Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
13 mars 2023 13:01
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Arne Almås, styreleder i Sunnmøre på rett vei, har et innlegg omkring E39 Møreaksen Ålesund–Molde, som dessverre er fullstendig basert på helt gale premisser. Han forutsetter at det er et motsetningsforhold og konkurranse mellom E39 Møreaksen Ålesund–Molde, og E136 Eksportveien Ålesund–Dombås.

Noe slikt motsetningsforhold eksisterer ikke. Tvert imot, E136 Ålesund–Vestnes på Eksportveien er også den lengste strekningen på E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien påvirkes på ingen som helst måte av Statens Vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen, den vedtatte traséen for Fergefri E39 gjennom vårt fylke.

Annonse
Annonse

Dermed faller grunnlaget for hele innlegget til Arne Almås bort – det er ingen konkurranse mellom Eksportveien og Møreaksen. De er begge prioriterte i NTP, og Møreaksen hemmer på ingen måte utbyggingen av Eksportveien. Derimot vil Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner jo finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien. Arne Almås synes å sparke ben på seg selv. Men for Arne Almås er det åpenbart viktigst å stoppe Møreaksen.

Nye Veier AS planlegger å starte arbeidet på Eksportveien i Romsdalen allerede i år. Det er fullstendig meningsløst å vente med å starte byggingen av Møreaksen til alt arbeidet på Eksportveien er helt ferdig. Det er ellers vanlig praksis at arbeidet med slike store veiprosjekter pågår parallelt. Byggetiden for Møreaksen vil jo vare i bort imot 10 år. På den tid er nok Nye Veier AS også ferdig med Eksportveien opp Romsdalen.

Almås viser til de store verdiene som fraktes over Ørskogfjellet hvert år. Men trafikken videre opp Romsdalen på E136 Eksportveien er forsvinnende liten, det er større trafikk med fergen over Romsdalsfjorden, selv om E39 her er stengt nær 85 prosent av tiden. Den store trafikken over Ørskogfjellet fortsetter altså ikke videre på Eksportveien, en stor del går isteden over Romsdalsfjorden. Dermed synes Almås også å slå bena under sin udokumenterte påstand at den viktigste veistrekningen ikke er aksen E39 langs kysten, men E136 østover inn i landet.

Annonse
Annonse

Trafikktallene viser altså det motsatte, at det er mer trafikk på aksen E39 langs kysten enn E136 østover inn i landet. Hvorfor da stoppe et prosjekt som bedrer den mest trafikkerte aksen, uten at en slik stopp vil bedre – tvert imot hemme – prosjektet langs den andre aksen inn i landet? Fra Åndalsnes kan varene dessuten sendes med jernbane helt til Oslo. Over Romsdalsfjorden er veien stengt om lag 85% av tiden, og dermed må lastebilene stå i fergekø. Noe som koster samfunnet flere hundre millioner kroner årlig.

Arne Almås har bevisst unnlatt å nevne alle fastlandsforbindelsene som også stoppes om Møreaksen stoppes. Fylkets framtidige skjebne ligger mye i om vi sier nei til 25 milliarder kroner til Møreaksen, og da samtidig nei til fergeavløsning på tre store fergesamband og fastlandsforbindelse til to store øysamfunn. Dette har imidlertid fylkespolitikerne for lengst innsett. De har derfor gått inn for Møreaksen.

Nylig ble KS2-analysen for Kjerringsundet behandlet av fylkets samferdselsutvalg. Av 13 medlemmer i samferdselsutvalget stemte 10 for å gå videre med Kjerringsundet-planene. Kjerringsundet forutsetter at Møreaksen bygges. Det er altså et stort demokratisk flertall for Møreaksen i fylket. Et tilsvarende flertall på Stortinget har prioritert Møreaksen høyt opp i NTP, et av de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene i NTP.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
  I og med at enkelte omvei tilhengere stadig prøver å fremstille utfallet skråsikkert som avgjort, pengene på konto, spaden satt i jorden osv.

  Hvorfor i all verden argumenterer de da mer eller mindre dagstøtt for omveien?

  Er ikke det bortkastet, hvis utfallet er avgjort, er sikkert?

  Kan det være at oppdatert informasjon, fakta, nytt valg, ny NTP ikke nødvendigvis går i den retningen som omvei tilhengerene prøver å fremstille det?

  Kan det være at omveien faktisk er lagt på is for å kjøles ned?

  Kan det være at det aldri blir noe av dette for folk flest unødvendige og uønskede gigantomani prosjektet?

  Logisk sett, så fremstår denne selvsikkerheten og ivrige argumentasjonen for dette luftslottet, som veldig selvmotsigende, hvis alt er så sikkert.

  Eller?

  Min tanke er uansett at det nytter å si fra.

  Enkelt og greit.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Det er ikke ulogisk å argumentere for en allerede vedtatt løsning, så lenge man kun responderer på motstandernes argumenter. Min tanke er at alle bør være åpne for andres argumenter.

   Hvert valg har vært framstilt som et aksevalg, men når valgresultatet foreligger, så var det visst ikke et aksevalg likevel. Hvorfor skal neste valg være så ulikt?

   Møreaksen er den raskeste traséen, og det er ikke gitt noen politiske stoppordrer. Det er et stort demokratisk flertall som står bak ønsket om Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
  Enda en forunderlig MA vri på fakta. Rett og slett en syltynn bløff, der det hevdes 14 min. besparelse med omveien. Joda, kanskje som en lokal vei, mellom to lokale steder som ikke har noe med strekningen Ålesund og Bergsøy å gjøre.

  Omveien vil medføre økte kostnader og reisetid som stamvei mellom Ålesund og Bergsøy i forhold til de beste alternativene.

  Det bør være hevet over enhver tvil.

  Ikke minst så må samtlige av ulempene med omveien tas med i betraktningen.

  Høydemeter, milevis med tunneler, slusing gjennom by og tettsted, økte bom utgifter (bomring/bomsnitt rundt Molde, Vestnes, Ørskogfjellet, Brusdalen?), ikke tilgjengelig for myke trafikanter, veldig lav ÅDT/firefelts løsninger (overdimensjonert i forhold til behov) osv. Listen er lang.

  Og selv som lokalvei forutsetter det en tunnel mellom Tomrefjord og hvor den nå måtte ende (Fremstedal?). Hvordan, til hvilken pris, når? Kanskje aldri? Ref. andre prosjekt som har stått urørt i flere ti-år. Også en tunnel løsning mellom Tomrefjord og Tresfjordbroa som ble fjernet over natten/mangler (var med i salgsargumentene i starten). Og det samme gjelder her, pris, hvordan, når? Kanskje aldri?

  Disse forholdene er hverken avklart eller ferdig regulert. KS2 for del 1, omfatter kun strekningen mellom Tomrefjord og Molde. Altså den delen som det haster absolutt minst med.

  Omveien fremstår rett og slett som ett halvfabrikat, ett stykkevis og delt prosjekt.

  Få fakta for hele denne omveien, med samtlige tilknytningstraseer opp på bordet, før noe som helst vedtas videre.

  Norstat-undersøkelsen, der over 4000 personer uttalte seg, spikret en gang for alle at omveien bestående av milevis med tunneler, er det minst ønskede alternativet.

  Folk flest foretrekker dagens løsning med ferge fremfor omveien.

  Neste valg, neste NTP vil vise veien videre. Enkelt og greit.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Du mener å vite bedre enn de faglige utredningene, som viser at Møreaksen er raskere enn Romsdalsaksen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Du kan ikke ignorere at lokaltrafikken er størst, da er målepunktene Ålesund og Bergsøya utilstrekkelig. Din lange liste med argumenter er også vurdert av de som har utarbeidet de faglige utredningene. Samlet sett er konklusjonen at Møreaksen er best. Derfor er Møreaksen den vedtatte traséen for Fergefri E39 i vårt fylke.

   Den tvilsomme meningsmålingen utført på oppdag av en liten lokal pressgruppe er for lengst utdatert. Senere valg har vist et stort demokratisk flertall for Møreaksen.

   Folk flest foretrekker fastlandssamband framfor ferge. Det viser all erfaring, der lokaltrafikken eksploderer når fergene forsvinner, også i perioden med høye bompenger. Neste valg og neste NTP vil ikke endre på det.

   Du står fritt i å synse, men det blir fortsatt bare synsing.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Synser du :)

   I og med at  du (og RR) er så skråsikker på utfallet, hvorfor gidder dere i det hele tatt  å argumentere for omveien? 

   Kan det kanskje være at nytt valg/ny NTP ikke nødvendigvis går som dere liker å fremstille det? :) 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Du kan jo spørre deg selv.
   I og med at du er så skråsikker på utfallet, hvorfor gidder du i det hele tatt å argumentere mot Møreaksen? 
   Kan det være at nytt valg/ny NTP ikke vil gå som du liker å fremstille det? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Den ble bare alt for dum TS... Hermegås, ikke videre voksent da. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Flertallet i fylket er veldig tydelig på at oversjøisk løsning foretrekkes fremfor gigantomani prosjektet.

   At omveien er ett produkt av lobbyisme, bakrom politikk fremstår som tydelig, 

   Kampen for å nå frem mot denne lobbyismen/bakrom politikken vil fortsette til omveien blir lagt død, en gang for alle.

   At vi vinner denne kampen mor dette uforstandige prosjektet tas overhode ikke som en selvfølge.

   Ditt svar her var avkledende og  flott, veldig flott😊   • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
  Omvei tilhengerene neglisjerer spørreundersøkelsen fra Norstat der over 4000 personer ble intervjuet fra hele fylket vårt.

  Der oversjøisk løsning kom desidert best ut.

  Og der trenden er en stadig økende motstand mot omveien.

  Skal tro hva en ny undersøkelse ville avdekket?

  Hvorfor bruke flere ti-talls milliarder på ett gigantomani prosjekt som «ingen» verken ber om, trenger eller ønsker?

  Ett steinalder prosjekt som vil legge bomringer rundt Molde, Otrøy, Vestnes, og hele veien ut mot Ålesund, der man i tillegg blir møtt med bommer ifbm. bypakken der?

  Og hva med Moldes bypakke i neste omgang? Hvem vet.

  Det repeteres stadig fra omvei tilhengerene «ta i mot med åpne armer» uten at det reflekteres over hva folk flest ber om, ønsker og trenger, uten å bry deg om bom kostnadene som blir lempet over på forbrukere som foretrekker dagens ferge løsning fremfor milevis med tunneler og slusing i en uforståelig omvei.

  En omvei som er kjempet frem på bakrommene i og rundt Molde, av noen få, med helt spesielle særinteresser.

  Svarer må fortsatt bli ett tydelig

  NEI TAKK
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Det du kaller en omvei er 14 minutter raskere enn Romsdalsaksen.

   En oversjøisk løsning med Romsdalsaksen er urealistisk, den vil ikke kunne innfri kravene til seilingshøyde. Derfor ble utredningene med tunnel oppdatert. En oppdatering man krevde, men som det viste seg ingen var interessert i. Meningsmålingene med støtte til et oversjøisk alternativ som er utopisk er ikke lenger gyldige. De tvilsomme meningsmålingene er for lengst utdatert.

   Nyere valgresultat viser et stort flertall for de partier som kjemper for Møreaksen. Helt nylig gikk samferdselsutvalget i fylket inn for videre arbeid med Kjerringsundet, som forutsetter at Møreaksen bygges. Alle demokratiske organer sier JA TAKK til Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Enda en forunderlig vri på sannheten. Rett og slett en syltynn og oppbrukt bløff. 14 min som en lokal vei mellom hvor? Omveien vil medføre økte kostnader og reisetid som stamvei mellom Ålesund og Bergsøy i forhold til mer fremtidsrettede alternativ.  Det bør være hevet over enhver tvil. Ikke minst så må samtlige av ulempene med omveien tas med i betraktningen. Høydemeter, milevis med tunneler, slusing gjennom by og tettsted, ikke tilgjengelig for myke trafikanter osv. Listen er lang. Og selv som lokalvei  forutsetter omveien en tunnel  mellom Tomrefjord og hvor den nå måtte ende (Fremstedal?). Og ikke minst når. Kanskje aldri? Ref. andre prosjekt som har stått urørt i flere ti-år.  Også en tunnel løsning mellom Tomrefjord og Tresfjordbroa ble fjernet over natten/mangler. Og det samme gjelder her, hvordan,  når? Kanskje aldri? Disse forholdene er verken avklart eller ferdig regulert. KS2 for del 1, omfatter kun strekningen mellom Tomrefjord og Molde. Altså den delen som det haster absolutt minst med. Omveien fremstår rett og slett som ett halvfabrikat, ett stykkevis og delt prosjekt. Få fakta for hele denne omveien, med samtlige tilknytningstraseer opp på bordet før noe som helst vedtas videre. Norstat undersøkelsen der over 4000 personer uttalte seg, spikret en gang for alle at omveien bestående av milevis med tunneler er det minst ønskede alternativet. Folk flest foretrekker dagens løsning med ferge fremfor omveien. Neste valg, neste NTP vil vise veien videre.  Enkelt og greit.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden reiser ikke via Bergsøya, kun 25% krysser Gjemnessundbrua. For flertallet er Møreaksen raskest. Du har altså ikke lest linkene jeg har gitt deg, som dokumenterer at Møreaksen er 14 minutter raskere enn Romsdalsaksen. Les før du stiller nye spørsmål.

   Trinn 1 på Møreaksen bygges først fordi her er reguleringsplanene ferdige. Og fordi byggetiden er lengst. Trinn 1 vil ferdigstilles omtrent samtidig med resten på trinn 2. Tunneler er mer trafikksikre enn annen vei. Møreaksen går dit folket skal, ikke i en omvei utenom.

   Folk flest foretrekker en vei som er åpen, ikke en vei med stengt fergebom 85% av tiden. Folk flest stemmer på de partiene som kjemper for Møreaksen. Det er demokratiet som bestemmer – enkelt og greit.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
  Det blir av enkelte hevdet at å bruke flere ti-talls milliarder ifbm. omveien (MA) ikke påvirker andre samferdselsprosjekt her i fylket.

  Ser man historisk på det, fremstår en slik påstand, for å formulerer det mildt, som overhode ikke troverdig.

  Eksemplene på det er mange, og man trenger neppe å liste dem opp for at det skal være forståelig.

  Det er virkelig på tide at SVV nå løfter blikket litt ifbm. tilrettelegging og planlegging av fremtidige løsninger for hovedveier gjennom fylket vårt.

  Også politisk bør hver enkelt parti ta innover seg og lære av historien. En historie som nå bør være temmelig kjent for de fleste.

  Å sette de samme som i en årrekke hadde kjempet for fergefri Otrøy, til å delta med å legge føringene, var som å sette bukken til å passe havresekken (ref. firmaet Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S, nå Møreaksen AS).

  Og slik det fremstår i dag, mangler det en helhetlig plan med gjennomslagskraft, som gagner folk flest i hele fylket vårt.

  Stykkevis og delt løsninger som f.eks. omveien (MA), gagner kun noen få med helt spesielle særinteresser og er samtidig undergravende for mer tjenlige, helhetlige løsninger, som gagner hele fylket.

  Nok bør rett og slett være nok.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Når staten i NTP bevilger milliarder til Møreaksen, så tas ikke disse midlene fra andre samferdselsprosjekter i fylket. Bevilgningene til Møreaksen er ikke en bevilgning til fylket, men en bevilgning til et prosjekt. Stoppes prosjektet, så forsvinner denne bevilgningen til andre gryteklare prosjekter i NTP. Og disse andre prosjektene ligger ikke i Møre og Romsdal.

   Møreaksen er den løsningen som vil ha størst trafikkgrunnlag, og dermed gagne flest. Det er også den traséen som er raskest for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Bare en liten del krysser også Gjemnessundbrua. Man bygger ikke nye veier for et lite mindretall på gjennomreise.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Vel, det finnes heldigvis flere fremstillinger av din tolkning her. Og de ti-talls milliardene som omveien, med etterhvert flere påkrevde tilknytnings traseer,  som dette gigantomani prosjektet vil fremprovosere i neste omgang,  er heldigvis ikke utdelt.  At dette prosjektet nå er utsatt, og i neste omgang mest trolig faller ut av NTP, fremstår som både naturlig og forståelig, Ansvaret for skivebommen opp mot misbruk av tid, krefter og ikke minst samfunnets felles midler, som er sløst bort ifbm. det mislykkede forsøket, hviler på noen få. Folk flest i fylket har innsett dette for lenge siden. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Du skal slippe å forholde deg til min fremstilling. Det er ingen stoppordre for Møreaksen, du farer med «fake news» som vanlig. Les linken du finner inne i denne artikkelen:

   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/117675-ingen-stoppordre-for-moreaksen-20230227
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Hva med å forholde deg til realitetene.  Ref. Norstat undersøkelsen der det tydelig kom fram at ett soleklart flertall i fylket foretrekker en oversjøisk løsning, oppe i dagslyset, fremfor en uforstandig omvei bestående av milevis med tunneler/undersjøiske tunneler, samt slusing av gjennomgangstrafikken ut på Otrøya og rett gjennom Molde by. Og omveien er vitterlig lagt på is. Uansett hvor mye dette vris og vendes på. Hvem som står for «fake News» er nok diskutabelt. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Realitetene, Terje G Finnøy, er at Møreaksen er den vedtatte traséen for Fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal. Det er demokratiske valg som avgjør, ikke meningsmålinger, og det demokratiske flertallet på Storting og Fylkesting har gjentatte ganger valgt Møreaksen.

   Det er ingen stoppordre for Møreaksen: «Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sier Vegvesenet ikke har fått stoppordre for arbeidet med bompengefinansiering av E39 Vik-Molde.»

   Dette kan du lese her: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ingen-stoppordre-for-moreaksen?publisherId=17847490&releaseId=17955776
   Æ
   Du må sette deg inn i fakta.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 6 måneder siden
  For Arne Almås og «Sunnmøre på rett vei» er det aller viktigste å stoppe prosjekter som ikke er på deres side av Romsdalsfjorden.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Din beskrivelse av «Sunnmøre på rett vei» her, er direkte feil. Forannevnte er veldig tydelige på sitt arbeid som gjelder for Eksportveien E136 for hele strekningen mellom Ålesund og Dombås. Bevist misledende fra din side, eller? 

   Når det gjeldet omveien (MA) og enkeltes forsøk på å stadig dra fogderistrid kortet, så er det kanskje på sin plass å minne om at samtlige av fb gruppene «Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen)», «Nei til Møreaksen gjennom Vestnes», «Romsdalsaksen (Sekkfast)», «Ja til fortsatt fergedrift over Romsdalsfjorden», «Ikke ødelegg Fannestranda. Nei til firefelts vei i Molde» ble startet av Romsdalinger, i Romsdal.

   Å nevne fogderistrid blir mildt sagt en forunderlig vinkling av fakta.

   At resten av fylket etterhvert har våknet og fått opp øynene for hva som var i ferd med å skje på bakrommene i og rundt Molde, av enkelte med helt spesielle særinteresser, er veldig bra.

   Og snøballen ruller nå heldigvis i disfavør til omveien. Tiden jobber rett og slett imot omveien.

   Og kunne det vært slik at med bedre alternativ i utgangspunktet, så ville man sett en helt annen holdning vedrørende samarbeid på tvers av fogderiene?

   Ser man f.eks. på firmaet Møreaksen AS og rollen dette firmaet har fått spilt, dvs. firmaet som tidligere hadde foretaksnavn Haram - Midsund - Aukra Tunnelselskap A/S, samt historikken ifbm. sentrale personer som har jobbet for omveien, kan man virkelig lure på hvem som er årsaken til at det tar flere ti-år for å få gjennomført prosjekt i fylket vårt.

   Kanskje det har vært bedre å skilt mellom lokale behov og fremtidige stamvei løsninger gjennom fylket vårt?

   Noe å reflektere litt over?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Fakta er at «Sunnmøre på rett vei» bare prioriterer veiene på Sunnmøre.

   Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Man bygger ikke nye stamveier for et lite mindretall på gjennomreise.

   Et samarbeid på tvers av fogderiene er nettopp hva samferdselsutvalget og fylkestinget i Møre og Romsdal jobber for. Derfor er Møreaksen den vedtatte traséen for Fergefri E39 gjennom vårt fylke.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Fakta er tydeligvis ett veldig uklart og tøyelig begrep for deg. Her kommer du enda en gang med direkte feil informasjon vedr. «Sunnmøre på rett vei» Forannevnte jobber for hele strekningen mellom Ålesund og Dombås for å nevne litt. 

   Omveien (MA) handler mer om at noen få ønsker å få dekket ett lokalt behov, betalt av andre. Ingenting annet. Å trekke en stamvei totalt ut av kurs. Dvs. tilbake og via Tomrefjord, ut på Otrøy og videre rett gjennom Molde by, hører fortiden til. 

   Man bygger ikke nye stamveier via «gårdstunene» i dagens samfunn. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Fakta er ikke så tøyelig som du ønsker. Noen analyser blir underkastet mer ekstern kontroll enn andre. Eksempelvis må de gjennom en KS2-analyse. Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

   https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Traseen for aktuell fergefrie fjordkyssing, var og er fremdeles definert som mellom Ålesund og Bergsøy. Ikke i en omvei via Tomrefjord, Otrøy og Moldes rådhus. De 14 min., felles bo- og arb. marked, samt kost/ nytte effekter som du og dine refererer til, er tuftet på totalt feil grunnlag. Og repetisjonen fra din side føyer seg for n-te gang  inn i rekken av direkte misledende/feilaktig informasjon. Det vaklevorne stillaset som du og dine febrilsk prøver å holde oppreist, er bygd opp på ett totalt sviktende og direkte feilaktig grunnlag. Omveien fremstår rett og slett som ett uoversiktlig «stykkevis og delt» prosjekt, der det totale bildet stadig forsøkes å holdes kamuflert. Det finnes såpass mange vesentlig viktigere samferdselsutfordringer å ta fatt i her i fylket. Og med en ny tid så vil svaret gi seg selv. Det er ikke foruten grunn at omveien nå ble lagt på is. 
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø Nylig Skrot fergene
@Frode HosethEn løsning uten Tautratunnelen vil bety en annen fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn Møreaksen, noe som medfører at fergefritt til ...
Frode Hoseth 2 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøKanskje heier man på selve EUROPAVEIEN på forskjellig måte, men det behøver ikke bety at man er imot fergefri forbindelse ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Skrot fergene
@Frode HosethFergefri E39 Møreaksen handler om å erstatte fergene. Ikke bare over Romsdalsfjorden, men også til øyene Otrøya og Gossen. Men ...
Frode Hoseth 7 timer siden Skrot fergene
Fremfor å være en brobygger i det öppna landskap har Sundsbø gått under jorden med tunellsyn. Er det korrekt oppfattet?Fra ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenDu sidestiller kostnad for drift av ferger med drift av vei i dagen? Du må sammenligne drift av tunneler med ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenEn gjennomsnittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Hvilken omvei er det du ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse