Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
15 april 2024 09:12
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten uttrykker Oddbjørn Vatne stor skuffelse og bekymring over journalistenes manglende interesse og kunnskap om Nordøyvegens innvirkning på fylkeskommunens økonomi. Nordøyvegen er et gigantisk fergeavløsningsprosjekt på Sunnmøre i regi av fylkeskommunen, helt og holdent i Ålesund kommune inntil den nylige kommunedelingen.

Enda større bekymring er det grunn for å utvise angående tilsvarende manglende interesse og innsikt omkring fergeavløsningsprosjektene for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, med langt flere innbyggere enn på Nordøyene. Her vil fjordkryssingsdelen av Fergefri E39 Møreaksen gi fergefri fastlandsforbindelse i statens regi. Regningen må ellers dekkes av fylkeskommunen.

Annonse
Annonse

På tross av at det her ikke er noen som helst tvil om den store positive økonomiske effekten Møreaksen vil ha for fylkeskommunen, synes svært få journalister å være opptatt av dette. At enkelte lokalpolitikere vil stoppe prosjektet, og føre denne regningen over på fylkeskommunen, synes journalistene heller ikke å bry seg om. Det bør flere, inkludert Oddbjørn Vatne, være skuffet over.

Fylkeskommunen må derfor snarest utarbeide en plan B til Møreaksen. Det vil bli en kraftig vekker og øyeåpner for mange. Noen fogderipolitikere vil nok energisk forsøke å stoppe en slik øyeåpner også.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Det er i dag allerede flere gjennomførte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal. Noen politikere kjemper for å forsterke denne forskjellsbehandlingen og øke ulikhetene. Isteden trenger fylket samlende politikere som kan bygge broer mellom ulike interesser, bekjempe forskjellsbehandling og redusere ulikheter.

Folket ønsker å reise fergefritt, ikke bare til øyene på kysten av Sunnmøre og Nordmøre, men også til de folkerike øyene på kysten av Romsdal. Det er for sent å starte distriktspolitikk etter at distriktene er avfolket. Infrastruktur for samferdsel er ikke bare viktig for næringslivet, men også for landbruk, fiske, og ikke minst for beredskap og forsvar. Eksempelvis er veien mellom Nyhamna fra Gossen til Molde sett på som viktig samfunnskritisk infrastruktur.

Meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt over Romsdalsfjorden, noe journalistene faktisk synes å forsøke å tåkelegge. Det bør virkelig bekymre. Enkelte politikere skjuler seg bak denne tåkeleggingen, de vil stoppe den fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden.

Fergefri E39 Møreaksen gir fergefri fastlandsforbindelse til to store folkerike øyer i Romsdal. Møreaksen gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes. Og Møreaksen gir store økonomiske besparelser for fylkeskommunen. Mange ønsker seg alt dette. Men noen av de vil stoppe Møreaksen, den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Som fjerner tre fergesamband, flaskehalser stengt mer enn 85% av tiden, med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. Greinalaust!

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
  Strekninga Vik til Molde har vore ferdig regulert i 2 år, KS2 er gjennomført og teknisk sett er prosjektet ferdig slik at bompengeproposisjon kan fremmest for Stortinget. 

  Det framstår slik at tilbakemeldinger og styringssignal frå Staten gjer det fåfengt å gjennomføre siste del av prosessen.

  Slik konklusjon er nedfelt i den nye NTP. 

  Sjølsagt er det det lov å fremme synspunk, inkludert fokus på vår største utfordring, klima, natur. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Enten det er Stortinget si samansetning, eller det er meir eller mindre nøytrale meiningsmålingar så er det til sjuande og sist Stortinget sitt privilegium å definere rammer og prioritere. Samstundes som klimamåla skal oppfyllast.

   SVV valgte feil strategi der dei skulle spare arbeid med det som er vanlig prosedyre, nemlig områdeplan/kommunedelplan. Dei miste 3 år med utgreiingsarbeid.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Hans-Peter Kaaresen · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Fylkeskommunen har adskillig flere "alvorlige" (som du skriver) problemer enn Møreaksen å ta seg av.  Særinteressene i Møreaksen har splittet fylket i mange år, og sørget for å holde liv i fogderistriden så det holder!!  Hadde det ikke vært for Møreaksenproblematikken hadde Nordvestlandet fått mange flere presserende samferdselsprosjekter inn i NTP.  Men nå, når Møreaksen er ute av NTP, kan vi konsentrere oss om de viktige vegprosjektene, der veiene allerede er overbelastet / sprengt, og det er bra.  Vi ser allerede at folket har fått med seg dette, og nå er motstanderne til Møreaksen over 70% i fylket.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Det er Stortinget sitt privilegium å prioritere, herunder også hvordan de vil forsøke å nå klimamål. Slik som å redusere biltrafikk nær store befolkningssentra, samtidig som å drive distriktspolitikk og bedre samferdsel i utkantstrøk.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Hans-Peter Kaaresen Samferdsel prioriteres først av alt hos fylkespolitikerne – gratis ferge før skoler. Uten Møreaksen må fylket fortsatt drifte 2 fergesamband, kostnader fylkeskommunen unngår med Møreaksen, og som kan brukes til «alvorlige» problemer. Fogderipolitikere som ønsker å dele fylket med fergebom stengt 85% av tiden sørger for å holde liv i fogderistriden, og skader fylkesøkonomien.

   Sigbjørn Gjelsvik (Sp), leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité sier: «Møreaksen skal bygges. Det slår regjeringen fast. Men prosjektet deles i flere etapper. – Vi ber Statens vegvesen se om rekkefølgen kan endres, slik at tunnel gjennom Molde og veg til Julbøen kan tas først, sammen med Julsundbrua.»

   Meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt. Og flertallet av velgerne stemmer på partiene som ønsker Møreaksen: Ap, Sp, V, H og Krf. I juni 2021, støttet hele 82,5 prosent av representantene Møreaksen i Stortinget.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Ja det er Stortinget sitt privilegium å sette inn tiltak slik at Noreg når sine klimamål. Og det er ikkje nok med eit forsøk på å nå klimamålet. Og eg har vist til to tunge dokument, Klimautvalet sin rapport og Miljødirektoratet sitt nylige dokument, noko er er trygg på at du vil gi di tilslutning til.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Heimen · 1 måneder siden
  Denne bekymringen for fylkesøkonomien er berettiget. Som lokalpolitiker som har vært vara i samferdselsutvalget har jeg fulgt økonomien i fylket tett. 

  Det å bli kvitt ferger vil samkjøre oss i større grad med "fordelingsnøkkelen" i økonomien mellom innland og kyst. Den nøkkelen var for kort tid siden i ferd med å endres. Det gikk heldigvis ikke igjennom. Men innlandsfylkene og fylker uten ferger har all grunn til å ønske en slik endring velkommen. Som et fjord og fergefylke er vi allerede underfordelt. Det er ikke lønnsomt for et fylke å ha ferger, fordi inndekningen er ikke god nok. Det tas ikke høyde for denne kompleksiteten når vi sammenligner med andre fylker. Vi er fergefylke nr 1, og det er ikke en god posisjon for fylkesøkonomien. Det betyr at en større andel av budsjettet går til samferdsel. Innlandet har ca 33 % til samferdsel. Mens vårt fylke bruker ca 45 % til samferdsel. 

  Ved å få bort ferger fra driften på fylket (Som MA gjør, for statens regning) vil denne fordelingen utjevne seg noe, og prosentandelen til samferdsel vil synke. 

  Innlandet har et samferdselsbudsjett på 4886,- pr innbygger. Mens Møre og Romsdal har et samferdselsbudsjett på 9748,- pr innbygger. Problemet er at fordelingsnøkkelen til statlig støtte pr i dag ikke gir noen god fordeling til det største fergefylket. 

  Og av den grunn er det ekstremt viktig for Videregående skoler, Tannhelsetjenester, museum og andre fylkeskommunale tjenester i Møre og Romsdal at alt som reduserer kostnaden på samferdsel. %andelen på samferdsel har også økt i vårt fylke, hvor andelen av utgiftene som går til VGS over år har sunket fra ca 30% til 25% i budsjettet. Så selg om det har vokst i rene kroner, har andelen av utgiftene sunket. Det burde jo være tvert om. 

  Men med et krevende samferdselsfylke, så er det umulig. Samferdsel blir altoppslukende. Og slik vil folk ha det. Nå har fylket fjernet bompenger, de har opprettholdt ferger, og også pris på ferger har gått ned. Alt vel og bra for velgere, men for fylkesøkonomien er det VGS som blir taperen. 

  Så når man sitter et sted på Sunnmøre eller Nordmøre og synes Møreaksen er en "uting" så er det kutt på din nærmeste VGS som ligger i kortene, fordi fylket må fortsatt drifte 2 fergesamband, i stedet for at staten tar over og drifter vei, bro og tunnel. 

  Og uten MA kommer det folkekrav om fastlandsforbindelse, og det folkekravet er det fylkesøkonomien som må løse, akkurat som nordøyvegen. Problemet er jo at Møre og Romsdal har selvsagt ikke råd til å bygge en ny stor fastlandsforbindelse selv. Derfor er MA et kinderegg for Møre og Romsdal. 

  Så er man imot MA så er man litt for å legge ned en VGS, for der blir det mer og mer utsatt jo lenger vi må ha så høye kostnader på samferdsel. Samtidig som folk sier de vil ha fastlandsforbindelse til øyene, men er imot MA så er det ingen av de jeg spør, som ønsker å si hvilke VGS skal legges ned for å få det til? 

  Jeg ser ikke de politikerne som er villig til å ofre skoler for bro til Otrøya. Så i realiteten er det, uten MA, ingen fastlandsforbindelse. I stedet må vi fortsatt ha unaturlig høy andel av pengebruk på samferdsel. 

  Så om du er imot MA, men for en bedre fylkesøkonomi, så kan det være lurt å snu om MA, i det minste for å i fremtiden kanskje klare å øke andelen til VGS opplæring fra 25 til 30 % igjen. Det er noe jeg ønsker å bidra med. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Frode Heimen Meget bra forklart. Den som ikke skjønner dette, fordtår rett og slett ikke sammenhengen. I alle fall hvis de fortsatt er mot Møreaksen og samtidig bor i Møre og Romsdal. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  De som ønsker å stoppe Møreaksen, bør ha tenkt gjennom alternativene. Hvordan mener de fylkeskommunen skal finansiere fergefritt til Aukra og Misund? Politikere som sier nei, må klargjøre hva alternativet er. Jernbane på Østlandet, framfor veier i distriktene?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2024
Annonse
Klippfiskdagan 2024

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 30 minutter siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøSamferdselsdepartementet har ikkje synsa om flytting.Stortinget har ikkje vedtatt at Staten skal ta garantiansvaret. 
Terje Sundsbø 45 minutter siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrE39 er en riksvei. Det er ikke opp til Molde kommune å bygge nytt fergeleie, dette er statens oppgave. Og ...
Geir Ole Sætremyr 6 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøKS2 Vik til Molde bygger på ei kalkyle der Julsundbrua skal koste 8,8 mrd 2022 kroner og P50.  Tidlegast oppstart ...
Terje Sundsbø 7 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDa synes vi å være enige om at Nye Veier AS sin årlige pott ikke påvirkes av tildelingen til Statens ...
Geir Ole Sætremyr 11 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøRyfast,  ferdig i 2019, med sine 14,7 km kosta 8 mrd. Rogfast med sine 27 km er etter siste estimat forventa ...
Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDu er framleis I drømmeland.Summen til vegformål i NTP tilsvarer 19 mrd pr år. Alt inkludert.Nye veier vart unnfanga av ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse