Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
11 juli 2022 16:01
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et leserinnlegg «Møreaksen, raskast for kven?» skriver Frank Sve (Frp) at en må ha god fantasi for å hevde at Møreaksen er raskeste vei for ny vei gjennom fylket, og mener at den er en gedigen omvei for alle andre enn øyboerne. Sve har ennå ikke fått med seg at Møreaksen er den raskeste traséen (krever abonnement) for det store flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Flertallet er nemlig ikke gjennomgangstrafikk gjennom fylket, men lokaltrafikk mellom Ålesund og Molde. Bare 25 prosent av de som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua. Bare om lag 18 prosent av fergetrafikken i 2021 var lange kjøretøy.

Det er en stor skam at nestleder i Stortingets transportkomité Frank Sve (Frp) mangler slik fundamental kunnskap om Møreaksen. Det må også være pinlig for Frp at en av deres fremste talspersoner for samferdsel blottlegger en total mangel på grunnleggende innsikt i samferdselsprosjekter. Faktum er at lokaltrafikken dominerer på mange av delstrekningene på nær sagt alle store stamveier i Norge. Slik har det vært lenge. Sve viser samme mangel på kunnskap i innlegget «Når vart E39 berre ein lokalveg?». Han synes overrasket over at E39 også er åpen for lokaltrafikk, og fornekter at lokaltrafikken dominerer på Møreaksen.

Annonse
Annonse

Hvis Sve mener at «Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39…», da kan han neppe mene at fortsatt ferge er svaret. Hovedhensikten med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, ifølge samferdselsminister Kleppa (2010). Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var:

Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende:

 1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar.
 2. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar.
 3. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind.
 4. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang.

Nestlederen i Stortingets transportkomité forsøker å få leserne til å tro at formålet med fergefri E39 er å finne raskeste trasé mellom Kristiansand og Trondheim. Dette er fullstendig meningsløst. Omkring 60 personbiler og 30 lastebiler kjører strekning E39 Bergen–Trondheim på en gjennomsnittlig dag. Det er åpenbart langt færre som kjører hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim langs E39, om i det hele tatt noen. Det er totalt bortkastet å bygge en stamvei for et så lite antall brukere. Det er som nevnt bare om lag 25 prosent av de som krysser Romsdalsfjorden som også krysser Gjemnessundbrua. Man bygger ikke en ny vei for et lite mindretall på gjennomreise. Hensikten med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Da må veien nødvendigvis gå der folk bor og jobber – og i ytre, der kysten er.

Det er Finansdepartementet som styrer ordningen med ekstern kvalitetssikring av statlige og fylkeskommunale investeringsprosjekter. Eksterne konsulenter er nå i ferd med å sjekke at arbeidet Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort med strekningen E39 Vik-Molde og fylkesveg 662 Kjerringsundet holder mål. Dersom konsulentene er fornøyd kan det bety at arbeidet med kryssingen av Romsdalsfjorden på Møreaksen kan starte i 2023.

I et tidligere innlegg «Møreaksen = svindel» mener Sve at Møreaksen forsøker å bløffe alle, og hevder at den ekstreme prisveksten ikke er hensyntatt. Han har ikke fått med seg at de seneste kalkylene faktisk bygger på denne kostnadsøkningen, og er inkludert i de høye bompengene som Sve nå refererer til. Sve synes å mene at «vanlige folk» pendler mellom Ålesund og Molde, samtidig som han ikke tror på et felles bo- og arbeidsmarked.

Det er nok Sve selv som er svindleren, som forsøker å fremstille det som om de andre alternativene til Møreaksen ikke vil bli berørt av de samme prisstigningene. Slik som eksempelvis skyhøye priser på stål ifølge Sve, som rammer alternativene i langt større grad enn Møreaksen.

Frank Sve mener regjeringen har mer enn nok penger til veibygging i Norge, han hevder overfor Nettavisen 11.05.2022 at pengesekken og pengebingen renner over. Sve skifter åpenbart standpunkt etter hva som for øyeblikket passer ham selv best.

Annonse
Annonse

Da Nordøyvegen skulle bygges, var bompengene mye større enn fergebillettene. Den gang var dette ikke noe problem for Frank Sve. Da er det neppe et problem nå heller, for Møreaksen. De som hevder at tomteverdiene vil stige med Møreaksen kan neppe samtidig mene at bompengene er et problem – da vil jo tomteverdiene synke. Sve kjemper nå for å fjerne bompengene på Nordøyvegen. Han bør gjøre det samme for Møreaksen. Frank Sve (Frp) representerer hele fylket på Stortinget.

Frank Sve vil stoppe Møreaksen, og heller bruke pengene på andre veier i fylket, som Eksportveien E136 mellom Dombås og Ålesund. Sve har ikke fått med seg at pengene til Møreaksen ikke er en pott med frie midler til Møre og Romsdal Fylke, men vil forsvinne ut av fylket til prosjekter andre steder i Norge om man sier nei til Møreaksen. Sve forteller heller ikke at da må fylkeskommunen stå for investeringen i fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, noe som vil ramme samferdselsprosjekter i fylket i mange tiår framover.

Eksempelvis broen over Langfjorden på fv. 64, som Sve feilaktig tror vil overta midlene fra Møreaksen. Med Møreaksen vil fylkeskommunen kunne finansiere Langfjordbroen mye tidligere, da den slipper å finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen. Hvorfor mener Sve det er viktig å erstatte fergene over Langfjorden, men ikke fergene over Romsdalsfjorden? Broen over Langfjorden vil dessuten fjerne en god del av trafikkgrunnlaget for en indre trasé over Romsdalsfjorden, en trasé som også Nye Veier AS har avskrevet. Slikt bør nestlederen i Stortingets transportkomité vite.

Møreaksen gir altså størst samfunnsnytte, mest vei for pengene, og er også den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen er også den traséen som er ønsket av flertallet. Alle berørte kommuner, fylkestinget i Møre og Romsdal, samt tre forskjellige storting og fire ulike regjeringer – alle har anbefalt Møreaksen prioritert og bygget. Over 62 prosent av velgerne i fylket stemte på partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine valgløfter.

For Møreaksen E39 på fergen over Romsdalsfjorden er ÅDT 2148 for 2021. Fergestrekningen er i utgangspunktet stengt. Den er kun åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen på det meste, da med svært begrenset kapasitet og i meget redusert hastighet. Det er god grunn for å anta at slikt påvirker trafikkmengden. Ser vi på Eksportveien E136 mellom Horgheim og Bjorli er ÅDT 1945. Dette er en vei som er gratis, og kontinuerlig åpen 24 timer i døgnet hele året.

Trafikkmengden er altså mindre på den gratis og kontinuerlig åpne Eksportveien enn på den hovedsakelig stengte «bomveien» med ferge over Romsdalsfjorden på Møreaksen. Hvorfor skal da den åpne Eksportveien med minst trafikk prioriteres? Og hvorfor skal man stoppe Møreaksen, som faktisk finansierer utbyggingen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien? Her skyter Frank Sve seg i begge føttene samtidig.

Hvorfor ikke gjøre som både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen foreslår i NTP – bygg begge, både Møreaksen og Eksportveien! Frank Sve (Frp) bør forklare hvorfor han ønsker å stoppe Møreaksen og derved påføre Møre og Romsdal fylkeskommune denne enorme ekstrainvesteringen med fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen. Sve bør begrunne hvorfor han heller vil prioritere E136 Eksportveien, som har minst trafikk og som allerede er kontinuerlig døgnåpen, og hvor det i tillegg også går jernbane fra Åndalsnes. Hvorfor er det viktig at E39 over Romsdalsfjorden fortsatt skal være stengt mesteparten av tiden?

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Alf Helge Fevaag · 1 år siden
  Morsomt at hobbyskribenten har kaller Sve for "kunnskapsløs", for så å levere en lang rekke med utdaterte halvsannheter. Tror hobbyskribenten har behov for en liten oppdatering på fakta i stedet for bare å tjate på sine alternative "fakta".

  Enda morsommere er det at Sundsbø syter fordi Sve ikke svarer på fjaset til RR og kaller det Sve kommer med som flåseri. Ja det var rette rævva som feis! :DD 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Du snakker om "ræva som feis" - det er det eneste du kan.
   Per dags dato har du ALDRI maktet å servere fakta som viser at Rasmussen tar feil. ALDRI. Bare se tidligere kommentarer.
   Du er mer opptatt av hvem som skriver fremfor hva som skrives. Der kan tyde på at du er i samme båt som Sve - kunnskapsløs.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Ser svaret til T.S til deg.. Tanken slo meg : Angrep er det beste forsvar :) 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Les tidligere kommentarer...! :)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Alf Helge Fevaag Dine innsiktsfulle kommentarer kaster stadig nytt lys. På deg selv.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Skjønner du ikke hva som er skrevet i tidligere kommentarer kan du jo be en voksen om å forklare de til deg…! ;)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden

  Trafikken (ÅDT) over Romsdalsfjorden er dokumenterbar. Dvs.beviselig med en ÅDT på under 3000

  Det samme gjelder vedr. trafikken mellom Otrøya og Molde, som ligger med en ÅDT på ca 4-500.

  Firefelts motorveier mellom Vik i Tomrefjord, Otrøy og Julbøen må basert på dette faktumet udiskuterbart kunne hevdes å være en total skivebom.

  Dette faktumet må nødvendigvis tilsi at trafikk utfordringene lokalt i Molde bør kunne ordnes som en lokal løsning. Dvs. som en lokal forbindelse gjennom/under/bak Molde og også ev. ut mot Otrøya/Gossen.

  En tunnel under/bak Molde sentrum må gjerne bygges som en lokal løsning.

  Det samme kan man påberope seg ifbm. ett lokalt ønske om fastlandsforbindelse mellom Otrøy og Molde.

  Men dette handler tydeligvis ikke lenger om en effektiv og fremtidsrettet stamvei gjennom fylket vårt, men om en lokalvei, lokalt, i og rundt Molde.

  Mangler trafikkgrunnlaget, forsvinner jo også behovet for firefelts motorvei løsninger.

  Vanskeligere kan det umulig være.

  I hvert fall så lenge MA lobbyistene totalt neglisjerer det opprinnelige målet med en stamvei, som skulle korte ned på strekningene mellom Kristiansand og Trondhjem. Herunder også delstrekninger som mellom Ålesund og Bergsøy.

  Du og dine må bare fortsette å hamre løs på ett fiktivt og oppkonstruert behov, men fakta tilsier at det er på tide å ta innover seg at firefelts motorveier basert på ett totalt sviktende trafikkgrunnlag ikke er løsningen for andre enn noen veldig få, og da spesielt noen få, med helt spesielle særinteresser.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Fortsatt har du ikke forstått at 4-felts vei for kryssingen av Romsdalsfjorden ikke er på grunn av trafikkmengden, men på grunn av trafikksikkerheten. Da er ÅDT ikke relevant. Det hjelper ikke at du fortsetter å hamre løs om dette. Estimert ÅDT for fjordkryssingen på Møreaksen er på rundt 10.000 om ca. 25 år. Man bygger ikke nye veier med levetid på 100 år så små at de må bygges om igjen og om igjen i framtiden, det har man ikke råd til.

   Tunnelen bak Molde sentrum er en del av Møreaksen, og totalt overflødig uten.

   En stamvei gjennom fylket skal tjene brukerne. Den bygges ikke for et lite mindretall på gjennomreise, men for flertallet, som er lokaltrafikken.

   Målet med fergefri E39 er ikke raskeste vei mellom Kristiansand og Trondheim – det finnes knapt noen som reiser hele den strekningene. Formålet er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Man bygger ikke en vei mellom Ålesund og Bergsøya for noen veldig få på gjennomreise, med helt spesielle særinteresser.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Vel. Denne selvmotsigende tolkningen er det du og dine prøver å fremstille som fakta. Du vil nok aldri skjønne at man ikke bygger firefelts motorveier tilfeldig i hytt og pine. Den dokumenterbare lave trafikkmengden det her er snakk om, avdekker ene og alene at behovet for firefelts motorveier overhode ikke er tilstede. Og leke modellen du og dine benytter for å presenterer fiktive tall om en mulig fremtidig trafikkøkning, kan neppe kalles for fakta. Ren spekulasjon er det nærmeste dette våset kan tolkes som. Og en undersjøisk tunnel 350 muh. blir aldri sikrere enn det svakeste leddet. Og det svake leddet her er selve tunnelen. I tillegg så innehar omveien like mange ulemper som antall mil med tunneler. Og du repeterer stadig på intetsigende fraser som om det er fakta. Bygg gjerne en lokal vei som ordner opp i de lokale utfordringene i Molde, men dropp drømmen om en stamvei som går i uforståelige vertikale og horisontale  omveier. Her er nok av viktigere samferdsels utfordringer som det kan tas fatt i, både her i fylket og i resten av landet vårt. Å kaste flere ti-tall milliarder etter dette halvfabrikatet av ett stykkevis og delt prosjektet, fremstår mildt sagt som ren og skjer galskap. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du nekter fortsatt for at 4-felts vei for kryssingen av Romsdalsfjorden ikke er relatert til trafikkmengden, men til trafikksikkerheten. Det er fakta.

   Det er ikke jeg som har estimert fremtidig trafikkmengde, det er SVV. At trafikken i framtiden vil øke hevder du er ren spekulasjon og vås. Vel, det er i hvert fall dokumentert at når fergene erstattes av undersjøiske tunneler så stiger trafikken kraftig, ofte mangedobles den.

   Du har heller ikke fått med deg at tunneler har mindre ulykkesrisiko enn sammenlignbar vei i dagen. Dette er også fakta. Du leser åpenbart ikke linkene i dokumentene jeg har referert til.

   Den raskeste veien er ikke en omvei. Å velge alternativet som gir mest vei for pengene er ikke å kast bort penger.

   Det er galskap å stoppe Møreaksen og dermed påføre fylkeskommunen de enorme kostnadene med fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Din tolkning av dette  er jo forunderlig snål.

   Les minst en gang til hva jeg skriver før du igjen vrir på dette til en uforståelig egenkomponert konklusjon. 

   Du kan forhåpentligvis litt bedre enn dette? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Les minst en gang til hva jeg skriver: Du nekter fortsatt for at 4-felts vei for kryssingen av Romsdalsfjorden ikke er relatert til trafikkmengden, men til trafikksikkerheten. Det er fakta.

   Det er ikke jeg som har estimert fremtidig trafikkmengde, det er SVV. At trafikken i framtiden vil øke hevder du er ren spekulasjon og vås. Vel, det er i hvert fall dokumentert at når fergene erstattes av undersjøiske tunneler så stiger trafikken kraftig, ofte mangedobles den.

   Du har heller ikke fått med deg at tunneler har mindre ulykkesrisiko enn sammenlignbar vei i dagen. Dette er også fakta. Du leser åpenbart ikke linkene i dokumentene jeg har referert til.

   Den raskeste veien er ikke en omvei. Å velge alternativet som gir mest vei for pengene er ikke å kast bort penger.

   Det er galskap å stoppe Møreaksen og dermed påføre fylkeskommunen de enorme kostnadene med fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen.

    
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Ja, hva er fakta?

  MA lobbyistene drømmer om en omvei for en ÅDT på ca 3000. En omvei fra Fremstedal, gjennom en enkelt løps tunnel tilbake og ned til Vik i Tomrefjorden, derfra gjennom en dobbel løps undersjøisk tunnel, med totalt fire felt, ca 350 muh. Dvs. gjennom en av verdens dypeste undersjøiske bil tunneler ut på Otrøya, tilbake med en bro, dimensjonert for fire felt, dvs. en av verdens lengste hengebroer over Julsundet. Videre derfra, med enkeltløps tunneler og rundkjøringer på rekke og rad, rett gjennom Molde by/langs hele Fannefjorden.

  Argumentene for at denne uforståelige omveien skal bli endel av en rettest mulig linje mellom Ålesund og Bergsøy, sier sitt. De unnvikende og vikarierende argumentene som MA lobbyistene benytter for å rettferdiggjøre denne for folk flest uforståelige omveien, er gjentatte ganger, punkt for punkt, blitt plukket fra hverandre, tilbakevist og parkert. Likefullt aksepterer ikke MA lobbyistene fakta. Å vise til fakta til MA lobbyistene preller rett og slett av som vann på gåsen.

  At befolkningen på Otrøya ønsker seg fastlandsforbindelse er forståelig.

  Argumentene for  to, firefelts løsninger, for en såpass lav ÅDT, som medfører at en stamvei unødvendig blir forlenget med ca en mil, sier sitt. 

  Og hvor blir f.eks. avstanden mellom Ålesund og Kristiansund av i denne betraktningen?

  Eller mellom Ålesund og Trondhjem? 

  Ta gjerne med resten av ulempene en slik omvei vil medføre for folk flest i vurderingene, så sier det seg selv hvor bakstreversk steinalder prosjektet og omveien MA virkelig er.

  Og 14. min innsparing fra og til? Dette fremstår rett og slett som ren og skjer  løgn. Spesielt sett i lys av at omveien vil bli ca en mil lenger enn en oversjøisk løsning, samt at all gjennomgangstrafikk vil bli sluset via Otrøya og rett gjennom Molde by/langs hele Fannestranda. Dvs. gjennom den ene tunnelen etter den andre og gjennom den ene rundkjøringen etter den andre, på rekke og rad. 

  En stamvei gjennom fylket vårt er vel ikke ment å ende på rådhustrappen  i Molde? Eller? 

  Hva fakta er, fremstår faktisk som temmelig  vikarierende, oppkonstruert og nyansert hos MA lobbyistene.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy En rett linje overser det viktigste – hvor de reisende bor og hvor de skal. Man bygger vei basert på demografi, ikke geometri. Møreaksen er raskeste vei, da kan man ikke kalle det en omvei. Fire felt brukes på fjordkryssingen, av hensyn til trafikksikkerheten.

   Det er ikke rundkjøringer på Møreaksen på rekke og rad i Molde, den går i tunnel bak byen. Resten av strekningen blir den samme med fortsatt ferge. Å fornekte slike fakta er bakstreversk.

   Fakta er at Møreaksen gir kortere reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene, gir større trafikantnytte, og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med. Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Bygg gjerne en lokalvei i og rundt Molde for å løse ovenfornevnte lokale trafikk utfordringer, men dropp omveien som en stamvei gjennom fylket vårt. En ÅDT på under 3000 bør ene og alene være fakta bra nok til å dokumentere at firefelts motorvei løsninger mellom Vik, Otrøy og Julbøen er en total skivebom. Dette kan rett og slett ikke neglisjeres som fakta. Selv for de argeste MA lobbyistene. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Igjen: En firefelts vei er valgt for kryssingen av Romsdalsfjorden av hensyn til trafikksikkerheten, ikke på grunn av trafikkmengden. Det er fakta.

   Frank Sve vil prioritere Eksportveien med ÅDT på 1945. For Møreaksen E39 på fergen over Romsdalsfjorden er ÅDT 2148 for 2021. Fergestrekningen er i utgangspunktet stengt. Den er kun åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen på det meste, da med svært begrenset kapasitet og i meget redusert hastighet. Det er god grunn for å anta at slikt påvirker trafikkmengden.

   Møreaksen gir størst samfunnsnytte, mest vei for pengene, og er også den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen er også den traséen som er ønsket av flertallet. Alle berørte kommuner, fylkestinget i Møre og Romsdal, samt tre forskjellige storting og fire ulike regjeringer – alle har anbefalt Møreaksen prioritert og bygget. Over 62 prosent av velgerne i fylket stemte på partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine valgløfter.

   Du bør lese denne, her finner du også linker til trafikkdataene: https://www.rbnett.no/meninger/i/0G1mj2/bloeffen-om-eksportveien
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
  Rasmussen,  du lister opp 4 punkt , bestillingen fra samferdselsministeren, 2010.
  Møreaksen oppfyller ingen av de 3 første punktene. Punkt 4, har vi ikke kommet til!
  Du snakker om kunnskap!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen
   Du vet at Rasmussen ikke svarer i kommentarfeltet. Hvorfor ikke ta deg tid til å skrive et saklig leserbrev rettet til Rasmussen? Du får helt sikkert svar.

   For ordens skyld:
   Møreaksen oppfyller disse punktene:

   1. Møreaksen gir kortere reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene, gir større trafikantnytte, og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med. Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

   2. Det er gjort samme forsøk på ny teknologi for Møreaksen som for resten av fergefri E39. Premissene for seilingshøyde er gitt av Kystdirektoratet. Dette utelukker flytebroer.

   3. Når flytebroer er uaktuelle utelukkes selvsagt bølgeenergi.

   4. Kontaktformer blir vel neppe vurdert før vedtak om bygging er gjort.

   Møreaksen treffer på hovedmålsettingen – å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Her feiler Romsdalsaksen totalt.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Ja, hvem er  kunnskapsløs.

  Det kan virke ut som om fakta preller av som vann på gåsen hos MA lobbyistene.

  Når mulighetene tilsier det, så bygger man normalt stamveier utenom byer, kortest mulig, rettest mulig, flatest mulig og mest miljø- og fremtidsrettet som mulig.

  I fbm. E136, ble Tresfjordbroen bygget for å korte ned på stamveien E136. Og det viser seg at lokalveien rundt Tresfjorden i dag ivaretar og håndterer lokaltrafikken og ikke minst myke trafikanter rundt Tresfjorden på en utmerket måte.

  Å rive Tresfjordbroen for å lede gjennomgangstrafikken på nytt rundt Tresfjorden, er forhåpentligvis en utenkelig tanke. Også for MA lobbyistene.

  Hvorfor i all verden forventer da enkelte at storsamfunnet skal bifalle en fordyrende og til alt overmål, ulogisk, firefelts omvei som stamvei, mellom Vik i Tomrefjord, ut på Otrøya og tilbake til Julbøen?

  En omvei som deretter vil sluse all gjennomgangstrafikk rett gjennom Molde by/langs ikke bare halve Fannefjorden, men langs hele Fannefjorden.

  Hvor er logikken med å bygge en ny stamvei som en slange som bukter seg i alle retninger, dvs. både vertikalt og horisontalt gjennom fylket vårt, når ett soleklart flertall av befolkningen i fylket vårt stiller seg undrende til denne tankegangen?

  Hvor i all verden finner MA lobbyistene logikken her?

  Det må være lov å undre seg.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Hvilke fakta er det du viser til, egne synsinger?

   Stamveier bygges dit folk skal. Når den store majoriteten av trafikken er lokal, da går veien dit folk bor og jobber. Se på Kongsvinger, der går stamveiene tvers gjennom sentrum.

   For Tresfjordbroen er det nok ikke lokaltrafikken som dominerer. Hva skulle hensikten være med å rive den? Dette er vanlig vrøvl fra motstanderne av Møreaksen.

   Firefelts vei på fjordkryssingen av Romsdalsfjorden er ikke først og fremst av hensyn til trafikkmengden, men av hensyn til trafikksikkerheten. Dette faktum fornekter du. Til orientering så er trafikkmengden der anslått til 10.000 ÅDT om vel 25 år. Levetiden er anslått til 100 år. Man har ikke råd til å bygge samme vei om igjen og om igjen fordi den ble bygget for liten.

   Du har ikke forstått at Møreaksen går i tunnel bak sentrum av Molde. Traséen videre er den samme som ved fortsatt ferge. Fakta preller av deg tydeligvis.

   Det soleklare flertallet stiller seg bak Møreaksen. Møreaksen gir størst samfunnsnytte, mest vei for pengene, og er også den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen er også den traséen som er ønsket av flertallet. Alle berørte kommuner, fylkestinget i Møre og Romsdal, samt tre forskjellige storting og fire ulike regjeringer – alle har anbefalt Møreaksen prioritert og bygget. Over 62 prosent av velgerne i fylket stemte på partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine valgløfter.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø

   Her har du litt fakta! 

   Som forøvrig på lik linje med annen fakta, blir totalt neglisjert ov deg og dine. 

   ÅDT mellom Otrøy og Molde på ca 4-500.

   ÅDT mellom Vestnes og Molde på under 3000.

   Som en tankevekker, eller rett og slett som en referanse, er det snakk om en ÅDT på opp mot 30000 ifbm. Blindheimstunnellen.

   Her mangler det rett og slett logikk og fornuft opp mot fremtidsrettede løsninger og prioriteringer. 

   Uansett hvordan du og dine vrir og vender på det, tilsier ett så lavt trafikkgrunnlag at to firefelts løsninger, for å dekke ett lokalt behov for en fergefri fastlandsforbindelse til Otrøy, er og forblir totalt skivebom. Og at du pynter på bruden med å hevde at det handler om sikkerhet, rettferdiggjør overhode ikke ett behov for firefelts løsninger. Spesielt  når vesentlig enklere lokale løsninger, på en utmerket måte, vil kunne dekke ett slikt lokalt behov.

   At Otrøya og Gossen ønsker seg fergefri fastlandsforbindelse vil nok de fleste forstå. Men to, firefelts løsninger, når vesentlig enklere lokale løsninger vil kunne dekke ett slikt behov, gjør bare at hele MA prosjektet fremstår som utopi. Rett og slett meningsløst. Spesielt sett i lys av nyere informasjon og dagens situasjon. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du har fortsatt ikke forstått at 4 felt på fjordkryssingen av Romsdalsfjorden ikke er relatert til trafikkmengde men til trafikksikkerhet? Det er 4 felt som gir denne sikkerheten. Hvorfor neglisjerer du dette faktum?

   Du har heller ikke tatt inn over deg at raskeste trasé går via Otrøya. Fastlandsforbindelsene til Midsund og Aukra er altså bare en hyggelig ekstrabonus ved Møreaksen, ikke formålet. Hvorfor nevner du ikke at fylkeskommunen slipper denne enorme regningen om Møreaksen bygges? Forstår du ikke at uten Møreaksen vil denne kostnaden gå på bekostning av andre samferdselsprosjekter i fylket i mange tiår framover?

   Møreaksen er basert på ikke bare dagens situasjon, men også fremtiden, sett i lys av nyere informasjon.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Her prøver du deg igjen og igjen og igjen, og dette illustrerer i grunn veldig  godt hvilket sviktende grunnlag du og dine tufter egendefinert, såkalte fakta på. Klart fire felt isolert sett er forståelig av sikkerhetsmessige grunner. Men likefullt så er ikke det ett holdbart argument. Og slettes ikke brukende som fakta. Å bygge firefelt for noen få, når vesentlig mer fremtidsrettede løsninger ligger oppe i dagen, forsvarer overhode ikke en uforståelig, fordyrende omvei, med alle tilhørende ulemper. Spesielt ikke når enklere, lokale løsning vil kunne løse en slik utfordring. Å bygge en stamvei som en lokal omvei er rett og slett galskap satt i system. Å lempe lokale utfordringer og tilhørende kostnader over på folk flest er rett og slett en egosentrisk skivebom.  Og dette føyer seg bare inn i din og dine sitt syn på hva fakta er. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Ser du ikke poenget med 4-felts vei av sikkerhetsmessige hensyn? Hvorfor er ikke sikkerhet et holdbart argument? Og hvorfor er ikke dette fakta?

   Fakta er at Møreaksen er raskeste vei. Da er det ikke en omvei.

   Fakta er at Møreaksen gir mest veg for pengene. Da er den ikke fordyrende.

   En stamvei skal gå dit de reisende skal. Når hovedtyngden er lokaltrafikk må den gå dit folk bor og jobber. Fakta er at lokaltrafikken dominerer på Møreaksen.

   Du bør lese denne en gang til – inkludert alle linkene med dokumentasjon av fakta: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/113993-flertallet-onsker-moreaksen-den-raskeste-traseen

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Skal tro hvorfor «Pompel & Pilt» kjører på med vrangforestillinger ifbm. MA, som den fordyrende  omveien MA faktisk vil bli. En omvei som flertallet i fylket enkelt og  greit verken behøver eller ønsker. En omvei som AS Morge overhode ikke behøver. En stamvei er ikke en lokalvei. Skal tro om «Pompel & Pilt» vil evne å ta det faktumet innover seg? Forhåpentligvis så får dei godt betalt for vrangforestillingene sine, som repeteres til det kjedsommelige. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Registrerer at du ha beveget deg inn i båsen til Fevaag. Mer opptatt av hvem som skriver fremfor hva. Fjas.
   Leser du selv hva du skriver? Synes du selv det du skriver er saklig  eller voksent?
   Mener du selv at du tilfører debatten saklighet?
   Dette viser klart og tydelig hvilke holdninger du egentlig står for. Tarvelig vil jeg kalle det.
   Men for all del fortsett om du tror dette styrker "saken din". Å forsøke å latterliggjøre andre på denne måten er ikke annet enn barnslig. Du latterliggjør jo deg selv - skjønner du virkelig ikke det?
   Typisk fremgangsmåte når en ikke makter å dokumentere egne påstander og når en skjønner at en ikke strekker til.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø For en gangs skyld kommer du med noe fornuftig her. Saklige argument bør være fasiten Flere bør ta det innover seg. Samtidig så er det muligens grunner til at ditt stadig repeterende og feilaktige innhold etterhvert imøtekommes på samme nivå som du opererer på. Ta deg gjerne en titt i speilet vedr. hvordan du og gjerne også og dine MA tilhengere, over tid/stadig vekk, omtaler andres mening. Ikke bare her, men også inne på Møreaksen sin fb. side.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Kan du vise til at jeg omtaler andres meninger på en slik måte du gjør?
   Ja, jeg argumenterer imot, men jeg latterliggjør ikke de som har andre meninger med å gi dem barnslige karakteristikker. Jeg tør påstå at jeg holder meg til saken.
   Vis gjerne til det motsatte.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Utsagnet «Pompel & Pilt» passer i grunn billedlige godt,  i den forstand at du og R.R. repeterende vrir og vender på fakta og nekter å ta innover dere nyere informasjon og da spesielt sett i lys av dagens situasjon, der det meste av det dere over tid, repeterende spinner på, unektelig er blitt tilbakevist. Fakta preller rett og slett av dere som vann på gåsen.  Det gjelder bl. annet at endepunktene for en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden var, og er fremdeles mellom Ålesund og Bergsøy (ikke Vik i Tomrefjord, Otrøy, Julbøen), påståtte felles bo- og arb. marked. Kost- nytte effekter, hva flertallet i fylket ønsker, osv. Her vrir og vender du og R.R. på fakta til det kjedsommelige. Så «Pompel & Pilt» passer i den sammenheng, selvforskyldt, fint. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Uansett hvordan du vrir og vender på det for å forsøke og rettferdiggjøre din debattform og bruk av karakteristikker mot dine motdebattanter, så vil du bli oppfattet som barnslig og usaklig.

   Du unngår glatt saklige argumenter. Slik som å påpeke at flertallet ikke er gjennomgangstrafikken på reise gjennom fylket, men at det på Møreaksen faktisk er et stort flertall av lokaltrafikk. Møreaksen er altså raskest for folk flest, dvs. de som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen gir også mest vei for pengene, du kaller dette fordyrende. Og faktum er at for nær sagt alle store stamveier så er det ofte lokaltrafikken som dominerer på mange av delstrekningene. Dette fornekter du. Hvem er det som har vrangforestillinger?

   Du beskriver bl. annet at endepunktene for en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden var, og er fremdeles mellom Ålesund og Bergsøy. 
   Det har jeg aldri benektet, men forsøkt å forklare at Møreaksen er en del av denne. Og den oppfyller kravene som Kleppa satt. Det er du som omgår fakta. Det er du som vrir og vender på fakta. Det er du som repeterer de samme feilene. Det handler ikke om den rette linjen, men om hvem veien bygges for. Og det er IKKE for de få på gjennomreise.
   Kanskje det er du som bør se deg i speilet.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Frank Sve vil nok heller ikke denne gangen svare på spørsmålene som stilles. Kanskje mer flåseri, som «Når ble E39 bare en lokal veg?»
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Fortsatt ingen som ønsker å svare på spørsmålene Rasmussen stiller?

   «Hvorfor ikke gjøre som både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen foreslår i NTP – bygg begge, både Møreaksen og Eksportveien! Frank Sve (Frp) bør forklare hvorfor han ønsker å stoppe Møreaksen og derved påføre Møre og Romsdal fylkeskommune denne enorme ekstrainvesteringen med fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen. Sve bør begrunne hvorfor han heller vil prioritere E136 Eksportveien, som har minst trafikk og som allerede er kontinuerlig døgnåpen, og hvor det i tillegg også går jernbane fra Åndalsnes. Hvorfor er det viktig at E39 over Romsdalsfjorden fortsatt skal være stengt mesteparten av tiden?»
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Begge disse regjeringene har vel til gode å bevilge penger til Møreaksen.  Det sier vel sitt.
   Møreaksen,  har i følge Møreaksen AS vært gryteklart, før Espeland tok over rattet. 
   Sve har vel vært tydelig på hvorfor Møreaksen må stoppes. 
   Om du ikke har forstått det, får det være ditt og Rasmussen sitt problem. 
   Jeg har svart på de 4 punktene I bestillingen fra 2010.
   Det bør dere ha fått med dere. 
   Det blir veldig mye gjentakelser,  av den samme feilinformasjonen. Dette har også vært kommentert grundig. 
   Hyppige fergeavganger er bedre for mannen i gata.
   De som ikke trenger å snu kronene, er mest opptatt av sin navle.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Møreaksen er gryteklar, det får vi se resultatet av i 2023.
   Jeg har overhode ingen problemer med at du påstår at Møreaksen må stoppes, jeg mener det er du som feilinformerer. Du makter ikke å dokumentere noen av påstandene dine. 

   Ja, det blir mye gjentakelser. Din feilinformasjon kan jeg ikke la stå uimotsagt. 

   Ingen av oss to har beslutningsmyndighet når det gjelder valg av trasé - jeg aksepterer valget. Jeg tror det blir Møreaksen - den mest samfunnsnyttige og billigste løsningen, til glede for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. 
   Ønsker deg en god sommer.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Kan konkludere at vi ikke er enige.
   Du bryr deg ikke om 3 part,  som er avhengig av ha igjen litt av lønne for å leve.
   Jeg bryr meg lite om den politiske eliten rundt Julsundet ikke får drømmen sin oppfylt.
   Håper besluttende myndigheter klarer å oppdage spillet som har vært. 
   Bærekraft er et ord du aldri kan bruke om Møreaksen,  og vite at du bruker begrepet riktig.
   God sommer ☀️
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Korrekt, vi kan konkludere med at vi ikke er enige om hva som er det beste for alle parter.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Skal tro…

  ÅDT Vestnes - Molde ca 2700?

  Er det 5, 10 eller ca 15 % av kjøretøyene ifbm. Vestnes - Molde fergen som skal til/fra vest for Molde sentrum?

  I tilfelle et det snakk om en ÅDT på mellom 135 og 405 kjøretøy.

  Og mange av de finner man nok igjen ifbm. ÅDT på fergen mellom Molde og Otrøy (ÅDT 4-500).

  Altså en samler ÅDT på langt under 1000.

  Er dette virkelig grunnlaget for å kunne hevde behov for en firefelts motorvei i en stor omvei, via/mellom Vik i Tomrefjord, ut på Otrøya , som ender på Julbøen?

  Er dette virkelig grunnlaget for å hevde at en fordyrende omvei for folk flest skal legges via en av verdens dypeste undersjøiske tunneler og over en av verdens lengste hengebroer? Begge dimensjonert for fire felt av sikkerhetsmessige/dimensjonerings behov?

  Er dette grunnlaget for å bruke flere ti-talls milliarder? Kanskje over 50 milliarder, hvis man tar med nødvendige «tilknytningstraseer» mm.

  Er dette grunnlaget for å hevde at omveien er det korteste alternativet for folk flest?

  Er dette grunnlaget for halvfabrikatet og omveien Møreaksen. Ett prosjekt som fremdeles etter flere ti-år fremstår som ett «stykkevis og delt prosjekt»?

  Er det i tilfelle vanskelig å forstå at flere og flere ser alvorlige brister i logikken for å påberope seg ett behov for en for folk flest uforståelig og lite fremtidsrettet firefelts motorvei omvei?

  Og hvorfor neglisjerer omvei lobbyistene undersøkelsen der Norstat intervjuet over 4000 personer i fylket vårt, der det tydelig kom frem at omveien var det minst ønskede alternativet? Fortsatt ferge ble faktisk foretrukket fremfor omveien. Omveien kom rett og slett desidert dårligst ut. Mener omvei lobbyistene at Norstat er useriøs? At Norstat lar seg manipulere?

  Er det ikke på tide å lytte til befolkningen i fylket og ta innover seg den vanvittige galskapen som noen få med spesielle ønsker har satt i sving her?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøI ein uttale til mellom anna E39 Ålesund til Molde, eller omvendt, uttaler Transportforvaltning Midt i SVV (05.03.24) mellom anna, ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøEg har vist til forpliktende mål i klimapolitikken. Med gjeldande tiltak er vi langt frå å oppnå dette målet.Så har ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrDet kloden ikke tåler, er enormt kraftkrevende ferger. Når Møreaksen avløser 3 fergesamband, blir enorme mengder elektrisitet frigitt, langt mer ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDet akkurat det eg sa, der må vere likhet mellom Loke og Tor. Også reduksjon av farta gjennom Tautratunellen frå ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrHurtige trafikkreduksjoner oppnås ved å redusere fartsgrensene i dag på allerede sterkt trafikkerte veier, slik som rundt Ålesund. Uten utviding ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDette vil ramme alle, også der framskrivingane av trafikk er 50+. Naudsynt trafikkauke til å betale tilbake bompengefinansieringa. Sjøl om SVV ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse