Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Rasmus Rasmussen, Molde
Ytring
10 mai 2021 20:58
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sylvi Listhaug, nyvalgt leder av Fremskrittspartiet, kjemper kraftig imot Møreaksen og sier: «Vi i Frp vil ikke være med på denne gigantomanien om Møreaksen – et pengesluk uten like.»

Frp var tidligere en ivrig forkjemper for Møreaksen, og to samferdselsministre fra Frp fikk prosjektet inn i Norsk Trafikkplan (NTP), som en del av Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Et prosjekt der formålet er å knytte næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen, ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010.

Den gang Frp gikk inn for Møreaksen var kostnadene estimert til 40 mrd. Nå er kostnadene redusert til 24 mrd. Tidligere mente altså Frp at 40 mrd. ikke var gigantomani, men mener nå at 24 mrd. er det, et beløp som er 16 mrd. lavere. Til overmål er alternativet Romsdalsaksen, som Frp nå foretrekker men tidligere var imot, flere milliarder dyrere. I opposisjon har Frp nylig overkjørt regjeringen, og stemt for forlenging av Nord-Norgebanen, et prosjekt til trolig flere hundre milliarder. Er ikke Frp imot gigantomani likevel?

Sylvi Listhaug mener det er feil å fortelle folk at Møre og Romsdal kommer til å få milliarder til Møreaksen, og samtidig få milliarder til andre vegprosjekt. Hun sier: «Får Møre og Romsdal 20 milliarder kroner til Møreaksen, vil det gå ut over mange andre vegprosjekt som er like viktige.» Her forsøker Listhaug å skjule at bevilgningen til Møreaksen i NTP er fra staten, og kommer i tillegg til fylkeskommunens eget budsjett til investeringer i samferdsel.

Realiteten er den motsatte av det Listhaug påstår. Hvis Møreaksen stoppes, så forsvinner disse 24 mrd. fra NTP ut av vårt fylke. Møreaksen inneholder også en fastlandsforbindelse til øyene Otrøya og Aukra i Romsdal. Om Frp stopper Møreaksen, vil det være fylkeskommunen i Møre og Romsdal som må finansiere disse fastlandsforbindelsene, istedenfor staten via Møreaksen. Frp sin politikk vil dermed så avgjort gå ut over mange andre samferdselsprosjekter i fylket, men det gjør ikke Møreaksen.

Nylig har Frp kjempet gjennom en fylkeskommunal investering på over 5 mrd. til Nordøyvegen, en lokal blindvei på Sunnmøre i Ålesund kommune, med undersjøiske tunneler til noen få tusen innbyggere. Listhaug hevder at folk ikke vil ha undersjøiske tunneler. Men det gjelder visst bare i Romsdal, på Sunnmøre er de åpenbart velkomne.

Sunnmøringen Listhaug vil heller ha ferge enn undersjøisk tunnel som fjordkryssing av Romsdalsfjorden, og kjemper innbitt for å stoppe statlige bevilgninger til Møreaksen. Kan det være fordi hun ønsker at prosjektet Hafast på Sunnmøre skal komme lenger fram i køen, og gladelig ofrer en fjordkryssing i Romsdal?

Om andre partier vil forhandle med Frp angående vegprosjekter i NTP, svarer Listhaug: «Hvis noen snakker om en helthetlig løsning og den inneholder Møreaksen, er det ikke aktuelt. Vi vil ikke ha dette prosjektet.» Listhaug sin strategi er tydelig – «my way or no way». Da blir det heller ikke lett med samarbeid og bygging av allianser. Og fylkesleder Frank Sve (Frp) krever at statsminister Erna Solberg (H) trekker seg om hun ikke øyeblikkelig stopper Møreaksen.

Listhaug er også bekymret for at vanlige pendlere ikke har råd til å betale bompengene som kreves på Møreaksen. Statens Vegvesen har lagt frem en beregning av bompengesatser, der strekningen Molde–Vik (som inkluderer selve fjordkryssingen) koster 144 kr. Strekningen Vik–Ørskogfjellet: 24 kr. Hele strekningen Ålesund–Molde er beregnet til 236 kr. Men i dagens forslag i NTP er det lagt inn en lavere bompengeandel, som betyr enten enda lavere bompengesatser eller kortere nedbetalingstid.

I tillegg har nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) foreslått å gradvis redusere fergetakstene slik at de i løpet neste stortingsperiode blir halvert. Det betyr at fergesubsidiene øker, og dermed at fergeavløsningsmidlene til Møreaksen øker tilsvarende, som igjen medfører en ytterligere reduksjon i bompengene. Hvis Frp får gjennom sitt ønske om gratis ferger, så vil staten garantert ønske å kvitte seg med fergene, også ved hjelp av undersjøiske tunneler.

Listhaug og Frp vil altså ha fergekø og fortsatt ferge over Romsdalsfjorden istedenfor en kontinuerlig døgnåpen fjordkryssing, som hun hevder vil medføre for høye bompenger for folk flest. Men Frp nevner ingen ting om kostnadene ved egne alternativer, disse fremstår nærmest som gratis. Veiene på land må utbygges på samme måte, uansett om man krysser fjorden med ferger eller med undersjøisk tunnel (Møreaksen). Tror Frp at disse bompengene på land bli mindre hvis man krysser fjorden med ferge?

Det er ikke den totale bompengesatsen med Møreaksen for strekningen Ålesund–Molde som er vesentlig for de reisende når de skal velge mellom Møreaksen og ferge. Det er forskjellen i reisekostnadene folket er opptatt av. Da må de også for alternativet ferge vite de totale bompengene, inklusive fergebilletten, og disse er ikke gratis slik Frp later som.

Dessuten må alle reisende trolig regne med fergebilletter til evig tid, mens bompengene garantert forsvinner når bompengeperioden er over. Vi vet hva folket foretrekker – se på Ålesund og Nordøyvegen, med sine undersjøiske tunneler.

Det er ikke flertall blant folket for fortsatt ferge. De samfunnsøkonomiske kostnadene med fergekø er beregnet til 700 mill. hvert år, og nær 60% av denne ventingen skjer i Møre og Romsdal. Den kontinuerlig åpne Møreaksen alene fjerner 4 fergesamband, noen med lange intervall mellom avgangene, og nattestengt. En døgnåpen undersjøisk tunnel blir langt billigere å drifte for staten.

Det finnes vel knapt noen undersjøisk tunnel i vårt fylke som ikke har vist seg å være lønnsom. Det gjelder eksempelvis Eiksundtunnelen på Sunnmøre, Fannefjordtunnelen i Romsdal og Freifjordtunnelen på Nordmøre. For alle disse har det likevel ikke manglet på motstand og dommedagsprofetier. Hva sier disse motstanderne i dag, står de fortsatt ved sine dommedagsprofetier?

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Espen Heitmann · 1 år siden
  Tenk litt på denne "en del av Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Et prosjekt der formålet er å knytte næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen"
  Og det er vel her problemet egentlig ligger for de som er for møreaksen ref :"Møreaksen inneholder også en fastlandsforbindelse til øyene Otrøya og Aukra i Romsdal" det er nok ikke Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim som er agendaen for møreaksen men heller ett lokalprosjekt som vil ha fastlandsforbindelse til Otrøya og Aukra, og det er greit nok det men når det kommer til fergefri E39 er romsdalsaksen ett bedre alternativ for næringsliv og folk flest
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Espen Heitmann Faktisk vil Møreaksen knytte sammen næringslivet langs kysten langt bedre enn Romsdalsaksen, som går indre. Møreaksen erstatter 4 fergesamband, det er et langt større bidrag til fergefri enn Romsdalsaksen.

   Flertallet av de som faktisk krysser fjorden er lokal trafikk, noe som faktisk gjelder på mange av strekningene på store stamveier. Og for disse er Møreaksen raskere enn Romsdalsaksen. Man bygger ikke veier for et lite mindretall på gjennomreise.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg er ganske så sikker på at en som skal fra Trondheim til Bergen ikke er enig med deg, mulig det at det er flest lokale som krysser fjorden pr i dag, men det kan fort forandre seg med gode veier og bruer, kjøretid og enkelhet er avgjørende, ser at det er vanskelig for deg og forstå, det vil nok hjelpe når du evner å tenke utenfor kommunen
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Espen Heitmann De som skal fra Bergen til Trondheim vil garantert ikke ønske seg ferge. 
   Og de utgjør heller ikke flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. 
   Og de vil heller ikke betale mer for en dyrere Romsdalsaksen, når Møreaksen er billigere.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Espen Heitmann · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Igjen så forstår du ikke hensikten med fergefri E39, og Romsdalsaksen vil bli rimeligere enn Møreaksen
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Espen Heitmann Formålet er å knytte næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen, ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010. Hensikten er ikke raskeste vei fra Kristiansand til Trondheim – den går via innlandet.

   Romsdalsaksen er 6 mrd. dyrere enn Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
  Rasmussen, dersom du kastar eit raskt blikk ned på kartet, og brukar nokre sekund på å la dei små grå brukast til det dei er tenkt til, ser det logisk ut at Romsdalsaksen skal bli 6-14 mrd dyrare enn Møreaksen? Bruk gjerne den tida du treng på å vurdere dette. Dersom du kjem til at forskjellen kanskje er litt mindre, kvar vart det då av truverdet til Statens vegvesen Midt? 

  Og Rasmussen, ærleg talt, du ser vel at det er andre vegar «rundt» Veøya som ikkje vert stogga av verneomsyn? Dersom du ser det, kva seier dette om Statens vegvesen Midt, som ikkje såg slike løysingar? 

  Og kvifor trur du Statens vegvesen Midt ikkje har villa ta med dei enorme kostnadane til drift, vedlikehald og rehabilitering av aksane, som utgjer det mangedobbelte for Møreaksen i høve til Romsdalsaksen? 

  Sik kunne eg ha halde på i det uendelege. Den som vil sjå, han ser. Den som ikkje vil sjå, han ser ikkje. Dette har blitt eit skittent spel om tillit og mistillit, der mange prøver å vinne fram med juks, for ikkje å kalle det verre ting. Men eg er sikker på at jukset blir avslørt. Spørsmålet er berre når, og kva som har skjedd i mellomtida.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Jeg tror ikke Rasmussen setter seg ned og nistirrer på kartet, i håp om at klarsynet skal slå ned og åpenbare kostnadene ved å bygge de ulike fjordkryssingene. Han overlater nok disse kostnadskalkylene til fagfolk, med detaljkunnskap om fakta. At man på Nordmøre kan trekke slike slutninger ut fra et raskt blikk på kartet overrasker ikke, dette har vi hørt før.

   Om du ønsker å se på de årlige kostnadene til drift, så blir eksempelvis Listhaug sitt alternativ med 4 flere fergesamband neppe billigere. Disse ekstra fergene må også tas hensyn til ved Romsdalsaksen.

   Du anklager andre for juks, og mener at det automatisk beviser skyld. Hvem jukser hvis det ikke er det?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Eg trur du har rett i at Rasmussen ikkje bryr seg med å bruke sine små grå, ja.  Han overlet nok dette til fagfolk, ja! Som du. Utan å måtte bruke dei små grå. For vi må ha tiltru til at faginstansane ALDRI gjer feil, medvite eller umedvite! Kva åpnar de for då, Sundsbø? Når vi stilltiende berre skal godta det som fagfolka seier. Uansett kor feil det ser ut i lekfolk sine auge. Er ikkje dette noko vi forbinder med samfunn vi ikkje vil samanlikne oss med? Er det eit slikt samfunn du og Rasmussen vil ha, Sundsbø? Eit samfunn av byråkratar, høgt heva over «mannen i gata?»  Eg kan i alle fall forsikre deg om det, Sundsbø, at eg har gjort meir enn å kaste eit raskt blikk på kartet. 

   I mine anklagar om juks har eg brukt kostnadstal oppgitt av Statens vegvesen Midt. Kvar tar eg feil, Sundsbø? Ikkje trekk deg no! Vis at du er noko meir enn ein reinhekla Bløffmakar!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Hvem av deg og Rasmussen som bruker sine små grå mest, skal jeg avstå fra å diskutere. Jeg har for lengst oppfattet at du anklager SVV for juks. Men kalkylene er i ettertid kvalitetssikret av andre etater. 
   Jukser de også?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Tenke sjæl var det ein som sang om. Men det er visst ikkje nødvendig i denne saka. Her held det å stole blindt på fagfolk. Heller ikkje er det visst nødvendig å vise kvar eg tar feil. Men då er det vel i grunn ingenting meir å diskutere? 

   Kven andre enn Austvik som juksar innad i SVV veit eg ikkje, eg berre veit at kvalitetssikringa ikkje har fungert. Men eg er sikker på at dette kjem på bordet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Det er flott å tenke selv. 
   Det ekskluderer ikke tanken om at fagfolk kanskje vet bedre enn en selv.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 13 dager siden
  Frp sin strategi er som alltid «My way or no way». De som inngår samarbeid med Frp må påregne total underkastelse.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir M Punnerud · 1 år siden
  Må faktisk si meg enig med Listhaug. Ma er ikke liv laga. Hva om alle faktisk begynner å kjøre om Åndalsnes om Ma blir bygd? Jeg kommer ikke til å kjøre om Ma når jeg skal til Sunnmøre. Her blir det å kjøre om Åndalsnes.  Tryggere billigere og flottere. Og i dagslys. Boikott ma er min oppfordring. 
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 3 timer siden Svindyrt med Møreaksen!
@Terje G. FinnøySå enig med deg. Det finnes mange parti som ikke er så ivrig på dette "drømmeslottet". Jeg vet iaffal hva ...
Terje G. Finnøy 16 timer siden Svindyrt med Møreaksen!
Bom og litt til. På Åndalsnes ønskes/kreves det nå fartsdumper ifbm. E136I Steinkjer fikk man E6 rett gjennom byen. Nå ...
@Terje SundsbøTakk det samme til deg og  :)  Jeg ler og masse hver dag :) 
@Anne Mari SandshamnJeg ler masse – bare fortsett å skrive du….
@Terje SundsbøDette er voksen humor det, ikke barnslig slik du ser det :)  Du må aldri bli så voksen at du ...
@Anne Mari SandshamnDu vet at Rasmussen svarer på alle avisinnlegg til han, og flere til. Rasmussen har aldri deltatt i sosiale media ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte