsaksen ble for øvrig skrinlagt i 2014, da ble konseptet Møreaksen valgt. Og kom inn i NTP i 2017.

   Møreaksen er langt mer miljøvennlig enn ferge. Tunnelene på Møreaksen er estimert å bruke ca 11% av strømforbruket til fergene for Molde - Vestnes. I tillegg fjerner MA to fergestrekninger til. Så den opplagte klimaverstingen er mer og mer tydelig fergene. Som også kjører tomme plasser tilsvarende årsforbruket i en enebolig hver dag.

   Fergen Molde-Vestnes har 51 avganger hver vei, hvert døgn. Hver ferge har plass til 120 biler, med andre ord er det plass til 6.120 biler hvert døgn. Per i dag er det 2.342 biler som tar fergen pr døgn. Hver fergetur forbruker 600 kWt med strøm. Totalt blir det 30.600 kWt pr døgn. Det vil si at 18.890 kWt pr døgn brukes på tomme (!) plasser ombord i fergene. 8.270 elbiler kunne ha krysset fjorden via Møreaksen for samme mengde strøm som fergene Molde-Vestnes bruker.

   Fergen Molde-Vestnes har konsesjon til å bruke 845 kWt pr tur. Erfaringstallene hittil viser ca 600 kWt pr tur. En gjennomsnittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Det vil si at 162 elbiler kan krysse fjorden via Møreaksen for samme energiforbruk som én tur med elferge, men fergene har maks plass til 120 biler og er sjelden fulle. Ergo kommer Møreaksen best ut.

   Når dette går opp for politikerne vil også fanatikerne våkne opp fra dvalen sin.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir M Punnerud · 10 måneder siden
   @Terje Sundsbø Møreaksen kommer aldri best ut. Lurer på om du noen gang bil bli kvitt tunnelsynet?  Vel. Skulle uheldigvis ma bli bygd og jeg skal til Sunnmøre blir det å kjøre om Åndalsnes. Tryggere  billigere og flottere kjøretur. Og vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme enn å kjøre om ma. Som forøvrig er ett luftslott i Drømmehagen. Og vi ser jo at  innehold til deg,  er Molde den største kommunen på fjordkryssninger? Har da altså de som bare skal kjøre igjennom ingenting å si? Skal ikke de bli hørt? Lenge leve egoismen i Molde . Takk for meg. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 10 måneder siden
   @Geir M Punnerud Møreaksen kommer alltid best ut – les mine kommentarer over en gang til. Når bompengene forsvinner blir din kjøretur fra Nordmøre til Sunnmøre om Åndalsnes dyrere og alltid mye lengre enn Møreaksen, og krever mye mer energi, dvs. mindre miljøvennlig. Men du om det. Det blir nok Møreaksen på deg og når den først kommer.

   Et lite fåtall som en gang i blant er på gjennomreise skal da ikke bestemme over det store flertallet som nesten daglig krysser Romsdalsfjorden? Hvem er det som er den største egoisten her?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 10 måneder siden
  I Vestnes er ferge «in» for de som går om bord i fergen og går i land midt i Molde sentrum. Den dagen fergeleiet flyttes og de må gå 30-40 minutter til sentrum, da er nok ikke ferge «in» i Vestnes heller.

  Kanskje de da krever gratis «buss for båt» hvert 20. minutt inn til sentrum av Molde? Da bør bussen gå fra Vestnes, på Møreaksen.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Hans-Peter Kaaresen 4 timer siden Er fergefri E39 realistisk?
Fornuftige refleksjoner Paul!  Det som blir det aller viktigste er å bytte ut regjeringen i september 2026, slik at fornuften ...
Ketil Strand Andersen 7 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse