Annonse
Annonse
Frank Sve, Fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP.
Frank Sve, Fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP.

SP vil ha gratis ferjer, men vil loppe innbyggjarane i Møre og Romsdal for milliardar av kroner i bompengar i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Dei vil kutte nokre hunder million kr i ferjedrift, men istaden altså loppe innbyggjarane her i fylket for fleire milliard kr i bompengar.

« dette er å gje med den eine handa, og krevje inn det mangedobbelte med den andre i skattar og avgifter som bompengar faktisk er»

Senterpartiet i regjering tvinga Møre og Romsdal fylke til å ta over riksvegane og riksvegferjene her i fylket, som danna grunnlaget for at Møre og Romsdal har eit vedlikeholdsetterslep på ca 6 milliard kr.

Alt då mangla fylket fleire hundre million kroner til ferjedrifta, med bakgrunn i at Senterpartiet ved Liv Signe Navarsete leverte over «katta i sekken» til fylket.

Dagens regjering etter sterkt påtrykk av FrP med samferdselsministeren, har auka vegløyvingane og løyvingane til ferjedrift, frå 33 milliard kr siste året i regjering med SP, til over 75 milliard kr i året no.

«Alle bør huske såpass, at vi veit kva SP står for i regjering, auka skattar og avgifter, auka bompengar, og mindre satsing på samferdsel»

FrP ynskjer å fjerne bypakkane og bompengar her i fylket, og vil meir enn gjerne ilag med SP arbeide for å kutte ned ferjekostnadane og gjerne gratis ferjer.

Men, SP må huske på ordtaket,

« Kua huska ikkje at ho var kalv» 

Og faktisk snart begynne å innrømme at det meste innan samferdsel var vesentlig dårligare og dyrare med deira eigen statsråd sist dei var i regjering.

I dag har SP i opposisjon meir pengar til alt, skyte alle rovdyr vil dei, sjølv om det var SP som stod i spissen for dagens rovdyrforlik.

At Kristin Sørheim og SP her i Møre og Romsdal ynskjer av all si kraft å byggje bypakkar med milliardvis av kr i bompengar, har vi no fått grundig bevist.

Alle som er sterkt imot bompengar og bypakkane i Ålesund, Molde og Kristiansund, veit at det er kun eit parti her i fylket som arbeidar for dette, og det er vi i FrP.

Valgkampen er i gang, men det kan vere lurt å sjekke kva dagens opposisjon ved AP, SP og SV, faktisk sjølv har levert når dei var i posisjon. 

Politikarane bør målast etter kva dei gjer og har gjort, og ikkje kva dei seier i opposisjon!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte