fbpx
Annonse
Annonse
Paul Andreas Hofseth
Ytring
21 mai 2021 09:11
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Folkeaksjonen Møre uten Møreaksen har i skrivende stund gjennomført 71,6 prosent av en omfattende undersøkelse knyttet til fremtidig fjordkryssing av Romsdalsfjorden.

Hittil er gallupen gjennomført i alle kommuner langs traseen hvor ny E39 pr dato er bestemt, mens undersøkelser i øvrige kommuner i fylket pågår. Derved blir alle kommunene i fylket med i undersøkelsen. Samlet omfang: omkring 4.000 svar.

Tabellen under avslører store sprik mellom fogderiene. Romsdalsaksen har ca. 70 prosent større oppslutning enn Møreaksen (MA) og 50 prosent mer enn fortsatt ferge.

 Svar fra 71,6 %  Romsdalsaksen  Fortsatt ferge  Møreaksen  Vet ikke
 Fylket (M&R)  41 %  27 %  24 %  8 %
 Nordmøre  61 %  19 %  13 %  8 %
 Romsdal  32 %  31 %  31 %  5 %
Sunnmøre 39 %  28 % 23 % 10 %
 Svar fra 100 % :        

Resultatene fra Ålesund er til ettertanke. De fire partiene som er oppført under resultatet for Ålesund er «Møreakse-partiene» blant fylkets politikere, og spriket mellom partienes standpunkt på kommune- og fylkesnivå i forhold til fylkets befolkning er oppsiktsvekkende.

I Ålesund er det flere blant Høyre sine velgere som ønsker Romsdalsaksen enn Møreaksen, og tabellen viser Ap har nesten dobbelt så stor oppslutning for RA versus MA. Solid oppslutning for RA også hos Senterpartiet sine velgere, men det mest oppsiktsvekkende er målingene hos KrF. 54 prosent ønsker RA – kun 16 prosent MA!

Politikere og politiske parti som er i utakt med sine velgere over tid, blir straffet ved valgurnene – og de skal hentes frem kommende høst. Ta en kikk på FB-siden til «Folkeaksjonen Møre uten Møreaksen» og følg med på denne svært omfattende undersøkelsen. Politikerne og aktuelle journalister er inkludert i invitasjonen.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  jon ingar eik · 5 måneder siden
  Det er kun Romsdalsaksen som oppnår nasjonale retningslinjer for Nasjonal veibygging, og som hensyn tar E39 igjennom hele Fylket,  prosjekter som Møreaksen og Hafast hører ingen steds hjemme i en E39 sammenheng, det viser også alle galluper folkemeningen, også en samlet transportbransje. SVV er er totalt utdatert som vei kompetanse, tunell forslagene over Halsafjorden, Todalsfjorden og Langfjorden viser kor dårlig det står til, Møreaksen og Hafast vil lide same nederlaget.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 5 måneder siden
   @jon ingar eik Formålet med fergefri E39 er å knytte næringslivet i regionene langs kysten tettere sammen. Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var:

   Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:

   1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.

   2. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.

   3. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.

   4. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

   Romsdalsaksen feiler totalt på hovedmålsetting nr. 1, bla. derfor er Møreaksen valgt. Prosjektet med kryssing av Romsdalsfjorden tar dessuten ivare punktene 2 – 4 minst like bra som de andre prosjektene langs E39 mellom Kristiansand og Trondheim.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 5 måneder siden
  Paul Andreas. No har vi moglegheita til å få gjennomføre to store samferdselsprosjekt i fylket vårt. E39 og E136. Nordøyvegen er under bygging. Storting og regjering er med. Til saman skaper dette store verdiar for oss. 

  No er det på tide at de som ønsker omkampar heller ser framover, og set fokus på framtida sine prosjekt. Korleis kan samferdsel fortsette å bygge saman samfunna våre? Set fokus på Langfjordsambandet, Halsafjorden, andre indre fjordkryssingar og prosjekt. I staden for å legge så mykje energi i å stoppe prosjekt, fokuser på kva som er neste. Samferdsel er langsiktig arbeid. Start arbeidet no!
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 5 måneder siden
  Kanskje hovedgrunnen for utakten mellom politikere og folket, er at politikerne har satt seg inn i saken: 

  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107997-moreaksen-malinger-og-faglig-grunnlag
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 10 timer siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Skal bostøtte være en løsning mot vedvarende høye strømpriser i pressområder i Norge?Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser ...
Bjørn Nøstvold 3 dager siden Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser
Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser som varierer med europeiske priser. Folket som eiere av storparten av kraftproduksjonen ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte