Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Per Martin Kjønnø, Nordmørslista
Ytring
30 august 2023 14:45
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Norconsult har på vegne av GreenH AS levert et planforslag for etablering av Vestbase hydrogenanlegg. Ifølge prospektet vil ett 11-tonns anlegg skape 5-10 årsverk, med en omsetning i størrelsesorden 200-300 mill. kroner. Men, dette blir større, mye større. Uten at det blir så mye flere arbeidsplasser ut av det.

Tiltaket omfatter produksjonsanlegg for hydrogen i første fase med et areal på 19000 kvm., med kai og bunkringsanlegg lengst sør Vikanholmen, lagerbygning i vest og nord samt bygget til Kristiansund lndustriservice (KIAS) og byggeområdet til Algea.

Annonse
Annonse

De vurderer også å fylle ut mot vest i området som er regulert, men ikke utfylt.

Dersom dette går igjennom politisk er det svært dårlig nytt for beboerne på sørsiden av Nordlandet, hele Omagata og boligene i nærheten av Vestbase.

Først og fremst på grunn av støy da anlegget vil frembringe støyverdier på rundt 80-90 dB. Det vil si rød sone. Denne type støy har vi stort sett kun i området rundt flyplassen i dag.

Dette er langt over den anbefalte støygrensen for boliger og annen støyfølsom bebyggelse med nærhet til industrianlegg.

Dette vil føre til helseplager, forringet bomiljø og derav verditap på eiendommer.

Det er grunn til å tro at også eiendommer på Råket, Innlandet, Røssern og Jørihaugen på Frei vil oppleve støyproblemer avhengig av vindretning.

Hydrogen er svært brann- og eksplosjonsfarlig, og det er ikke uten grunn at slike anlegg krever samtykke og godkjenning i samsvar med Storulykkeforskriften av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Anlegget klassifiseres under sikkerhetsklasse F3 iht. TEK17.

Skal en virkelig utsette folk for risiko i form av en «hydrogenbombe» noen få hundre meter fra husene til folk?

Friluftsområdet med Barnebasen ligger rett ved den planlagte fabrikken. Vi har Nordlandet Barneskole like ved. Mange elever har sin skolevei langs Omagata.

Hva er konsekvensene for nærområdet ved en eksplosjon eller brann?

I tillegg har vi friområdet i retning mot Remlan med sitt naturmangfold.

Et fristed for hjort, rådyr og rødlistede arter. Vi har også en bestand av oter i området.

Dette er det siste området langs sjøen på Nordlandsøya hvor dyrelivet kan leve og blir nå heldigvis regulert som friområde i den nye arealplanen som blir vedtatt nå i høst.

Rett over for fabrikken mot sjøen har vi den fredede Fugløya.

Annonse
Annonse

I et 20-års perspektiv skjer det og vil skje ulykker ved denne type virksomhet.

Nylige storulykker på Melkøya og på Tjeldbergodden er bevis på det.

Beboerne på sørsiden av Nordlandet har lært seg å leve med de utfordringer det er å bo så nært et industrianlegg. Området for industri er allerede etablert helt i grenseland i forhold til bebyggelse.

Det tåles ikke ytterligere utvidelse og økt støybelastning utover dagens avgrensninger og fyllinger.

Et annet moment er at produksjonsprosessen krever store mengder strøm og et stort vannforbruk. Det er allerede knapphet på strømforsyningen til området.

Hva vil det si for tilgangen til kraft og strømprisen for innbyggerne i Kristiansund?

Hva vil det si for vannforsyningene til byens befolkning?

Hvem må betale for eventuelle nye høyspentlinjer og vannledninger?

Hydrogenanlegg planlegges nå langs hele kysten i forbindelse med overgangen til grønn energi.

Jeg er ikke imot etablering av hydrogenanlegg, men å lokalisere dette så bynært vil få konsekvenser for ikke bare de nærmeste boligene, barn og unge, men også handel og næringsliv i området.

Slike anlegg skal etableres på plasser som Tjeldbergodden eller andre steder langt unna boligområder, handel og kontorarbeidsplasser.

Jeg anbefaler folk å gå inn på Norconsult sine hjemmesider og sende inn sitt tilsvar. Fristen er 7. september.

Saken ligger nå hos planavdelingen i Kristiansund Kommune og er ventet å komme til politisk behandling etter valget. Det er det nye bystyret som får planforslaget til behandling.

Jeg vil da jobbe for å få et politisk flertall for å stemme mot etableringen.

Jeg oppfordrer også alle politiske partier til å kommunisere sitt ståsted i forbindelse med planforslaget.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse