Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Paul Andreas Hofseth
Ytring
23 oktober 2023 10:24
Del på Facebook
E39 via Florø, Måløy og Kristiansund er forkastet – Hafast og Møreaksen bør også forkastes som ny E39. Illustrasjon: Paul Andreas Hofseth
E39 via Florø, Måløy og Kristiansund er forkastet – Hafast og Møreaksen bør også forkastes som ny E39. Illustrasjon: Paul Andreas Hofseth
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Politisk redaktør i Sunnmørsposten, Jan Erik Røsvik skriver 7. oktober 2023 følgende i kommentaren «Gladmelding: Vegkranglene kan fortsette.»

«Vi kan fortsette å krangle i mange år om hvor vegene som uansett ikke blir bygd skal gå». Det er beskrivende og godt formulert. Men – er det ikke en fordel at krangelen fortsetter, og at det letes etter bedre løsninger enn Hafast + Møreaksen?

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Det finnes alternativ som kan redusere ny E39 med 5–6 mil i forhold til nevnte, og samtidig redusere kostnadene i stor grad. Er ikke det verdt en «krangel» og øke sannsynligheten for ny E39 gjennom fylket? Dyrest og lengst er ingen god løsning – og vil aldri bli bygget.

Mange mener at ny E39 skal gå «der folk bor» – at vegens lengde er underordnet. Enkelte mener at prinsippet gjelder bare i noen tilfeller – som i eget nærområde.

Illustrasjonen er omtrentlig, starter ved Førde i Sunnfjord, og viser konsekvensene av å legge traseen mot Florø, Måløy og Nordfjordeid («der folk bor») i stedet for langs Jølstervatnet og Byrkjelo.

Annonse
Annonse

Neste fase viser Hafast versus via Grodås, Hellesylt og videre mot Stranda og Sjøholt. Felles løsning over Ørskogfjellet, men skiller lag når Møreaksen bringer vegen ut til Otrøya og videre gjennom Molde mot Nordmøre. Mange bor i og ved Kristiansund, og skal prinsippet «der folk bor» også gjelde der, kan en gammel ide om forbindelse via Tustna brukes i øvre del av illustrasjonen.

Illustrasjonen er som nevnt omtrentlig, men god nok til å stille spørsmål om de 4 omveiene har livets rett. Det blir oftest «stille i fjøset» når det spørres om prinsippet «der folk bor» for ny E39 gjelder alltid, eller bare av og til.

Gladmeldingen fra Røsvik senker våre skuldre, og gir kanskje rom for fokus på fylkets viktigste veg – E136 mellom Ålesund og Dombås, samt forsømt vedlikehold på de fleste av fylkets veger. Sum lengde for riksveier, fylkesveier og kommunale veger i fylket er drøye 600 mil. Tilstanden spriker i stor grad, som rasfare og andre behov for omfattende oppgradering.

Et eksempel; det er knappe 200 mil med fylkesveier i fylket, og nylig kunne vi lese at det er planlagt å asfaltere 26 km av nevnte neste år. Forhåpentligvis tas det grep og kanskje er det allerede gjort, men eksempelet er illustrerende.

Håpet er fortgang med oppgradering av forsømte veger, og med prioritering av de viktigste/farligste først. Da kan vi fortsette krangelen med god samvittighet, og lete etter beste versjon av Romsdalsaksen som ny E39 gjennom fylket.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Heimen · 8 måneder siden
  "Mange mener at ny E39 skal gå «der folk bor» – at vegens lengde er underordnet. " 

  Det er akkurat det som er bestilt, en vei der folk bor og jobber. Det er hele kjernen av diskusjonen. Dette skal ikke være, og har aldri verken vært bestilt eller planlagt som korteste vei. Hele fundamentet for prosjektet "Fergefri E39" er størst mulig lokale synergieffekter for at prosjektet skal være mest mulig lønnsomt. Altså må vegen gå der det bor folk, og der den blir brukt. 

  Så det er ikke "mange mener" - det er vedtatt av flertallet i stortinget, og er hele bestillingen.  Det beste for fylket, er vel å stoppe kranglingen, og begynne byggingen. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Hans-Peter Kaaresen · 8 måneder siden
   @Frode Heimen Vi vet jo hvordan veiene ble bygd i "gamle dager", -rett foran stovetrappa og låvebrua ---nærmest mulig alle hus og løer.  Sånn er det ikke i dag.  Jeg skal ikke begi meg ut på en forklaring på hva jeg mener med det.  For enten skjønner du det, eller så skjønner du det ikke.

   I dag må veibygging baseres på helt andre kriterier.  Tid er penger, og da må hovedvegene gå "raka vegen", ---rett og slett kortest mulig veg mellom endepunktene.

   Nå er det jo bestemt at Møreaksen foreløpig er utsatt i minst 8  -  12 år, og sannsynligvis kommer den aldri.  En Europavei kan ikke gå rett forbi stuedøra til alle i Møre og Romsdal.  Derfor må vi snarest mulig tenke annerledes, og satse på å bygge ut veiene mellom fjordkrysningene, og omgående ta tak i det forsømte vegvedlikeholdet!

   De som ikke skjønner det kan ikke hjelpe for det.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 8 måneder siden
   @Hans-Peter Kaaresen Støttes fullt ut! Kan ikke ha sånn  "I ska ha" holdning i 2023, nå er det trafikkinfrastruktur som er hovedmålet, minst mulig belastning med avgasser og forurensing, og smalere vier, så da må det være mest mulig rette veistrekninger, slik at det blir mindre forurensingog veistøv bl.anna. Veier med mer svinger, og omkjørsler gir mer forurensing. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Heimen · 8 måneder siden
   @Hans-Peter Kaaresen "Tid er penger, og da må hovedvegene gå "raka vegen"" 

   Raka vegen mellom hva? Om du ser hvor næringslivet er, og hvor de i størst grad har behov for å farte, så er Møreaksen det som gir best effekt på "tid er penger". 
   Det er jo ikke synsing som ligger til grunn for valgt trasse, men utredninger og beregninger over tid. 

   Verdiskapingen på Midsund og Aukra ligger 4x høyere i snitt pr person ellers i fylket, og stort sett alt er eksportrettet. Olje og Gass er holdt utenfor. 

   De to største byene i fylket har tett samarbeid på mange områder, og "raka vegen" mellom disse to byene er Møreaksen. Det er mellom her folk i stort monn bor, og i stort monn jobber, i stort sett høyverdiskapende stillinger. 

   Om du vil ha korteste veg mellom endepunktene, så er det da Klett og Kristiansand, om du holder deg i Norge. Rakeste vegen da, er ikke langs kysten, men E6/E-18 og akkurat her satser de på "rakeste vegen". 

   Så har det seg jo slik at fergefri E-39 er et stort prosjekt, og for å forsvare at det prosjektet skulle gjennomføres ble det bestilt at lokale forhold skulle være viktig langs hele trassen. Altså ikke korteste og raskeste veg fra A til Å, men best lokal nytte på alle delstrekninger. For å styrke lokale bo og arbeidsmarkder. 

   Bygger du E-39 som rakeste vegen, så bygger du fortsatt dyr vei, men med betydelig mindre nytte, for færre. Stikk i strid med hele formålet og bestillingen. 

   CA 80 % av all trafikk kjører kortere enn 15 km. Nytten er lokal, derfor er MA et betydelig bedre prosjekt, som kobler på ca 4500 mennesker til fastlandet, inkludert et solid og viktig næringsliv for fylket. Samt at det også knytter verftsmiljøene på Aukra og i Vestnes tettere sammen. 

   Mens RA kobler på 200 beboere, som har et næringsliv primært bestående av en liten lokal butikk. 

   120 millioner pr innbygger for å gjøre Sekken landfast.  Ca 8 millioner pr innbygger for å gjøre Aukra og Otrøya landfast. Hvor verdiskapingen i tillegg er høy. 

   "Forsker Harald Minken ved TØI skriver at det er lite synergi mellom delprosjektene i Ferjefri E39, blant annet fordi størstedelen av trafikken er lokal. Daglig kjører det om lag 60 personbiler og 30 tunge kjøretøyer hele strekningen mellom Bergen og Trondheim. " - Er det disse vi skal bygge vei for? Eller de lokale 6000 som på sikt er estimert å krysse fjorden? 

   Dere som argumenterer for "raka vegen" argumenterer til støtte for en liten promille av all trafikk. Bare mellom Molde - Ålesund så vil "gjennomfartstrafikken" være på ca 1,5 % av de som kjører Trondheim - Bergen.  

   Alle skjønner at det da er viktig å legge tilrette for volumet, de som bruker veien lokalt, og den lokale nytten det gir. For om tid er penger, så er ikke "raka veien" for omsynet til en liten prosent eller promille det som gir avkastning. 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 8 måneder siden
   @Frode Heimen Klimautvalet, som vart nominert under forrige regjering, har konkludert med at store nye vegprosjekt med auka trafikk, og nedbygging av natur, må vike skal ein oppnå målet om nullutslipp i 2050.

   Ergo, aksane er dødfødt.

   Noen sitater fra utvalgets anbefalinger på transportområdet:
   "* transportpolitikken prioriterer tiltak som unngår utslipp. Tiltak som flytter transport til mindre utslippsintensive former prioriteres over tiltak som forbedrer eksisterende transport."
   "* tiltak som reduserer etterspørselen etter transport blir prioritert, både når det gjelder transport av varer og av personer, ..."
   "* transportsystemet utvikles samlet på tvers av ulike transportformer og regioner, og tar utgangspunkt i det transportsystemet man vil ha i fremtiden, ikke hva en videreføring av historiske trender vil tilsi."
   "- eksisterende infrastruktur utnyttes og vedlikeholdes fremfor utbygging av ny infrastruktur."
   "- det legges mindre vekt på å legge til rette for høy hastighet i veisystemet, det vil begrense samlet energibruk og ha positive ringvirkninger på arealbruk."
   "* det innføres et krav om «prosjektvask» for vedtatte samferdselsprosjekter som ikke er gjennomført, slik at nedbygging av karbonrike områder og verdifull natur begrenses vesentlig."


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Heimen · 8 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Godt tenkt, feil konklusjon. Om klima og mindre utslipp er viktig for deg, bør du være for Møreaksen, for på sjøen går det mange ferger som den erstatter. 
   En ferge krysser fjorden mellom Molde og Vestnes, og under topp forhold bruker den 600KWT på en tur. Det tilsvarer at den må ha med seg flere biler enn kapasiteten tilsier for at det skal være lønnsomt, kontra å kjøre MA. Det er fortsatt 2 fergestrekninger. 
   Strømforbruket på MA inkludert pumper og strøm med mere tilsier ca 20% av fergenes strømforbruk. (Erfaringstall fra Ryfast) 

   Også ferger må både produseres og bygges i tillegg. Så om du begynner å grave i det, vil du se at veg, over tid er betydelig bedre enn ferger i evig tid. 

   Vi må produsere betydelig mer energi for å opprettholde ferger vs MA. 

   Men av en eller annen grunn så er det ingen som snakker om klimasiden med ferger. Det var en gjeng som ropte om det når de skulle elektrifiseres. Og nå er det de samme som mener fergene er klimavennlige som et argument mot MA. 

   Transport vil være tvingende nødvendig også i et "nullutslippssamfunn" - og da er det bedre med veg, enn ferger. Spesielt når vegen erstatter 3, potensielt 4 fergestrekninger om behovet for Brattvåg - Dryna synker etter MA. 

   Hadde MA erstattet en fergestrekning, skulle jeg vært enig. 

   Vegen har primært utslipp når den bygges, så er det uslåelig kontra kontinuerlig drift av ferger. Nullpunktet kan være så tidlig som 40-50 år inn i fremtiden og vi er i netto gevinst i lang lang lang tid etter det. 

   Jeg har selv følt at klimaargumentet var det beste motargumentet mot MA, men har snudd her, etter å ha begynt å undersøke hva som egentlig ligger bak tallene, og når man sammenligner tallene i forhold til fortsatt fergedrift. Plutselig snudde hele argumentet. Når man i tillegg tenker på hvor treg vi er med å utbedre både strømnett, kapasitet og produksjon så er tiltak som reduserer strømforbruket også positivt for næringslivet i Møre og Romsdal. (og strømprisen)


Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse