fbpx
Annonse
Annonse
Berit Tønnesen, Stortingskandidat, Møre og Romsdal Arbeiderparti
Leserinnlegg
Berit Tønnesen, Stortingskandidat, Møre og Romsdal Arbeiderparti
03 juni 2021 14:10
Tjeldbergodden industrianlegg i Aure. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor
Tjeldbergodden industrianlegg i Aure. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Av: Berit Tønnesen, stortingskandidat, Møre og Romsdal Arbeiderparti

Norge som land er variert, og når politikk skal settes ut i livet, er det helt sentralt å kjenne hvilke utfordringer og muligheter som ligger ute i lokalsamfunnene.

Basert på lokale innspill som kom i forbindelse med programarbeidet har Arbeiderpartiet satt i gang et arbeid for å omdanne partiprogrammet til praktisk politikk der folk bor. Den enkelte region/fylke har utarbeidet sin egen vekstplan, som forteller hva våre ambisjoner er på næringsutvikling, slik at folk blir godt kjent med Arbeiderpartiets næringspolitikk.

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke, og bidrar med store verdier til fellesskapet. Vi har store næringer som ligger i klynger i regionen; Olje og gass, fiskeri og oppdrett, verftsindustri, møbelindustri og kraftkrevende industri som Hydro i Sunndal for å nevne noen.

Petroleumsnæringen er viktig næring for Kristiansund og Nordmøre, med mange arbeidsplasser som skaper store verdier for resten av landet. Arbeiderpartiet vil skape trygghet for disse arbeidsplassene – vi skal utvikle olje og gassnæringen – ikke avvikle, og vi skal gjøre dette samtidig som at vi skal bidra til å redusere utslipp og nå klimamålene.

Olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i mange ti-år enda. Bransjen selv sier at de skal kutte utslipp med 40 % innen utgangen av 2030. Dette er ambisiøse mål, men vår teknologioptimisme er stor på dette området. Det er forbrenning av olje som er den største trusselen for klima. Gassen derimot brukes i blå hydrogenproduksjon, og dette har Møre og Romsdal alle forutsetninger for å bidra til med 2 av landets 7 ilandføringsanlegg for gass på Tjeldbergodden og på Nyhamna.

Tjeldbergodden ligger best an per nå med mye gass i rørene. Arbeiderpartiet har ambisjon om at Norge skal produsere 400 000 tonn årlig innen 2030, vurdere et eget statlig hydrogenselskap og en skattereform som kan stimulere til industriell utvikling og investeringer i både blått og grønt hydrogen fra norske og europeiske aktører. Det er i denne sammenheng viktig at deler av industrien erstatter fossilt brennstoff med hydrogen

På Nordmøre må vi arbeide aktivt for å få etablert flere industriarbeidsplasser. Slike etableringer har et kraftbehov som må dekkes. God og stabil tilgang til kraft vil derfor være en viktig forutsetning for at vi blir vurdert som lokasjon for slike etableringer. Her vil Arbeiderpartiet, i tillegg til hydrogensatsing, legge frem en samlet plan for utbygging av fornybar kraft og infrastruktur og sikre at prisnivået for kraft fremdeles gir oss et konkurransefortrinn både til eksisterende og fremtidige kraftkrevende næringer.

Kristiansund er en kommune som næringsmessig trenger flere ben å stå på. Olje og gassressurser er en ikkefornybar ressurs som i tillegg til klimaperspektivet, er en viktig driver for omstilling. Her har kommunen alle naturgitte forutsetninger for å ta del i utviklingen av mineralnæringen. Det er økt internasjonal etterspørsel etter ulike mineraler og metaller som gjør at dette kan bli et nytt eksporteventyr for Norge. Kristiansund kan være base for leting og utvinning av havbunnsmineraler i Norskehavet, som vi er for olje og gass i dag.

Arbeiderpartiet forstår også at arbeidsmarkedet må være variert, og vil ha en aktiv rolle i å etablere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Møre og Romsdal har en lav andel av disse i dag, og Nordmøre enda mindre. Det er også et sterkt fokus på desentralisert utdanningstilbud. Folk i distriktet skal kunne utdanne seg uten å måtte flytte inn til de store byene. Et sterkt Campus Kristiansund med et variert utdanningstilbud er viktig for hele Nordmørsregionen. Her ønsker Arbeiderpartiet å få på plass en desentralisert lærerutdanning. I tillegg vil vi at Fagskolene skal styrkes med 1000 studenter årlig i fem år, og Kristiansund vil få sin andel av disse. Fagarbeideren er en særdeles viktig ressurs i industrifylket vårt. Her vil Arbeiderpartiet ha et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv og det offentlige og innføre en læreplassgaranti slik at alle våre unge får fullført utdanningen sin.

Det er på tide å få en ny regjering med et sterkt Arbeiderparti, som både forstår, har vilje til og ikke minst har de politiske løsningene til å både bevare og skape nye næringer. Som vil sørge for raske omstillingstiltak for å ta vare på kompetanse og arbeidsplasser hvis behovet melder seg. Som skjønner at et levende distrikt trenger utdanningstilbud, og som ser at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør trenger økonomi og frihet til å utvikle arbeidsplasser sammen med regionale bedrifter.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 30 minutter siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 16 timer siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 19 timer siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Unøyaktig om sykehus
@Jakob SylteJeg har ikke hevdet at Ap i Kristiansund var involvert i lokaliseringen av fellessykehuset til Hjelset i 2014. Det som ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 173 comments
  • Lars Svein Valderhaug 111 comments
  • Lama Vik 37 comments
  • Jan Rune Haukvik 30 comments
  • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte