Annonse
Annonse
Innleggsforfatter Ann Jorunn Hillersøy. Foto: Privat
Innleggsforfatter Ann Jorunn Hillersøy. Foto: Privat

Kjetil Lund skriver i Aftenposten 14. juli: "NVE driver forvaltning innenfor rammene satt av våre politiske myndigheter." 

Og avslutter med følgende utsagn:
"Det skal skje i god norsk styringstradisjon, basert på saklighet, grundighet og analyse." 

Jeg tror at Kjetil Lund, må sette seg ned og tenke gjennom om NVE virkelig har drevet en god forvaltning.

Jeg forstår at NVE ikke kan gjøre noe med de enorme skatteforskjellene på vann- og vindkraft, som nok er hovedårsaken til at vannkraftverk ikke blir oppgradert, det må gjøres politisk.

Men har NVE virkelig vært et godt forvaltningsorgan når nesten halvparten av vindkraftutbygginga i Norge foregår i reinbeiteområder, og når vindkraftutbygging i reinbeiteområder har gitt store skadevirkninger for reindrifta? Når det allerede er gitt konsesjoner som vil gi en tredobling av slike inngrep og skader, og nesten halvparten av reinbeitedistriktene i Norge er utsatt for eller truet av vindkraftplaner?

 Har virkelig NVE drevet god forvaltning når en konsekvens er at urfolk blir fordrevet og mister levebrødet sitt?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når konsesjonene til vindkraft i reindriftsområder er gitt på sviktende grunnlag, ut fra konsekvensutredninger der oppdraget har vært å finne MINST mulig som kan telle mot utbygging og der utbyggere har valgt konsulenter som de vet gir de ønskede svarene?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når disse konsesjonene i reinbeitedistriktene er gitt i strid med norske lover og internasjonale konvensjoner?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når dere har innvilget konsesjoner på Haramsøya og Stadlandet? Ofre ei hel øy for 8 turbiner og ikoniske Stadlandet for 5? Er dette god forvaltning?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når Arne Olsen behandler (og godkjenner) søknader fra tidligere ansatt i NVE Tormod Eggan, nå direktør for utbygging av vindkraft i Trønder Energi?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når de bruker Multiconsult, som er medlem av vindkraftbransjens interesseorganisasjon Norwea, til konsekvensutredninger?

Mener virkelig NVE at dette er innafor og god forvaltningsskikk? Kan man stole på at rapportene er grundige, uhildete og nøytrale? Svaret er nei. Det er funnet mange feil og mangler i rapporter utarbeidet av Multiconsult. Spørsmålet er derfor om NVE tenkt å gjøre noe med hvem de hyrer til å drive med konsekvensutredning, eller om de fortsatt synes at alt er i den skjønneste orden og at dette er god forvaltning og fortsetter som før.

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når turbinene på Guleslettene omkranser drikkevannet til 9000 mennesker, med fare for lekkasje av giftig hydraulikkolje, noe som har skjedd på Kvaløya med forgiftning av drikkevannet som konsekvens?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når dere ga konsesjon til Smøla vindpark til tross for mange advarsler om konsekvensene for fuglelivet der, inkludert havørn og smølalirype? Vi vet jo alle hvordan det gikk - over 100 havørn og over 200 smølaliryper er til nå drept av turbinene, og flere vil det bli. En varslet katastrofe! God forvaltning?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når de lar utbyggerne endre de opprinnelige MTA-planene med endrede atkomstveier og høyere turbiner - på flate Frøya fra 130 til 180 m - og at selv om kommunestyrene sier nei til de nye planene, så er de bundet av sitt første ja som var et ja til noe helt annet?

Har virkelig NVE drevet god forvaltning når 20 av 33 vindkraftparker som nå er under bygging eller har fått konsesjon ligger i områder som NVE og Miljødirektoratet har funnet uegnet fordi de er avgjørende for fugler (fugletrekk og hekking, sjeldne, rødlistede eller truede fuglearter) eller har et viktig og sårbart naturlandskap? 

Er dette å følge føre-var-prinsippet som NVE så varmt omtaler, eller er det en slagside her som heter samfunnsnytten, siden fordelene (samfunnsnytten) trumfer ulempene, som det kalles, i alle disse og mange flere konsesjonssaker? Konsesjonssaker der det har kommet mange innsigelser under høringene fra ulike organisasjoner, men som blir avfeid med det etter hvert velkjente uttrykket i konsesjonssaker: "Fordelene oppveier for ulempene." 
Fordelene for hvem? Utbyggerne? Produsentene? Investorene? EU? Maskinentreprenørene?
Ulempene for hvem/ hva? Naturen? Økosystemet? Reindriftseiere? Rødlistede og sjeldne fuglearter? Turistnæringen? Drikkevannet? Folks helse? 

Hvem sitt ærend er det egentlig NVE løper ved å "forvalte innenfor rammene satt av politiske myndigheter"?

Er denne forvaltningen et resultat av at NVE legger til rette for at regjeringens energipolitikk skal gjennomføres, koste hva det koste vil, med et mål om 13,2 TWh fra vindkraft innen 2020, da elsertifikatordningen trådte i kraft i 2012?Ja, jeg synes virkelig at Kjetil Lund skal sette seg ned og tenke over dette, og som han som direktør for NVE har vært med på og fortsatt tillater at skjer.NVE kan ikke bare skylde på politikerne og energipolitikken. De har også et ansvar her.

Hvis Kjetil Lund synes dette er god forvaltning basert på "saklighet, grundighet og analyse", er jeg skremt. Og det bør han også være. Såpass skremt bør han være at han tar sin hatt og går.

 Av: Ann Jorun Hillersøy, vindkraftmotstander

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte