Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
15 april 2024 09:12
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten uttrykker Oddbjørn Vatne stor skuffelse og bekymring over journalistenes manglende interesse og kunnskap om Nordøyvegens innvirkning på fylkeskommunens økonomi. Nordøyvegen er et gigantisk fergeavløsningsprosjekt på Sunnmøre i regi av fylkeskommunen, helt og holdent i Ålesund kommune inntil den nylige kommunedelingen.

Enda større bekymring er det grunn for å utvise angående tilsvarende manglende interesse og innsikt omkring fergeavløsningsprosjektene for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, med langt flere innbyggere enn på Nordøyene. Her vil fjordkryssingsdelen av Fergefri E39 Møreaksen gi fergefri fastlandsforbindelse i statens regi. Regningen må ellers dekkes av fylkeskommunen.

Annonse
Annonse

På tross av at det her ikke er noen som helst tvil om den store positive økonomiske effekten Møreaksen vil ha for fylkeskommunen, synes svært få journalister å være opptatt av dette. At enkelte lokalpolitikere vil stoppe prosjektet, og føre denne regningen over på fylkeskommunen, synes journalistene heller ikke å bry seg om. Det bør flere, inkludert Oddbjørn Vatne, være skuffet over.

Fylkeskommunen må derfor snarest utarbeide en plan B til Møreaksen. Det vil bli en kraftig vekker og øyeåpner for mange. Noen fogderipolitikere vil nok energisk forsøke å stoppe en slik øyeåpner også.

Annonse
Annonse

Det er i dag allerede flere gjennomførte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal. Noen politikere kjemper for å forsterke denne forskjellsbehandlingen og øke ulikhetene. Isteden trenger fylket samlende politikere som kan bygge broer mellom ulike interesser, bekjempe forskjellsbehandling og redusere ulikheter.

Folket ønsker å reise fergefritt, ikke bare til øyene på kysten av Sunnmøre og Nordmøre, men også til de folkerike øyene på kysten av Romsdal. Det er for sent å starte distriktspolitikk etter at distriktene er avfolket. Infrastruktur for samferdsel er ikke bare viktig for næringslivet, men også for landbruk, fiske, og ikke minst for beredskap og forsvar. Eksempelvis er veien mellom Nyhamna fra Gossen til Molde sett på som viktig samfunnskritisk infrastruktur.

Meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt over Romsdalsfjorden, noe journalistene faktisk synes å forsøke å tåkelegge. Det bør virkelig bekymre. Enkelte politikere skjuler seg bak denne tåkeleggingen, de vil stoppe den fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden.

Fergefri E39 Møreaksen gir fergefri fastlandsforbindelse til to store folkerike øyer i Romsdal. Møreaksen gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes. Og Møreaksen gir store økonomiske besparelser for fylkeskommunen. Mange ønsker seg alt dette. Men noen av de vil stoppe Møreaksen, den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Som fjerner tre fergesamband, flaskehalser stengt mer enn 85% av tiden, med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. Greinalaust!

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
  Strekninga Vik til Molde har vore ferdig regulert i 2 år, KS2 er gjennomført og teknisk sett er prosjektet ferdig slik at bompengeproposisjon kan fremmest for Stortinget. 

  Det framstår slik at tilbakemeldinger og styringssignal frå Staten gjer det fåfengt å gjennomføre siste del av prosessen.

  Slik konklusjon er nedfelt i den nye NTP. 

  Sjølsagt er det det lov å fremme synspunk, inkludert fokus på vår største utfordring, klima, natur. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det som er hovedargumentet frå di side er at Otrøya og Gosssen skal få fastlandssamband. Og det kan bare skje dersom E39 blir lagt etter noverande linje, og at Staten tar den kostnaden.

   Og det er økonomisk korrekt. Det er heilt umogleg at fylkeskommunen kan finansiere ei bru over Julsundet til ein sluttsum på 15 mrd I 2040 kroner. 

   Den politiske utfordringa er å leite med lys og lykter etter ei Sareptas krukke. Og NTP har inga slik krukke i sin portefølje. 

   For 35 år sidan opplevde eg å passere Golden Gate. Eg trur ikkje at mitt førerkort er gyldig når det som blir promotert til å vere Noreg sitt svar er ferdig.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Nei, hovedargumentet for Møreaksen er ikke fergefritt til Otrøya og Gossen. I dette innlegget fra Rasmussen viser han til at uten Møreaksen så vil fergefritt til disse øyene være fylkeskommunens ansvar. Konsekvensen av dette vil motstanderne av Møreaksen ikke diskutere. Bare ignorante journalister lar de få fortsette med det.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Korrekt.

   Uten Møreaksen vil eventuell frgeavkøysing bli eit fylkeskommunalt ansvar.

   Og, ein fylkeskommune uten økonomisk ryggrad til å gjennomføre dette etter den modellen som er valgt.

   Og, Staten har stramma livreima for nye store vegutbyggingar. Og med ei transportnæring som ikkje er for store prosjekt til fortrengsel for trygging av eksisterande vegnett er der ein salgsjobb å gjere. 

   Når det gjeld Sunnmørsposten si dekning er det liten tvil om at der er journalister som har tala Møreaksen si sak. Likeeins Bygdebladet og RB.

   Kvar strandar det så? På måteholdet og magefølelse? Eller er det på der auka fokuset på natur, miljø og klima?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Ingen har betvilt at uten Møreaksen så er fergeavløsning til Otrøya og Gossen et fylkeskommunalt ansvar. Men det ingen av motstanderne av Møreaksen sier er hvordan de vil sikre slik fergeavløsning – ingen av de er villige til å gå imot at øyene blir fergefrie.

   Det er ikke avisenes dekning av Møreaksen Rasmussen kritiserer, det er avisenes dekning av motstandernes manglende svar på de utfordringer et nei medfører.

   De store samferdselsprosjektene lever i beste velgående. Men som jernbane på Østlandet. Uten fokus på distriktspolitikk.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Husk at inngangen var fergefri E39, oppfatta som ein skulle slippe ferge over Romsdalsjorden, og andre fergestrekningar frå Kristiansand til Trondheim. Utallige løysingar er på bordet, men bare eitt prosjekt er under bygging, Rogfast. Utover diverse oppgraderingar mellom fergene. Mange naudsynte.

   Motstanden mot Møreaksen er manglande budsjettmessig oppfølging på Stortinget målt opp mot andre presserande vegprosjekt.

   Kanskje burde kritikken rettast mot dei som har lagt alle egga i ei korg.

   Slik eg oppfatta presentasjonen på Eksportvegkonferansen er potten til riksvegprosjekt 19 mrd pr år dei neste 12 åra. Så kampen blir skarp.

   Så RR må opprette ein skriftestol på Stortinget der han sit bak eit forheng og mottar skriftemål.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Heimen · 1 måneder siden
  Denne bekymringen for fylkesøkonomien er berettiget. Som lokalpolitiker som har vært vara i samferdselsutvalget har jeg fulgt økonomien i fylket tett. 

  Det å bli kvitt ferger vil samkjøre oss i større grad med "fordelingsnøkkelen" i økonomien mellom innland og kyst. Den nøkkelen var for kort tid siden i ferd med å endres. Det gikk heldigvis ikke igjennom. Men innlandsfylkene og fylker uten ferger har all grunn til å ønske en slik endring velkommen. Som et fjord og fergefylke er vi allerede underfordelt. Det er ikke lønnsomt for et fylke å ha ferger, fordi inndekningen er ikke god nok. Det tas ikke høyde for denne kompleksiteten når vi sammenligner med andre fylker. Vi er fergefylke nr 1, og det er ikke en god posisjon for fylkesøkonomien. Det betyr at en større andel av budsjettet går til samferdsel. Innlandet har ca 33 % til samferdsel. Mens vårt fylke bruker ca 45 % til samferdsel. 

  Ved å få bort ferger fra driften på fylket (Som MA gjør, for statens regning) vil denne fordelingen utjevne seg noe, og prosentandelen til samferdsel vil synke. 

  Innlandet har et samferdselsbudsjett på 4886,- pr innbygger. Mens Møre og Romsdal har et samferdselsbudsjett på 9748,- pr innbygger. Problemet er at fordelingsnøkkelen til statlig støtte pr i dag ikke gir noen god fordeling til det største fergefylket. 

  Og av den grunn er det ekstremt viktig for Videregående skoler, Tannhelsetjenester, museum og andre fylkeskommunale tjenester i Møre og Romsdal at alt som reduserer kostnaden på samferdsel. %andelen på samferdsel har også økt i vårt fylke, hvor andelen av utgiftene som går til VGS over år har sunket fra ca 30% til 25% i budsjettet. Så selg om det har vokst i rene kroner, har andelen av utgiftene sunket. Det burde jo være tvert om. 

  Men med et krevende samferdselsfylke, så er det umulig. Samferdsel blir altoppslukende. Og slik vil folk ha det. Nå har fylket fjernet bompenger, de har opprettholdt ferger, og også pris på ferger har gått ned. Alt vel og bra for velgere, men for fylkesøkonomien er det VGS som blir taperen. 

  Så når man sitter et sted på Sunnmøre eller Nordmøre og synes Møreaksen er en "uting" så er det kutt på din nærmeste VGS som ligger i kortene, fordi fylket må fortsatt drifte 2 fergesamband, i stedet for at staten tar over og drifter vei, bro og tunnel. 

  Og uten MA kommer det folkekrav om fastlandsforbindelse, og det folkekravet er det fylkesøkonomien som må løse, akkurat som nordøyvegen. Problemet er jo at Møre og Romsdal har selvsagt ikke råd til å bygge en ny stor fastlandsforbindelse selv. Derfor er MA et kinderegg for Møre og Romsdal. 

  Så er man imot MA så er man litt for å legge ned en VGS, for der blir det mer og mer utsatt jo lenger vi må ha så høye kostnader på samferdsel. Samtidig som folk sier de vil ha fastlandsforbindelse til øyene, men er imot MA så er det ingen av de jeg spør, som ønsker å si hvilke VGS skal legges ned for å få det til? 

  Jeg ser ikke de politikerne som er villig til å ofre skoler for bro til Otrøya. Så i realiteten er det, uten MA, ingen fastlandsforbindelse. I stedet må vi fortsatt ha unaturlig høy andel av pengebruk på samferdsel. 

  Så om du er imot MA, men for en bedre fylkesøkonomi, så kan det være lurt å snu om MA, i det minste for å i fremtiden kanskje klare å øke andelen til VGS opplæring fra 25 til 30 % igjen. Det er noe jeg ønsker å bidra med. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Frode Heimen Meget bra forklart. Den som ikke skjønner dette, fordtår rett og slett ikke sammenhengen. I alle fall hvis de fortsatt er mot Møreaksen og samtidig bor i Møre og Romsdal. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  De som ønsker å stoppe Møreaksen, bør ha tenkt gjennom alternativene. Hvordan mener de fylkeskommunen skal finansiere fergefritt til Aukra og Misund? Politikere som sier nei, må klargjøre hva alternativet er. Jernbane på Østlandet, framfor veier i distriktene?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 34 minutter siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøVi får vente og sjå. Regjeringa har ikkje konkludert.Rogfast har ein bompengeandel på nesten 80 prosent,  mot Møreaksen på 20 ...
Terje Sundsbø 1 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrStortinget har gjort anmodningsvedtak at staten skal overta garantiansvaret for bompengeandelen ved riksveier. Dette utarbeides nå. Tror du ikke det ...
Geir Ole Sætremyr 3 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDette veit du. Vedtaket du viser er ei anmodning til regjeringa om å utgreie dette. Etter det eg har sett ...
Terje Sundsbø 4 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDet er altså et stortingsvedtak som sier at staten overtar garantiansvaret for i bompengelån på riksveier.Er KS2-analysen for trinn 1 ...
Geir Ole Sætremyr 7 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøLes dette oppslaget der definisjonen av utviklingsprosjekt stårhttps://www.nrk.no/ostfold/vil-kvitte-seg-med-bastoferga-i-moss-1.16892598
Geir Ole Sætremyr 8 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøSiste oppslag du viser til er frå 2020 og anmodningsvedtaket som Regjeringa skulle følge opp. Eg har sett ein uttale der ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse