• Westbas 29 – en klassiker bygd på Nordmøre

  ...
 • Sjøsetting av B/F «Grip» i 1967

  ...
 • Oddstøl selger den første mobiltelefonen på Nordmøre i 1967

  Oddstøl ble etablert av Johan Oddstøl i 1929. Allerede i 1934 installerte de det første ekkoloddet til fiskeleting i Norge i tråleren «Borgesnes» fra Kristiansund. Det har vært

  ...
 • «Smøla» ankommer Kristiansund i 1959

  Våren 1959 kom en flaggpyntet «Smøla» til Kristiansund fra verftet Aukra Bruk. Dette var fylkets første havgående bilferje. For å kunne trafikkere i åpent farvann, hadde den lukket baug slik

  ...
 • Karantene? Isolat? Bruk Digitalt Museum!

  Har du plutselig fått mye fritid og har lest gjennom bokstabelen og sett ut alle TV-seriene?

  Da har museet et supertilbud til deg. Hjemmefra, fra din egen PC, googler du

  ...
 • Åpningen av Seivika ferjekai i 1985

  I 1958 ble det opprettet ferjerute fra Kristiansund til Tømmervåg med daglig anløp av Bremsnesferga. Fra 1968 ble det satt inn egen ferje i sambandet. Allerede i 1970 ble det sett på mulighetene

  ...
 • Kongens Plass i 1958

  Slik så det ut ved Kongens Plass i Kristiansund i 1958. Som i dag, er det buss-stopp her.

  På den andre siden ser vi en av karakteristiske Narvesen-kioskene. Byggearbeidene med

  ...
 • Sundbåten «Lyn» på havna i 1937

  «Lyn» var en av de mest kjente sundbåtene på havna i Kristiansund. Den ble bygd ved Storvik Mek. Verksted og overlevert til Kristiansund Sundbåtvesen i 1912. «Lyn» gikk i fast rute frem til 1963

  ...
 • Engdal 1967

  Fra 1961 til desember 1967 var Engdal et trafikk-knutepunkt mellom Kristiansund og Trondheim.

  Nils Vollsjø, som bodde i Engdal, hadde fått gjennomslag for at MRF

  ...
 • Kristiansund på 1950-tallet

  Lastebil ved Piren, to hester med vogner og mye folk var en del av bybildet ved kaia på midten av 1950-tallet. Klokka på Jonasbygget viser kvart på tolv om formiddagen. Jonas Eriksen reklamerer

  ...
 • Fishanbua til fru Moe

  Det var folksomt ved Fishanbua til Arne og Elvira Moe. Når ekteparet etablerte bua med tilbereding og salg av fishan i 1952, var dette noe helt nytt både i Norge og for befolkningen i

  ...
 • Vågekaia gjennom 100 år

  Her er tre bilder fra Vågekaia gjennom 100 år.

  Omtrent 1920

  Det første bildet er fra ca 1920 og viser bebyggelsen før bombingen i 1940. Vi ser navnene til

  ...
 • Postkort fra Nordsundet på 1960-tallet

  Nordsundbrua fra 1936 troner elegant over sundet og binder sammen Gomalandet og Nordlandet. Til venstre ser vi litt av bygningene ved Nordholmen. Her var det det fiskelimfabrikk frem til midten

  ...
 • Havna med sundbåter på 1970-tallet

  Dette bildet er sannsynligvis fra første halvdel av 1970-tallet. Sundbåten «Rapp» ligger ved Piren mens «Nordsund» er i rute mot Nordlandet.

  Begge båtene er her også i dag, men går ikke i

  ...
 • Kaibakken i Kristiansund ca 1950

  Det var mye mindre biltrafikk på denne tiden. Som vi ser går en dame med barnevogn og en mann med transportvogn midt i gaten. Vi kjenner godt igjen byggene fra i dag. Øverst ligger Grimsmohuset,

  ...
 • Havnebilde med «Aure» og utfylling av Devoldholmen

  Havnebilde med «Aure»

  Dette er et bilde fra siste halvdel av 1950-tallet med sjøbussen «Aure» ved Nordmørskaia. Den trafikkerte i Trondheimsruten fra 1950 til 1961.

  ...
 • Siste ferje fra Torvikbukt i 1976

  1. april 1976 var det ingen aprilspøk når den siste ferja gikk fra Torvikbukt.  Det hadde vært mye diskusjoner for å forhindre nedlegging av dette ferjesambandet, bl.a. i Kristiansund

  ...
 • Viadukten i 1946 og i 2019

  Viadukten bru desember 1946 NM KMb 1947 000.0876

  Viadukten 1946

  Her

  ...
 • Vågekaia med Nordmørskafeen i 1960

  Stemningsbilde fra Vågekaia med bl.a. bygget til Nordmørskafeen. Her ble det åpnet kafe i 1952. Med nærhet til Rutebilstasjonen og de to ferjekaiene ved Vågekaia og Devoldholmen, var dette et

  ...
 • «Tustna» ved Straumen

  ...
 • Gjensnødd tunnel på Nordlandet i 1961

  Opp gjennom årene har mange fortalt om den trasige vinteren 1961 da gatene snødde igjen og trafikken stanset helt opp. Det tok flere dager før veiene ble åpne igjen.

  Her er et bilde

  ...
 • Vinter ved Vågekaia

  Her er et vinterbilde fra Kristiansund tidlig på 1960-tallet. Fremst på kaia ser vi bygget til Jonas Eriksen. Langs Vågekaia og Fisktrappa ligger flere fiskebåter.

  (Bilde fra Nordmøre

  ...
 • Sundbåten «Kvikk» ved Piren i 1960

  «Kvikk» ble bygget ved A/S Stord i 1950/51. Ved ankomsten i Kristiansund skrev Tidens Krav: «Den har en ualminnelig kraftig motor, og interiør og eksteriør var smakfullt, med lyse duse

  ...
 • Ferje til Todalen

  I august 2013 gikk det et større ras over veien inn til Todalen i Surnadal kommune. På kort tid klarte Vegvesenet å få på plass ferjekai i Todalen. Fjord1 satte inn «Førdefjord» som rasferje

  ...
 • Kranaskjæret på 1960-tallet

  Selv om det har vært mange endringer i Vågen siden 1950-tallet, har den beholdt sin atmosfære og er i dag et Kystkultursenter i Nordmørsbyen med Mellemværftet, Klippfiskmuseet og Kaffebrenneriet

  ...
 • Elefant på Vinmonopolet i Kristiansund

  Arnardo har vært en fast gjest i Kristiansund med sirkuset sitt gjennom mange år. For å skape litt ekstra oppmerksomhet tok Arnardo med seg en av elefantene ved et besøk på Vinmonopolet i

  ...
 • 10 år siden Atlanterhavstunnelen ble åpnet

  Utover 1960-tallet startet Averøy kommune en strategisk prosess med planlegging av brusamband. Første ledd ble byggingen av bruene til øyene på yttersiden av kommunen. Disse ble bygd i perioden

  ...
 • Overlevering av «Grip» i 1967

  ...
 • Freistranda på 1960-tallet

  Her er et bilde fra Freistranda tidlig på 1960-tallet. Dette var veien mellom Flatsetkrysset og videre mot Bjerkestrand og Kvalvåg. Litt til venstre i bildet ligger Freiskolen, som ble tatt i

  ...
 • Kvisvika med B/F «Averøy» i 1960

  Kvisvik var et trafikk-knutepunkt på Nordmøre med ferjeanløp fra 1932 til 1992. Her ser vi B/F «Averøy» (25 biler) som manøvrerer seg inn mot ferjekaia i 1960. Den trafikkerte sambandet fra

  ...
 • Sildeflåten på havna

  Bilde fra midten av 1960-tallet med stor trafikk av fiskebåter på havna i Kristiansund i forbindelse med sildefisket.  Det kunne ofte være trangt om plassen. Ved

  ...
 • Vinter på havna 1990-1991

  Her er et bilde fra vinteren 1990-1991 med sundbåten «Nordsund» i rute fra Gomalandet mot Piren. I bakgrunnen skimter vil bilferja «Veøy», som trafikkerte i Bremsnesruten på denne

  ...
 • Lanserte ny bok om Storvik Mek. verksted

  Forleden inviterte organisasjonen Næringshistore Nordmøre involverte prosjektmedarbeidere, sponsorer og andre støttespillere

  ...
 • Orienteringsmøte om Edøyskipet

  Det var stinn brakke på Gurisenteret under orienteringsmøte om funnet av Edøyskipet. Mange var møtt opp for å høre hva fagfolka som har jobba med funnet hadde å

  ...
 • Havna med sildeflåten på 1960-tallet

  Det eventyrlige sildefisket på 1950- og 1960-tallet skapte liv og røre i Kristiansund. Båtene, som fylte opp store deler av havna, var et skue i seg selv. Lokale firma som Jonas Eriksen og

  ...
 • Fra Nordlandet sundbåtkai – før og nå

  Nordlandet sundbåtkai før 2. verdenskrig...
 • Fiskebåter og fiskere i Kristiansund havn på tidlig 1930-tallet

  Stemningsbilde med fiskere ved havnebassenget i Kristiansund. Det ser ut som sild i kassene.

  Utgivelsesdato 01.01.1932. Bildet er kanskje tatt i 1931? Utgiver er Henriksen &

  ...
 • Nordsundet og havna i Kristiansund tidlig 1930-tallet

  Et bilde fra Nordsundet i Kristiansund med utgivelsesdato 1.1.1932. Bildet er kanskje tatt i 1931? Utgiver er Henriksen & Steen.

  Til høyre ser vi Nordholmen og bak ser vi

  ...
 • Løkkemyra 1988

  Løkkemyra Kristiansund, anno 1988. Her ser vi at parkeringsplassen på Futurasenteret er sprengt ut og det foregår utvidelser på Vestbase og diverse andre utbygginger på Løkkemyra.

  Bildet

  ...
 • Ny kalender med bilder fra Gjenreisningsbyen Kristiansund

  Gjennom 2019 har det vært en fast serie med gamle bilder fra blant annet Gjenreisningsbyen Kristiansund på KSU.NO, som har fått stor oppmerksomhet.

  Det er nå gjort et

  ...
 • Meldalsholmen anno 1961

  Meldalsholmen ved Brunsvika i Kristiansund, anno 1961. Bildet første gang utgitt 01.01.1962 fra Widerøe Flyveselskap.

  Les mer:

  ...
 • Havna med sildeflåten i 1966

  Sildefisket var et eventyr utover 1960-tallet. Båtene lå tett i tett langs havna og ble et kjent innslag i bybildet. Ferjekaia ved Vågekaia var ofte blokkert av fiskebåtene. De fire ferjerutene

  ...
 • B/F «Norddalsfjord» ved overleveringen fra Storvik i 1961

  Utover 1960-tallet bygde Storvik Mek. Verksted mange ferger til forskjellige rederier. Her ser vi B/F «Norddalsfjord» ved fergetilegget på Vågekaia i forbindelse med overleveringen til Møre og

  ...
 • Kristiansund havn 1970

  Ved Storkaia ligger et linjeskip. Nederst, litt mot venstre, ser vi byggene til Grand Hotell, Kinohallen og Norges Bank. Midt i bildet ligger B/F «Averøy» ved ferjekaia på Devoldholmen. Ved

  ...
 • Besøk av Erik Koritzinsky hos Slatlem

  På 1970-tallet fikk Slatlem agenturet for Mazda. Det gav gode resultater. Det japanske bilmerket fikk en stor vekst utover 1980- og 1980-tallet. Her ser vi markedssjef Erik Koritzinsky (t.h.) fra

  ...
 • Skorpa på 1950-tallet

  Her er et gammelt bilde fra Skorpa, antageligvis fra 1950-tallet. Brygga til Sandvik & Øien er godt synlig midt i bildet. Litt lenger til høyre, ut av bildekanten, lå Visnes-brygga.

  I

  ...
 • Første ferje på Smøla i 1957

  I anledning dagens aksjon på Smøla, gjør vi en reprise på en historieartikkel. Sommeren 1957 ble det opprettet ferjesamband fra Kristiansund til Smøla. Her er et bilde fra det første anløpet

  ...
 • Åpningen av Sørsundbrua i 1963

  7. juni 1963, ble Sørsundbrua høytidelig åpnet med musikkorps og folkemarsj fra Kirkelandet til Innlandet. Dermed var alle «lainnene» knyttet sammen.

  Samme året ble også den nye

  ...
 • Fra byggingen av Sørsundbrua i 1962

  Dette var lenge før HMS-reglene ble innført. Her ser vi en bygningsarbeider sitte fremst på en av jernbjelkene som dannet fundament for den videre støpingen av brua. Det var en luftig

  ...
 • Milnbergan med klippfisk ca 1960

  Her er et litt sjeldent fargebilde fra ca. 1960 med klippfisk som tørkes på Milnbergan. Det er snø på Freikollen. Det tyder på at bildet er fotografert tidlig på våren.

  Ved

  ...