fbpx
Annonse
Annonse
Lars Valderhaug, Tustna
Ytring
27 juli 2021 12:02
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Tordenskiolds soldater er en betegnelse som kan brukes om de relativt få gjengangerne i de forskjellige roller som i mange år har stått bak tunnelbaserte og undersjøiske Møreaksen som trasé for ny «Fergefri E39», et fjordkryssingsprosjekt som er tenkt å skulle erstatte fergedrift over Romsdalsfjorden, og som nylig fikk flertall på Stortinget.

Sammenblanding og innbyrdes bytting av så mange roller som griper inn i hverandre er i alle fall er usunt, for ikke å ta for hardt i. At Tordenskiolds soldater ikke er representative for befolkningen i Møre og Romsdal har flere spørreundersøkelser vist, senest Norstats ferske undersøkelse blant 4000 innbyggere i samtlige kommuner i fylket, som viste at nesten dobbelt så mange ønsker overflatebaserte Romsdalsaksen som Møreaksen. Det var også flere som ønsket fortsatt fergedrift enn Møreaksen. Så Tordenskiolds soldater er på kollisjonskurs med folkeviljen. 

Men ikke i Norge, vel?

Når politikere med mye makt får stor innflytelse over mektige statlige virksomheter er det grunn til å heve en advarende pekefinger. Særlig når det kan mistenkes at politikeren i en nøkkelposisjon kan ha egeninteresse av en bestemt løsning. Når grunnlaget for vedtakene i tillegg blir lite transparente, er det grunn til å vifte med fingeren. Men når virksomheten nekter å opplyse saken med selvskading som begrunnelse, da er vi akkurat der vi i dag er i aksesaken: Statens vegvesen nekter å gi de opplysninger som en kontroll av deres «regneferdigheter» og faglige begrunnelser krever. Da er grunnen beredet for at vi bør låne øre til den kjente korrupsjonsjegeren Eva Joly, selv om jeg ikke har grunnlag for å hevde at det antatte jukset i denne saken er et resultat av korrupsjon. Men også i denne saken er det viktig med mest mulig åpenhet for å unngå mistanke om urent spill. 

Neglisjering og latterliggjøring

Statens vegvesen Midt i Molde har ikke besvart mine alvorlige beskyldninger i media om juks i kostnadsberegningene for Møreaksen og Romsdalsaksen, som resulterte i at Møreaksen øyensynlig blir 6 mrd billigere enn Romsdalsaksen i de mest aktuelle traséene, og hele 14 mrd. billigere i alternative traséer, eller manglende forsøk på å finne løsninger for Romsdalsaksen forbi den viktige Veøya. Dette var avgjørende momenter for vegvesenet for å vende tommelen ned for Romsdalsaksen, og for deres anbefaling av Møreaksen. Da styrkes mistanken om at grunnlaget for Stortingets tilslutning til Møreaksen er et falsum som de fleste stortingsrepresentanter og de fleste fylkestingspolitikere i Møre og Romsdal lar passere uten å foreta seg noe. Heller ikke samferdselsministeren eller ledelsen i Statens vegvesen har tatt disse varslene om uregelmessigheter og juks på alvor. Utbyggingssjefen i vegvesenet, Kjell Inge Davik, har tvert imot forsøkt å latterliggjøre grunnlaget for varslene i media uten å svare på dem.

Mest korrupsjon i Norge

Er vi nærmere et korrupsjonssamfunn enn vi er villige til å innse? Hadde Eva Joly rett i at det er mer korrupsjon i Norge enn i de andre nordiske landene? Hun påpeker at Norge har et problem med nære relasjoner. Lukker Stortinget, samferdselsministeren og fylkestinget i Møre og Romsdal øynene for dette? Er dette årsaken til at Eva Joly hadde rett? Min erfaring er at Stortinget ikke har de nødvendige verktøyer for å avsløre og forhindre slik korrupsjon, eller ikke gjør bruk av dem. Kan dette virkelig være tilfelle? Det er ikke nødvendig å reise til utlandet for å finne råtne epler og usunne maktkonstellasjoner med misbruk av makt. I Norge blir de ikke avslørt, for vi har ikke korrupsjon i Norge. Bare konspirasjonsteoretikere. Tror vi. Er dette grunnen til at vi er verst i Norden? 

Svindyr «belønning»

Begge aksealternativene har tilsvarende fordeler med bo- og arbeidsmarked og sparte midler for fylket. Konsekvensene av Møreaksen til «evig» tid blir at vi blir «belønnet» med en svindyr og teknologisk utdatert tunnelløsning av E39 som hovedsakelig tjener et øysamfunn, som bryter med vegvesenets egne prinsipper for veibygging, og som skaper omveier for de fleste. Investeringskostnadene er bare midlertidig redusert fra 40 mrd til 24 mrd for å få starte pengebruken. Hvor lenge vil eksempelvis lange ettløpstunneler bli akseptert? Og hvor lang tid går det før vegvesenet er tilbake på sporet etter firefeltsvei hele veien mellom Ålesund og Molde, som opprinnelig planlagt? «Evigvarende» drifts- og vedlikeholdskostnader for Møreaksen er himmelvidt høyere enn for Romsdalsaksen, og har ikke vært en del av kostnadsbildet. Her gjør vi som strutsen. For «vi» vil ikke vite. Før det er for sent å snu. 

 

Et øysamfunn kunne fått sin fastlandsforbindelse for en brøkdel av de aktuelle kostnadene. Vi går glipp av en rimeligere og framtidsrettet overflateløsning med et overveldende stort flertall av fordeler innen sikkerhet, trafikkavvikling, økonomi, trivsel og miljø. Dette er slikt som skjer i Norge. Og det skjer ikke tilfeldig. Noen har villet det slik.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 måneder siden
  Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. Hvorfor kan du ikke, for en gangs skyld, ta fatt i det aktuelle leserinnlegget og kommentere det fra topp til bunn i stedet for å gulpe opp igjen dine ferdigskrevne kommentarer som vi har sett så alt for mange ganger allerede? Dine påstander har jeg tilbakevist flere ganger, men du bare durer på i kjent stil med dine eventyrlige påstander. Men du kommer som vanlig ikke til å innrømme en dritt. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du tar jo ikke stilling til det saken dreier seg om, men henviser bare til en teoretisk behandling hos Riksrevisjonen! For du har ingenting å stille opp med! Dette er unnvikende feighet! Så hvorfor blander du deg opp i saken da, Sundsbø? Du har jo ingenting å tilføre! Som vanlig. 

   Det er den som har fiendtlige holdninger som bidrar til å heve konfliktnivået, ikke den som påpeker dette! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Mener du virkelig at jeg skal heve meg over Riksrevisjonen, og avsi «dom» om dine anklager om korrupsjon? 
   Du bør akseptere at jeg mener en kvalifisert instans er bedre egnet til å vurdere saken.

   Du hevder at du påpeker at jeg har fiendtlige holdninger. Kan du vennligst vise til hvor i disse kommentarene du mener jeg har utvist dette?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Heve deg over Riksrevisjonen? For noe tøv! Ingen har bedt deg om det eller å avsi «dom» over mine anklager om juks! Og det er IKKE korrupsjon jeg anklager dem for! Du forsvarer at Statens vegvesen ikke svarer meg på mine alvorlige anklager om juks! Da bidrar du til at det jukset som jeg anklager dem for kan skjules, slik korrupsjonsjeger Eva Joly beskriver. Hvorfor svarer de ikke, tror du? Tror du virkelig de hadde sittet stille i båten om de hadde kunnet tilbakevise mine påstander? Er det slik du oppfatter de har taklet å få kritikk og anklager tidligere? 

   Du bør slutte med å forfalske mine utsagn! Men dette er ikke første gang det skjer. 

   Dine fiendtlige holdninger overfor nordmøringer har særlig kommet til uttrykk i dine leserinnlegg og kommentarer i TK og RB i sykehussaken. Benekter du dette? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Lars Svein Valderhaug Du startet dine kommentarer mot meg med å anklage meg for å skrive om noe annet enn det saken dreier seg om. Nå anklager du meg for det du oppfatter som fiendtlige holdninger overfor nordmøringer i mine tidligere kommentarer om sykehussaken. Hvem er det som ikke holder seg til hva denne saken dreier seg om?

   Du hevder du påpeker mine fiendtlige holdninger, men kan ikke dokumentere dette. 
   Nå hevder du at jeg forfalsker dine utsagt, men fortsatt uten å påvise hva denne forfalskningen er.

   Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens Vegvesen mener jeg vi bør avvente Riksrevisjonens konklusjoner. Du mener jeg da bidrar til juks og korrupsjon. Hvorfor er det slik at jurister ikke ønsker forhåndsprosedering i media, slik som eksempelvis regjeringsadvokaten unngikk i sykehussaken? Kommuneadvokaten i Kristiansund derimot benyttet media aktivt. Er det slik du ønsker det?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Forfalskningen er din følgende uttalelse: «Mener du virkelig at jeg skal heve meg over Riksrevisjonen, og avsi «dom» om dine anklager om korrupsjon?» Du påstår altså at jeg anklager noen for korrupsjon. Dette gjentar du nå: «Slike anklager om juks og korrupsjon i Statens vegvesen mener jeg bør avvente Riksrevisjonens konklusjoner.» Jeg anklager ikke Statens vegvesen for korrupsjon! Dette presiserer jeg også i klartekst! Så dette er en forfalsking! Mine anklager dreier seg om juks, som er den betegnelsen jeg bruker. Men det er ikke noe nytt at du forsøker å vri uttalelsene til dine meddebattanter i «din» retning. Dette er uredelig.

   Du vil frita Statens vegvesen fra å måtte svare på kritiske spørsmål i media! Dette gjentar du, og henviser til Riksrevisjonen! Innser du ikke at dette vil begrense offentligheten fra å få innsyn i fakta og begrunnelser for Statens vegvesens virksomhet? Og innser du ikke at dette er brudd på de prinsipper som gjelder for et demokratisk og åpent samfunn som bygger på rettsstatens transparente prosesser? Dermed åpner du for grobunn for korrupsjon.  

   Ser du ikke forskjell på denne saken og den da pågående rettstvisten i sykehussaken? Du snakker om forhåndsprosedering i media som om dette gjaldt en sak for rettsvesenet! Dette dreier seg om en stor offentlig organisasjons forhold til åpenhet om egen virksomhet! Om befolkningens rett til å få innsyn i offentlige saker i medhold av norsk lov så langt denne retten gjelder. Hva er din begrunnelse for at Statens vegvesen kan se bort ifra denne retten i denne saken uten å gi en begrunnelse for det?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 måneder siden
  Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet langs kysten tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt. Ikke en gang Terje Tovan, talspersonen for MuM (Møre uten Møreaksen), stiller seg bak Romsdalsaksen:
  https://www.smp.no/nyheter/2021/06/15/Tovan-vil-ikke-bli-kalt-Romsdalsakse-forkjemper-24125740.ece

  Når det gjelder korrupsjon, så var det altså to samferdselsministre fra Frp som først valgte Møreaksen over Romsdalsaksen, deretter en samferdselsminister fra Krf. Et stort flertall på Fylkestinget og på Stortinget har også stilt seg bak Møreaksen. Er Norge fylt opp av korrupte politikere og byråkrater?


  Den såkalte meningsmålingen til Terje Tovan bryter med omtrent alle regler og prosedyrer for slike:
  https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106

  Fastlandsforbindelsene til Aukra og Otrøya er lønnsomme i kombinasjon med Møreaksen, og vil betale seg selv. Men uten steinmassene fra Møreaksen er lønnsomheten ikke den samme. Se
  https://www.rbnett.no/meninger/2021/05/12/M%C3%B8reaksen-Kjerringsundet-unikt-23951717.ece

  Romsdalsaksen vil overføre kostnaden for disse fastlandsforbindelsene til fylkeskommunen. Hele fylket, også de som ikke benytter seg av disse fastlandsforbindelsene, må da betale:
  https://www.tk.no/sylvi-listhaug-taler-mot-bedre-vitende/o/5-51-996906

  Utredningene av Romsdalsaksen ble utført på lik linje med Møreaksen. Men etter at Møreaksen er valgt av to samferdselsministre fra Frp (og nå en samferdselsminister fra Krf), så blir selvsagt ikke et forkastet alternativ utredet videre i samme detalj som det valgte alternativet. Å hevde at Romsdalsaksen ikke er utredet blir jo tøvete – hvordan kunne man ellers forkaste det? Både samferdselsminister Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen fra Frp forkastet Romsdalsaksen og valgte Møreaksen. Hvilke alternativer var det disse samferdselsministrene vurderte – mener noen de forkastet alternativer som ikke var utredet?

  https://www.rbnett.no/incoming/article11235695.ece?fbclid=IwAR2lcJt9guFEgzOg19Uohe_dYFPZd9lfKZDeVsGPH5uoHOxRZ7-S6f0ifOk

  Jon Georg Dale er tydelig på at prosjektet ikke vil bli vraket med han som statsråd.
  https://www.rbnett.no/meninger/leder/2019/12/10/Ny-rapport-styrker-M%C3%B8reaksen-20586581.ece

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Vidar Hölm 2 dager siden Kickstart og forutsetninger for Havriket
Denne bør alle lese. Er vel bedre begrunnet enn "utredningen" som ble kladdet motvillig i en lunchpause på rådhuset i ...
De siste 11 månedene har Molde og Kristiansund hatt felles fødeavdeling. I den tiden har ingen født underveis til sjukehus ...
Ketil Strand Andersen 3 dager siden Gjenåpne Kristiansund – vi godtar ingenting annet!
Veldig bra innlegg! Der er ikke akseptabelt at man sparer seg til store overskudd, samtidig med at man ikke frister ...
Lars Svein Valderhaug 4 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lama VikKven svarar du? Eg har ikkje spurt om dette. Du klarer vel å sjå kva som var mi enkle problemstilling? ...
Lama Vik 4 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lars Svein ValderhaugLars, eg svarer på kvifor SP ikkje arbeider for Romsdalsaksen. Rein, pur og sunn fornuft. Og nei, eg snakkar ikkje ...
Lars Svein Valderhaug 4 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lama VikKva har dette med mitt innlegg å gjere? Skal du kommentere det, så hald deg til tema! Men ein ting ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte