Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
27 april 2022 09:13
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Uken etter påske gjennomførte «Møre uten Møreaksen» (MuM) en samtidig aksjon i de tre største byene Ålesund, Molde og Kristiansund i regi av Terje Tovan, lederen av MuM. Et par dager forut ble det i tillegg kjørt en massiv annonsekampanje med helsides annonser i flere av fylkets største aviser. I annonsene ble flere løgnaktige påstander fremsatt, akkurat slik MuM har gjort også tidligere.

MuM viser til at fergefri E39 Kristiansand-Trondheim på delstrekningen Ålesund–Molde (Møreaksen) er kostnadsberegnet til 24 mrd. kroner. Når Statens Vegvesen i første omgang vil bygge deler av denne til 18 mrd., så hevder MuM at dermed «kuppes» størstedelen av potten, og at arbeidet med E136 mot Dombås, Langfjordforbindelsen og andre viktige prosjekter i fylket må utsettes.

Dette er renspikket løgn. Om det bevilges 24 mrd. til Møreaksen, så er dette ikke en pott av frie midler til Møre og Romsdal fylke, men øremerket fergefri E39 Ålesund–Molde. Disse pengene kan verken brukes til Langfjordforbindelsen eller andre samferdselsprosjekter i fylket. Sier man nei til Møreaksen så forsvinner disse 24 mrd. kronene ut av fylket til høyt prioriterte prosjekter i andre deler av landet.

Og bruk av midlene på Møreaksen påvirker heller ikke arbeidet med Eksportveien E136, der Nye Veier AS har fått oppdraget på strekningen Dombås – Vestnes. Nye Veier AS får sin egen bevilgning av Stortinget, helt uavhengig av Statens Vegvesen, som har fått oppdraget med resten av strekningen Vestnes–Ålesund, dvs. felles med deler av Møreaksen. Sier man nei til Møreaksen forsvinner dermed utbedringene for store deler av Eksportveien E136 også.

I annonsen hevder MuM at vest for Molde ødelegges friluftsområder for å gi plass for Møreaksen. Faktum er at vest for Molde går veien hovedsakelig i tunnel. Fra Julbøen der Julsundbrua kommer i land vest for Molde sentrum, består reguleringsplanforslaget av to tunneler på henholdsvis 1390 meter og 8380 meter, og en dagsone på 930 meter.

I neste setning klager MuM over at det er omtrent bare tunnel på strekningen fra Molde til Ørskogfjellet. Samtidig som de altså hevder at friluftsområdene på denne strekningen ødelegges. MuM synes ikke å greie å bestemme seg for hvilken fot de skal stå på.

Videre hevder MuM at øst for Molde sentrum føres trafikken gjennom de fineste områdene av Molde, og Retiro-området trues av Møreaksen. Faktum er at Møreaksen går i tunnel bak Molde sentrum og kommer ut ved Bolsønes, like øst for dagens fergeleie. For trafikken herfra og østover vil problemene være de samme om det blir fortsatt ferge eller Møreaksen. Disse kostnadene skyldes derfor heller ikke Møreaksen, siden de vil være upåvirket av hvilket alternativ for fjordkryssing som velges.

Fra avisreferatene av folkemøtene kan en lese at en tilhører i Molde mener det er for få folk til 4-felts vei. Motstanderne av Møreaksen fremstiller den som en mastodont av en trafikkmaskin med 4 felt hele veien fra Ålesund til Molde. Faktum er at det ikke er mange strekninger planlagt med 4 felt. En av disse er den undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden, som har to separate løp, med to felt i hver. Men 4 felt er her valgt ut fra trafikksikkerhetshensyn, ikke ut fra trafikkmengden. Slike fakta forsøker MuM og motstanderne av Møreaksen iherdig å underslå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tovan selv viser til at de nye el-fergene er mer miljøvennlige. Men over en tidshorisont lik levetiden til tunnelen, så er miljøgevinsten av fergene kanskje mindre enn tunnelen, slik som ved firefelts broen over Bjørnafjorden sør for Bergen. Og når Tovan viser til framtidige prisøkninger, da ringer nok alarmen hos dagens fergebrukere. De vet at i økonomiske nedgangstider så er det fergetilbudet som kuttes først. Fortsatt ferge er ikke lenger en tilfredsstillende løsning når det blir lenger ventetid mellom fergeavgangene. Det har alltid vært grupper som har kjempet mot fergeavløsningsprosjekter, slik som KriFast og Eiksundsambandet, og de har alltid tatt feil. Når fergene forsvinner blomstrer lokaltrafikken, og ingen vil i dag ha tilbake disse fergene.

På folkemøtet i Kristiansund ble det uttrykt motstand til at det skal bygges 4 felts vei gjennom sentrum i én av de største byene i fylket. Dette er totalt feil. Møreaksen går som nevnt i tunnel bak sentrum av Molde, og trafikkproblemene videre østover er de samme også med fortsatt ferge. I Kristiansund var det også motstand til å legge veien i tunnel, som dermed vil ta mer av enten friluftsområde eller dyrket mark. På Nordmøre vil de isteden bruke pengene på Halsafjordsambandet og riksvei 70. De har tilsynelatende latt seg villede av MuM sin annonsekampanje om at hvis man stopper Møreaksen, så kan pengene brukes fritt ellers i fylket.

På tilsvarende møte i Ålesund ble kostnadene for Møreaksen egenhendig økt til 50–60 milliarder. Den ble omtalt som en vanvittig omvei, de vil ikke reise via øyene vest for Molde. Dette på tross av at Møreaksen er den desidert raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Man velger ikke trasé tilpasset kun et lite mindretall på gjennomreise, bare om lag 25% krysser også Gjemnessundbrua. I Ålesund ville de heller bruke pengene på Eksportveien E136 Ålesund–Dombås. Også her synes MuM sin løgnaktige annonsekampanje å villede deltakerne på folkemøtet. Og dropper man Møreaksen, så må Møre og Romsdal fylkeskommune finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, øyene vest for Molde. Det gir langt mindre penger igjen til veibygging ellers i fylket.

Terje Tovan demonstrerer atter en gang at han har full kontroll over media, og bruker disse som sin egen mikrofonforsterker for å spre MuMs løgnaktige budskap, nærmest uten en eneste motforestilling. Når en i Romsdal ønsker å stoppe veibygging i sitt nærmiljø, er han garantert å få støtte fra både Nordmøre og Sunnmøre når disse tror de kan overta pengepotten. Slik blir det tilsynelatende harmoni mellom fogderiene i saken. Inntil pengene skal fordeles. Da sprekker enigheten, Sunnmøre vil bruke pengene på vei hos seg, og Nordmøre vil bruke pengene hos seg. Dessverre for alle tre fogderiene forsvinner disse pengene ut av fylket.

I sin annonsekampanje viser MuM til sin egen tvilsomme meningsmåling. Tovan har valgt å inkludere de som har svart «Vet ikke» blant de som støtter MuM sin kamp mot Møreaksen, uten at dette framgår i annonseteksten. Dette forteller en hel del om troverdigheten og seriøsiteten til Terje Tovan og MuM, som ofte synes å basere seg på løgn og bedrag.

Knapt det eneste som er korrekt i annonsen til MuM er at politikerne på Stortinget nå diskuterer statsbudsjettet for 2023. Og velgerne, også i vårt fylke, ga ved stortingsvalget høsten 2021 et stort flertall til de partiene som ønsker Møreaksen. Et lignende flertall eksisterer også på Fylkestinget. I et demokrati forventes det at politikerne står bak sine valgløfter. Etter MuM sine seneste løgnaktige aksjoner er flertallet for Møreaksen neppe blitt mindre.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Havets sølv – kystens gull
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 7 dager siden Bløffen om Eksportveien
Har du konkrete tall for ca hvor mye delen med fastlandsforbindelse fra Gossen via Oterøy vil koste? Finner ikke noe ...
Anne Mari Sandshamn 7 dager siden Møreaksen = svindel
@Terje SundsbøLitt dumt å legge inn link til artikler som ligger bak betalingsmur. Ikke alle som har abo på RB. 
Terje Sundsbø 7 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Det er tydelig at ekko-kammeret her inne ikke liker å bli forstyrret. De leser ikke kritikk av deres favoritt-forfattere. Motargumenter ...
@Anne Mari SandshamnDu gidder ikke kaste bort din tid og meninger, skriver du, men du gidder å bruke tid på å servere ...
Terje Sundsbø 8 dager siden Møreaksen = svindel
Prisøkningene er nå innkalkulert i Møreaksen: https://www.rbnett.no/nyheter/i/z7JRg9/e39-aalesund-molde-blir-dyrere-og-kanskje-litt-forsinkaHvem er det som forsøker seg på svindel? Det er mye stål i flytebroene ...
Terje Sundsbø 9 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Hofseth synes å ha en generell forakt for fagfolk, i likhet med mange andre motstandere av Møreaksen. I hvert fall ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte