Annonse
Annonse
Tjeldbergodden industrianlegg i Aure. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor
Tjeldbergodden industrianlegg i Aure. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Av: Berit Tønnesen, stortingskandidat, Møre og Romsdal Arbeiderparti

Norge som land er variert, og når politikk skal settes ut i livet, er det helt sentralt å kjenne hvilke utfordringer og muligheter som ligger ute i lokalsamfunnene.

Basert på lokale innspill som kom i forbindelse med programarbeidet har Arbeiderpartiet satt i gang et arbeid for å omdanne partiprogrammet til praktisk politikk der folk bor. Den enkelte region/fylke har utarbeidet sin egen vekstplan, som forteller hva våre ambisjoner er på næringsutvikling, slik at folk blir godt kjent med Arbeiderpartiets næringspolitikk.

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke, og bidrar med store verdier til fellesskapet. Vi har store næringer som ligger i klynger i regionen; Olje og gass, fiskeri og oppdrett, verftsindustri, møbelindustri og kraftkrevende industri som Hydro i Sunndal for å nevne noen.

Petroleumsnæringen er viktig næring for Kristiansund og Nordmøre, med mange arbeidsplasser som skaper store verdier for resten av landet. Arbeiderpartiet vil skape trygghet for disse arbeidsplassene – vi skal utvikle olje og gassnæringen – ikke avvikle, og vi skal gjøre dette samtidig som at vi skal bidra til å redusere utslipp og nå klimamålene.

Olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i mange ti-år enda. Bransjen selv sier at de skal kutte utslipp med 40 % innen utgangen av 2030. Dette er ambisiøse mål, men vår teknologioptimisme er stor på dette området. Det er forbrenning av olje som er den største trusselen for klima. Gassen derimot brukes i blå hydrogenproduksjon, og dette har Møre og Romsdal alle forutsetninger for å bidra til med 2 av landets 7 ilandføringsanlegg for gass på Tjeldbergodden og på Nyhamna.

Tjeldbergodden ligger best an per nå med mye gass i rørene. Arbeiderpartiet har ambisjon om at Norge skal produsere 400 000 tonn årlig innen 2030, vurdere et eget statlig hydrogenselskap og en skattereform som kan stimulere til industriell utvikling og investeringer i både blått og grønt hydrogen fra norske og europeiske aktører. Det er i denne sammenheng viktig at deler av industrien erstatter fossilt brennstoff med hydrogen

På Nordmøre må vi arbeide aktivt for å få etablert flere industriarbeidsplasser. Slike etableringer har et kraftbehov som må dekkes. God og stabil tilgang til kraft vil derfor være en viktig forutsetning for at vi blir vurdert som lokasjon for slike etableringer. Her vil Arbeiderpartiet, i tillegg til hydrogensatsing, legge frem en samlet plan for utbygging av fornybar kraft og infrastruktur og sikre at prisnivået for kraft fremdeles gir oss et konkurransefortrinn både til eksisterende og fremtidige kraftkrevende næringer.

Kristiansund er en kommune som næringsmessig trenger flere ben å stå på. Olje og gassressurser er en ikkefornybar ressurs som i tillegg til klimaperspektivet, er en viktig driver for omstilling. Her har kommunen alle naturgitte forutsetninger for å ta del i utviklingen av mineralnæringen. Det er økt internasjonal etterspørsel etter ulike mineraler og metaller som gjør at dette kan bli et nytt eksporteventyr for Norge. Kristiansund kan være base for leting og utvinning av havbunnsmineraler i Norskehavet, som vi er for olje og gass i dag.

Arbeiderpartiet forstår også at arbeidsmarkedet må være variert, og vil ha en aktiv rolle i å etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Møre og Romsdal har en lav andel av disse i dag, og Nordmøre enda mindre. Det er også et sterkt fokus på desentralisert utdanningstilbud. Folk i distriktet skal kunne utdanne seg uten å måtte flytte inn til de store byene. Et sterkt Campus Kristiansund med et variert utdanningstilbud er viktig for hele Nordmørsregionen. Her ønsker Arbeiderpartiet å få på plass en desentralisert lærerutdanning. I tillegg vil vi at Fagskolene skal styrkes med 1000 studenter årlig i fem år, og Kristiansund vil få sin andel av disse. Fagarbeideren er en særdeles viktig ressurs i industrifylket vårt. Her vil Arbeiderpartiet ha et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv og det offentlige og innføre en læreplassgaranti slik at alle våre unge får fullført utdanningen sin.

Det er på tide å få en ny regjering med et sterkt Arbeiderparti, som både forstår, har vilje til og ikke minst har de politiske løsningene til å både bevare og skape nye næringer. Som vil sørge for raske omstillingstiltak for å ta vare på kompetanse og arbeidsplasser hvis behovet melder seg. Som skjønner at et levende distrikt trenger utdanningstilbud, og som ser at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør trenger økonomi og frihet til å utvikle arbeidsplasser sammen med regionale bedrifter.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 timer siden – Hvor er logikken i Nav-saken, Geir Inge Lien?
Merkelig at Lien ikke forstår at kamp om flere statlige arbeidsplasser til fylket og vurdering av sammenslåing og plassering av ...
Dette er en kjempeskandale. Tenk å kjøpe inn helikoptre som ikke kan lande på mange av sykehusene som har helikopterplass. ...
Ketil Strand Andersen 21 timer siden Rbnett: Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund
Vi kan støtte Molde på dette, men kun dersom Moldenserne greier å bidra til at sykehuset i Kristiansund opprettholdes.
Her er det ingen sammenheng mellom sitatet til Christensen og konklusjonen som Tønnesen trekker. Sammenslåingen var begrunnet med billigere lokaler, ...
Vidar Hölm 1 dager siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 dager siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte