Annonse
Annonse
Stein Kristiansen, Rødt. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Stein Kristiansen, Rødt. Foto: Steinar Melby / KSU.NO

Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene driver fram en politikk, som er gjennomsyret av forakt for folket og troskap mot en helsepolitikk som skal drives fram på bedriftsøkonomiske prinsipper. Bunnlinja skal gå i pluss, uavhengig av konsekvenser for helse, liv og sikkerhet for folket.

For lokalpolitikere er det en umulighet å uttale lojalitet og støtte overfor egne partier og partiledelse i samme åndedrag som man lokalt skal stå inne for å forsvare lokalsykehus og løfte kampen mot helseforetaksmodellen. Vi har sett hvordan lokalpartiene har blitt tuktet inn i lojalitet fra fylkespartier og moderpartier i dette spørsmålet. Sps og Aps fylkespartier støtter fellessykehuset på Hjelset, Ap som landsparti støtter helseforetaks- modellen. Sp og Ap som landspartier støtter fellessykehuset på Hjelset. I praksis står dette som et kolossalt hinder for den lokale kampen, og som et effektivt hinder for å utvikle bredde i kampen for lokalsykehus og mot helseforetak. Her må lokalpolitikerne velge hvor de vil kvittere ut sin lojalitet De kan ikke stå i en vedvarende spagat eller tale med splittet tunge i denne kampen.

Skal vi vinne denne kampen må det defineres mål og legges planer for hvordan vil skal nå disse. Et overordnet mål må være å vinne et stortingsflertall som vil avvikle helse-foretaksmodellen og oppheve alle vedtak om nedleggelse av lokalsykehus. De nyvalgte stortingsrepresentantene i 2021 må ha ryggrad nok til å være illojale og ulydige og vende seg mot sine egne partiledelser når de setter helse, liv og sikkerhet på spill. Kampen om den framtidige helseorganiseringen er og blir en av de viktigste sakene i et nytt storting 2021. Målet skal være å vinne tilbake en demokratisk og folkevalgt kontroll over helsevesenet.

Slik bildet nå er i vårt land er det åpne og sterke konflikter på dette området, og appellen om illojalitet og ulydighet må følges opp i byer og grender på tvers av partipolitiske skillelinjer. Verbale konflikter og lokale aksjoner må smis sammen til å bli en organisatorisk styrke i den politiske kampen, lokalt og nasjonalt. Partipolitiske kjepphester og arroganse må legges til side for en bred og offensiv folkebevegelse som feier Regjeringen, stortingsflertallet og helseforetakene til side.

Tiden er inne, det er vår helse, våre liv og vår sikkerhet som står på dagsorden!


Stein Kristiansen
Leder Rødt Kristiansund.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte