Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Frank Sve, stortingsrepresentant for FrP
Ytring
08 juli 2022 13:19
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Heldige er vi her i fylket, som har personar med så høgt kompetansenivå innan samferdsel slik som Møreaksen-klanen.

Når vart E39 og ideen ikring ferjefri E39 som ein lokalveg for nokre få ut på øyane og til Molde?

Annonse
Annonse

Ferjefri E39 vart lansert som raskaste veg mellom Kristiansand og Trondheim og ferjefritt var målet.

Sitat: «Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden på hele strekningen.»

Står klart i målsettinga for prosjektet.

Korleis det henger ihop med å liksom sveipe innom øyer og holmer, gjennom byar og lage unødvendige svindyre omvegar, er for meg og andre ei stor gåte.

Spesielt den «flinkaste» samferdselseksperten i Møreaksen-klanen meiner altså no at flesteparten som reiser over Romsdalsfjorden ikkje skal vidare nordover i fylket, eller til Trondheim.

«Dersom Møreaksen altså er kun ein lokalveg, kvifor prioritere dette som stamveg?»

Enda større grunn til å skrote Møreaksen ein gong for alle, rett nok skjer dette uansett då dagens regjering ser ut til å stoppe det meste av vegbygging generelt.

Siste NTP vart heller ikkje vedteken, men berre lagt ved protokollen i Stortinget. Ellers fungerer Stortinget slik at det kun er eit års budsjett av gongen som vert vedteke.

«Møreaksen er verken vedteken, vedteke finansiert eller på nokon måte i posisjon til å kunne bli dette på lang, lang tid i Stortinget»

Møre og Romsdal fylke har mengder med andre viktige vegprosjekt som ivertfall eg og FrP meiner er svært viktige.

Eksportvegen frå Ålesund til Bjorli er pri 1. Tresfjordbrua til Bjorli tar Nye Veier as seg av, men Ålesund til Tresfjordbrua må prioriterast fyrst og byggjast som rask firefeltsveg.

Det same gjelder RV 15 Strynefjellet, ein svært viktig næringsveg som bør prioriterast raskt.

Annonse
Annonse

Den andre viktige «Eksportvegen» er FV 64 Molde til Åndalsnes. På denne strekninga går det meste av næringstrafikk frå Moldeområdet og frå Nordmøre ut og inn av fylket via E-136 Romsdalen.

Såleis er Langfjordkryssinga svært viktig å få sett igang raskast råd.

RV 70 er livsnerven i Nordmøre der mange flaskehalser står igjen å få utbedra heilt frå innfartsvegen til Kristiansund og til Oppdal.
Fjordkryssing slik som Todalsfjordkryssinga er viktig å få realisert og knyter ihop indre Nordmørsregionen på ein god måte.

På Sunnmøre er der mange viktige vegsamband som må prioriterast raskt.

Viktigaste er nok E39 Veibust/Blindheim–Breivika, som pr dato ligg langt over maxtaket på trafikk som er 20.000 bilar i døgnet.

Dette området er også av dei mest ulykkesbelasta vegsambandet vi har i fylket.

Alle forstår at dette prosjektet er på ein anna planet av viktighet enn til dømes Møreaksen.

Lenger sør har vi både Rovdefjordbrua, Sande Fastlandsamban, i tillegg til Storfjordsambandet og HAFAST, som alle er prosjekt av langt større viktighet enn Møreaksen. Desse prosjekta er heller ikkje berre ein «lokalveg» slik Møreaksen faktisk framstår av sine tilhengarar.

E39 frå Kvivsvegen til Festøya er også begredelige greier og utbetring på mange strekninger må gjennomførast. Voldatunellen også utan bompengar.

Det er altså ei «lett oppgåve» å finne gryteklare vegprosjekt her i fylket å kunne prioritere.

Så har vi med andre ord god tid til å utgreie og planlegge Romsdalsaksen, på den beste og billigaste måten. Opp på sjøen, ikkje 3-400 m under fjorden.

Møreaksen har ikkje fått ei krone, og NTP er ikkje vedteken men lagt ved protokollen. Såleis er det framtidige statsbudsjett ein kan kjempe for midlar til alle vegprosjekta her i fylket.

Men, fortsatt utan ei krone til Møreaksen, som sjølvsagt heller ikkje får ei krone i framtida heller.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Skal tro…

  ÅDT Vestnes - Molde ca 2700?

  Er det 5, 10 eller ca 15 % av kjøretøyene ifbm. Vestnes - Molde fergen som skal til/fra vest for Molde sentrum?

  I tilfelle et det snakk om en ÅDT på mellom 135 og 405 kjøretøy.

  Og mange av de finner man nok igjen ifbm. ÅDT på fergen mellom Molde og Otrøy (ÅDT 4-500).

  Altså en samler ÅDT på langt under 1000.

  Er dette virkelig grunnlaget for å kunne hevde behov for en firefelts motorvei i en stor omvei, via/mellom Vik i Tomrefjord, ut på Otrøya , som ender på Julbøen?

  Er dette virkelig grunnlaget for å hevde at en fordyrende omvei for folk flest skal legges via en av verdens dypeste undersjøiske tunneler og over en av verdens lengste hengebroer? Begge dimensjonert for fire felt av sikkerhetsmessige/dimensjonerings behov?

  Er dette grunnlaget for å bruke flere ti-talls milliarder? Kanskje over 50 milliarder, hvis man tar med nødvendige «tilknytningstraseer» mm.

  Er dette grunnlaget for å hevde at omveien er det korteste alternativet for folk flest?

  Er dette grunnlaget for halvfabrikatet og omveien Møreaksen. Ett prosjekt som fremdeles etter flere ti-år fremstår som ett «stykkevis og delt prosjekt»?

  Er det i tilfelle vanskelig å forstå at flere og flere ser alvorlige brister i logikken for å påberope seg ett behov for en for folk flest uforståelig og lite fremtidsrettet firefelts motorvei omvei?

  Og hvorfor neglisjerer omvei lobbyistene undersøkelsen der Norstat intervjuet over 4000 personer i fylket vårt, der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet? Fortsatt ferge ble faktisk foretrukket fremfor omveien. Omveien kom rett og slett desidert dårligst ut. Mener omvei lobbyistene at Norstat er useriøs? At Norstat lar seg manipulere?

  Er det ikke på tide å lytte til befolkningen i fylket og ta innover seg den vanvittige galskapen som noen få med spesielle ønsker har satt i sving her?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du sitter og fabulerer for deg selv. For alle andre enn de som skal videre øst for Lønseth er Møreaksen raskest. Du tror dette bare gjelder de som skal vest for fergeleiet – det er feil.

   Du har ennå ikke tatt inn over deg at fire felt på fjordkryssingen ikke er på grunn av trafikkmengden, men av hensyn til trafikksikkerheten. Hvorfor ignorerer du dette faktum?

   Den raskeste veien er ikke en omvei.

   Det er ikke sløsing å velge det alternativet som gir mest vei for pengene. Kryssingen av Romsdalsfjorden er dimensjonert for å vare i 100 år. Da må man også ta høyde for trafikkvekst. Man har ikke råd å bygge samme vei om igjen og om igjen.

   Alle store samferdselsprosjekter bygges ut i trinn – ikke alt på en gang. Dette har du ikke forstått.

   Kostnadsrammen for Møreaksen inkluderer E39 fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, og finansierer den mest trafikkerte og viktigste delen av E136 Eksportveien i Ålesund kommune. Har du ennå ikke fått med deg dette faktum?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Du er dyktig på å vri og vende. Den skal du ha. 

   Prioriter Eksportveien E136, men dropp å legge en stamvei i en uforståelig omvei ut på Otrøy og videre rett gjennom Molde by/langs hele Fannefjorden. Utfordringene/ønsket om fastlandsforbindelse for Otrøy er forståelig. Men med en ÅDT på 4-500 må dette betraktes som ett lokalt «problem» som dermed bør løsest lokalt. Ikke velt dette over på gjennomgangstrafikantene. Det samme gjelder for ønsket om en tunnel under/bak Molde sentrum. En stamvei skal bygges som en stamvei. Ikke som en bygdevei via alle «gårdstun». Vi er ikke på 1920 tallet, men faktisk kommet til 2022. Det er kanskje på tide ar du også innser det?

   Kan du ikke heller svare konkret på hvor mange av bilistene ifbm. fergen mellom Vestnes og Molde som skal til/fra vest for Molde sentrum? 

   Dette er jo veldig vesentlig opp mot om en ny stamvei gjennom fylket vårt bør legges mot vest eller øst for Molde sentrum. 

   Ref.:

   ÅDT Vestnes - Molde ca 2700?

   Er det 5, 10 eller ca 15 % av kjøretøyene ifbm. Vestnes - Molde fergen som skal til/fra vest for Molde sentrum?

   I tilfelle et det snakk om en ÅDT på mellom 135 og 405 kjøretøy.

   Og mange av de finner man nok igjen ifbm. ÅDT på fergen mellom Molde og Otrøy (ÅDT 4-500).

   Altså en samler ÅDT på langt under 1000.

   Er dette virkelig grunnlaget for å kunne hevde behov for en firefelts motorvei i en stor omvei, via/mellom Vik i Tomrefjord, ut på Otrøya , som ender på Julbøen. Dvs. vest for Molde sentrum?

   Er dette virkelig grunnlaget for å hevde at en fordyrende omvei for folk flest skal legges via en av verdens dypeste undersjøiske tunneler og over en av verdens lengste hengebroer? Begge dimensjonert for fire felt av sikkerhetsmessige/dimensjonerings behov?

   Er dette grunnlaget for å bruke flere ti-talls milliarder? Kanskje over 50 milliarder, hvis man tar med nødvendige «tilknytningstraseer» mm.

   Er dette grunnlaget for å hevde at omveien er det korteste alternativet for folk flest?

   Er dette grunnlaget for halvfabrikatet og omveien Møreaksen. Ett prosjekt som fremdeles etter flere ti-år fremstår som ett «stykkevis og delt prosjekt»?

   Er det i tilfelle vanskelig å forstå at flere og flere ser alvorlige brister i logikken for å påberope seg ett behov for en for folk flest uforståelig og lite fremtidsrettet firefelts motorvei omvei?

   Og hvorfor neglisjerer omvei lobbyistene undersøkelsen der Norstat intervjuet over 4000 personer i fylket vårt, der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet? Fortsatt ferge ble faktisk foretrukket fremfor omveien. Omveien kom rett og slett desidert dårligst ut. Mener omvei lobbyistene at Norstat er useriøs? At Norstat lar seg manipulere?

   Er det ikke på tide å lytte til befolkningen i fylket og ta innover seg den vanvittige galskapen som noen få med spesielle ønsker har satt i sving her?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Hovedhensikten med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, ifølge samferdselsminister Kleppa (2010).
   
  Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var:
  Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:
  1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.
  2. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.
  3. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.
  4. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

  Merkelig at Frank Sve ikke har satt seg bedre inn i saken og fått meg seg dette. 

  Hvis Sve mener at «Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39…», da kan han neppe mene at fortsatt ferge er svaret?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø 1. Med Møreaksen,  får vi ikke en større bo- og arbeidsmarkeds region. 
   Næringslivet vil uansett flytte ekstrakostnader til sluttbruker.
   Tvert om, bo- og arbeidsmarkedet, det blir mindre.
   2. Det er ikke gjordt forsøk fra SVV og Møreaksen AS (premissleverandør til SVV) på å finne nye teknologiske løsninger. 
   Tvert om, gått for gamle, dyre og utdaterte løsninger. 
   I tillegg har de brukt mye energi på å oppkonstrere kostnader og hindringer som ikke fins. I verste fall  kan det løses med politisk vilje.
   3. Det er ikke gitt rom for noen teknologi som kan utnytte vind og bølge energi.
   4. Hvilke kontraktsformer som er vurdert, har vi hørt lite om. Men nå er vel det siste at E39 er foreslått å splittes opp.

   Oppsummering: Møreaksen AS har fått lov til å styre prosessen med "valg" av løsning for fjorkryssing.
   Denne prosessen har vært rigget fra dag 1, siden noen fant ut at Brattvåg - Dryna, ikke var noen løsning. 
   Møreaksen treffer ikke på et eneste punkt, dessverre. 
   Frank Sve har nok klart å se hva Møreaksen gir av mange typer dårlige konsekvenser. 
   Hos dine venner,  ser det ut som det er prestisje, ikke fornuft, som er viktigst.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen 1. Møreaksen gir kortere reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene, gir større trafikantnytte, og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med. Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:
   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.
   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.
   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.
   2. Det er gjort samme forsøk på ny teknologi for Møreaksen som for resten av fergefri E39. Premissene for seilingshøyde er gitt av Kystdirektoratet. Dette utelukker flytebroer.
   3. Når flytebroer er uaktuelle utelukkes selvsagt bølgeenergi.
   4. Kontaktformer blir vel neppe vurdert før vedtak om bygging er gjort.

   Møreaksen treffer på hovedmålsettingen – å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt.

   Frank Sve har ikke klargjort hvilke negative konsekvenser Møreaksen har, han har kun angitt en mengde andre veistrekninger han heller vil bygge. Uten å nevne de negative sidene av å si nei til 24. mrd. til Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Kortest du. Når vil du ta innover deg at en bue mellom to gitte punkt nødvendigvis må bli lenge enn en rett linje? Og hvor stor andel av fergetrafikken mellom Molde og Vestnes skal til/fra vest for Molde sentrum? Kanskje du kan svare konkret på dette istedenfor å hele tiden omgå fakta som har stor betydning om hvorvidt en eventuell ny stamvei (fergefri fjordkryssing) bør gå mot vest eller øst for Molde sentrum. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Er dette så vanskelig å forstå?
   Jeg har ALDRI uttalt at en bue er kortere enn en rett linje mellom to gitte punkt. Imotsatt fall må du dokumentere det.
   Hvorfor er ikke veien fra Ålesund til Oslo lagt i en rett linje? Hvorfor er ikke veien fra Trondheim til Stavanger lagt i en rett linje?
   Mener du virkelig at det skal kun være rette linjer på veiene fra et gitt punkt til et annet? 
   Mener du at de som skal fra Molde til Ålesund eller omvendt, får kortere vei med RA  enn Møreaksen?
   Jeg har sikkert nevnt det hundre ganger tidligere: Veier bygges ikke for mindretallet av brukerne.

   Det er meningsløst å bygge veien som en rett linje hvis linjen bommer på der folk bor og jobber. Møreaksen gir kortest reisetid (du bør fundere over hva det betyr) for flertallet av de som krysser Romsdalsfjordne.

   Med Møreaksen vil eksempelvis de som skal til Hustadvika ikke reise via Årø og Tustentunnelen. De vil ta av etter Julsundbrua og reise via Aureosen. For alle andre enn de som skal videre øst for Lønseth er Møreaksen raskest. Du tror dette bare gjelder de som skal vest for fergeleiet – det er feil.

   Flertallet av brukerne som i dag krysser fjorden med ferge får kortest vei med Møreaksen. Det er fakta. Det viser også trafikktellingene som er utført, både av SVV og Høyskolen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Hvor vanskelig kan det være. Her unnlater du å svare på ett konkret spørsmål og samtidig så omgår du fakta ved å hevde at en beviselig omvei mellom Ålesund og Bergsøy er kortere en en rett linje ala flytebro alternativet Romsdalsaksen.  Svar i det miste på hvor stor prosentandel av kjøretøyene ifbm. fergen mellom Molde og Vestnes som skal til/fra vest for Molde sentrum.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Flåsete Frank Sve. Når ble lokaltrafikk forbudt på E39?

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Ansgar Dypbukt 11 timer siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 7 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 7 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 8 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 8 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse