Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Del på Facebook
Vindturbiner på Fosen. Foto: Heiko Junge / NTB
Vindturbiner på Fosen. Foto: Heiko Junge / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er et sentralt prinsipp i Grunnloven fra 1814. Domstolene dømmer på bakgrunn av lovene Stortinget vedtar. Kongen i statsråd har rett til å benåde straffedømte, men ellers kan hverken Stortinget eller regjeringen gripe inn i domstolenes avgjørelser.

I oktober 2021 kom en enstemmig dom fra Høyesterett i storkammer, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Ett år og ti måneder etter dommen produserer Fosen Vind DA og Roan Vind DA fortsatt vindkraft ulovlig fordi regjeringa trosser dommen i Høyesterett og lar vindturbinene produsere kraft uten gyldig konsesjon.

Annonse
Annonse

OED har fortsatt ikke opphevet eller rettet den ugyldige ekspropriasjonstillatelsen som gav utbyggerselskapet tilgang til arealet. OED har heller ikke rettet konsesjonsvedtaket som gav Fosen Vind DA og Roan Vind DA rett til å produsere vindkraft. OED har heller ikke rettet vedtaket om statlig arealplan som gav selskapene adgang til å disponere arealet til vind-industri.

På toppen av det hele har selskapene ikke omsøkt de tillatelser tiltaket krever for lovlig å kunne iverksettes.

Vertskommunene Ørland og Åfjord følger ikke opp med lovlighetskontroll etter Plan- og bygningsloven og viser til OED som viser til at Høyesterett ikke har fortalt dem hva de skal gjøre med vindturbinene på Fosen.

Det regjeringen og OED har gjort er kun å innrømme idømt og pågående menneskerettighetsbrudd.

Finansreglementet for Frøya kommune pkt 1.5 siste avsnitt:

Kommunen investerer gjennom eksterne forvaltere og anerkjenner at det finnes ulike strategier for å operasjonalisere ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Det er likevel et krav at de forvalterne kommunen benytter jobber i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI).

Annonse
Annonse

Kommunen har videre som minimumskrav at alle Investeringer gjøres i tråd med FNs Global Compact basert på menneskerettigheter, grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, miljø og utvikling samt korrupsjon.

Kommunen anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland og vil derfor etterstrebe at valgte investeringer for både aksjer og renter er i henhold til SPUs offisielle ekskluderingsliste.

Kommunens kortsiktige og langsiktig investerte kapital skal regelmessig gjennomlyses. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse i forhold til kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Som medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS deltar Frøya kommune i brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen på Fosenhalvøya.

Når regjeringa og vertskommunene ikke evner eller ønsker å avslutte bruddene på menneskerettighetene til urbefolkningen på Fosen, så er det et moralsk og etisk imperativ for eierkommunene i selskapet som produserer strøm ulovlig om å kreve stans i strømproduksjonen.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» i diktet «Du må ikke sovav Arnulf Øverland er en advarsel mot likegyldighet.

Forslag til vedtak i kommunestyre 1. september 2023

Frøya kommune, som medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS, krever at selskapet med øyeblikkelig virkning avslutter det pågående lovbruddet med ulovlig strømproduksjon i Roan vindkraftverk og stanser vindturbinene inntil rettighetene for bruk av arealet er avklart med reindriftssamene på Fosen.

Frøya kommune oppfordrer de atten andre eierkommunene i Trønder Energi Vekst Holding AS - Orkland, Melhus, Trondheim, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Heim, Oppdal, Midtre Gauldal, Malvik, Hitra, Skaun, Selbu, Holtålen, Osen, Stjørdal, Tydal og Rennebu til å fatte lignende vedtak.

Av: Steven Crozier
Kommunestyrerepresentant for Rødt Frøya

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse