Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Ingrid Uthaug, styreleder i Bunadsgeriljaen
Ytring
21 oktober 2022 13:56
Del på Facebook
Styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

I hvertfall hvis man tar styreleder i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theordosen på alvor! Han vurderer nemlig en juridisk vurdering av om det er lov å oppfordre til å dele fødselshistorier! Og han får støtte i styret.

Og her skyver ledelsen i Helse Møre og Romsdal de ansatte foran seg! Stakkars ansatte som vil bli hengt ut! Men her tar de grundig feil! Hvis ledelsen i Helse Møre og Romsdal ennå ikke har skjønt det; det er ledelsen sitt ansvar å organisere tjenestene på en slik måte at man unngår de negative historiene. To tilsynsrapporter konkluderer med at det er ledelsen som har feilet, ikke de ansatte.

annonse

«Statsforvalteren i Trøndelag har kommet til at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med denne fødselen. Det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. Helsepersonelloven § 16 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjensten § 6.» (Statsforvalteren i Trøndelag, avgjørelse om tilsynssak, 26.05.2021, sak 2020/5840 og sak 2020/5974. Lovtekstene er gjengitt under.

Bunadsgeriljaen får fra ansatte fra alle landets helseforetak høre at de ikke tør å uttale seg. Flere har blitt kalt inn på teppet for muntlige advarsler og noen har også fått skriftlige advarsler. En ansatt fortalte oss at hun burde egentlig ramme inn advarselen i gullramme som et bevis på at hun har tæl. Helseforetak har flere sanksjonsmuligheter overfor egne ansatte enn for en ekstern organisasjon. Det ser ut til å skape frustrasjon.

Theodorsen stiller også spørsmål om «det er lov å sette folk i gapestokk, slik Bunadsgeriljaen oppfordrer til her?» Først vil vi minne om at det var helseforetaket som forsøkte å kaste både en barnelege i Kristiansund og en anestesilege i Molde foran bussen. Med litt selvrefleksjon kunne kanskje Theodorsen og styret i Helse Møre og Romsdal innse at de bruker et styremøte i et offentlig helseforetak, underlagt Forvaltningsloven, til å angripe både en person og en frivillig organisasjon. På styremøte i Helse Møre og Romsdal 19. oktober leste direktør Bakke opp et Facebook-innlegg skrevet av grunnlegger av Bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik. «Saksforberedelsene» måtte ha gått på høygir – innlegget det refereres til ble publisert kvelden før styremøtet og var slettet før styremøtet i helseforetaket begynte.

Helse Møre og Romsdal benytter her flere hersketeknikker for å prøve å stilne kritiske røster og kvinner fra å uttale seg. For det første er det en enorm forskjell når det gjelder makt. Helseforetaket har makt til å stenge et fødetilbud. Til og med når både Stortinget og Regjeringen vil noe annet. Nå bør det faktisk stilles spørsmål om det er på grunn av «faglig uforsvarlighet» som de selv hevder, «brysomme» ansatte eller for å svekke kritiske organisasjoner at fødeavdelingen i Kristiansund er stengt.

Når det gjelder «trusselen» om rettslige skritt så har helseforetakene økonomiske muskler til å gjennomføre dette. En frivillig organisasjon står slik sett veldig svakt og er nærmest rettsløs i en slik sammenheng.

Helseforetaket har også større mediemakt enn en frivillig organisasjon. Det ene er at de har en egen kommunikasjonsavdeling. Men tidspunktet for hvor facebook-innlegget ble lest opp er heller ikke tilfeldig. Dette var på et direktesendt styremøte hvor helseforetaket vet at pressen er til stede og at personen og organisasjonen som ble kritisert ikke var der.

Ordleggingen fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal avslører også hersketeknikker. «Selverklærte spesialister», «alternativ fakta» og «skremselspropaganda» er ord som har blitt benyttet av flere i lederposisjoner i helseforetaket. «Beviselig feil» har vært uttrykt, uten nærmere forklaring. Dette er en ordbruk som har vært gjengitt av journalister, uten at kritiske spørsmål har blitt stilt. Slik formes også opinionen.

Får dette fortsette blir resultatet at kvinner knebles.

Mener Helseminister Ingvild Kjerkol at dette er god ledelse av våre sykehus og fødeinstitusjoner og noe hun stiller seg bak?

Når makt mot en frivillig organisasjon utøves offentlig på denne måten – hvordan utøves da makten i andre fora, som mot ansatte, ansattes organisasjoner, kommuner og andre private og offentlige organisasjoner?

Og ikke minst – på hvilket verdigrunnlag skal våre offentlige tjenester styres etter?

FRA LOVDATA:

annonse

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.Plikt til forsvarlighet

Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Helsepersonelloven § 16.Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester

Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten§ 6.Plikten til å planlegge

Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

  1. ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten
  2. innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene
  3. ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten
  4. ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten
  5. planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt
  6. ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
  7. ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.


Av: Ingrid Uthaug
Styreleder Bunadsgeriljaen

Høgskolelektor i logistikk, Høgskolen i Molde, avd. Kristiansund

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

@Anne Mari SandshamnJeg har forstått at alle kan kommentere. Men kommentaren bør vanligvis være relatert til det som kommenteres. I dette tilfellet ...
Terje Sundsbø 5 minutter siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Terje G. FinnøyDer var også ansatte på helsefag på DH da transportfagstudentene foretok sine trafikktellinger, de hadde også sin arbeidsplass der. Hvilken ...
Terje Sundsbø 7 minutter siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Espen HeitmannTrafikken på de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på Eksportveien. Dermed ...
@Terje SundsbøAng. denne trafikk tellingen som ble utført av studenter ved DH i Molde, der RR hadde sin arb. plass,Det finnes ...
Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Terje SundsbøHar du ikke forstått at alle kan kommentere? Og fordi noe er forutsatt, betur ikke det at det vil bli. Forutsetning ...
@Terje SundsbøTeksten forsvant og tar det derfor på nytt. Joda, seriøse konsulentfirmaer har integritet. Men når det gjelder Norstat-undersøkelsen der over ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte