Annonse
Annonse
Vidar Holm. Foto: Privat
Vidar Holm. Foto: Privat

Min neste kronikk tenkte jeg skulle handle om stillstansen i arbeidet for å forbedre kommunikasjonsmulighetene innad på Nordmøre og mot Trøndelag. Det skal den for så vidt også gjøre også, men ikke helt i den formen jeg opprinnelig tenkte.

Nordmørspakken eller lureripakken

I går fikk vi bekreftet det som mange av oss egentlig visste ville komme. Den såkalte Nordmørspakken, eller lureripakken som det jo i realiteten var, blir sannsynligvis trukket tilbake. Alle ferjesamband får i tillegg en kraftig prisøkning og de fleste får kutt i eksisterende rutetilbud. Det samme gjelder for bussruter. I tillegg til at blant annet skole- og tannhelsetilbud for de unge innbyggerne i M&R fylke raseres.

Alt dette kommer egentlig ikke som noen overraskelse. Det burde i alle fall ikke gjøre det. Samme mann som nå urettmessig av mange beskyldes for å stå bak påfunnene om kutt, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, advarte og opplyste fylkestinget om M&R sin økonomiske situasjon i god tid før vedtaket om en viss veistubb mellom holmer og skjær sør for Molde ble vedtatt og følgene dette ville få.

Dette ble totalt ignorert av flertallet på fylkestinget, og veistubben til seks milliarder pluss overskridelser, for at rundt 2 700 hoder aldri mer skulle behøve å ta ferje til og fra hjemstedet, ble banket igjennom med flertall besørget av politikere fra samtlige tre fogderier i fylket. En rørende enighet i fylket der altså, som førte til nok ei røre i fylket. Da spesielt på Nordmøre – som vanlig.

Nordøyvegen kontra tunnel til Smøla

Jeg kan legge til at i 2008 ble et høl fra Smøla til Aure kostnadsberegnet til 966 millioner kroner. Det bor rundt 500 færre innbyggere på Smøla enn langs det som blir Nordøyvegen til drøye 6 milliarder når den står ferdig. Tar vi med at det er gått ti år og de vanlige overskridelsene pluss moms og mer til, vil jeg anslå et Smølahøl til en pris rundt halvparten av Nordøyvegen.

Men ingen tok dette lenger enn til lokalavisene og knapt nok det. Nordmøringen er som sagt et lite fremfust folkeferd.  Dette til tross for at Smøla har en verdiskapning på over 4.5 milliarder årlig, mye på grunn av beliggenheten opp mot dagens fylkesgrense mot Trøndelag. Geografi er avgjørende for hvor man burde feste blikket hva angår både det ene og det andre.

Hvor stor eller liten verdiskapningen langs Nordøyvegen er aner jeg ikke men litt er det vel der og får vi håpe. 

Realister med hukommelse

Da denne lureripakken, også da kalt Nordmørspakken, som blant annet innbefattet to ferjer på Smølasambandet ble "vedtatt",  hevdet undertegnede samt andre at dette var for godt til å være sant og at endringer vil komme. Som så ofte før ble vi feilaktig beskyldt for å være pessimister når vi i realiteten er realister med hukommelse.

Nei det var umulig hevdet politikere som hadde vært med på å ro dette i land. Tidligst om noen år kunne dette forandres på. Flinke politikere, det skal sies. Men det hjelper lite mot den innarbeidede utspekulertheten som praktiseres sørafor i fylket hvor man tenker flere trekk fremover enn kun å leve i nuet. Både innen det ene og det andre feltet. 

Det hjelper jo helller ikke på situasjonen når noen av de samme politikere som skal ha æren for å ha forsøkt bedre situasjonen på Nordmøre innen samferdsel, i etterkant med viten og vilje går hen og stemmer frem et prosjekt som tømmer fylkets allerede oppbrukte budsjett. 

Her som ellers vil et vedtak kun være gyldig inntil et nytt vedtak er fattet. Dette er noe man for øvrig snart bør lære seg gjelder overalt, enten det gjelder forsøk på å gjøre lokalvei av stamveiprosjekt eller for eksempel bygging av nye lokalsykehus forkledt som fellessykehus. Bare sånn til informasjon. 

I den tro at det senere ville gi drahjelp til ting på Nordmøre ble altså Nordøyvegen en realitet med hjelp fra Nordfylket. Det ville vel for øvrig blitt første gang i verdenshistorien siden den danskekongen fant opp M&R som fylke, at det skjedde. Nå ville selvfølgelig ikke dette skjedd denne gangen heller. I tillegg ble altså allerede avtalte plaster på såret for rasering av Nordmøre i form av stjålet sykehus med mer, revet vekk. Nordmørspakken / lureripakken var kun det. Lureri. 

Nordøyvegen var jo selvfinansierende ble det hevdet. Helt utrolig – og nettopp det var det. Utrolig. Men som sagt var det varslet av personen som er ansatt til å følge med på den økonomiske situasjonen i fylket, at det ikke var fullt så enkelt og at både skolestruktur, eksisterende samferdsel og andre ting i fylket ville bli skadelidende om prosjektet ble vedtatt. 

Hybridferjer og fordyrende ferjesamband

Noen sier at det ville blitt smalhans selv uten Nordøyvegen-vedtaket. Jada, men da hjelper det jo ikke akkurat på situasjonen å bruke opp penger man i utgangspunktet ikke hadde enda en gang.  Jeg skal være den første til å hive på at dette med to ferjer på Smøla-sambandet for mange av oss har fremstått som smått utrolig og kanskje noe i overkant. Som kjent er vi Nordmøringer nøysomme folk og lite fremfuse. Vi er jo Trøndere i sjel og sinn, tvangsinternert i feil fylke. Blant annet derfor mener mange at ei større ferje på Smølasambandet ville løst problemet med gjenståing på helg, i høytider og i ferier.

Problemet er ikke at ferja går hver time.  Hadde den gått hver time hele døgnet ville det nok vært bedre enn hver halvtime i 18 av døgnets timer. Spesielt for tungbiltrafikken da de ikke henger seg opp i klokkeslett, men effektivitet. Det ville jo avlastet andre av døgnets avganger, om de sjåfører på de store kjøretøyene tok overfarten på tidspunkt andre folk så på som «ukristelige»

Det er ingen hemmelighet at ferja i dag går mange turer temmelig tom for last på flere avganger daglig i løpet av året og det koster å doble antall ansatte, fartøy og drift,vedlikehold. Når man i tillegg har greid rote seg helt vekk med at alle norske ferjer skal være batteridrevne, drar det kostnadene til værs.  Jeg legger til at alle ferjer Fjord1 bygger nå er hybrider. Det vil si at de har forbrenningsmotorer til fremdrift i tillegg til batteridrift. Dette delvis fordi det ikke er lov å ha kun batteridrevne ferjer på grunn av fartsområde (Smølasambandet), og sannsynligvis vil kun batteridrift ikke være driftssikkert nok i forhold til rutetilbudet.

Dette fører til at båtene blir vesentlig mye dyrere enn om man bare bygde ordinære ferjer med fremdriftsmaskineri drevet på diesel. Samlet utslipp fra alle norske fjord- og kystferjer ville kanskje forøvrig årlig knapt tilsvare et par containerskip sitt utslipp for å sette det i et mulig perspektiv. I tillegg kommer enorme summer for å etablere ladestasjoner og fremføring av høyspentkabler for lading ved ferjekaiene.  At ferjedriften i Norge er privatisert og satt ut på anbud, gjør heller ikke dette med å frakte biler fra A til B ved hjelp av lektere billigere. Alt kompliseres og fordyres i alle ledd.

Forbedrede kommunikasjoner i Nordfylket

Men tilbake til M&R, fylkesting og Nordøyvegen.  Jeg sa innledningsvis at jeg hadde fundert i å skrive en kronikk om den manglende innsatsen for bedring av samferdselen på Nordmøre de siste årene.

Det ble i sommer trommet sammen til en ørliten "pressekonferanse" ved Gurisentret på Edøy hvor undertegnede i egenskap av å være "journalist" for NordVestNytt og en representant for Tidens Krav var til stede sammen med ordfører i Kristiansund, forhenværende Smøla ordfører, ordførerkandidat for AP Smøla samt nåværende ordfører i Aure.

Der ble det lagt frem planer om å intensivere arbeidet for blant annet Talgsjøforbindelse og oppgradering av diverse veinett. Det finnes også ideer om en bruforbindelse over Vinjefjorden med ny vei fra Kjelklia i Aure, noe som villle redusert reisetiden til og fra Trondheim betraktelig. 

Ferje mellom Hitra og Aure

Det er også krefter i sving for å få realisert en høyst savnet ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure. Dette vil knytte rundt 40 000 innbyggere på Nordmøre, Hitra, Frøya og deler av den kommende Heim kommune tettere sammen. En svært viktig viktig forbindelse som vil styrke næringslivet og øke kontakten mellom folk ytterligere. Hitra kommune har sikret seg tomt for ferjekai og veirett i Laksåvika. Man kan som kjent omtrent rope over til Hitra både fra Smøla og Aure og motsatt, mens en biltur frem og tilbake er et dagsprosjekt.

Unngå Robekspøkelset

Alle disse prosjektene vil nok ikke få noen dårligere forutsetninger om Nordmøre lå i Trøndelag fylke, skal vi dømme etter M&R sin økonomiske fremtid hvor Robekspøkelset lurer i fylkeshusets mange irrganger.

Til slutt vil jeg hive på at det er ikke ukjent at de statlige overføringer til fylke og kommune stadig strupes, samtidig som tidligere statlige oppgaver, i større og større grad legges over på fylker og kommuner. Dette er planlagt sentralisering. Men de gir seg ekstra dramatiske utslag i et allerede fra før dysfunksjonelt fylke splittet i tre.

Nordmøre til Trøndelag

Nyttårsaften går den andre av Nordmørskommunene inn i Trøndelag. Den døra står ikke åpen for alltid. Personlig håper jeg flere tar sin hatt og går før den lukkes.

Vidar Holm, Nordmørstrønder

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte