Annonse
Annonse
Christina Fjeldavli
Kronikk
02 august 2021 13:57
Del på Facebook
Dirigenten på fuglefjellet Runde. Foto: Per Einar Rekdal
Dirigenten på fuglefjellet Runde. Foto: Per Einar Rekdal
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

En energikonferanse for de mektigste
10. og 11. august er det duket for EnergiRikekonferansen, som arrangeres for 20. gang i Haugesund. Ifølge arrangøren skal konferansen belyse den betydningen «energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling».

Erna Solberg, statsminister, Tina Bru, olje- og energiminister, Arne Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune, Anders Opedal, CEO for Equinor, Børge Brende, president for World Economic Forum, Knut Kroepelien, CEO for Energi Norge, Anniken Hauglie, CEO for Norsk olje og gass, Ole Erik Almlid, CEO for NHO, Frode Alfheim, forbundsleder for Industri Energi, Tiril Fjeld, CEO for Haugaland Næringspark AS, Siri Kalvig, CEO for Nysnø Klimainvesteringer, Børre Jacobsen, CEO for Northern Lights JV, Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsted News Media, Morten Halleraker, direktør for Norsk Hydro Batteries, Kari Ertresvåg, informasjonssjef for Hydro Batteries, Rolf Barmen, CEO for Fjordkraft, Mette Nygård Havre, bærekraftssjef for Fjordkraft, Knut Vassbotn, CEO for Deep Wind Offshore, Ole Løfsnes, energisjef for Alcoa Norden, Lars Petter Maltby, CTO for Eyde-klyngen, Paal Frisvold, EU-ekspert, Tone Grindland, regiondirektør for NHO Rogaland, Lisbet Kallevig, kommunikasjonsleder for Gassco og styreleder for EnergiRike og Ingebjørg Sveen Brunborg, daglig leder for EnergiRike, er de annonserte deltagerne.

Når noen av landets mektigste personer møtes for å snakke om hvilken betydning «energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling, innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling» er det viktig at vi naturvernere følger godt med. Allerede i forkant av konferansen ønsker vi å presentere noen saklige argumenter mot den planlagte satsningen på havvind.

Send melding til Christina Fjeldavli via Messenger eller Signal hvis du ønsker å signere følgende opprop mot havvind. Angi fullt navn og bostedskommune. Om du representerer en naturvernorganisasjon, eller har en utdanning, eller et yrke, som er relevant for saken, kan du gjerne oppgi det også. Det beste er hvis du kan oppgi alt sammen i én og samme melding. Vi naturvernere jobber stort sett dugnadsbasert og må være effektive med tiden vår.

Opprop mot vindindustri i havet

Massiv satsning uten konsekvensutredninger

Den pågående vindkraftutbyggingen på land er svært naturødeleggende og uten dokumentert klimaeffekt. Tvert imot er det mye som tyder på at klimaeffekten i sum vil være negativ. Nå har vindkraftbransjen kastet sitt grådige blikk på havet, vårt største fornybare matfat, uten at de nødvendige konsekvensutredningene foreligger. Både havforskere, naturvernere og representanter for fiskerinæringen protesterer.

Fornybart, utslippsfritt og «grønt»? 

Påstanden om at vindkraften er utslippsfri, fornybar og «grønn» blir ikke mer sann bare fordi aktører fra vindkraftbransjen til stadighet gjentar den. Vindturbiner er blinkende, støyende og forurensende installasjoner som medfører stor helserisiko for både fugler, insekter, fisk, dyr og mennesker. «Hver enkelt vindturbin trenger i gjennomsnitt 475 tonn stål, 36 tonn kobber, 2,6 tonn bly, 1,3 tonn aluminium, 400 kilo nikkel, 400 kilo neodym og 80 kilo dysprosium», ifølge Norges geologiske undersøkelse (Løvø, 2017). «Vindturbiner av størrelsen som [brukes] på Frøya inneholder ca. 1500 liter hydraulikkolje og ca. 1000 liter girolje», ifølge Jørn Nordskag, daglig leder i Offshore og Marin Hydraulikk AS (Nordskag, 2019).

Mikroplast som slites fra turbinbladene inneholder bisfenol A, et hormonforstyrrende stoff som kan spre seg oppover i næringskjeden. Fordi turbinblader har en begrenset levetid, og ikke lar seg resirkulere, hoper det seg opp store mengder med avfall, som man ennå ikke har noen plan for å håndtere. Også frakt av turbindeler medfører utslipp. Ser man på det totale regnestykket, kan ikke vindkraften regnes som fornybar. Til det er naturødeleggelsene for store og materialbruken for omfattende. Faren for giftige utslipp er sterkt tilstede.

Norske strømkunder taper

Norge har i dag et skattesystem som gjør det økonomisk tungt å foreta tekniske oppgraderinger av allerede eksisterende vannkraftverk. I stedet for å øke effektiviteten i eksisterende anlegg, har myndighetene valgt å stimulere vindkraftutbygging i områder som fra før av var tilnærmet uberørte. Dette til tross for at vind er en ustabil kraftkilde, som ikke kan fungere uten balansekraft. Norske strømkunder betaler dyrt for dette. Vi mister naturen vår, og i tillegg blir fellesskapet belastet økonomisk med beløp i milliardklassen. Boligprisene synker dramatisk i områder hvor det bygges ut vindindustri.  

Forskere advarer

annonse

Ifølge Havforskningsinstituttet (HI) kan både bunnfast og flytende havvind «skada flora og fauna på havbotnen, inkludert fiskeartar som lever og gyter der», både i installasjonsfasen og i driftsfasen. Vindturbinstøy kan «forstyrra kommunikasjonen mellom marine organismar som til dømes brukar lyd under gyting». Kablene som fører strømmen fra vindturbinene og inn til land lager elektromagnetiske felter på havbunnen, noe som kan «påverka orienteringssansen til fisk og andre dyr som er følsame for elektromagnetiske signal, blant anna bruskfisk som skate og hai». HI mener det er «behov for fleire akustiske målingar for å kartlegga kor høg støyen frå anlegga er, kor langt han rekk og korleis han påverkar fisk og dyr» (Havforskningsinstituttet, 2021). 

Også Det Internasjonale Energibyrået (IEA) poengterer at naturmangfoldet bør utredes før man vurderer å ofre et område til kraftproduksjon. En rekke sjøpattedyr, fisker, trekkfugler og sjøfuglarter er allerede utrydningstruede grunnet forsøpling, forsuring av vann, overfiske og global oppvarming. Vindkraftutbygging til havs vil gjøre en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere.

Hva er alternativene?

Konkrete alternativer til å bygge ut vindindustri er å oppgradere eksisterende vannkraft og satse mer på jordvarme. Videre må vi sørge for at den kraften vi produserer forvaltes på en fornuftig måte. En systematisk satsning på energiøkonomisering (ENØK) er foreslått av flere naturvernorganisasjoner. Planene om å fullelektrifisere norsk sokkel bør legges bort, da dette kun er å regne som et symbolsk klimatiltak.  

I 2013 vurderte norske politikere å innføre EUs direktiv for energieffektivisering. Energi Norge, kraftselskapenes interesseorganisasjon, motsatte seg dette, og fikk gehør for sitt syn. Også i 2019 protesterte Energi Norge mot EUs mål for energieffektivisering. Selv om norske myndigheter pleier å være raske med å innføre EU-direktiver, har man ennå ikke vedtatt å følge 2012-direktivet om energieffektivisering.

Føre var

Vi blir stadig flere mennesker på jorda, og forbruket øker, noe som gir mer og mer press både på landområder og havområder. I 2019 advarte FN om at over en million arter er truet som en direkte følge av arealendringer. Den globale oppvarmingen forverrer situasjonen. Det å ødelegge enda mer naturareal kan ikke være løsningen når tap av naturareal er en så stor trussel mot naturmangfoldet.    

Det å ødelegge naturen er katastrofalt, og vil ikke lønne seg i lengden, heller ikke økonomisk. Fordi vi nå allerede har ødelagt så mye, både på land og i havet, bør naturvernfaglige råd heretter veie tyngre enn de kortsiktige økonomiske interessene til noen få. Vi tar til orde for et sterkt føre var-prinsipp i naturforvaltningen og sier derfor nei til vindkraft på land, i fjæra og til havs.

Signert av

 • Therese Drabløslid Aksnes, Vanylven kommune
 • Anne Guri Andresen, Skien
 • Kjersti Aspheim, Oslo, daglig leder for Eco Equality, leder for Naturvernforbundet Oslo Sør
 • Anne Berit Bergo, Oslo, styremedlem i Naturvernforbundet Oslo Nord
 • Anders Bjørklund, Volda, cand. mag. i biologi/ geologi, ingeniør av yrke
 • Torill Johansen Bondø, Nærøysund kommune
 • Ola Bredal, 5567 Skjoldastraumen
 • Dag Bremnes, Kongsberg, realfagslærer
 • Lillian Bremnes, Frøya, medlem av Norges Miljøvernforbund
 • Steven Crozier, Frøya, spes. allmennmedisin, medlem i Norges Miljøvernforbund og representant Rødt i Frøya kommunestyre
 • Bente Tone Damli, medlem av Rødt Enebakk, Enebakk kommune
 • Anette Ellingsen, 4878 Grimstad
 • Ellinor Fields, Bergen
 • Christina Fjeldavli, Tønsberg, medlem av Norges Miljøvernforbund og Rødt Tønsberg
 • Hildegunn Flengstad, Tysvær
 • Synneva Margrethe Frøynes, Haugesund, medlem av Norges Miljøvernforbund, Motvind Norge, grunnlegger og leder av NEI til havvind ved Utsira, Bokn og Karmøy på Haugalandet
 • Irene Njå-Gjellestad, Stavanger
 • Arne Roger Hansen, Trondheim, regionleder i Midt-Norge og styremedlem i hovedstyret i Norges Miljøvernforbund
 • Arvid Hanssen, Harstad, medlem i Den norske turistforening og Norges Miljøvernforbund
 • Siv Aanestad Haraldsen, 4070 Randaberg
 • Marianne Haugen i Nordre Follo, Viken, medlem av Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet
 • Sarah Synnøve Hiorth, 5560 Nedstrand
 • Torkjell Hjertvik, Sande kommune i Møre og Romsdal, medlem av Motvind Norge
 • Trond Hovda, Tysvær, medlem av Motvind Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon og Dream Team
 • Siri Fjeseth, 1820 Spydeberg, medlem av Motvind Norge/Folkehelse- utvalget, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening. Yrke/utdanning: Sykepleier og lærer i videregående skole
 • Tommy Fredriksen, Gloppen kommune, terapeut, medlem av Motvind Norge
 • Pål Christian Frenning, Brøttum, Hedmark
 • Ingvard Frøyland, Vindafjord
 • Helga Gilberg, Rennebu kommune, naturverner, pensjonert journalist,
  medlem av Motvind Norge
 • Stig Brandvik Gressgård, Karmøy kommune
 • Ragnfrid Vidnes Haram, Haramsøy i Ålesund kommune, barnehagelærer
 • Karsten Heide, Halden, tidligere naturfagslærer i ungdomsskolen
 • Julia Helgesen, Valdres
 • Torbjørn Hillersøy, Bergen
 • Sarah Synnøve Hiorth, medlem av Motvind Tysvær
 • Merethe Presthus Holden, Sandefjord
 • Anders Honningsvåg, Bærum kommune. Røtter på Stad.
 • Rita-Elin Hovde, Frøya, medlem av Nei til vindkraft på Frøya, Motvind Norge og Naturvernforbundet
 • Jan Jansen, 2770 Jaren
 • Marcus Johannessen, Herøy kommune (MR)
 • Reidar Klungervik, 7207 Ytre Snillfjord
 • Rolf Kristensen, 8410 Lødingen, pensjonist og fhv. rådmann
 • Anna Kristina Kvåle, Hjellestad, Bergen
 • Bjørn Lien, Trondheim
 • Marianne Sol Levinsen, Karmøy, naturverner
 • Ellinor Liljedal, 9350 Sjøvegan, pensjonist
 • Merete Moy, Stavanger, medlem av Motvind Sørvest og Rødt Stavanger
 • Heidi Therese Nordstrøm, Asker, jurist med miljørett, medlem av Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge
 • Anita Haukås Oppedal, Bergen
 • Stig Anders Ohrvik, Kristiansund, samfunnsfaglærer
 • Lisbeth Otterlei, Oslo
 • Margit Pedersen, 4596 Eiken, medlem av Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund og La Naturen Leve, hjelpepleier
 • Solveig Næss, Randaberg, naturverner
 • Tonje Robberstad, Nesodden, Viken fylke, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Håkon Rønneberg, Sandnes
 • Ernst Wiggo Sandbakk, Trondheim
 • Liv Marie Sandve, Sandnes, lærer
 • Solfrid Glørstad Sandvik, Frøya, sykepleier, medlem av Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge
 • Nina Skoglund, Asker kommune, medlem i Rødt
 • Alf Skogsfjord, Ringsaker, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Line Skår, 6013 Ålesund, medlem av INP Ålesund, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forbund og Motvind Norge
 • Lisbeth Solheim, Bømlo, adjunkt og medlem i Norges Miljøvernforbund
 • Odd Stensholt, Molde, medlem av Rødt Molde og Motvind Norge
 • Sara-Marie Ulsund Stiksrud, Austafjord/ Nærøysund, Rødt-politiker, naturverner, musiker
 • Jarle Støle, Bergen
 • Solveig Syltøy, Stavanger
 • Hans P. Sørgaard, Flatanger kommune
 • Freddy Svanberg, Sandefjord
 • Vidar Svendsen, Bergen, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund.
  Utdannet i forsvaret (og sivilt) som flymekaniker innen Avionics, ingeniør innen telekommunikasjon og teknisk sikkerhet
 • Kristin Straume, Bygland, medlem av Nei til vindkraft i Agder
 • Brage Sæther, Melhus, elektriker
 • Nina Taralrud, Asker
 • Kari og Hans Petter Thue, Haramsøy, ledere for naturvern- og menneskerettighetsorganisasjonen Ja til Livskvalitet
 • Liv Vangsnes, Høyanger, medlem av Motvind Norge og Norges Miljøvernforbund
 • Tone Veiulfsen, 3619 Skollenborg, Viken
 • Kari Vik, Andøy kommune, cand. real. i botanikk
 • Jan-Erik Weinbach, Sogndal, medlem av Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge
 • Camilla Wærenskjold, Oslo, kunstner
 • Raine Olaf Ørsnes, Flatanger
 • Per Inge Østmoen, Oslo, leder av Motvind Oslo og Viken
 • Kristin Eitrheim Aadland, Bergen
 • Margrete Aarmo, Kolvereid

Andre som er enige med oss kan gjerne signere oppropet i kommentarfeltet nedenfor.

Referanser

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Møreaksen er på SV si kuttliste: "Den er der;)Bare en forglemmelse fra min side. MvhMona FageråsStortingsrepresentant Nordland og SVs samferdselspolitiske ...
Anne Mari Sandshamn 12 timer siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Terje SundsbøOg? Det er jo KSU som har delt innlegget fra denne siden på SIN side på facebook. Og så klart ...
@Anne Mari SandshamnTakk for den linken. Det forandrer likevel ikke mitt poeng – kommentarene bør skrives her på denne siden til dette ...
Anne Mari Sandshamn 15 timer siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Terje SundsbøDU har virkelig tungt for det du? https://www.facebook.com/ksu.no1.der har du siden jeg referer til.  Og der er det å klikke LIK ...
@Anne Mari SandshamnFor å lese den facebooksiden du viser til, så må man logge inn. Det krever at man er registrert som ...
Anne Mari Sandshamn 18 timer siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Terje SundsbøSia NÅR ble facebook siden til KSU en lukket facebookside? Er DEN jeg har skrevet om, har ikke nevnt MuM ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte