Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Harald Storvik
Pressemelding
Harald Storvik
20 april 2017 15:38
Del på Facebook

I forbindelse med NRK M&R, TK og Romsdalsbudstikkes presentasjon av aksjonsgruppe mot deponi på Raudsand har vi følgende melding:

Bergmesteren Raudsand har full forståelse for at folk er opptatt av alle sider ved en eventuell etablering av et deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. Dette er en sak som mange har meninger om, og vi er opptatt av en åpen dialog med alle som har interesser rundt etablering av et slikt deponi. Når det gjelder aksjonsgruppa «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET», er vi enige i det aksjonsgruppa sier på flere punkter. Det gjelder bl.a. behovet for opprydding etter miljøsyndene i dagbruddene fra Aluscan-tiden på 1990-2000-tallet. Dette er for øvrig en egen sak og uavhengig av Farlig avfall-prosjektet i nye fjellhaller, og er en sak nåværende eiere av Bergmesteren Raudsand AS har forsøkt å få staten med på å løse siden 2012. Når det gjelder Farlig avfall -prosjektet er vi selvfølgelig enige i at et nytt deponi må være trygt og sikkert, det er i alles interesse, også i vår. Dette er en forutsetning for Bergmesteren Raudsand engasjement og har hele veien vært en helt sentral premiss for vår del. Mange av de spørsmål aksjonsgruppen reiser, bl.a. om det er fare for avrenning til fjorden, om det er fare for forurensing av grunnvann og fare for gasslekkasjer, er relevante spørsmål som reiser seg når man vurderer etablering av et deponi. Disse spørsmålene ligger allerede som del av den pågående konsekvensutredning, og denne vil gi de nødvendige avklaringer om hvorvidt det er grunnlag for å gå videre med den planlagte Farlig avfall -virksomheten på Raudsand.

Vi setter pris på at aksjonsgruppa gir uttrykk for at foreningen ønsker å være en troverdig forening, som vil dokumentere sine påstander. Det er positivt siden en dialog basert på fakta gir grunnlag for gode vurderinger. Likevel ser vi at aksjonsgruppa kan ha misforstått enkelte forhold i saken, som det er grunn til å klargjøre. Det er altså IKKE snakk om å bruke det gamle gruvesystemet på Raudsand (tidl. Rødsand Gruber) til deponering av noe som helst. De gamle gruvene er uegnet for formålet. Det som er riktig er at Bergmesteren Raudsand AS planlegger å lage nye fjellhaller, som legges en kilometer inn i fjellet regnet fra strandkanten og på nivå fra kote ca + 8 til kote -50 moh, og med ca 300 m fjelloverdekning. Det betyr at deponerte masser blir liggende langt unna fjorden, under havnivå og uten forbindelse til det gamle gruvesystemet. Dette gjøres for å sikre at avfallet blir liggende uten forurensingspotensiale. Bergmesteren Raudsand har i løpet av vinteren fått gjennomført grundige og omfattende geologiske undersøkelser av fjellet der fjellhallene er planlagt plassert. Undersøkelsene viser at fjellet er godt egnet, tett og sikkert. Disse undersøkelsene er altså utarbeidet etter 2015, som aksjonsgruppen viser til og som gjaldt det gamle gruvesystemet. I tillegg er det en selvfølge at mottak og bearbeiding skal håndteres i henhold til alle forskrifter og vil bli nøye overvåket av myndighetene.

For Bergmesteren Raudsand AS

Harald Storvik

Annonse
Klippfiskadagan 2024
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse