Annonse
Annonse
Ove Bjerkan med foredrag om Gomalandets historie i Nordmøre Historielag mandag 13.mai. Foto: Sverre Jansen.
Ove Bjerkan med foredrag om Gomalandets historie i Nordmøre Historielag mandag 13.mai. Foto: Sverre Jansen.

Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra andre bydeler. Ove Bjerkan er smølværing, oppvokst i Dale krets ved Nordlandet gravsted og er nå styremedlem i Nordmøre historielag. Han flytta til Meløya rundt 1984 og har i tida etter samla på lokalhistorisk stoff fra Gomalandet og sitter i dag på rundt 330 dokument fra bydelen.

Ove Bjerkan tok den store forsamlinga med fra steinaldertida og viste kart over hvordan byen og de ulike deler endra seg etter at isen forsvant og opp til 1600 tallet. Namnet Gomalandet finner han første gang på et kart fra 1856 og viste til at namnet Kirkelandet fram til da dekka både Kirkelandet og Gomalandet!

Han ga flere eksempler på namneforklaring av Gomalandet eller Komadlandet som det også blei skrevet på 1800 – tallet og øyene Meløya og Skorpa.

Arkeologiske undersøkinger i samband med det planlagte utbyggingsområdet på Skorpa, viste at det midt på Skorpa blei funnet rester etter boplasser for 4000 år sida.

Men etter dette har en ikke registrert bosetting på Gomalandet før 1663, da Olle Dunkersund blei registrert i Dunkersundet. I 1701 antar en at det bare var 2 bebodde plasser på Gomalandet – Plassastua ved sundbåttillegget og Dunkersund ved småbåthamna.

I 1801 var det bare 36 personer som var registrert på Gomalandet, Dunkersundet, Meløya og Skorpa.  I 1900 var det 800 – 900 personer på samme område, så fram til slutten av 1800 -tallet bodde det lite folk på Gomalandet.

I siste del av foredraget tok Bjerkan for seg utviklinga i næringslivet på Gomalandet -  jordbruket, fiskeindustrien (klippfisk, hermetikk, fryseri), tranbedrifter, maskinverksteder, båtbyggeri, Goma fabrikker m.m.  I tillegg viste han utviklinga av broene – både mellom de mindre øyene og over Nordsundet, fra skumle hengebroer til den nye betongbroa mellom Bentnesset og Meløya.

Applausen etter foredraget viste at folk var godt fornøyd!

Lederen i historielaget – Sverre Jansen, kunne overrekke Bjerkan en blomsterbukett og historielagets gule sydvest som takk!

Det var tid til pause med kaffe og kaker, og folk fikk tid til å prate med hverandre. Etter pausa fikk Bjerkan flere spørsmål, bl. a. om namnet Goma hadde overtatt etter Gomalandet. Både  Bjerkan og andre holdt på at det korrekte var Gomalandet og at begrepet Goma – for gomalendingene  - betød sentrum på Gomalandet (der butikkene lå).

Sverre Jansen orienterte om historielagets sommermøter i juli og at første åpne møte i haust ville bli 16. september med Ole Kristian Gundersen.  Etter trekning som siste del av møtet, kunne Jansen avslutte vårens siste åpne møte i Nordmøre Historielag.

Bilder fra foredraget


Tor Larsen, sekretær
Nordmøre Historielag

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Bok - tilbake til livet
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte