Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Paul Andreas Hofseth
Ytring
23 februar 2022 10:44
Del på Facebook
Illustrasjonsfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Illustrasjonsfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Fra Kristiansund pendlet 254 til Molde i 2019, og fra Ålesund til Molde 217 personer i følge en artikkel i Romsdals Budstikke i januar -20. Fast forbindelse og derved kortere reisetid kan bidra til økt pendling, mens bilkostnader og bompenger er stikkordene for det motsatte. Oppskriften på liten pendling er lang reisetid og store reisekostnader, og for bilister er reisekostnader konsekvens av forhold som bilens kostnad, reiselengde og bompenger.

Fra «gamle Ålesund» vil en bilist i snitt kjøre 7-8 minutt utenom rushtid til den store rundkjøringen like nord for Moa. Derfra ca 7 mil med Møreaksen til Bolsønes, like øst for Molde sentrum. Siste etappe kan variere fra veldig kort til et par mil dersom det nye sykehuset på Hjelset er endelig reisemål. For flertallet blir reisetiden minst 1 time, og årlige reisekostnader omkring 150.000.

Pendlingen mellom Ålesund og Sula er til sammenligning mangedobbelt. Drøye 2500 pendler ut av Sula, og omkring 2000 av dem til Ålesund. Litt over 1000 pendler til Sula – de fleste fra Ålesund. Årsaken er åpenbar – kort reisetid og ingen bompenger pr dato.

I Ålesundsområdet vil realisering av Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund kunne gi økt pendling og ekstrem reduksjon i reisetid som f.eks Langevåg – NTNU / Norsk Maritimt Kompetansesenter med 10 minutts reisetid, og gjerne pr buss. Nå: ca 1 time, samt 3 mil spart reiselengde tur-retur, gir gode odds målt mot en knapp hundrelapp som antatte bompenger pr passering. Bra for miljøet og lommeboka!

E39 gjennom fylket er et viktig prosjekt, men kommer i skyggen av eksportvegen E136 mellom Ålesund sentrum og Dombås. Alternativene Romsdalsaksen og Møreaksen konkurrerer om E39 status. I følge omfattende undersøkelser velger folket førstnevnte – politikerne hittil sistnevnte. Men, økt pendling mellom Ålesund og Molde bidrar de ikke til – grunnet reisetid og samlede reisekostnader.

annonse

Det kan imidlertid bli økt pendling fra Molde når 80–90 NAV-arbeidsplasser flyttes til Kristiansund, og langt mer motsatt veg når det nye sykehuset på Hjelset er klar til bruk. Lokalisering av arbeidsplasser med mange ansatte er viktig faktor i forhold til pendling – og like viktig som vegers traseer.

Pandemien har medført stor økning i bruk av hjemmekontor, og ofte med nye arbeidsmetoder som resultat. Mange tror det kan bli varige endringer som medfører redusert pendling, og derved kan påvirke nivå for bompenger i mange år.

Å tro at Møreaksen får positiv effekt på pendlingen mellom Ålesund og Molde er naivt. Effekten blir motsatt, og ikke særlig god selv etter et tiår eller to med bompenger. Reisetid og kostnader vil fortsatt være en stor demper for pendling, og for de fleste vil flytting være langt mer aktuelt dersom avstanden mellom hjem og arbeidsplass blir i største laget.

Bo- og arbeidsmarkedet har vært bærebjelken i argumentasjonen for Møreaksen, og den ideen bør skrotes først best – for den er ikke troverdig.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Arne Almaas · 11 måneder siden
  Terje Finnøy. At dokke gidder svare han Terje Sundsbø. Det er vinterferie.  La han få hvile i fred. Han trenger en pause med ro og selvransakelse.  
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 11 måneder siden
  Her treffer Paul Andreas Hofseth enda en gang innertier! Omveien  og tunneltraseen Møreaksen vil av flere åpenbare grunner ikke tilfredsstille kriteriene som må på plass for å aktualisere økt pendling mellom Ålesund og Molde! Til det vil både reisetid, kostnader og også at begge byene stiller med tilsvarende arbeidsmarked, sette klare begrensninger for at det vil endre nevneverdig på antall pendlere! Det kan faktisk like godt snu i en negativ retning sett opp mot SVV sine estimerte kostnader ifbm. bomsnitt/veiprising for hele strekningen mellom Breivika (Moa) og Molde. I tillegg kan man forvente å bli belastet med bomkostnader ifbm. Moldes bypakke øst for Molde sentrum. Dvs. for strekningen mellom Molde sentrum og Hjelset. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Terje G. Finnøy Seriøsiteten forsvinner når du omtaler den raskeste veien som en omvei. Når Hofseth argumenterer med at over 1 times reisetid til Kristiansund vil medføre pendling, så kan han ikke samtidig hevde at en minst like kort pendletid til Ålesund ikke vil medføre pendling.

   Du har åpenbart heller ikke fått med deg svaret fra Samferdselsministeren til Frank Sve angående bompenger. Det er kanskje ikke så rart, siden media på Nordmøre ikke har funnet spalteplass til dette, kun til Sve. Samferdselsministeren forklarer at vi har et bærende prinsipp her i Norge, om at bompenger er knyttet til nytteprinsippet. 
   «I dette ligger det at det er de som får nytte av et prosjekt som skal betale for det», skriver han. 
   Man betaler altså ikke bompenger for strekninger man ikke benytter seg av.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Det finnes definisjoner opp mot avstander og reisetid, sett opp mot felles bo- og arb.marked. Omveien Møreaksen bommer totalt på disse kriteriene! Det er fakta! Romsdalsaksen vil målt mellom Fremstedal og Lønset bli ca en halv mil kortere enn omveien Møreaksen. Det er fakta! Og legges Romsdalsaksen direkte til Hjelset, dvs. krysningspunkt Fremstedal og Hjelset, vil Romsdalsaksen fremdeles bli ca en halv mil kortere enn omveien Møreaksen! Det er også fakta! Og da er høydemeterne ikke-tatt med, der Møreaksen også taper med Tautra tunnelen 350 muh. I tillegg slipper gjennomgangstrafikken å bli sluser gjennom Molde by/Moldes bypakke! Det er også fakta! I tillegg så vil det med Møreaksen bli milevis med tunneler ved å summere de undersjøiske tunnelene og de nødvendige tunnelene på land! At du klarer å få det til at denne uforstandige omveien blir kortere enn ei rett linje mellom Hjelvika og Lønset eller ev. direkte mellom Hjelvika og Hjelset er mer som en forunderlig gåte! Og når det gjelder bomsnitt, så er der ingen bomkostnader/bomsnitt for å pendle mellom Vestnes og Ålesund i dag! Så billigere enn gratis blir det neppe! Og verken du eller Samferdselsministeren er synsk! Men det  er er jo ikke første gangen du vrir og vender på fakta og det blir nok dessverre ikke siste gangen heller!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Terje G. Finnøy
   Jeg er redd dine udokumenterte påstander ikke holder vann. Rette linjer på et kart forteller ingen ting om reelle avstander, og absolutt ingen ting om hvor de reisende skal. Les disse fakta:

   Møreaksen gir størst samfunnsnytte: https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

   Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:
   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.
   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.
   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.
   Med Romsdalsaksen er det fylkeskommunen som må finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Hva du er redd for skinner jo igjennom! Og igjen bommer du på skiven med å prøve å fremstå som en bedreviter! SVV, MA & Co med sine riggede prosesser ifbm. MA er dyktige! Det bør det være liten tvil om. Dvs. rå dyktige på å manøvrere og utnytte tydelige svakheter i vårt demokratiske system! Vedr. dine vri og vrenge på alt taktikk, så er det en helt annen sak! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Terje G. Finnøy  

   Jeg tror du må forklare hva jeg er redd for, slik at også jeg forstår hva du mener.

   Jeg prøver ikke å være noen bedreviter, men jeg forsøker å henvise til faglige utredninger, kontra dine personlige synsinger.

   Den riggede prosessen ser ut til å ramme svært mange, bl.a. flere samferdselsministre fra Frp.

   Hvilke svakheter i det demokratiske systemet sikter du til? Partiene som var for Møreaksen var jo meget tydelige i forkant av Stortingsvalget. Og de fikk som nevnt flertallet av stemmene.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 11 måneder siden
  Paul Andreas Hofseth er som vanlig inkonsistent i sin argumentasjon. Han mener at det blir pendling fra Molde til Kristiansund, som tar over 1 time på sommerføre utenom rushtrafikken. Men han har ikke tro på pendling fra Molde til Ålesund, selv om Møreaksen her vil gjøre denne reisetiden kortere enn til Kristiansund.

  Han argumenterer for at nye arbeidsmetoder medfører mindre trafikk. Det vil i så fall medføre redusert rutetilbud på fergene.

  Videre hevder han at Møreaksen, selv når den blir gratis etter at bompengeperioden er over, vil ha negativ effekt på pendlingen mellom Ålesund og Molde.

  Ingen av disse momentene taler for Romsdalsaksen, og heller ikke for fortsatt ferge.

  Bruer over Romsdalsfjorden er ikke et realistisk alternativ: 
  https://www.tk.no/urealistisk-med-bruer-over-romsdalsfjorden/o/5-51-1076756

  Møreaksen gir størst samfunnsnytte: 
  https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

  Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

  · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.
  · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.
  · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.
  · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

  Med Romsdalsaksen er det fylkeskommunen som må finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Hans-Peter Kaaresen · 11 måneder siden
  Det er jo så fornuftig og riktig alt du skriver her Paul Hofseth, at det er ikke til å forstå at noen kan tenke tanken å kaste vekk flere titalls milliarder på en lokalvei uten bærekraft.
  Jeg heller til å tro at det bl.a.  må være Ortens eiendommer, og særinteresser som er en sterk drivkraft.  Fornuftig er det jo ikke dette prosjektet, og slettes ikke samfunnsnyttig.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Det som Hofseth skriver her, er så logisk og klokkeklart at alle ser fornuften i det.Prosjektet Borgundfjord- og Veddetunnelen er ...
Anne Mari Sandshamn 14 timer siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Terje SundsbøSi ikke det du, her er den mest berømte.. Og neida, ikke nødvendigvis av innsig av vann, men dog... 300 ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Anne Mari SandshamnJeg tror det skjer oftere at veier oppe i dagen blir stengt pga. mye vann/flom enn at undersjøiske tunneler stenges ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
Ser jo med klarhet nå, etter siste uværet , hvor rammet en kanbli av uvær - i undersjøiske tuneller! Tenker ...
Ketil Strand Andersen 2 dager siden Symbolpolitikk i bakvendtland
Merk at de to tårnene man ser på illustrasjonsfotoet er kjøletårn som brukes i varme land for å redusere temperaturen ...
Takker så mye for publisering KSU! Håper det kan skape en viss debatt :-)
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte