Annonse
Annonse
Fra venstre: Allan Troelsen, nåværende banksjef i Surnadal Sparebank som blir sjef i den sammenslåtte SpareBank 1 Nordmøre. Til høyre: Nåværende banksjef Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest. Foto: SpareBank 1 Nordvest
Fra venstre: Allan Troelsen, nåværende banksjef i Surnadal Sparebank som blir sjef i den sammenslåtte SpareBank 1 Nordmøre. Til høyre: Nåværende banksjef Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest. Foto: SpareBank 1 Nordvest

I en pressemelding fra SpareBank 1 Nordvest informeres det om at styrene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har vedtatt avtale om sammenslåing

Det er to tradisjonsrike og sterke lokalbanker som vil gå sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank som skal være en kraftig motor for hele regionen, med samme nærhet til - og kunnskap om - kundene.

Nytt navn og banksjef

Den nye banken får navnet SpareBank 1 Nordmøre og skal betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre.

Sjef for SpareBank 1 Nordmøre blir Allan Troelsen, adm. banksjef i Surnadal Sparebank.

– Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet. Vi skal skape økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling. Dette vil gi oss enda bedre forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Med 12 kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene våre og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn», sier Allan Troelsen.

Folland fortsetter som banksjef inntil sammenslåing

Odd Einar Folland, vil fortsette i sin rolle som administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest inntil gjennomføring av sammenslåingen. Det vil bli inngått en egen avtale som
beskriver Follands rolle etter sammenslåingen.

Folland forteller at det er to banker med lik historie, likt verdigrunnlag og like kulturer som nå går sammen om den nye SpareBank 1 Nordmøre.

- Vi skaper med stolthet en ny bank som tar med seg det beste fra begge bankene. Vi går inn i neste fase i prosessen med stor respekt for hverandre og med en god balanse på områder som er viktige for begge bankene, de ansatte, eierne og lokalsamfunnene de springer ut av.

Sammen vil vi bli enda sterkere og skape helt nye muligheter. En mer attraktiv og sterk samarbeidspartner, en motor i regionen som vil gi ny kraft til å utvikle både samfunn og næringsliv. SpareBank 1 Nordmøre vil ha aktivitet i alle kommuner på Nordmøre, og det vil forsterke samspillet mellom indre og ytre. I tillegg vil banken styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet. Det vil være bra for kunder, ansatte, eierne og hele samfunnet vårt», forteller Folland.

Arbeidet med sammenslåingen går på skinner

Troelsen og Folland forteller at arbeidet med sammenslåingen går meget godt og i henhold til plan. Videre sier de at SpareBank 1 Nordmøre skal være absolutt best på personlig kunderådgivning - og samtidig gi kundene de beste teknologiske, digitale løsningene.

- Vi skal vi utvikle enda flere og bedre tilbud til bankens kunder, sier de to banksjefene.

Bankene som nå slår seg sammen, er meget godt fornøyd med sine respektive allianser. Basert på vurderinger knyttet til den sammenslåtte bankens mål, inkludert omfanget av antallet berørte kunder, medarbeidere og forretningsområder, har partene vurdert at den sammenslåtte banken er best tjent med å være tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

To stiftelser for allmennyttige formål i lokalsamfunnet

I forbindelse med sammenslåingen skal det opprettes to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. I Kristiansund opprettes Sparebankstiftelsen Nordvest og i Surnadal opprettes Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Disse stiftelsene skal bruke av bankens overskudd og gi gaver til gode, allmennyttige formål i regionen.

- Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv. Dette kommer i tillegg til det bidraget den nye banken SpareBank1 Nordmøre vil bidra med av sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen, forteller Allan Troelsen.

Styrene i bankene er enige om et bytteforhold på 67,29 % til SpareBank 1 Nordvest og  32,71 % til Surnadal Sparebank. Dette ut fra verdijustert egenkapital og normalisert  resultat i de to bankene. 

Bytteforhold og egenkapitalbevis

Som en følge av bytteforholdet vil det i forbindelse med sammenslåingen bli gitt et  vederlag til egenkapitalbeviseiere i Surnadal Sparebank på 1.991.101 egenkapitalbevis i  den sammenslåtte banken. I Surnadal Sparebank er det i dag utstedt 2.015.345  egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank  byttes med ca. 0,99 egenkapitalbevis i den nye banken. Egenkapitalbeviseierne i  SpareBank 1 Nordvest vil beholde sine 2.243.478 egenkapitalbevis, i og med at banken  er juridisk overtagende bank. 

Videre vil det bli utstedt 1.409.099 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Surnadal  Sparebank og 3.418.159 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Nordvest. Dette utgjør  henholdsvis 15,5 % og 37,7 % av den sammenslåtte bankens utstedte egenkapitalbevis. 

Det er beregnet at de to stiftelsene og egenkapitalbeviseierne til sammen vil eie omkring.  40 % av bankens egenkapital ved sammenslåing.

Målsatt dato for gjennomføring av sammenslåing

Styrene i de to bankene vil først fremme forslag overfor sine respektive generalforsamlinger om sammenslåing av de to bankene. Det tas sikte på å avholde møte i generalforsamlingene den 24. november 2020.

Gjennomføring av sammenslåingen er blant annet betinget av at generalforsamlingene i bankene treffer nødvendige vedtak, samt at Finanstilsynet gir nødvendig tillatelse til gjennomføring og ikke stiller vilkår som vesentlig endrer forutsetningene som bankene har lagt til grunn for avtalen.

Tilstedeværelse på 12 kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 1. mai 2021.  SpareBank 1 Nordmøre vil få over 30 milliarder kroner i forretningskapital, om lag 200 ansatte i konsernet og tilstedeværelse på 12 kontorer.

Hovedbaser
 • Kristiansund og Surnadal
Kontor
 • Aure
 • Averøy
 • Eide i Hustadvika
 • Gjemnes
 • Heim
 • Molde
 • Smøla
 • Tingvoll
 • Trondheim
 • Ålesund

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte