Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Lars Valderhaug
Ytring
20 mai 2021 09:41
Del på Facebook
Illustrasjon: Romsdalaksen
Illustrasjon: Romsdalaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnast Møreaksentilhengjarar som nektar å akseptere at Romsdalsaksen med bru til Lønset vil spare fylket for store summar den dagen Fannefjordtunnelen ikkje lenger har nødvendig kapasitet. Ja, einskilde hevdar til og med at Romsdalsaksen vil medføre ekstra kostnader for fylket til dette! Så derfor, her er forklaringa:

Med Romsdalsaksen blir det eit meir fleksibelt trafikksystem basert på ei dobling av kapasiteten over Fannefjorden, og meir enn det med tanke på at driftsstans i tunnelar er mykje meir omfattande enn på bruer. Og særleg dei som kjem frå/skal austover frå Lønset mot Hjelset og Kristiansund vil få ein tryggare og kortare veg, m.a. ved at dei slepp å køyre omvegen om den bratte Fannefjordtunnelen. Men alle vil få ein betre og raskare veg over Skålahalvøya. Og E39 med brua må dimensjonerast etter behov. Truleg blir brua 2-felts med 2/3-felts veg over Skålahalvøya, slik som Lønset-Hjelset. Om nødvendig 4-felts. Dette er Statens vegvesen sitt ansvar å planleggje dersom Romsdalsaksen vert bygd, ikkje Møre og Romsdal fylkeskommune! Fylket vil ikkje ta over dette ansvaret frå Statens vegvesen! Kvifor i alle dagar skulle dei gjere det? Så fylket vil sleppe å ta denne kostnaden, uansett korleis vegsystemet blir sjåande ut! La dykk ikkje lure av dette! Så Møreaksenfolk: Slutt å fare med juks!

Kostnadsmessig må dette argumentet setjast opp imot argumentet med at Møreaksen skaffar fastlandssamband til eit øysamfunn. Når vi i tillegg ser at verdien av eit bu- og arbeidsmarknadsfellesskap mellom (kun) Molde og Ålesund minkar, så blir det ikkje mange argument for å byggje Møreaksen igjen. For argumenta for Romsdalsaksen er mange og tunge, og innbefattar område som tryggleik, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø.

Einskilde meiner at ei framtidig bru over Langfjorden vil «stele» trafikkgrunnlag frå Romsdalsaksen. Dette er den negative måten å sjå dette på. Den positive er at kombinasjonen Romsdalsaksen/Langfjordbrua utfyller kvarandre, og skaffar to fergefrie vegar i retning Åndalsnes og E6, med betre kommunikasjonar også for dei som bur langs desse vegane. Dette argumentet gjeld også for Romsdalsaksen!

Tida arbeider for Romsdalsaksen!

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Hei Lars. No har du gjennom fleire år gravd deg djupare og djupare ned i ditt konspiratoriske kaninhol, med skuldingar hit og dit. Når du ein gong stikk hovudet opp kan du kome å få køyre Møreaksen vår!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Med slike skuldingar får du pinadø forklare oss alle kva som er konspiratoriske skuldingar, underforstått grunnlause! Slikt skitprat finn eg meg ikkje i! Der forsvann mi respekt for deg fullstendig!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Eg ventar på svar, Vik! Eller feigar du ut?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lama Vik · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Skuldingane dine over at fagmiljøet juksar og lurer oss. Kvar tek du det frå?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Veit du ikkje det ein gong? Har du ikkje lest skuldingane mine som framstilt i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidens Krav??? Der har eg då tydeleg definert og grunngitt skuldingane! Kvar tar eg feil? Og dersom du ikkje har lest dei, kva er då grunnlaget for din kritikk? 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Denne problemstillingen er også diskutert her:

  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107993-uredelig-svertekampanje-for-meningsmaling-om-moreaksen

  Romsdalsaksen vil lede all trafikk utenom Molde. Vil ikke handelen i Molde tape på det? Romsdalsaksen ender i en bro på Lønset nær Hjelset. Hvordan kan det være fordelaktig for handelen i Molde sentrum?

  Romsdalsaksen som den nye E39 istedenfor ferger over Romsdalsfjorden, vil medføre økt trafikk i Fannefjordtunnelen, som er mye nærmere Molde sentrum enn en bro til Lønset. Om det i framtiden vil være behov for å utvide Fannefjordtunnelen, så vil det behovet derfor være størst hvis Romsdalsaksen bygges. Denne utvidelsen er uansett fylkeskommunens ansvar, siden det er en fylkesvei og ikke en del av E39. I tillegg kommer de gedigne ekstrakostnadene fylkeskommunen vil få med å skaffe fastlandsforbindelser til Otrøya og Aukra, som fylkeskommunen slipper å betale om Møreaksen bygges.

  Dersom fylkeskommunen dropper å utbedre Fannefjordtunnelen, selv med ekstra trafikk fra Romsdalsaksen, hevder noen det vil skape køer der, og mange fra Skåla og Åndalsnes vil måtte ta en omvei via Lønset, eller helt til Hjelset hvis traséen for Romsdalsaksen legges dit. Det er neppe et fortrinn for Romsdalsaksen med tanke på handelen i Molde.

  Om Romsdalsaksen er bygget, og fylket har bygget bro over Langfjorden, da vil trafikken som kommer ned Romsdalen og skal på andre sida av fjorden (Molde, Nordmøre etc.) ikke velge Romsdalsaksen, med mindre de skal til Sekken. For alle andre vil det være bedre å velge Langfjordbroen framfor Romsdalsaksen. Går reisen motsatt vei, er konklusjonen selvsagt fortsatt den samme. Konsekvensen er altså at når broen over Langfjorden kommer, så vil Romsdalsaksen miste en god del av trafikkgrunnlaget som isteden vil velge dagens trasé Molde – Åndalsnes.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Er det rett å la all slags trafikk gå ut over bebuarane aust om byen og friluftsområdet Retiro av frykt for redusert handel? Ei frykt som eg trur er grunnlaus. Molde vil vere interessant for besøkjande på grunn av sine kvalitetar, ikkje på grunn av at eit trafikkrøyr endar i nærleiken av bysentrum. Det er besøkjande som vitjar byen meir enn 15-20 minutt som skapar verdiar for byen. Då er det viktig kva kvalitetar Molde viser fram. For all del, la ikkje dette bli nok ein debatt som dei har på Batnfjordsøra! Molde har vel meir å by på enn Batnfjordsøra! Og undervurder ikkje det inntrykket besøkjande får ved innkøyringa til Molde, både frå aust og vest. Førsteinntrykket er viktig!

   Dine synspunkt om trafikale konsekvensar om Romsdalsaksen eller Møreaksen blir bygd er så outrerte, at det går ikkje an å ta dei på alvor. Dette har vi vore gjennom før i laaange meiningsutvekslingar. Skal vi verkeleg gjenta dei her? Kor langt på jordet du er viser din uttale om at, med manglande utbetring av Fannefjordtunnelen, vil mange frå Skåla og Åndalsnes  måtte ta ein omveg heilt til Hjelset hvis traséen for Romsdalsaksen blir lagt dit!!! Du blandar heile tida ny tunnel og utbetring av tunnelen. Kva meiner du eigenleg? Men i begge tilfella er dette ein meiningslaus uttale.

   Men ta gjerne utgangspunkt i at brua kjem på Lønset. Då hevdar du at med ei bru og ein tunnel, så vil likevel fylket prioritere å byggje tunnel nr to! (Det har du hevda tidlegare.) Altså at Statens vegvesen overlet til fylket å skaffe høveleg veg til Molde, og at fylket vil akseptere dette??? Romsdalsaksen med E39, med ei dobling av kapasiteten over Fannefjorden og ei avlasting av tunnelen ved trafikk austover i retning Hjelset, Nordmøre og Trøndelag over brua vil skape behov for ein kapasitet over Fannefjorden som er tre gonger så stor som dagens??? 

   Og du aksepterer ikkje at Romsdalsaksen og Langfjordbrua utfyller kvarandre, og skapar maksimale køyretilhøve mellom Rauma/E6 og Romsdal og Nordmøre/Trøndelag med ny veg over Skåla og bru som forkortar vegen for desse. Og skapar optimale tilhøve også for trafikk mellom Molde/Tussentunnelen og Rauma/E6. På denne måten får folk i Rauma to alternative køyreruter, avhengig av kvar dei bur. Og eit stort fleirtal av folket i Rauma har oppdaga dette, Sundsbø! Men ikkje du. Kven er då mest å stole på, du eller folket i Rauma? Og hugs, utviding av bu- og arbeidsmarknadane gjeld også mellom Romsdal og Rauma! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Du må spørre Tovan og MuM om hvorfor de mener at Romsdalsaksen er bedre for handelen i Molde, og føre trafikken gjennom østre del av Molde sentrum. Ett av alternativene for Møreaksen er å føre trafikken i tunnel helt tå Årø, ved flyplassen, og derved unngå de problemene du nevner.

   Romsdalsaksen vil føre til økt trafikk gjennom Fannefjordtunnelen. Hvis dette skaper kø, vil noen måtte fortsette langs Romsdalsaksen helt til Lønset eller Hjelset, avhengig av traséen for Romsdalsaksen. Dette blir en omvei for de som hadde ønsket å kjøre Fannefjordtunnelen.

   Alternativet er å utvide Fannefjordtunnelen, som i så fall er en kostnad for fylkeskommunen.

   Når broen over Langfjorden kommer, vil Romsdalsaksen miste en del av trafikkgrunnlaget, fordi mange da vil velge dagens trasé Molde-Åndalsnes, som blir raskere enn Romsdalsaksen. Når det gjelder bo- og arbeidsmarkedet mellom Rauma og Molde, så vil Fannefjordtunnelen opplagt være foretrukket. Hvem har ansvaret for å utvide kapasiteten der?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø
   Eg har grunngitt kvifor eg meiner Romsdalsaksen vil vere betre for handelen i Molde enn Møreaksen, noko du ikkje argumenterer imot.

   Kvifor svarar du ikkje på mine spørsmål og utfordringar? 

   Med ei bru og ein tunnel over Fannefjorden, som blir resultatet om Romsdalsaksen blir bygd, vil fylket likevel prioritere å byggje tunnel nr to!? Altså at Statens vegvesen overlet til fylket å skaffe høveleg veg til Molde, og at fylket vil akseptere dette??? Romsdalsaksen med E39, med ei dobling av kapasiteten over Fannefjorden og ei avlasting av tunnelen ved trafikk austover i retning Hjelset, Nordmøre og Trøndelag over brua vil altså skape behov for ein kapasitet over Fannefjorden som er tre gonger så stor som dagens??? 

   Kan du svare klart og tydeleg på dette, og ikkje pakke svaret ditt inn i tilslørande føresetnader? Trur du at du klarer det, Sundsbø? 

   Din einspora måte å sjå på Romsdalsaksen og to vegar mot Åndalsnes på viser at du kun leitar etter negative sider ved Romsdalsaksen, og ikkje ein gong vil vurdere dei momenta som gjer at Romsdalsaksen og Langfjordbrua utfyller kvarandre, og gjer vegen mot Åndalsnes både raskare og tryggare for alle, men særleg for dei som skal austover frå Lønset eller kjem derifrå. Då er det vel ikkje meir å tilleggje?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Dine argumenter for handelen i Molde er ikke relatert til Romsdalsaksen, og gjelder uansett fjordkryssing. De trafikale utfordringene blir de samme om trafikken kommer fra øst med Romsdalsaksen, eller skal østover med Møreaksen.

   Statens vegvesen overlater ikke ansvaret for Fannefjordtunnelen til fylket, dette har fylket allerede ansvaret for. Om de som ønsker å benytte Fannefjordtunnelen må ta en omvei til Lønset eller Hjelset pga. kø i Fannefjordtunnelen, så er det ikke en fordel for handelen i Molde, og en ulempe for de som reiser.

   For alle som kommer ned Romsdalen og skal på andre siden av fjorden, så vil dagens trasé Åndalsnes-Molde være den raskeste når broen over Langfjorden er ferdig. Dette gjelder også om reisen går i motsatt retning. Du nekter å innrømme at dette vil redusere trafikkgrunnlaget for Romsdalsaksen.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Du er ein useriøs bløffmakar som ikkje svarar på dei utfordringane du får, men vrir og vender på dette til det ugjenkjennelege, og som er for feig til sjølv å skrive om dette i media. 

   At du ikkje ser galskapen i at det er nødvendig at fylket byggjer tunnel nr 2 under Fannefjorden når Romsdalsaksen har ført til at vi har ei bru til Lønset i tillegg til ein nyleg rehabilitert tunnel, og det er Staten si oppgåve å sørge for tilfredsstillande kommunikasjonar i dette området, viser berre kor lite realisme det er i dine vurderingar. Staten abdiserer, og fylket tar over? For ein vits! Du meiner altså at det kan fastslåast alt i dag at det med Romsdalsaksen/E39 blir behov for tre gonger dagens kapasitet over Fannefjorden! Du er rett og slett uinteressant å utveksle meiningar med. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Lars. No har vi moglegheita til å få gjennomføre to store samferdselsprosjekt i fylket vårt. E39 og E136. Nordøyvegen er under bygging. Storting og regjering er med. Til saman skaper dette store verdiar for oss.

  No er det på tide at de som ønsker omkampar heller ser framover, og set fokus på framtida sine prosjekt. Korleis kan samferdsel fortsette å bygge saman samfunna våre? Set heller fokus på Langfjordsambandet, Halsafjorden, andre indre fjordkryssingar og prosjekt. I staden for å legge så mykje energi i å stoppe prosjekt, spre mismot og skuldingar, fokuser på kva som er neste. Samferdsel er langsiktig arbeid. Start arbeidet no!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Du kallar det omkamp, som alle andre Møreaksentilhengjarar. Denne «omkampen» skulle vore føretatt for mange år sidan, då flytebruer viste seg som eit realistisk alternativ. At Orten & co fekk styre og stelle og saboterte dette, er grunnen til at de no offar dykk over denne «omkampen»! Skuld på Orten & co! 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Eit anna faktum di misvisande overskrift utelet, er at med RA vil fylket sjølv måtte betale fastsamband for øyane (altså aldri bli bygd). Med MA blir dette fullfinansiert utan at fylket betaler ei krone!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Har du sett deg inn i dette, eller går du, som dei fleste Møreaksenfanar på autopilot når de ser noko som er kritisk til Møreaksen? Kva er misvisande med overskrifta? Forventar du at heile historia skal forteljast i overskrifta? Er det noko feil her? Svar konkret!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lama Vik · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Lars, legg du prisen på fastsamband for øyane opp på prisen for Romsdalsaksen? Korleis skal det elles bli rettferdig å samanlikne prisane? Og nei- eg legg ikkje fastsamband til Sekken (150 menneske) opp på prisen til Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Lama Vik Er det feil å setje fylkeskommunale innsparingar ved Romsdalsaksen opp mot «gratis» fastlandssamband for eit øysamfunn? Dette er to fordelar for fylkeskommunen, utan at eg har vekta dei mot kvarandre. Nytteverdien av dei to alternativa er då mykje meir omfattande enn ditt tåpelege utsagn om fastlandssamband til Sekken! Kva slags tullete samanlikning er dette? Når det gjeld samanlikningene, så går Romsdalsaksen Møreaksen ein høg gang!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Er det feil å sette fylkeskommunale innsparinger ved Møresaksen opp mot «gratis» fastlandssamband for to øysamfunn? Dette er tre fordeler for fylkeskommunen. Nytteverdien av de to alternativene er da mye mer omfattende enn Romsdalsaksen.
   Når det gjelder sammenlikningene, så går Møreaksen Romsdalsaksen en høy gang!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Ja, sjølvsagt er det feil, for dei høyrer til det same prosjektet 🤣 Og som vanleg «gløymer» du dei fylkeskommunale innsparingane ved at Romsdalsaksen, med si bru over Fannefjorden, sparar fylket for ei utviding av kapasiteten den dagen eksisterande tunnel har for liten kapasitet. I tillegg til dei om lag 20 gode grunnane for Romsdalsaksen innan kategoriene tryggleik, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø. 

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse