Annonse
Annonse

Torsdag 25 .juni blir det faglig og kulturelt påfyll i Kulturfabrikken. 

ON Talk – Utsikter for akvaservice

ON Ocean Network inviterer til premiere for det nye konseptet ON Talk, som har invitert personer tilknyttet bedrifter som leverer produkter og tjenester til akvakulturnæringen, til en uformell prat om utsikter for akvaservice. Praten vil holdes i gang av Jan Erik Øksenvåg fra Kontali Analyse og øvrige deltakere i panelet er:

 • Lars Eide fra Elmarin
 • Berit Johanne Ellingvåg fra Flatsetsund Engineering
 • Nils Otterlei fra Aquaship
 • Monicha Seternes fra Måsøval Fiskeoppdrett
 • ON – Ocean Network, som er et nettverk av 30 medlemsbedrifter som

Workshop med Innovasjon Norge

Foruten konseptet  ON Talk inviterer Node Kristiansund til en workshop med Innovasjon Norge for å definere videre satsingsområder/aktiviteter og skape en identitet lokalt for Norges første klyngenode i Kristiansundsregionen, gjennom NCE Aquatech.

Det lokale styret for noden vil bli presentert, og man ønsker å definere mulige behov, mulighetsrom og fremtidige samarbeidsmål for videre arbeid. 

Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for alle, men som følge av smittevernregler blir det forhåndspåmelding med frist for påmelding 23. juni 2020.

 • 15.00 – 17.30 Workshop Node m/ Innovasjon Norge (inkl. liten matbit)
 • 17.30 – 18.00 Mingling
 • 18.00 – 19.00 ON Talk
 • 19.00 – Kulturelt påfyll m/ Odin Landbakk
 • Link til påmelding

 

Fakta om NCE Aquatech Cluster og Node Kristiansund

 • NCE (Norwegian Centre of Expertise) Aquatech Cluster ble etablert i 2007 og har økt fra 27 bedrifter og organisasjoner til  100+ medlemmer i 2020. 
 • NCE ekspertsentre finnes i flere næringer og Havbruksnæringens NCE Aquatech har hovedsete i Trondheim.
 • Klyngen har som målsetning å fremme / ta i bruk / utvikle teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon world wide og har en visjon om å bli en verdensledende havbruksklynge innen marin service.
 • Klyngen består av flere regionale klynger eller noder, som igjen består av bedrifter geografisk konsentert, med egen leder og styringsgruppe. Man ønsker i de regionale klyngene å forsterke posisjonen gjennom aktivt klyngearbeid i samarbeid med NCE Aquatech, utvikle ny havbruksteknologi med internasjonalt potensiale gjennom raskere teknologiutvikling og øke innovasjonsevnen hos medlemsbedriftene. 
 • Node Kristiansund er den første regionale klyngenoden i Norge innen NCE Aquatech, og man har et langsiktig resultatmål om at kompetanse beholdes og utvikles i regionen, samtidig som det utvikles nye produkter/ teknologier og vekstbedrifter med knoppskytinger som øker verdiskapingen

Fakta om ON Ocean Network

 • Startet opp i 2014 av 13 selskaper under navnet ON Offshore Network for å fremme leverandører fra Kristiansundsregionen for å kunne kvalifiseres som leverandører til store offshoreprosjekter som eksempelvis rigg-klassifiseringer.
 • I  2016 endret man navn på leverandørnettverket til ON Ocean Network og åpnet for medlemmer og leverandørsamarbeid også innen markedene energi, havrom og sjøbårne tjenester.
 • I 2020 består ON Ocean Network av 30 medlemsbedrifter.
 • ON Ocean Network har som målsetninger å fremme regionen for å kunne tiltrekke store prosjekter og etableringer innen sjøbårne tjenester og innen det mangesidige virksomhetsområdet innen begrepet "havrommet".
 • ON Ocean Network skal øke medlemmenes fortjeneste og konkurranseevne gjennom koordinerte markedsaktiviteter.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte