fbpx
Annonse
Annonse
NTB
Tema
NTB
19 juni 2021 19:30
FØLG MED: Bjørn M. Magnussen, Bård Vikestad og Jens Stumberg er erfarne motorsyklister. De ber alle MC-førere kjøre slik at de ikke gjør seg avhengige av andres atferd i trafikken. Foto: Morten Abrahamsen / NTB
FØLG MED: Bjørn M. Magnussen, Bård Vikestad og Jens Stumberg er erfarne motorsyklister. De ber alle MC-førere kjøre slik at de ikke gjør seg avhengige av andres atferd i trafikken. Foto: Morten Abrahamsen / NTB

Mange av landets 200.000 motorsykler skal ut på veien i sommerferien. Ekspertene har noen elementære, men livsviktige råd for å unngå at vi får nok en ulykkessommer.

De siste fem årene har hardt skadde på motorsykkel i sommermånedene økt med hele 50 prosent.

– Vi følger utviklingen for MC-ulykker, og er bekymret over at vi har en kraftig økning for motorsyklistene sammenlignet med andre trafikantgrupper, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Sommerstatistikken for de siste fem årene viser at i snitt 24 personer har blitt hardt skadd hver eneste måned om sommeren (juni, juli, august) de siste fem årene. Juli er verst, med i snitt 26 skadde.

Overrepresentert

I fjor omkom 93 mennesker i trafikken i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 19 av disse var motorsyklister. 19 er også snittet for de siste fem årene. 161 motorsyklister ble hardt skadd i 2020, en økning på 20 prosent fra året før, da det var 134 hardt skadde.

Ser man på bestanden av motorsykler, og tar hensyn til at syklene ikke brukes i den kalde årstiden, blir det tydelig at motorsyklister er overrepresentert på trafikkulykkesstatistikken. Spesielt aldersgruppen 45–64 er ulykkesutsatt, mer om dette lenger ned i saken.

Ubeskyttet

På motorsykkel er man betydelig mer ubeskyttet enn i bil. Uhell i 50 kilometer i timen i en moderne bil vil vanligvis bare gi materielle skader, mens det kan bli fatalt for en motorsyklist.

Bård Vikestad (53), daglig leder i interesseorganisasjonen Norsk Motorcykkel Union (NMCU), sier at ulykkesrisikoen i Norge likevel er lav sammenlignet med andre land.

– Men om det først skjer, så kan resultatet bli uheldig, fastslår han.

Ved et uhell eller en ulykke er det ikke noe annet enn det man har på seg, som beskytter kroppen fra omgivelsene. Bjørn M. Magnussen (66), medarbeider i NMCU, mener at folk flest er flinke til å investere i eget sikkerhetsutstyr.

– Mange bruker 10.000 til 15.000 kroner på ryggskinne, jakke, bukse og hjelm. Vi har en god sikkerhetskultur i Norge, heldigvis, sier han.

Handlingsrom

– For å unngå å havne i en situasjon som potensielt kan bli farlig, må du sørge for at du har god plass, slik at du har et handlingsrom, sier Jens Stumberg (66), leder i trafikksikkerhetskomiteen i NMCU. Han har kjørt motorsykkel siden 1970 og tilbakelegger rundt 15.000 kilometer på sykkelen i året.

Stumberg sier det viktige her er at man ikke skal være avhengig av hva de andre trafikantene gjør.

– I tillegg har du plass til å redde andre som gjør noe dumt.

Motorsykkelbestanden i Norge har vokst voldsomt siden starten på 2000-tallet. Den gang var det under 100.000 motorsykler registrert i Norge, i dag er det cirka 200.000. Til sammenligning er det drøyt 2,8 millioner personbiler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Liten, men kvikk

En motorsykkel er liten sammenlignet med en bil, men den er også kvikk, noe Stumberg mener kan brukes som en fordel.

– Det gjør at man kan sørge for å ikke havne på samme plass som et annet kjøretøy, for eksempel når man skal flette inn på en større vei. Planlegg i forkant, og juster hastigheten slik at du finner en luke som er stor nok når det er trafikkert. Med en sykkel er det enkelt å endre hastighet og plassering. Pass på at du ikke havner i blindsonen til en bil, tilpass farten slik at du unngår det.

I tillegg er det ett råd de tre erfarne motorsyklistene i NMCU legger stor vekt på: Vær 100 prosent til stede. Kjør sykkel og bare det.

– Du har ikke teamsmøte når du kjører sykkel, for å si det sånn. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan være fatalt, sier Stumberg.

Små bevegelser

– MC-føreren er en forlengelse av sykkelen, og små muskelbevegelser får stor betydning for hvordan sykkelen oppfører seg. Da er det viktig at føreren gir de riktige signalene til sykkelen, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Han trekker også fram at man må planlegge, være i forkant, se for seg hva som kan skje.

– La oss si det oppstår en kø, og motorsyklisten starter på en forbikjøring, men så viser det seg at første bil i køen skal svinge til venstre. Motorsyklisten har ikke sett – eller tenkt over – at det er et kryss litt lengre fram. Da kan dette gå riktig galt.

Tur i grupper

Mange motorsyklister ønsker å dra på tur i grupper. Her bør man bli enige om rytmen på forhånd. Da må man ta hensyn til at det kan være førere med svært ulike ferdigheter og typer sykkel.

– Den mest erfarne bør kjøre bakerst, og det er viktig å gjøre avtaler på forhånd om hvor man skal stoppe. Man skal heller aldri kjøre ut igjen før alle er klare. Blir gruppa splittet, må man være sikker på at de andre venter, særlig nå det er snakk om veivalg underveis, sier Stumberg.

– Den minst erfarne sjåføren skal aldri være bakerst i gruppa, og har man med passasjer, må man legge inn flere pauser, sier Magnussen.

Singelulykker

Snaut halvparten av MC-ulykkene som ender med alvorlig skade eller dødsfall, er singelulykker. Altså situasjoner der kun én er involvert. Ifølge Johansen i Trygg Trafikk er det vanligste at folk kjører av veien til høyre i en venstresving.

– De fleste ulykker med utforkjøring skjer i sving. Føreren blir redd, stivner og gjør feil, kroppen gir rett og slett feil beskjed. Her er det viktig at føreren nøye analyserer de kurvene som kommer og får ned farten. Mange bremser for svakt i starten og burde tatt ned farten tidligere, sier Johansen.

Rustne førere

Problemet kan være at føreren er litt rusten etter en lang vinter, eller har tatt opp kjøringen etter mange års pause.

– Det finnes kurs for dem som har førerkort også, utviklingskurs. I tillegg har vi det som kalles «rustløser», som er å anbefale når sesongen starter opp om våren, sier Johansen.

– Har du hatt en pause på 20 år, bør du spandere på deg noen kjøretimer, sier Vikestad i NMCU.

Det er også verdt å merke seg at opplæringen ble forandret i 2005. Da kom det en ny læreplan med mer vekt på ulykkesforebyggende undervisning. I hovedsak innebar det mer bruk av veiledning og refleksjon, og mer fokus på strategisk planlegging før og under kjøring. I tillegg ble det veldig tydelige krav til presis kjøreteknikk for å redusere antallet utforkjøringsulykker.

Både Johansen i Trygg Trafikk og gutta i NMCU mener dette har vært svært viktig for motorsyklistenes sikkerhet.

Godt voksne i ulykker

– Tidligere var det de yngste som hadde høyest risiko på motorsykkel, men nå ser vi at det er de godt voksne som blir hardt skadd, sier Johansen.

Over halvparten av de hardt skadde på MC i sommermånedene de siste fem årene var i aldersgruppen 45–64 år.

Trygg Trafikk ser flere årsaker til at såpass voksne folk er overrepresentert i MC-ulykker: Noen av førerne kan nettopp ha tatt førerkort på MC. Andre kan ha tatt førerkortet da MC-opplæringen hadde mindre fokus på trafikksikkerhet enn i dag. Det kan også ha sammenheng med at flere voksne kjører MC.

– Det er stor forskjell på å håndtere en motorsykkel og en personbil, minner Johansen om.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte